» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Effect of Lipoic Acid on Serum Paraoxonase-1 and Paraoxonase-3 Protein Levels and Activities in Diabetic Rats. (Haziran 2019)
 • A3-28 The effect of lipoic acid in the prevention of myocardial infarction in diabetic rats. Bratisl Lek Listy. 2018;119(10):664-669. doi: 10.4149/BLL_2018_119.
 • A3-27 Caffeine Increases Apolipoprotein A-1 and Paraoxonase-1 but not Paraoxonase-3 Protein Levels in Human-Derived Liver (HepG2) Cells (Kasım 2017)
 • A3-26 Effect of lipoic acid on paraoxonase-1 and paraoxonase-3 proteinlevels, mRNA expression and arylesterase activity in liverhepatoma cells (Ekim 2017)
  2
  ATIF
 • A3-25 Effect of Lipoic Acid on Serum Paraoxonase-1 and Paraoxonase-3 Protein Levels and Activities in Diabetic Rats
  3
  ATIF
 • A3-24 Comparison of the protective roles of L-carnitine and amifostine against radiation-induced acute ovarian damage by histopathological and biochemical methods (Nisan 2015)
  3
  ATIF
 • A3-23 Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda L-karnitinin nitrik oksit metabolizması üzerine etkisi. Turk J Biochem, 39, 416-421 (2014). (Aralık 2014)
 • A3-22 Alfa lipoik asidin rat karaciger homojenatlarinda hidrojen peroksit ile induklenmis lipid peroksidasyonuna etkisi. Turk J Biochem, 39, 317-327 (2014). (Kasım 2014)
  2
  ATIF
 • Karaciğer iskemi/reperfüzyon hasarında α-lipoik asit ve L-karnitin’in koruyucu etkileri. Turk J Biochem, 39, 169-175 (2014). (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • A3-20 Aktaş, Ö., S.Eskiocak, G. Sayilan Özgün, Ö. Yalçın and N. Süt, “Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi”, Turk J Biochem, 38, 475-482 (2013).
  4
  ATIF
 • A3-19 Özgün, E, G. Sayilan Özgün, S.Eskiocak, Ö. Yalçın and S. Süer Gökmen, “Deneysel kolitte L-karnitinin serum paraoksonaz, arilesteraz ve laktonaz aktivitelerine ve oksidatif duruma etkisi,” Turk J Biochem, 38, 145-153 (2013).
  8
  ATIF
 • A3-18 Effect of lidocaine on reducing injury in a rat electrical burn model
  3
  ATIF
 • A3-17 Radiation-induced chronic oxidative renal damage can be reduced by amifostine
  6
  ATIF
 • A3-16 Can radiation-induced chronic oxidative stress in kidney and liver be prevented by dimethylsulfoxide? Biochemical determination by serum and tissue markers
 • A3-15 Fucoidin, a neutrophil rolling inhibitor, reduces damage in a rat electrical burn injury model
  3
  ATIF
 • A3-14 Streptozotosin ile Diyabet Geliştirilmiş Sıçanlarda L-Karnitinin Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi
  2
  ATIF
 • A3-13 An interference study of the copper-induced plasma oxidizability test
 • A3-12 The Influence of Alpha-Tocopherol on Cytokine Levels and Gastric Intramucosal pH in Severe Sepsis
  2
  ATIF
 • A3-11 The effect of N-acetylcysteine on brain tissue of rats fed with high-cholesterol diet
  2
  ATIF
 • A3-10 Health issues related to N pollution in water and air
  17
  ATIF
 • A3-9 The Effect of Melatonin on Protein Oxidation and Nitric Oxide in the Brain Tissue of Hypoxic Neonatal Rats,”
  8
  ATIF
 • A3-8 The Role of N-Acetylcysteine in Lower Extremity Ischemia/Reperfusion
  1
  ATIF
 • A3-7 Effect of Psychological Stress on L-Arginine-Nitric Oxide Pathway and Semen Quality
  34
  ATIF
 • A3-6 Association between Mental Stress & some Antioxidant Enzymes of Seminal Plasma
  16
  ATIF
 • A3-5 The Effects of Taking Chronic Nitrate by Drinking Water on Thyroid Functions and Morphology
  22
  ATIF
 • A3-2 Inhibition of iNOS with S-methylisothiourea was Impaired in Wound Healing in Caustic Esophageal Burn
 • A3-4 Glutathione and Free Sulphydryl Content of Seminal Plasma in Healthy Medical Students during and after Exam Stress
  29
  ATIF
 • A3-3 The Protective Role of Melatonin in Experimental Hypoxic Brain Damage
  23
  ATIF
 • A3-1 Importance of Internal Mammary Artery Perfusion in Cardiac Ischemia and Reperfusion
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Effect of palmitate-induced steatosis on paraoxonase-1 and paraoxonase-3 enzymes in human-derived liver (HepG2) cells.
 • h index: 9

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Biochemical approach to metabolic syndrome. 2nd International Health Sciences Congress. 15-17 November 2018 Tekirdağ Panel başkanlığı

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A1a-1. Gupta S, R.C. Gupta, A.B. Gupta, S. Eskiocak, E.V.S. Prakasa Rao, K. Puttanna and A. Singhvi. Pathophysiology of Nitrate Toxicity in Human and its Mitigation Measure. In ING Bulletins on Regional Assessment of Reactive Nitrogen, Bulletin No. 20, (Ed. N. Raghuram), SCON-ING, New Delhi, pp i-iv &1-78, ISBN: 81-85992-33-9, 2010.
  3
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • B6a-2 The investıgation of university students’ knowledge on nutrition and eating habits. Turkish Med. Stud. J. 2018; 5: 69-75 DOI: 10.4274/tmsj.2018.05.05.0003 (Ekim 2018)
 • B6a-1 Research of Urgent Biochemistry Test Ordering Habit. Turkish Med. Stud. J. 2018; 5: 54-7 DOI: 10.4274/tmsj.2018.05.02.0003. (Ekim 2018)
 • Melatoninin Deneysel Miyokart Infarktüsünde Serum Paraoksonaz ve Laktonaza Etkisi. Klinik Biyokimya Derg 2018; 16(1): 32-41. ISSN 1304-0790 (Ocak 2018)
 • 17-Secondary venous ischemic injury ameliorations through medical treatment in rats
 • 18-Diyabetik Sıçanlarda Taurinin Paraoksonaz, Arilesteraz ve Laktonaz Aktivitelerine Etkileri
 • 16-Kolorektal Kanserli Olgularda Oksidatif ve Nitrozatif Stres
 • 15-Diyabetik Sıçanlarda L-karnitinin Karaciğer Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi
 • 14-Pulmoner Embolide Oksidatif Stres Ürünlerinin Tanısal Değeri
  1
  ATIF
 • B6-2. Asetik asit ile Kolit Geliştirilmiş Sıçanlarda N-asetilsisteinin Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi
  1
  ATIF
 • 13-Radyasyona Bağlı Oluşan Karaciğer ve Böbrek Toksitesini Önlemede Amifostinin Rolü
  1
  ATIF
 • B6-1. Kolesterolden Zengin Diyetle Beslenen Ratlarda N-Asetilsisteinin Anti-oksidan/Pro-oksidan Etkileri
  1
  ATIF
 • 12-Zihinsel Stresin Seminal MDA ve Semen Parametreleri Üzerine Etkisi
 • 11-Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde Merkez Laboratuvarı Yapılanması ve Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitimi Üzerine Etkisi
 • 10-Biyokimyada Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav (OSPE) Deneyimi
 • 9-Koroner Arter Bypass Cerrahisi Öncesindeki Plazma Total Antioksidan Kapasite Düzeylerinin İskemi-Reperfüzyon Hasarı ile İlişkisi
 • 8-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Son 5 Yılda Yapılan Biyokimya Sınav Sorularının Analizi
  1
  ATIF
 • 7-Dönem II Öğrencileri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Uygulama Eğitimini Değerlendiriyor
  1
  ATIF
 • 6-Koroner Bypass Operasyonunda Miyokard Doku Hasarının ve Oksidan Stresin Araştırılması
 • 5-Deneysel Sistemik Hipoksi Geliştirilmiş Yenidoğan Ratlarda N-Asetilsistein Uygulamasının Etkileri
 • 4-Tıp Fakültesi II. Dönem Öğrencilerinin Biyokimya Derslerine İlişkin Değerlendirmeleri
 • B5a-1. Prenatal Tanıda Biyokimyasal Yöntemlerin Kullanımı
 • 3-Kronik Böbrek Yetmezliğinde Plazma Lipid ve Apolipoprotein Düzeylerinin İncelenmesi ve Klinik Önemi
 • 2-Hemikastre Erişkin Ratlarda Parsiyel Orşiektomi ve Tunika Vaginalis Serbest Grefti ile Onarımı
 • 1-Akut Miyokard İnfarktüsü Seyri ile Plazma Total, HDL ve LDL Kolesterol, Trigliserid ve Apolipoprotein Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Sınav Sonrası Soruların İncelenmesi ve Saptanan Hatalar. S.Eskiocak, Üstün F, Oğuz S, Doğanlar ZB, Topuz RD, Taştekin E, Emmungil H. X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi.http://kongre.teged.org/uploads/eTsfbbCd/media/utek2018-bildiri-kitapcigipdf_7QbxgqAj.pdf, 162-63. (Mayıs 2018)
 • Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Süreci: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi. X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. M.Eskiocak, B.S.Ciğalı, S.Eskiocak, A.Tezel, S.Süer Gökmen, M.İnan, A.M.Demir. http://kongre.teged.org/uploads/eTsfbbCd/media/utek2018-bildiri-kitapcigipdf_7QbxgqAj.pdf, 153-54 (Mayıs 2018)
 • Eskiocak, S., S. Kaya, G. Sayılan Özgün, S. H.A. Tezel, A.R. Soylu ve H.C. Ümit. “Kolorektal Kanserli Olgularda Redoks Durumu,” XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Cilt 38, İzmir, 2013.
 • Aktaş, Ö., S. Eskiocak, G. Sayılan Özgün ve N. Süt, “Asetaminofen İle Toksik Hepatit Oluşturulan Ratlarda L-Karnitinin Antioksidan Enzimlere Etkisi,” XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Cilt 38, İzmir, 2013.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Kardiyomiyotoksisite Tanı ve Takibinde Geleneksel Laboratuvar Yöntemleri ve Yeni Biyobelirteçler” Balkan KardiyoOnkoloji Günleri, KardiyoOnkolojide Yenilikler 21-22 Aralık 2018 (Aralık 2018)
 • Sodyum Metabolizması. Balkan KardiyoOnkoloji Günleri Kronik Hastalıklarda Görülen Elektrolit Bozuklukları Edirne 24 Şubat 2018 (Şubat 2018)
 • Potasyum ve Magnezyum Metabolizması. Balkan KardiyoOnkoloji Günleri Kronik Hastalıklarda Görülen Elektrolit Bozuklukları Edirne 24 Şubat 2018 (Şubat 2018)
 • Kardiyotoksisite tanısında kullanılan biyobelirteçler (Kasım 2017)
 • Kardiyotoksisitenin Erken Tanısında Kullanılan Testler (Mayıs 2017)
 • Lipid Profilinin Değerlendirilmesi: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (Nisan 2017)
 • Yüksek Fruktozlu Şurupların Sağlığa Etkileri (Nisan 2017)
 • Tiroid otoantikorları ve kanser
 • Nutrasötiklerle Gelen Tehlike
 • Dünyada ve Türkiye’de Laboratuvar Uzmanlık Alanları
 • Tiroid fonksiyon testleri: Güncel kılavuzlar ve klinik kullanımları (Kasım 2015)
 • Karaciğer Hastalıklarının Tanı ve İzleminde Laboratuvar: Labotratuvar Bakış Açısı”, XIV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 46, Belek-Antalya, 2014. Konuşmacı 9. (Nisan 2014)
 • XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, 2013, poster jüri üyeliği
 • “Kütle Spektromerti Klinik Laboratuvarda İmmunanalizlerin Yerini Alabilir mi?” XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, 2013. Panel Başkanlığı
 • Eskiocak S. “Osteoporoz Tanı ve İzleminde Laboratuvar: Preanalitik-Analitik Süreçler” XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 27, Balçova-İzmir, 2013. Konuşmacı

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hipokalemi. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 394-96, ANKARA
 • Hiperkalemi. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 390-93, ANKARA
 • Hiperkalsemi. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 386-89, ANKARA
 • D-Dimer. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 382-85, ANKARA
 • Yüksek Kreatinin. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 377-82, ANKARA
 • Beyin Natriüretik Peptid. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 373-76, ANKARA
 • Antinükleer Antikor Titresi, Yüksek. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 368-72, ANKARA
 • Aminotransferaz Düzeyleri, Yüksek. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 363-68, ANKARA
 • Alkalen Fosfataz, Yüksek. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabı’nda. Kırkızlar Hakkı Onur, Demir Ahmet Muzaffer (Çev. Ed), Paulman PM, Paulman AA, Harrison JD, Nasir LS, Jarzynka KJ. (Eds), Güneş Tıp, Baskı 443 sayfa, 978-975-277-684-5, 358-63, ANKARA

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Aktaş, Ö., “Asetaminofen ile Toksik Hepatit Oluşturulan Ratlarda L-Karnitinin Lipid Peroksidasyonu ve Oksidan Stres Üzerine Etkisi” Tıpta uzmanlık tezi, Trakya Üniversitesi, Başlama 2011- Bitiş 2013.
 • Sayılan Özgün, G., “Streptozotosin ile diyabet geliştirilmiş sıçanlarda nitrik oksit metabolizmasının incelenmesi”, Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Başlama 2011- Bitiş 2013.

Editörlük / Yayınlama

 • Okmeydanı Tıp Dergisi

Yapılan Hakemlikler

 • Uşak Devlet Hastanesi Acil Laboratuvarı Kardiyak Panel Değerlendirilmesi (Eylül 2019)
 • Iron Deficiency Anemia and β-Thalassemia Minor Differantiation With Hematological Indices.” Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 19-1365. (Mart 2019)
 • Fotometrik Testlerde Lineariteyi Aşan Örneklerin Tespitinde Uyarı İşaretleri Yeterli mi
 • The relationship between homocysteine and autoimmun subclinical hypothyroidism
 • serum nox-2 concentratıons and paraoxanase-1 actıvıty ın subclınıcal hypothyroıdısm: a pılot study” TJB-2018.0159
 • Evaluation of ADMA, eNOS and NO as a Risk Factor Early-Onset Ischemic Stroke Cases In East” TJB-2018.0211
 • Yardımla üreme tekniklerinde, folikul sıvısı ve kanda, oksidatif hasar parametreleri arasındaki ilişki
 • Serum Neuron Specific Enolase and S-100B Levels in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients
 • Psöriaziste oksidatif stresin öngörüsünde biyobelirteçlerin kullanışlılığı
 • Fotometrik Testlerde Lineariteyi Aşan Örneklerin Tespitinde Uyarı İşaretleri Yeterli mi?
 • Gebelikte, gestasyonel diabette ve üreme çağı kadınlarında D vitamini yetersizliği
 • Sağlıklı Erişkinlerde Vitamin D’ nin Kan Lipid Profili ve HbA1c Düzeyi ile İlişkisi
 • HbA1c Tayininde HPLC Yöntemlerinin Karşılaştırması
 • Çocuk hastalarda rutin biyokimya laboratuvarı” Türk Klinik Biyokimya Dergisi
 • Kan alma tüplerinin folat ölçümlerine etkisi” Türk Klinik Biyokimya Dergisi
 • Hipoalbuminemik Hastalarda Albümin Ölçümünde BCG ve BCP Yöntemlerinin Karşılaştırılması” Türk Klinik Biyokimya Dergisi
 • Sialic acid and nitric oxide as possible indicators of inflammatory process in patients with diabetic foot ulcer
 • Demir eksikliği anemili yetişkinlerde hemoglobin A1c düzeyleri” Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 14-780.
 • Yaş ve cinsiyete göre idrar nitrit ve lökosit esterazıntanı performansları” Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 14-715.
 • Kurşun Uygulanan Sıçanlarda Biyokimyasal ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Naringenin’in Etkileri. Turk J Biochem. TBD-14-67689
 • Ultrasound homojenizasyonun karaciğer süperoksit dismutaz, glutasyon peroksidaz, katalaz enzim aktivitelerine ve lipit peroksit düzeylerine etkileri Turk J Biochem. TBD-14-54771
 • Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesinde analizi yapılan üriner sistem taşlarının yaş, cinsiyet ve mevsimlere göre dağılımları” Okmeydanı Tıp Dergisi, OTD13-48568
 • Deficiencies in Postgraduate Medical Education in Turkey (Questionnaire Results)

Projeler

 • Streptozotosin ile diyabet geliştirilmiş sıçanlarda gallik asitin antioksidan enzimler ve oksidatif stres üzerine etkisi (Mart 2017)
 • Deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda lipoik asidin paraoksonaz enzimlerine ve oksidatif duruma etkisi (Şubat 2015)
 • Deneysel diyabet geliştirilmiş sıçanlarda taurinin oksidatif stres üzerine etkisi. TÜBAP- 2012/166 Proje Yöneticisi, Başlama 2012 Bitiş 2014
 • Deneysel aortik iskemi-reperfüzyon modelinde sildenafil ve N-asetil sistein’in femoral arter endoteli ve gastroknemius kası hasarı üzerine etkisi TÜBAP- 2012/112 Proje Yardımcısı 2012-2013
 • Asetik asit ile oluşturulan deneysel kolitli sıçanlarda rosuvastatin kullanımının inflamatuar sürece etkisi, TUBAP-2012/07 Proje Yardımcısı 2012-2013
 • Isoproterenol ile deneysel miyokart infarktüsü oluşturulan sıçanlarda melatoninin serum paraoksonaz aktivitesine etkisi, TÜBAP- 2011/120 Proje Yardımcısı 2011-2013
 • Asetaminofen ile Toksik Hepatit Oluşturulan Ratlarda L-Karnitinin Lipid Peroksidasyonu ve Oksidan Stres Üzerine Etkisi TÜBAP- 2011/189 Proje Yöneticisi, Başlama 2011 Bitiş 2013
 • Streptozotosin ile diyabet geliştirilmiş sıçanlarda nitrik oksit metabolizmasının incelenmesi, TÜBAP- 2011/113 Proje Yöneticisi, Başlama 2011 Bitiş 2013.

Diğer

 • H indeksi: 9
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Biyokimya Dersi, güz yarı yılı
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders verme
 • GLUKOMETRE İLE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ YAPABİLME VE DEĞERLENDİREBİLME temel hekimlik uygulama rehberi
 • GAYTADA GİZLİ KAN İNCELEMESİ YAPABİLME Temel hekimlik uygulama rehberi
 • TAM İDRAR ANALİZİ (MİKROSKOPİK İNCELEME DÂHİL) temel hekimlik uygulama rehberi
 • Venöz Kan Alma Temel Hekimlik uygulaması rehberi
 • h indeks=9
 • Ders vermek
 • Dr. Zeynep Mine ÇETİNKAYA KARA Yardımcı doçentlik atama jüri üyeliği
 • Dr. Aslı Bayındır Yardımcı doçentlik atama jüri üyeliği
 • Dr. Aliye Çelikkol Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği
 • Dr. ÖZLEM ÇAKIR MADENCİ doçentlik ünvan sınavı jüri üyeliği
 • Dr. NEVAL AKSOY Doçentlik ünvan sınavı jüri üyeliği
 • Dr. HILAL OGUZ SOYDINÇ Doçentlik ünvan jüri üyeliği
 • Sinem Ezgi Turunç'un doçentlik ünvan jüri üyeliği
 • Canan Yılmaz-Demirtaş'ın doçentlik ünvan jüri üyeliği
 • Alev Kural'ın Doçentlik Ünvan jüri üyeliği
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi 2015-2016 Güz yarı yılı Beslenme Biyokimyası 1 dersi (Eylül 2015)
 • Dr. Aynur Aktaş Doçentlik sınavı yayın aşaması jüri üyeliği (Temmuz 2015)
 • Dr. Sedat Motor Doçentlik sınavı yayın aşaması jüri üyeliği (Temmuz 2015)
 • Dr. Kemal Türker Ulutaş Doçentlik sınavı yayın aşaması jüri üyeliği (Haziran 2015)
 • Dr. Berrak Güven doçentlik sınavı yayın ve sözlü aşama jüri üyeliği (Nisan 2015)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi 2014-2015 Bahar yarı yılı Beslenme Biyokimyası 2 dersi (Ocak 2015)
 • Dr. Ender Sancaktar Doçentlik sınavı yayın aşaması üyeliği (Nisan 2014)
 • Dr. Hüseyin Kayadibi Doçentlik Sınavı yayın ve sözlü sınav üyeliği (Nisan 2014)

» Verdiği Dersler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Lipid Metabolizması ve Bozuklukları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü-İleri Biyokimya II

Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Klinik Laboratuvar Teknikleri II

Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Temel Biyokimya II

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme Biyokimyası 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Beslenme Biyokimyası I

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Beslenme Biyokimyası II

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Biyokimya

Tıp Fakültesi Kurul II

Tıp Fakültesi Kurul III

Tıp Fakültesi Kurul IV

Tıp Fakültesi Kurul V

Tıp Fakültesi Kurul VI

Tıp Fakültesi Kurul VII

Tıp Fakültesi Kurul VIII

Tıp Fakültesi Kurul X

Tıp Fakültesi Kurul XI

Tıp Fakültesi Kurul XII

Tıp Fakültesi Staj Kurulu 3

Tıp Fakültesi- Staj Kurulu 7

Uzmanlık Eğitimi-İleri Biyokimya 2

Uzmanlık Eğitimi-İleri Klinik Biyokimya 1

Uzmanlık Eğitimi-İleri Klinik Biyokimya 2

Uzmanlık Eğitimi-İleri Klinik Biyokimya 3

Uzmanlık Eğitimi-İleri Klinik Biyokimya 4

Uzmanlık Eğitimi-İleri Klinik Biyokimya 5

Uzmanlık Eğitimi-Klinik laboratuvar Teknikleri 2

Uzmanlık Eğitimi-Laboratuvar istatistiği 1

Uzmanlık Eğitimi-Laboratuvar istatistiği 2

Uzmanlık Eğitimi-Laboratuvar istatistiği 4

Uzmanlık Eğitimi-Temel Biyokimya 2

Uzmanlık Eğitimi-Test İncelemesi 1

Uzmanlık Eğitimi-Test İncelemesi 4

Uzmanlık Eğitimi-Test İncelemesi 5