» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • B. M. Rocha, D. Filos, L. Mendes, G. Serbes, S. Ulukaya, Y. P. Kahya, N. Jakovljevic, T. L. Turukalo, I. M. Vogiatzis, E. Perantoni, E. Kaimakamis, P. Natsiavas, A. Oliveira, C. Jacome, A. S. P. D. Marques, N. Maglaveras, R. P. Paiva, I. Chouvarda, and P. de Carvalho, "An open access database for the evaluation of respiratory sound classification algorithms", Physiological Measurement, https://doi.org/10.1088/1361-6579/ab03ea, (Yarışma Makalesi) (Mart 2019)
 • S. Ulukaya, G. Serbes, Y. P. Kahya, "Wheeze type classification using non-dyadic wavelet transform based optimal energy ratio technique", Computers in Biology and Medicine , Vol. 104, pp. 175-182, 2019. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2018.11.004 (Ocak 2019)
 • S. Ulukaya, G. Serbes, Y. P. Kahya, "Overcomplete discrete wavelet transform based respiratory sound discrimination with feature and decision level fusion", Biomedical Signal Processing and Control , Vol. 38, pp. 322-336, 2017. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2017.06.018 (Temmuz 2017)
 • S. Ulukaya, C. E. Erdem, “Gaussian Mixture Model based Estimation of the Neutral Face Shape for Emotion Recognition”, Digital Signal Processing, vol. 32, pp. 11-23, DOI: 10.1016/j.dsp.2014.05.013, September 2014. (Eylül 2014)
 • O. Çeliktutan, S. Ulukaya, B. Sankur, "A comparative study of face landmarking techniques" EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2013(1), 13, https://doi.org/10.1186/1687-5281-2013-13 (Ocak 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İ. Kurt, S. Ulukaya, O. Erdem, "Classification of Parkinson’s Disease Using Dynamic Time Warping", IEEE 27th Telecommunications Forum (TELFOR 2019), Belgrade, Serbia, 2019. (Kasım 2019)
 • İ. Kurt, S. Ulukaya, O. Erdem, "Musical Feature Based Classification of Parkinson's Disease Using Dysphonic Speech", 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2018), Athens, Greece, 2018. (Temmuz 2018)
 • G. Serbes, S. Ulukaya, Y. P. Kahya, "An Automated Lung Sound Preprocessing and Classification System Based On Spectral Analysis Methods", In: Maglaveras N., Chouvarda I., de Carvalho P. (eds) Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health. IFMBE Proceedings, vol 66. Springer, Singapore. (Kasım 2017)
 • S. Ulukaya, G. Serbes, Y.P. Kahya, "Performance comparison of wavelet based denoising methods on discontinuous adventitious lung sounds", 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2017), Jeju Island, South Korea, 2017. (Temmuz 2017)
 • S. Ulukaya, G. Serbes, Y. P. Kahya, "An Adaptive and Automatic Parameter Selection Method based on Rational Dilation Wavelet Transform for Wheeze Type Classification", Proceedings of the 8th International Workshop on Biosignal Interpretation (BSI 2016), Osaka, Japan, pp. 163-166. (Kasım 2016)
 • S. Ulukaya, G. Serbes, Y.P. Kahya, "Resonance based Respiratory Sound Decomposition Aiming at Localization of Crackles in Noisy Measurements", 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2016), Orlando, USA, 2016 (Ağustos 2016)
 • S. Ulukaya, G. Serbes, I. Şen, Y.P. Kahya, "A Lung Sound Classification System based on the Rational Dilation Wavelet Transform", 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2016), Orlando, USA, 2016. (Ağustos 2016)
 • S. Ulukaya, I. Şen, Y.P. Kahya, "Feature Extraction Using Time-Frequency Analysis for Monophonic-Polyphonic Wheeze Discrimination", 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2015), Milano, Italy, 2015. (Ağustos 2015)
 • S. Ulukaya, C. E. Erdem, “Estimation of the Neutral Face Shape Using Gaussian Mixture Models”, IEEE 37th Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2012), pp.1385-1388, Kyoto, Japan, March 25-30, 2012. (Mart 2012)
 • C. E. Erdem, S. Ulukaya, A. Karaali, A. T. Erdem, “Combining Haar Feature and Skin Color Based Classifiers for Face Detection”, IEEE 36th International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2011), Prague, Czech Rep., May 22-27, 2011. (Mayıs 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • S. Ulukaya, C. E. Erdem, “Gaussian Mixture Model based Estimation of the Neutral Face Shape for Emotion Recognition”, IEEE Int. Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition (FG2015), (Special session on previously published journal papers, poster presentation), May 4-8, Ljubljana, Slovenia, 2015. (Mayıs 2015)
 • S. Ulukaya, C. E. Erdem, “Facial Expression Recognition Based on Neutral Face Shape Estimation”, Affective Computing for Mobile HCI Workshop, İstanbul, Turkey, Sep. 2012. (Eylül 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • H. Keklicek and S. Ulukaya, “Gait analyses in multiple sclerosis; and time series,” Neurological Disorders and Imaging Physics, Volume 2, 2053-2563, pp. 11-1–11-30, IOP Publishing, 2019. https://doi.org/10.1088/978-0-7503-1762-7ch11 (Kasım 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • S. Ulukaya, G. Serbes, I. Şen, Y. P. Kahya, "Akciğer Solunum Seslerinin Spektral Öznitelikler ile Sınıflandırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 711-716. doi:http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.84471 (Ağustos 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • E. N. Sandıkçı, C. E. Erdem, S. Ulukaya, “A comparison of facial landmark detection methods”, IEEE 26th Signal Processing and Applications Conference (SIU 2018), İzmir, Turkey, May 2018. (Mayıs 2018)
 • S. Ulukaya, I. Şen, Y.P. Kahya, “Üfürüm Tipinin Belirlenmesi için Yeni Bir Yöntem”, IEEE 23th Signal Processing and Applications Conference (SIU 2015), Malatya, Turkey, May 2015. (Mayıs 2015)
 • S. Ulukaya, Y. P. Kahya, "Solunum Seslerinin Sağlıklı-Hastalıklı Tanısı Amacıyla Algısal Doğrusal Öngörü Öznitelikleri Kullanarak Sınıflandırılması", 18. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2014), İstanbul, Turkey, October 2014. (Ekim 2014)
 • S. Ulukaya, C. E. Erdem, “A Hybrid Facial Expression Recognition System Based on Neutral Face Shape Estimation”, IEEE 20th Signal Processing and Applications Conference (SIU 2012), Muğla, Turkey, April 2012. (Nisan 2012)
 • A. Karaali, C. E. Erdem, S. Ulukaya, “Multipose Face Detection Using Zernike Moment Invariants”, IEEE 20th Signal Processing and Applications Conference (SIU 2012), Muğla, Turkey, April 2012. (Nisan 2012)
 • S. Ulukaya, G. Kayım, H. K. Ekenel, "Face Recognition-based IMDB Plug-in for Movies", IEEE 19th Signal Processing and Applications Conference (SIU 2011), Antalya, Turkey, April 2011. (Nisan 2011)
 • S. Ulukaya, C. E. Erdem, “Duygu Tanıma için Geometrik Yüz Özniteliklerinin Karşılaştırılması”, IEEE 19th Signal Processing and Applications Conference (SIU 2011), Antalya, Turkey, April 2011. (Nisan 2011)

Yapılan Hakemlikler

 • IEEE Transactions on Magnetics (SCI) x1
 • Soft Computing (SCIE) x1
 • IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (SCI) x4
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (SCIE) x4
 • Signal, Image and Video Processing (SCIE) x1
 • Computers in Biology and Medicine (SCI) x4
 • IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering (SCI) x1
 • Biomedical Signal Processing and Control (SCIE) x1

Projeler

 • Çıtırtı ve Üfürüm Ekseslerinin Zaman-Sıklık ve Zaman-Ölçek Analizi ve Tespiti, BUBAP Araştırmacı, 2016-2017
 • Ses ve Yüz İfadelerinden İnsan-Makine Etkileşimi için Doğal Duygulanım Durum Tanıma, EEAG 1001 TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, 2010-2013

Ödüller

 • International Conference on Biomedical and Health Informatics (ICBHI 2017) konferansında "Bilgisayarlı Solunum Sesi İşleme" bilimsel yarışmasında birincilik ve Bilimsel Yarışma En İyi Bildiri Ödülü (Kasım 2017)
 • İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı Üçüncülük Ödülü Siemens Sağlık GmbH, Almanya, İnovasyon Think Tank Kurucu ve Yöneticisi Sultan Haider tarafından verilmiştir. (Aralık 2015)

» Verdiği Dersler

EEM 227 Signals and Systems

EEM 227 Sinyaller ve Sistemler

 •  

EEM 229 Digital System Design

EEM 229 Sayısal Sistem Tasarımı

EEM 313 Electronic Circuits II

EEM 313 Elektronik Devreler II

EEM 315 Elektronik Laboratuvarı

 •  

EEM 404 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular

EEM 443 Fundamentals of Image Processing

EEM 444 Görüntü İşlemenin Temelleri

» Duyurular

01 Mayıs 2020 » EEM 227 Signals and Systems Homework 2020

07 Şubat 2020 » EEM 227 Sinyaller ve Sistemler Dersi

07 Şubat 2020 » EEM 227 Signals and Systems Course

06 Şubat 2020 » EEM 229 Digital System Design Course

06 Şubat 2020 » EEM 229 Sayısal Sistem Tasarımı Dersi