» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2010). Eine Studie zum Niveau der kontrastiven Sprachkompetenz türkischer Lehramtstudenten für Deutsch. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2010. Sayı 38. ISSN: 1300-5340. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/201038SEVİNÇ%20SAKARYA%20MADEN.pdf (Haziran 2010)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Maden, Sakarya Sevinç / Çarıkçı Kula, Tuğba / Çalışkan, Cansu (2017).“Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabı”nın Kültür Bilgisi ve Kültürlerarasılık Bağlamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Diyalog. 2017/2: 121-143 (Aralık 2017)
 • Çelik Aylin Jale, Maden Sakarya Sevinç (2016). Eine Studie zur Ermittlung der Einstellung der Lehramtskandidaten für Deutsch bezüglich der Kasusdifferenzierung im Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 18. Sayı 1. Haziran 2016. ISSN: 1305-7766 (basılı). S. 159-176 http://bys.trakya.edu.tr/file/open/18141357 (Haziran 2016)
 • Maden Sakarya Sevinç, Aykut Gökçe (2016). Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarafından Hazırlanan, Uygulanan ve Değerlendirilen Almanca Yabancı Dil Sınavlarında Yer Alan Bağlaçlara İlişkin Bir Araştırma. DİYALOG 2016 Sayı 1 (Zeitschrift für interkulturelle Germanistik Jg. 2016/1.) ISSN 2148-1482. S. 55-87 http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2016_1/Mak_05_Maden_Gokce.pdf (Haziran 2016)
 • Yılmaz Didem, Maden Sakarya Sevinç (2016) Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 6. Sayı 2. 2016. ISSN 2146-071X. S. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/trkefd/article/view/5000165144 (Haziran 2016)
 • Çarıkçı Tuğba, Maden Sakarya Sevinç (2016) ‘Deutsch ist Spitze!’ Almanca Ders Kitabı Üzerine Bir Anket Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 6. Sayı 2. 2016. ISSN 2146-071X. S. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/trkefd/article/view/5000164689 (Haziran 2016)
 • ‘Deutsch ist Spitze!’ Almanca Ders Kitabı Üzerine Bir Anket Çalışması (Haziran 2016)
 • MADEN, S. (2015): Bericht zum Workshop „Deutsche und Türkische Stereotype im Vergleich“ Diyalog 2015/1. Cilt 3. Sayı 1. Haziran Sayısı. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. ALİ OSMAN ÖZTÜRK (Ed.) http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2015_1/1_Sevinc_Sakarya_Maden_Stereotypen.pdf (Haziran 2015)
 • MADEN SAKARYA Sevinç & GÖÇERLER Harun (2015). KPSS Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Hazırlık Materyallerine Eleştirel Bir Bakış. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015/6/1 (Trakya University Journal of Social Science). Cilt 17. Sayı 1. S. 113-124. http://bys.trakya.edu.tr/file/open/44029411 (Haziran 2015)
 • MADEN, S. (2014): Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansından Notlar. Diyalog 2014/2. Cilt 2. Sayı 2. Aralık Sayısı. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, ALİ OSMAN ÖZTÜRK (Ed.) http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2014_2/15_Sevinc_Sakarya_Maden_Turk-Alman.pdf (Aralık 2014)
 • .MADEN, S. (2014): Bericht zu den DaF-Vorträgen auf dem XII. Türkischen Internationalen Germanistik Kongress “Migration und Kulturelle Diversität”. Diyalog 2014/2. Cilt 2. Sayı 2. Aralık Sayısı. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, ALİ OSMAN ÖZTÜRK (Ed.) http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2014_2/21_S_Sakarya_Maden_DaF_Vortraege.pdf (Aralık 2014)
 • MADEN, S. (2013): Vorstellung eines Studienbesuchs in Nordrhein-Westfalen, In: Diyalog 3013/2, Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, ALİ OSMAN ÖZTÜRK (Ed.), 147-159. http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2013_2/19_Sevinc_Sakarya_Maden.pdf [ 16.11.2014] (Kasım 2014)
 • MADEN, S. (2014): Türkiyedeki Öğretmen Eğitiminin Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletindeki ve Kimi Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Öğretmen Yetiştirim Süreçleri ile Karşılaştırılması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Haziran 2014. Cilt 16. Sayı 1. S. 67-86. Aufrufbar unter: http://bys.trakya.edu.tr/file/download/26725164/ (Haziran 2014)
 • MADEN SAKARYA Sevinç (2011). Zweiter Kongress der Germanistinnen und Germanisten Südosteuropas. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi. İstanbul Üniversitesi Matbaası.
  (Aralık 2011)
 • MADEN SAKARYA Sevinç; AKOL Selma (2011). Almancayı Türkiye’de Öğrenmiş Olan Almanca Öğretmen Adaylarının Almancadaki "Wie" Kelimesinin Anlamını Belirginleştirme Yeterlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 13. Sayı:1. Haziran 2011. . Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN 1305-7766 . S. 50-70
  (Haziran 2011)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & ÇELİK Sevil (2010). Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Effektivität neuer Medien im türkischen universitären Bereich. IDV-Magazin 2010. Nummer 1. ISSN 1431-5181. http://docplayer.org/2432951-Www-idvnetz-org-issn-1431-5181-beitraege-der-idt-2009-jena-weimar.html
  (Aralık 2010)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2009). Projektorientierte Lehr- und Lernverfahren in türkischen Länderspezifischen DaF-Lehrwerken. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 11. Sayı 2. Aralık 2009. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN 1305-7766 . S. 87-103
  (Aralık 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2009). Sprachunsicherheitsgründe Türkischer Deutschlernenden im Gebrauch der Präpositionen im Deutschen. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 11. Sayı 2. Aralık 2009. Edirne:Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN 1305-7766 . 41-62
  (Aralık 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & COŞKUN, Akkız & KANCA Derya (2009). Eine Untersuchung über die Ursachen der Defizite hinsichtlich der interaktiven Sprachkompetenz der angehenden DaF-Lehrer an der Universität Trakya. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 11. Sayı 1. Haziran 2009. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN 1305-7766 . S. 105-132
  (Haziran 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2005). Anforderungen an ein Lehrwerk für Deutsch als Tertiärsprache in der Türkei. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 10 (2), 13 pp. Abrufbar unter: http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Maden1.htm
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2003). Avrupa Yabancı Dil Eğitim Politikaları Işığında “geni@l” Ders Kitabına Bir Bakış. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi. Cilt 3. No 1. Ocak 2003. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. S. 25-36
  (Ocak 2003)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2002). Erarbeitung eines Konzepts für Deutsch als 2. Fremdsprache in der Türkei. Primar. Heft 31. 11. Jahrgang August 2002.Troisdorf: Dürr und Kessler im Bildungsverlag EINS. S. 47-59 (Ağustos 2002)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2001). Erarbeitung eines Konzepts für Da2FS nach Englisch und die Konsequenzen für Deutschlehreraus- und Fortbildung in der Türkei. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi. Cilt 1 No 2. Ocak 2001. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN: 1302-647X. S.109-117
  (Ocak 2001)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2000). Überlegungen zur Neubearbeitung des Curriculums in der Vorbereitungsklasse der deutschen Abteilung für Lehrerausbildung der Trakya Universität im Hinblick auf die veränderte Situation der Adressatengruppe. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırrmalar Dergisi. Cilt 1. Sayı 1. Haziran 2000. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN: 1302-647X. S. 103-110

  (Haziran 2000)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tok, Emine / Maden Sakarya Sevinç (2018). İngilizceden Sonra İkinci Yabancı Dil Almanca Öğretim Yöntemi Temel Özelliklerinin "Schritt für Schritt (A.1.1)" Yerel Ders Kitabına Yansımasının İncelenmesi. VIII. International Balkan ande Near Eastern Social Sciences Congress Series IBANESS. April 21-22, 2018. Plovdiv / Bulgaria (Nisan 2018)
 • Maden Sakarya Sevinç (2018). Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Ana Dil, Yabancı Dil, Kültür, Dil ile Kültür İlişkisine Yönelik Algısal Boyutunun İncelenmesi. VIII. International Balkan ande Near Eastern Social Sciences Congress Series IBANESS. April 21-22, 2018. Plovdiv / Bulgaria (Nisan 2018)
 • Maden Sakarya Sevinç / Yurtsever Oğuz / Çarıkçı Kula Tuğba (2018). Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretim Ve Öğrenim Sürecini Ek Materyaller, Çeşitli Aktiviteler ve Alıştırmalar İle Destekleyen İnternet Sitelerine İlişkin Öğrenci Görüşleri. VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ. March 24-25, 2018. Tekirdağ, Turkey. (Mart 2018)
 • Maden Sakarya Sevinç / Çarıkçı Kula Tuğba / Polat, Selim / Yıldız, Bilal Erdi Yıldız (2018). A1 Düzeyindeki ‘ACH SOOO! Grundstufe 2’ Adlı İlkokul 2. Sınıf Almanca Ders Kitabında Kültürel Öğelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ. Turkey March 24-25, 2018 (Mart 2018)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç; MADEN, Sinem ve CHASAN, Altai (2017). “Deutschkasten A1.2” Ders Kitabındaki Kültürel Öğelere İlişkin Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (CEAD 2017). 28 Eylül-01 Ekim 2017.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla (Tam Metni Yayımlanmış Bildiri). (Ekim 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç; MADEN, Sinem ve CHASAN, Altai (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Schritt für Schritt Deutsch A.1.1 Ders Kitabındaki Kültürel Öğelere İlişkin Tepkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (CEAD 2017). 28 Eylül-01 Ekim 2017.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla (Tam Metni Yayımlanmış Bildiri). (Ekim 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç ve ÇOBANOĞLU, Aytaç (2017). İnternet Ortamındaki Almanca Sözlüklerin (‘beluka.de’, ‘tr.pons.com’, ‘suupso.de’ ve ‘dassozluk.com’) Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (CEAD 2017). 28 Eylül-01 Ekim 2017.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla (Tam Metni Yayımlanmış Bildiri). (Ekim 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç ve BACAKSIZ, Hayriye (2017). Günümüz Almanca Yabancı Dil Ders Kitaplarında Türkçede Bazen Edat, Bazen İlgeç, Bazen de Özsözcük Olarak Karşılık Bulan Almancadaki ‘Partikel’ Konusunun Öğretim Sorunu Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS-2017). 19-23 Eylül 2017-ENDÜLÜS. Malaga Üniversitesi Türkish Studies İşbirliği ile Granada. İspanya. (Özeti http://usoskongre.net/program/usos2017ozetkitaptasla%C4%9F%C4%B1V1.pdf AdresindeYayımlanmış Sözel Bildiri) (Eylül 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç ve BAHADIR, Oğuzhan (2017).Almanca Öğretmen Adaylarının YouTube’daki Eğitsel Almanca Öğretim Videoları Hakkında Görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS-2017). 19-23 Eylül 2017-ENDÜLÜS. Malaga Üniversitesi Türkish Studies İşbirliği ile Granada. İspanya. (Özeti http://usoskongre.net/program/usos2017ozetkitaptasla%C4%9F%C4%B1V1.pdf AdresindeYayımlanmış Sözel Bildiri) (Eylül 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç; ÇALIŞKAN, Cansu ve BALKAN, Hafife (2017). Deutschkasten Ortaöğretim A1.2 Düzeyi Almanca Ders Kitabında Ülke Bilgisini Yansıtan Öğelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series–Kırklareli. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi-Kırklareli. Kırklareli, Türkiye. 23-24 Eylül 2017. (Tam Metni Yayımlanmış Bildiri) (Eylül 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç; BALKAN, Hafifeve ÇALIŞKAN, Cansu (2017). Yerel Almanca Ders Kitaplarında Dilbilgisi Öğretimine Dilbilim ve Öğrenme Kuramları Işığında Bir Bakış. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series–Kırklareli. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi-Kırklareli. Kırklareli, Türkiye. 23-24 Eylül 2017. (Tam Metni Yayımlanmış Bildiri) (Eylül 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç ve KULA, Tuğba (2017). Schritt für Schritt Deutsch A 1.1. Ortaöğretim Ders Kitabının Kültürlerarasılık Bağlamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi (YEAUK 2017).19-20 Mayıs 2017. (Özeti Yayımlanmış Sözel Bildiri) (Mayıs 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç (2017). Almanca Dilbilgisi Konularını Öğretme Uygulamalarını İyileştirme Çalışmaları Bir Eylem Araştırması Denemesi. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET). 20-23 April 2017. Roma Tre Üniversitesi, Italya.( Özeti 3. International Symposium on Language Education and Teaching 20-23 April 2017-ROME Abstract Book içinde yayımlanmış Sözel Bildiri) (Nisan 2017)
 • MADEN (SAKARYA), Sevinç (2017). Almanca Öğretmen Adaylarının Almanlara Özgü Kültürel Değerleri Öğrencilerine Doğru Aktarabilme Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching (ISLET). 20-23 April 2017. Roma Tre Üniversitesi, Italya.( Özeti 3. International Symposium on Language Education and Teaching 20-23 April 2017-ROME Abstract Book içinde yayımlanmış Sözel Bildiri) (Nisan 2017)
 • Çarıkçı Tuğba, Maden Sakarya Sevinç (2016). “Deutschstube” Adlı Almanca Ders Kitabındaki Ülke Bilgisi Konularına Eleştirel Bir Bakış (9507). Bildiri. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi. 4-7 Mayıs 2016. Trakya Üniversitesi. Edirne (Mayıs 2016)
 • Ersoy Büşra, Maden Sakarya Sevinç (2016). Dilbilgisi Konularına İlişkin Ek Materyal Seçme ve Uygulama Sürecinde Almanca Öğretmenlerinin Tutumları (117). Bildiri. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi. 4-7 Mayıs 2016. Trakya Üniversitesi. Edirne (Mayıs 2016)
 • Maden Sakarya Sevinç (2016). Almanca Yabancı Dil Öğretiminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Zorluklar-Seçenekler (9505). Bildiri. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi. 4-7 Mayıs 2016. Trakya Üniversitesi. Edirne (Mayıs 2016)
 • Maden Sakarya Sevinç (2016). Ergebnisse eines Selbsteinschätzungsverfahrens mit dem europäischen Profilraster (EPR) im Hinblick auf die professionelle Kompetenzentwicklung der Sprachlehrenden in der Türkei. Özeti yayımlanmış Poster. Internationaler Türkischer Germanistik-Kongress. 11. - 14. Mai 2016. Akdeniz Üniversitesi. Antalya (Mayıs 2016)
 • Maden Sakarya Sevinç/Çarıkçı Tuğba (2016). Almanca Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Sözlük Kullanım Alışkanlıkları-Sorunlar-Çözüm Önerileri. Bildiri. Internationaler Türkischer Germanistik-Kongress. 11. - 14. Mai 2016. Antalya (Mayıs 2016)
 • AYKUT Gökçe & MADEN Sevinç (2015). KPDS, ÜDS ve YDS (Almanca) Yabancı Dil Sınavları İle KPSS ÖABT Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği Alan Sınavlarında Yer Alan Bağlaçlara İlişkin Bir Araştırma. 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. (Tam metni sunulan ve özeti yayımlanmış olan sözel bildiri) (Ekim 2015)
 • ÇARIKÇI Tuğba MADEN Sevinç (2015). Deutsch ist Spitze Almanca Ders Kitabı Üzerine Bir Anket Çalışması. 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. (Tam metni sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri yazarlığı) (Ekim 2015)
 • YILMAZ, Didem & MADEN Sevinç (2015). Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. (Tam metni sunulan özeti yayımlanan sözel bildiri) (Ekim 2015)
 • MADEN Sevinç (2015). Portfolio - Die Entwicklung einer neuen Lernkultur in der Deutschlehrerausbildung. XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG). 23. 08. 2015-30.08. 2015. Tongji Üniversitesi.Şangay. (Ağustos 2015)
 • MADEN Sevinç (2015). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterlik Profillerini Kendi Kendilerine Oluşturma Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.Kongre Kitabı (ISBN 978-605-60682-7-0) içinde. S. 826-835. http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2015.pdf (Mayıs 2015)
 • MADEN Sevinç (2015). Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Öğretmenlik Uygulamalarına Avrupa’da Gerçekleştirilen Öğretmen Yetiştirme Programları ile ilgili Reformlar Işığında bir Bakış. The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Kongre Kitabı (ISBN 978-605-60682-7-0.) İçinde. S. 1300-1316. http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2015.pdf (Mayıs 2015)
 • MADEN, S. (2014): Ein Einblick in das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der reformierten Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfahlen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und der Türkei. Vortrag im XII. Türkischen Internationalen Germanistik Kongress. Migration und Kulturelle Diversität. Kocaeli Universität 12. – 13. – 14. Mai 2014. In: Migration und kulturelle Diversität. Metin Toprak ve Imran Karabağ (Hrsg). ISBN 978-3-631-65220-6. Frankfurt: Peter Lang Verlag (Mayıs 2014)
 • MADEN SAKARYA, Sevinç /KÖKSAL, Handan (2012). Sprachstandanalyse bezüglich des Tertiärsprachenlernens. 12. Uluslar arası Dil, Yazın ve Değişbilim Sempozyumu. 18-20 Ekim 2012. Trakya Üniversitesi. Edirne.
  (Ekim 2012)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2010). Entwürfe und methodologische Konzepte zur Internationaliesung und Weiterbildung der germanistischen Studiengänge in der Türkei. II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa.30.09-03.10.2010. Veliko Tarnovo.
  (Ekim 2010)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2010). Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi Işığında Türkiye'deki Almanca Öğretmeni Yetiştirim Sürecine Bir Bakış. Sorunlar-Çözüm Önerileri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
  (Mayıs 2010)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2010).Türkiye Koşullarında Çeşitli Sosyal Çalışma Biçimleri ile Yabancı Dil Öğretmeye ve Öğrenmeye Yönelik Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri. II. Uluslar arası Türkiye Araştırmalar Kongresi. 29 Nisan - 02 Mayıs 2010. 18 Mart Çanakkale Üniversitesi.
  (Mayıs 2010)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2009). Innovative Ansätze, Erkenntnisse und Erfahrungen Hinsichtlich der Nachbar- und Balkansprachen an der Universität Trakya. IX. Uluslararassı Dil-Yazın-Değişbilim Sempozyumu (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar). 15 – 17 Ekim 2009
  (Ekim 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2009). Eine Studie zum Gebrauch von Positions- und Richtungspräpositionen Türkischer DaF-Studierenden. IX. Uluslararassı Dil-Yazın-Değişbilim Sempozyumu (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar). 15 – 17 Ekim 2009 (Sunulan ve tam metni yayımlanma aşamasında olan sözel bildiri)
  (Ekim 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & ÖZTAŞ Serpil (2009). Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarında Eğitim Araçlarından Yararlanma Sıklığına İlişkin Bir Araştırma (A Research on the Frequency of Technological Equipment Usage in the Departments of German Language Teaching and English Language Teaching in Trakya University, The Faculty of Education, Foreign Language Education Department). Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 01 - 03 Ekim 2009.Trakya Üniversitesi. Edirne (Sunulan ve tam metni yayımlanmış olan sözel bildiri)
  (Ekim 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & ÖNER Şafak (2009) Almanca Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri Bağlamında Kendilerini Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma (A Research on Self-evaluation of German Teachers in the Context of General and Special Field Proficiency). Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 01-03 Ekim 2009.Trakya Üniversitesi. Edirne
  (Ekim 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & ÇELİK Sevil (2009). Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Effektivität neuer Medien im türkischen universitären Bereich. XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. 4.-8. August 2009. Universität Jena. Jena Weimar. (http://idt2009.deutschexe.net vehttp://idt2009.deutschexe.net/beitrag.php?5.21.52 adresinde yayımlanmış olan bildiri)
  (Ağustos 2009)
 • SCHLEYER Franziska & MADEN (SAKARYA) Sevinç (2009). Wir initieren Netzwerke-Deutschland Treffpunkt an der Trakya Universität in Edirne. XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. 4.-8. August 2009. Universität Jena. Jena Weimar.
  (Ağustos 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & ÇELİK Sevil (2009). Eine Bestandaufnahme zum mediengestützen Deutschunterricht im türkischen universitären Bereich. Beitrag bei der XI. Internationalen Türkischen Germanistikkongress. 20.-22. Mai 2009. Ege Üniversitesi. İzmir
  (Mayıs 2009)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç; ERE Neslihan; YİĞİT Cazibe (2009). Yükseköğretim Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Seviye Tespit (Yeterlik) Sınavlarının Karşılaştırılması ve Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEF) Ölçütlerine Uygunluklarının Araştırılması. I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (First International Congress of Educational Research. Trend and Issues in Educational Research). 1 - 3 Mayıs 2009. 18 Mart Çanakkale Üniversitesi. Çanakkale (http://oc.eab.org.tr/egtconf/cd.php adresindeki çevirim içi yayınlanmış olan bildiri kitabında tam metni yayınlanmış olan bildiri)
  (Mayıs 2009)
 • MADEN (Sakarya) Sevinç (2008). Hazırlık Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Merkezi Yerleştirme Koşullarına Dayalı Sorunlar-Çözüm Önerileri. Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları. Kurultayda Poster. 7-9 Mayıs 2008. Muğla Üniversitesi. Muğla. (Tam metni veya özeti yayımlanan poster bildiri)
  (Mayıs 2008)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & KARADAĞ Serap (2008). Trakya Üniversitesi Almanca Hazırlık Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Eleştirel Bir Bakış. Sorunlar-Çözüm Önerileri. Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları. Kurultayda Bildiri. 7 - 9 Mayıs 2008. Muğla Üniversitesi. Muğla. Kınsız M., İnce A. T., Demir K. (Edt). Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları Kurultay Bildirileri. S. 263-278
  (Mayıs 2008)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2007). Studie zur integrierten Sach- und Fachunterricht in Deutsch (CLILiG). Erhebung zum jetzigen Stand und künftigem Entwicklungsbedarf und –potential des CLILiG in der Türkei mittels einer SWOT-Analyse. X. Türk Milletlerarası Germanistik Kongresi. Hoşgörü ve Buluşma. ( X. Internationalen Türkischen Germanistikkongress. Toleranz und Begegnungen ) 30. Mai-03. Juni 2007. Selçuk Üniversitesi. Konya. Tebliler/Tagugnsbeiträge. S. 431-416 (Sunulan ve tam metni yayımlanan sözel bildiri)
  (Mayıs 2007)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2005). Bestandaufnahme und Perspektiven der türkischen DaF- bzw Germanistik- Abteilungen und Überlegungen für Möglichkeit der Zusammenarbeit mit südosteuropäischen Hochschulen. Vortrag. Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa. Bestandsaufnahme und Perspektiven. 18-20 November 2005. Aristotales Universität Thessalonik/Goethe Institut Thessaloniki. Griechenland. In. Berberoglu/ Killiari/Perperidis/ Wolfrum (Hrsg.).(2006). Symposium Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa. S. 149-159
  (Kasım 2006)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2005). Universität Trakya (Deutsch als Fremdsprache an der Universität Trakya). Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa. Bestandsaufnahme und Perspektiven. 18-20 November 2005. Aristotales Universität Thessaloniki/Goethe Institut Thessaloniki. Griechenland (Aristotales Universitesi Selanik/Goethe Enstitüsü Selanik. Yunanistan)
  (Kasım 2005)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2005). Sprachensituation und Sprachenpolitik in den Hochschulen der Türkei. Vortrag im Symposium: Die Sprachenpolitik der EU und die europäische Hochschulbildung. 05-07.10.2005. Institut für Germanistik Philologische Fakultät an der Universität HII. Kyrill und Method. Veliko Tarnovo. Bulgaristan. Bildiri Kitabı içinde S. 300-309
  (Ekim 2005)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2005). Türkei auf dem Weg zur Mehrsprachigkeit Situationsbeschreibung und Evaluierungsvorschläge. Vortrag bei der XIII. IDT 2005. 01-06.08.2005. Graz. Avusturya. In: Thesenband (Bildiri Özetleri) Begegnungssprache Deutsch. Motivation Herausforderung Perspektiven. S. 62 (Sunulan özeti yayımlanan sözel bildiri)
  (Ağustos 2005)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2004). New Dimensions On Foreign Language Learning and Teaching Prozess. Some Sugesstions to Improve the Autonomous Learning in Foreign Language Teacher Training Prozess. Poster. 3rd International Joint ELT Konference. Theorie and Practice of TESOL European Language Portfolio-English as an International Language. 11-13 June 2004. Trakya University. Edirne
  (Haziran 2004)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2003). Some Suggestions for Improving the Language Skills of Preparatory Class Students (Vorschläge zur Verbesserung der sprachlichen Kompetenz der Studierenden in der Vorbereitungsklasse der Trakya Universität). Poster bei der Inged Trakya University Balkan ELT Konference. Theory and Practize Tesol. 20-22 June 2003. Edirne
  (Haziran 2003)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2002). Überlegungen für eine Didaktik Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch (Ingilizce’den sonra İkinci Yabancı Dil Almanca Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar). Poster bei der Inged Trakya University Balkan ELT Konference. Theory and Practize Tesol. 14-16 June 2002. Edirne (Haziran 2002)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2001). Unterrichtsdidaktische und methodische Hinweise im Hinblick auf die Konstellation Da2FS nach Englisch im der Türkei. 15-18.05. 2001. Errungenschaften der philologischen Wissenschaften und der Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen. Philologische Fakultät an der Universität HII. Kyrill und Method. Veliko Tarnovo. Bulgaristan. (Mayıs 2001)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2001). Die Stellung der literarischen Übersetzung und Kulturtransfer in den Abteilungen für Lehrerausbildung. Vortrag bei den Izmirer Colloquien. 2-4 Mayıs 2001 Izmir (Mayıs 2001)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • MADEN (SAKARYA), S. ve KULA, T. (2017). Schritt für Schritt Deutsch A 1.1. Ortaöğretim Ders Kitabının Kültürlerarasılık Bağlamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi. 19-20 Mayıs 2017. İstanbul. (Özeti YEAUK 2017: Uluslarası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabında S. 116daYayımlanmış Sözel Bildiri) (Mayıs 2017)
 • MADEN Sevinç & KÖKSAL Handan (2015). Von der VB-Klasse in die Deutschlehrerausbildung: Der Einfluss der Sprach-Lern-Pause auf die sprachliche Fähigkeit. Workshop: Sprachliches und kulturelles Lernen im der Deutschlehrerausbildung-von der Vorbereitungsklasse zum Fachstudium. 19. 11. 2015-20. 11. 2015. Marmara Universität. Istanbul. (Tam metni sunulan yayımlanmayan sözel bildiri yazarlığı) (Kasım 2015)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2015). Einfluss des Deutschunterrichts auf landeskundliche Einschätzungen und Bilder in der europäischen Türkei. Tagung: Deutsche und türkische Stereotype. 5-6 Oktober 2015. Ludwigsburg Universität. Stuttgart Ludwigsburg (Ekim 2015)
 • MADEN SAKARYA, Sevinç (2012). Erwartungen an sprachliche Qualifizierung/VB-Klassen in der Türkei. Workshop „Ziele und Prinzipien Deutsch für Vorbereitungsklassen“ 27/28. 09. 2012. Dokuz Eylül Üniversitesi/Goethe Enstitüsü İzmir/DAAD İşbirliği ile. İzmir.
  (Eylül 2012)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç; KÖKSAL Handan (2011). Ein Bericht zum Stand und Perspektiven der Deutschlehrerausbildung an der Trakya Universität. Reflexionen zum gegenwärtigen Curriculum. Stand und Perspektiven der Deutschlehrerausbildung in der Türkei. 29. 09-30.09. 2011. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Alman Kültür Merkezi Çalıştayı. Ankara. (Sunulan ve yayımlanmayan sözel bildiri)
  (Eylül 2011)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2011). Grammatik Anders. Grammatik im Deutschunterricht. Kommunakativ und Kreativ. Sommerkurs für armenische Deutschlehrer vom 4. bis 8. Juli 2011 in der UFAR. Erivan. Armenien. (Sunulan ve tam metni yayımlanmamış olan bildiri)
  (Temmuz 2011)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & EPÇELİ Nilüfer (2010). Erfahrungsbericht zur Erstellung und Anwendung von digitalen länderspezifischen DaF-Materialien im Rahmen von studienvorbereitenden Sprachkursen an der Trakya Universität. Griechischer Deutschlehrerkongress 2010. 16-18 April 2010. Goethe Institut Thessaloniki. Griechenland. (Tam metni sunulan ve özeti basılmış olan sözel bildiri yazarlığı)
  (Nisan 2010)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2003). Anregungen und Kritik zu den Grazer Materialien. Bericht zur Tagung Tertiärsprachenunterricht-Deutsch nach Englisch. Effizientes Lehren und Erlernen von mehreren Fremdsprachen in der Schule-Koordinierung, Planung, Strukturierung (EFSZ).11.06-14.06. 2003. Graz.
  (Haziran 2003)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2003). Lehrerausbildung. Vortrag im Workshop Deutsch als 2. Fremdsprache, 28.02/01.03.2003. Istanbul: Goethe Enstitüsü (Konuşmacı)
  (Şubat 2003)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2002). DaF/2.FS-Grammatikarbeit. Vortrag beim Türkischer Deutschlehrertag-Deutsch als 2. Fremdsprache-auf Lernerfahrungen aufbauen, Ankara, 18.10./19.10. 2002.

  (Ekim 2002)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2002). Deutschlehrerausbildung in der Türkei. Vortrag bei der Kooperation deutscher und türkischer Hochschulen Konferenzç 10/11 Mayıs 2002.Istanbul: İstanbul Üniversitesi (Sunulan ve yayımlanmayan sözel bildiri
  (Mayıs 2002)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (1999). Vorbereitungsklassen an der Trakya Üniversität. Workshop: Vorbereitungsklassen zum Germanistikstudium/ zur Deutschlehrerausbildung. 29/30.04.1999. Istanbul: Goethe Institut. (Sunulan basılmayan bildiri)
  (Nisan 1999)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & YÜCEL Mukadder (1998). Standpunkt und Überlegungen der Abteilung für Deutschdidaktik der Universität Trakya im Hinblick auf die neuesten Entwicklungen. Vortrag im Workshop : Deutschunterricht an Grundschulen. Anforderungen an die Lehrerausbildung. 10.12- 12.12.1998. İstanbul: Goethe Institut. (Sunulan ve yayımlanmayan sözel bildiri)
  (Aralık 1998)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç & YÜCEL Mukadder (1997). Curriculare Entwicklung in der Deutschdidaktikabteilung der Universität Trakya. Vortrag im Workshop :Germanistik Studenten Woher? Wohin?. 25/26 Mart1997. İstanbul: İstanbul Üniversitesi (Sunulan ve yayımlanmayan sözel bildiri)
  (Mart 1997)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2017). Almanca Öğretmen Adaylarının Almanlara Özgü Kültürel Değerleri Öğrencilerine Aktarabilme Yeterliğine İlişkin Bir Araştırma. Hikmet ASUTAY (Edt.). Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 / Balkan Educational Studies 2017. S. 307-315. Edirne:Trakya Üniversitesi Yayını. No. 188. ISBN: 978-975-374-213-9 (Ekim 2017)
 • ÇELİK Jale Aylin ve MADEN (SAKARYA) Sevinç (2017). Kriterienkatalog zur Lehrwerkanalyse- Kritik und Neubearbeitungsvorschlaege unter Berücksichtigung der Tertiaersprachlichen Prinzipien- Hikmet ASUTAY (Edt.). Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 / Balkan Educational Studies 2017. S. 240-251. Edirne:Trakya Üniversitesi Yayını. No. 188. ISBN: 978-975-374-213-9 (Ekim 2017)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2011). Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi Işığında Türkiye'deki Almanca Öğretmeni Yetiştirim Sürecine Bir Bakış. Ali Osman ÖZTÜRK (Edt.). Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı”. ss 151-171. Ankara: Barış Kitap
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2011). Überall ein Ghetto. In: Murat HAM; Angelika KUBANEK (Hrsg.) (2011). Fremde Heimat Deutschland. Leben zwischen Ankommen und Abschied. Teil 4: Türkei-Deutschland und Zurück. Stuttgart: Ibidem Verlag. S. 156-159.
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2002). Erarbeitung eines Konzepts für Da2FS nach Englisch, Lehreraus- und Fortbildung. In ÇAKIR, Mustafa (Hrsg.) (2002). mehr Sprache-mehrsprachig-mit Deutsch. Aachen: Shaker Verlag. ISBN 3-8322-1048-2. S. 103-111
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2001). Unterrichtsdidaktische und methodische Vorschläge für Deutsch als Tertiärsprache im Hinblick auf die Adressatengruppe der Vorbereitungsklasse der Trakya Universität. In: Çakır, Mustafa ( Hrsg.) (2001). Fremdsprachenunterricht und die Stellung des Deutschen in der Türkei. Aachen: Shaker Verlag. ISBN 3-8265-9395-2. S. 153-163

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • MADEN SAKARYA Sevinç; AKOL, Selma; BALTAŞ Recep; ÇAĞIRGAN Fatma; ÖZTÜRK Aylin (2011). Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmen Adaylarının Almancadaki “es” Kelimesinin Semantik Özelliklerine İlişkin Farkındalık Düzeyleri Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl 2. Sayı 2. Nisan 2011-Eylül 2011. İstanbul Matbaacılık. ISSN 2146-1333. S. 14-34
  (Nisan 2011)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2008). Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Balkan Dilleri Hazırlık Sınıflarında Kalite Güvencesi-Sorunlar Çözüm Önerileri. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. Nisan 2008. Cilt/Volume 5. Sayı/Issue 1. Istanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü. S. 47-68

  (Mayıs 2008)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2003). Avrupa Yolunda Türkiye’de Almanca Öğretiminde Ders Kitabı Tartışması. TÖMER Dil Dergisi. Sayı 121. Temmuz Ağustos 2003. Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi. ISSN: 1300-3542 S. 75-82
  (Temmuz 2003)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2001). Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Donanımlı Çok Amaçlı Salonlarının Önemi. Oluşum. Yıl 9. Sayı 34. Nisan/Mayıs/ Haziran. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN: 1300-3763. S. 32-36
  (Nisan 2001)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2001). Die vom YÖK (Hochschulrat) ab dem Semester 1998/1999 geforderten neuen Veränderungen an die Deutschlehrerausbildung der Pädagogischen Fakultäten. Journal Of Sozial Sciences. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Volume IV. No. 1. January 2001. Gaziantep. ISSN: 1303-0094 S. 179-192
  (Ocak 2001)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2000). Trakya Üniversitesinde Yabancı Dil Öğretim Faaliyetlerini İyileştirme Çalışmaları. Oluşum. Yıl 8. Sayı 31. Temmuz/Ağustos/Eylül. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN: 1300-3763. S. 48-64
  (Temmuz 2000)
 • MADEN (SAKARYA), S. (2000). Erfahrungen Deutsch als 2 FS nach Englisch. Almanca Dil Dergisi. Sayı 1. s. 7
  (Şubat 2000)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (1999). Alman Dili Eğitimi Bölümlerinde Eğitim Koşulları ve Almanca Öğretmen Adaylarının İstihdam Sorunu. Oluşum. Yıl 7. Sayı 28. Ekim-Kasım-Aralık. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN: 1300-3763. S. 40 -48 (Ekim 1999)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (1998). Internationales Seminar für Deutschlehrer in Staufen. Almanca Dil Dergisi. Sayı 3. Şubat. İstanbul: TAYF Basım Yayın. S. 24-26

  (Şubat 1998)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (1998). Çağdaş Bilginin Kazanılmasında Yabancı Dilin Önemi. Oluşum. Yıl 6. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. Sayı 21. ISSN: 1300-3763. s. 10 – 15
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (1998). Trakya Üniversitesinde Almanca Okutmanlarına Yönelik Hizmetiçi Kurslar. Oluşum. Yıl 6. Sayı 22. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN: 1300-3763. S. 27-34

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2008). Trakya Üniversitesi Almanca Hazırlık Sınıflarında Cinsiyete Dayalı Öğrenme Stratejileri. Bir Bilim Kategorisi olarak “Kadın” Sempozyumda Bildiri. 29.04-02.05. 2008. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. Bildiri Kitabı. S. 381
  (Nisan 2008)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (2003). Probleme der Wortschatzarbeit. 16.12. 2003. Edirne: Trakya Üniversitesi (Konuşmacı)
 • MADEN (SAKARYA) Sevinç (1997). Almanca Öğretiminde Kullanılan Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Ders Kitapları. Trakya Üniversitesi Okutmanlarına Yönelik Hizmetiçi Kurs. 24-28 Haziran 1997. Edirne:Trakya Üniversitesi.

  (Haziran 1997)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • -Deutsch ist Spitze” Almanca Ders Kitabının İncelenmesi ve Dilbilgisi Konularının Türkçe ile Karşılaştırılarak Dijital Ortamda Pekiştirilmesine İlişkin Alıştırma Önerileri” (Analysierung des Lehrbuchs “Deutsch ist Spitze”- Vergleich dessen Grammatik Pensums mit Türkisch-Vorschläge zur Festigung grammatischer Phänomene im digitalen Raum) Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Temmuz 2015 (Öğrenci: Tuğba ÇARIKÇI) (Temmuz 2015)
 • -Analyse und Bewertung von Grammatikfehlern Deutschlernender auf der Niveaustufe B1 in den Vorbereitungsklassen der Trakya Universität (Trakya Üniversitesi Almanca Hazırlık Sınıfları B1 Seviyesindeki Öğrencilerin Dilbilgisi Yanlışlarının Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2011 (Öğrenci: EPÇELİ Nilüfer)

 • -Mnemotechnische Unterrichtsmaterialien und deren Anwendung in Edirne Koleji. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 138 s. Mayıs 2010. (Öğrenci: ÇOŞKUN Akkız).
 • -The Efekt of Exercisses in Englisch Elementariy Reading Boks, on the Success of Vocabulary Teaching-Problem and their Solution Proposals. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 98 s. Şubat 2007. (Öğrenci: ÇEVİK AKMAN Özgür).
 • -Eine Studie zur Festlegung von Konflikten im Projektartigen DaF-Unterricht im Türkischen Sekundarbereich. Erarbeitung von Projektvorschlägen. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.70 s. Aralık 2007. (Öğrenci: ÖZEL Gülfer).
 • -Kontrastive Lesegrammatik für den Deutschunterricht in der Türkei- Untersuchungen am Beispiel der Partizipialkonstrunktion und deren Umsetzung in die Relativsätze. Kontrastive Lesegrammatik für den Deutschunterricht in der Türkei- Untersuchungen am Beispiel der Partizipialkonstrunktion und deren Umsetzung in die Relativsätze (Öğrenci: Banu TABAK)
 • -Analyse und Bewertung der Fehler der Studierenden mit Türkisch als Muttersprache bei der Textproduktion im Deutschunterricht. (Ana Dili Türkçe olan Lisans Öğrencilerinin Almanca Dersinde Yazılı Metin Oluşturmadaki Hatalarının Analizi ve Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Öğrenci: Gülfidan DÜRÜK)
 • -Analysierung der Übersetzungsqualität der Online-Übersetzungsprogramme Google Translate, Babylon, Almanca Sözlük und İngilizceturkce.gen mit Hilfe der Fach-, Gebrauchs- und literarische Texten. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Öğrenci: Hande YÜCEL)

Yapılan Hakemlikler

 • Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi (Devam ediyor)
 • Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik (Devam ediyor)
 • International Journal of Educational Researschers (IJER) . ISSN 1308-9501 (Devam ediyor)

 • İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (Devam ediyor)
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Devam ediyor)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Devam ediyor)
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Kuram ve Uygulama Dergisi (Devam ediyor)

Projeler

 • Maden Sakarya Sevinç. Kooperationspartner und Forscher (Researcher). Deutsche und Türkische Stereotype im Vergleich. 01.10.2014 bis zum 01.05.2016 (Mayıs 2016)
 • Deutsche und türkische Stereotype im Vergleich (Proje Ortağı/Araştırmacı Öğretim Üyesi) (Mayıs 2014)
 • Lehrerausbildung: Die reformierte Lehrerausbildung in NRW: Chancen und Herausforderungen für Schule, Universität und Seminar -Studienbesuch im Rahmen des EU Programms „Lebenslanges Lernen“ am ZfsL Leverkusen . Lehrerausbildung in der Türkei. Almanya. Köln.14.10. – 18.10.2013 ( Çalaşmı Ziyareti Katılımcısı)

  (Ekim 2013)
 • CLILiG: ‚state of the art’ und Entwicklungspotential in Europa . SOCRATES 6.1.2. Beobachtung, Analyse, Innovation.Content and Language Integrated Learning in German .Projektnummer: 2005 – 2478 / 001 - 001 SO2 61OBGE. (Proje Ortağı)
  (Ekim 2013)
 • Maden Sakarya Sevinç (2009).T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Bilgisayar Laboratuarının Yabancı Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. T.Ü. TÜBAP Projesi 2008/47 (Proje Yürütücüsü) (Nisan 2009)
 • Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Bilgisayar Laboratuarının Yabancı Dil Açısından Değerlendirilmesi. TÜBAP-2008-47. Başlama Tarihi: 14.04.2008. Bitiş Tarihi: 14. 04. 2009. (Proje Yürütücüsü) (Nisan 2009)
 • Deutschland Treffpunkt/Almanya Buluşma Noktası (Trakya Üniversitesi proje sorumlusu)

  (Ekim 2008)
 • EC Project Funds for Turkey and 7th Framwork Program. 17.04.2006 (Trakya Üniversitesi Temsilcisi)
  (Nisan 2006)
 • Workshop on Multilingualism. 10-11 Ekim 2005. Ankara: Ortadoğu Teknik Ünversitesi (YUUP: Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslar arası Proje üyesi)
  (Ekim 2005)
 • Lingua 2 Projesi Hazırlık Toplantısı. Finlandiya Tampere. 20-23 Şubat 2005. (Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN Trakya Üniversitesi proje ortağı temsilcisi olara görev almıştır)
  (Şubat 2005)
 • Türk Alman Üniversiteleri Öğretmen Yetiştirimi Programları İşbirliği Çalışmaları Projesi (Projekt zu eine türkisch-deutschen Hochschulkooperation) (Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN Trakya Üniversitesi proje ortağı olarak görev almıştır)

Diğer

 • 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) – ICRE 2015 - “Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research”. (Eğitin araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) temalı 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. (Oturum Başkanlığı) (Ekim 2015)
 • 9. YDYO Yöneticileri Toplantısı. 16-17 Ekim 2015 – Çankaya Üniversitesi (Çalıştay Katılımcısı) (Ekim 2015)
 • Workshop: Deutsche und türkische Stereotype im Vergleich II. 11. Mai 2015. Marmara Universität. Istanbul (Çalıştay Katılımcısı) (Mayıs 2015)
 • Workshop 11 Mai 2015. Deutsche und türkische Stereotype im Vergleich II. Marmara Universität. Istanbul (Oturum Başkanlığı) (Mayıs 2015)
 • Workshop 11. Mai 2015. Deutsche und türkische Stereotype im Vergleich II. 11. Mai 2015. Marmara Universität. Istanbul (Proje Üyesi / Çalıştay Katılımcısı (Mayıs 2015)
 • Workshop 24 Ekim 2014. "Deutsche und Türkische Stereotype im Vergleich". 24 Ekim 2014. Marmara Üniversitesi. İstanbul (Proje Üyesi / Oturum Başkanlığı) (Ekim 2014)
 • Oturum Başkanlığı. XII. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi ( XII. Türkischen Internationalen Germanistik Kongress “Migration und Kulturelle Diversität”). 12-14 Mayıs 2014. Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli. (Mayıs 2014)
 • Germanistik Platformu 2. Çalıştayı. 09. 09-10. 09. 2013. Sakarya Üniversitesi. Sakarya/Adapazarı. (Oturum Başkanlığı)

  (Ekim 2013)
 • Workshop 03. 10.-4. 10. 2013. “Probleme der Leistungsmessung”. Goethe Enstitüsü Ankara-Hacettepe Üniversitesi. Ankara. (Oturum Başkanlığı)

  (Ekim 2013)
 • 6. Yabancı Diller Yüksekokulları (YDYO) Yöneticileri Toplantısı. Ölçme ve Değerlendirme Grup Çalışmasında Katılımcı. 18-19 Ekim 2012. Sabancı Üniversitesi. İstanbul (Ekim 2012)
 • Deutschlehrerausbildung bzw. Deutschlehrerfortbildung in der Türkei. Avrupa Akademisi. Ermenistan Erivan. 18-21 Temmuz 2010. (Sunulan, özeti ve tam metni basılmamış olan sözel bildiri yazarlığı)
  (Temmuz 2010)
 • Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 1-3 Ekim 2009. Trakya Üniversitesi. Edirne. (Oturum Başkanlığı)
  (Ekim 2009)
 • IDT-2009 Bursu. 03.08.-08.08. 2009. Jena. Almanya
  (Ağustos 2009)
 • Etik İlkeler Sempozyumu. Trakya Üniversitesi. 18.06.2009 (Eğitim Kurs Katılımcısı)
  (Haziran 2009)
 • Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları. 7-9 Mayıs 2008. Muğla Üniversitesi. Muğla. (Oturum Başkanlığı)
  (Mayıs 2008)
 • Bilim Katagorisi olarak Kadın. 29.04-02.05. 2008. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. (Oturum Başkanlığı)
  (Mayıs 2008)
 • Curling2007 Konferansı. 20.11.-21.11.2007. Finlandya Tampere. (Konferans Düzenleme Komitesi ve Seksiyon Başkanılığı)
  (Kasım 2007)
 • Curriculumentwicklung für die Deutschlehrerausbildung an türkischen Hochschulen. 16/17 März 2007. Istanbul: Goethe Institut. (Trakya Üniversitesi Temsilcisi)
  (Mart 2007)
 • Curriculumentwicklung für die Deutschlehrerausbildung an türkischen Hochschulen. 13/14 Oktober 2006. Istanbul: Goethe Institut (Trakya Üniversitesi Temsilcisi)
  (Ekim 2006)
 • Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig. Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik. 19.06.2006-20.06.2006 (Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Projesi Kapsamında Yurt Dışında Ders Verme Etkinliği)

  (Haziran 2006)
 • Avrupa Dil Politikaları Işığında Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler. 05.04.2006. Edirne: Beykent Eğitim Kurumları (Panalist)
  (Nisan 2006)
 • Curriculumentwicklung für die Deutschlehrerausbildung an türkischen Hochschulen. 28/29 März 2006. Istanbul:Goethe Institut (Trakya Üniversitesi Temsilcisi)
  (Mart 2006)
 • Öğretmen Adayları Bakış Açısıyla Öğretmenlik Mesleği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi “24 Kasım Öğretmenler Günü” Kutlama Programı. 24.11.2005. Edirne: Trakya Üniversitesi (Panalist)
  (Kasım 2005)
 • IDT-2005 Bursu. 2005. Graz. Avusturya
  (Ağustos 2005)
 • Seksiyon Başkanlığı. 2. Sektionsleiterin der Sektion B3 “Wege zur Mehrsprachigkeit”. IDT 2005. Graz. Österreich
  (Ağustos 2005)
 • Oturum Başkanlığı. IV. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. 17-19 Haziran 2004. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale

  (Haziran 2004)
 • Kurs “Wissenschaftliche Texte Verfassen” I. 08.05. 2004 Alman Kültür Merkezi. İstanbul
  (Mayıs 2004)
 • Kurs “Wissenschaftliche Texte Verfassen” I. 10.04. 2004 Alman Kültür Merkezi. İstanbul
  (Nisan 2004)
 • Kurs “Wissenschaftliche Texte Verfassen” I. 13.03. 2004 Alman Kültür Merkezi. İstanbul
  (Mart 2004)
 • Alman Kültür Merkezi Eğitim Bursu. Project 1.1.2. Medium-term programme of activities 2000-2003/ European Centre for Modern Languages (ECML) adlı proje toplantısına katılım bursu. 2003. Graz. Avusturya
  (Eylül 2003)
 • Türk-Alman Üniversiteleri Öğretmen Yetiştirme İşbirliği Çalışması. 11 Nisan 2003. İstanbul Üniversitesi (Trakya Üniversitesi Temsilcisi olarak katılmıştır.)
  (Nisan 2003)
 • Türk-Alman Üniversiteleri Öğretmen Yetiştirme İşbirliği Çalışması. 11 Mart 2003. İstanbul Üniversitesi (Trakya Üniversitesi Temsilcisi olarak katılmıştır.)
  (Mart 2003)
 • Alman Kültür Merkezi Bursu. IDT 2001. Luzern. Isviçre
  (Ağustos 2001)
 • Eğitimcilerin Eğitimi Kursu, Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Edirne, 08.01-12.01.2001
  (Ocak 2001)
 • YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGP) kapsamında “ Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon Yaz Kursu”, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 1999
  (Mayıs 1999)
 • Yök/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Kapsamında yürütülmekte olan Eğitim Fakülteleri Uygulama Okulu İşbirliği Programı Yaz Kursu, Edirne, 2-5 Haziran 1998

  (Haziran 1998)
 • Fortbildungsseminar des Goethe-Instituts in der Bundesrepublik Deutschland, Seminar SMO1, Staufen und Freiburg, 06.07.1997-26.07.1997)

  (Temmuz 1997)
 • Alman Kültür Merkezi Eğitim Bursu. Hizmet içi kurs. 06.07.1997-26.07.1997. Freiburg ve Staufen. (Stipendium zur Teilnahme an einem Fortbildungsseminar des Goethe-Instituts in der Bundesrepublik Deutschland, Seminar SMO1, Staufen und Freiburg, 06.07.1997-26.07.1997)
  (Temmuz 1997)
 • Alman Kültür Merkezi Eğitim Bursu. Fortbildungsseminar des Goethe-Instituts in der Bundesrepublik Deutschland, Methodik/Didaktik, Berlin, Juli/August 1989)
  (Temmuz 1989)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Bilgisayar Laboratuarının Yabancı Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. T.Ü. TÜBAP Projesi 2008/47
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Uluslararası » Diğer » Diğer (OPEKO)

CLILiG: ‚state of the art’ und Entwicklungspotential in Europa . SOCRATES 6.1.2. Beobachtung, Analyse, Innovation.Content and Language Integrated Learning in German .Projektnummer: 2005 – 2478 / 001 - 001 SO2 61OBGE.
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : OPEKO

» Verdiği Dersler

Eğitimde Eylem Araştırmaları H2 2018

Lisans

 • Almanca Sınav Hazırlama ve Değerlendirme, Materyal Geliştirme ve Uyarlama, Özel ÖğretimYöntemleri, Almanca Dilbilgisi, Çeviri A-T, Çeviri T-A,Güncel Konular, Dil Geliştirme, Okul Deneyimi,Uygulama

Özel Öğretim Yöntemleri H1 2018

Yüksek Lisans

 • Almanca Öğretim Yöntemleri, Almanca Öğretiminde Yeni Yönelimler, Alman Dili Eğitimi Alan YazınÇalışmaları, Çağdaş Batı Romanı, Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Seminer, Uzmanlık Alan Çalışması