» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Öğrenme Stratejileri ve Öğrenme (Eylül 2008)
  • Öğrenme Stillerinin Öğrenmeye Etkisi (Ekim 2006)
  • Matematik Dersindeki Başarının Diğer Dersler İle Arasındaki İlişki (Eylül 2005)
  • Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 1.ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarını Belirlemek (Ekim 2004)

» Verdiği Dersler

Lise 1 Matematik

  • T.C. MilliEğitim Bakanlığı 9. Sınıf Matematik Programı

Matematik Öğretimi I

Matematik Öğretimi II

Temel Matematik I

Temel Matematik II