» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Paksuz, E.P., Paksuz, S. (2021). Histomorphometric and histochemical characteristics of the oesophagus of the greater mouse‐eared Bat, Myotis myotis (Borkhausen, 1797). Anatomia, Histologia, Embryologia. 50(4), 701-706. (Temmuz 2021)
 • Paksuz, S., Özkan, B. (2012). Protection of bats in caves opened for tourism: a reply to Furman, Çoraman & Bilgin. Oryx, 46(3): 331–331. (Temmuz 2012)
 • Paksuz, S., Özkan, B. (2012). The protection of the bat community in the Dupnisa Cave System, Turkey, following opening for tourism. Oryx, 46(1): 130–136. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/75596E20721074B953561876D7AA6BC9/S0030605310001493a.pdf (Ocak 2012)
 • Paksuz, S., Özkan, B. (2011). New Distributional Records and Some Notes for Greater Noctule, Nyctalus lasiopterus (Mammalia: Chiroptera) from Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 63(2): 217-220. http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2011/63-2-217-220.pdf (Ağustos 2011)
 • Niermann, I., Biedermann, M., Bogdanowicz, W., Brinkmann, R., Bris, Y.L., Ciechanowski, M., Dietz, C., Dietz, I., Estók, P., Helversen von, O., Houédec, A.L., Paksuz, S., Petrov, B.P., Özkan, B., Piksa, K., Rachwald, A., Roué, S.Y., Sachanowicz, K., Schorcht, W., Tereba, A., Mayer, F. (2007). Biogeography of the recently described Myotis alcathoe von Helversen and Heller, 2001. Acta Chiropterologica, 9(2): 361-378. (Aralık 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Paksuz, E.P., Paksuz, S. (2017). Distribution of extracellular matrix protein laminin in the placenta of Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20, 180-183. (Ekim 2017)
 • Paksuz, E.P., Paksuz, S. (2015). The Morphology of the Intestine of the Greater Mouse-Eared Bat, Myotis myotis (Borkhausen, 1797). Global Veterinaria, 14 (5): 686-692. (Mayıs 2015)
 • Paksuz, S., Özkan, B., Postawa, T. (2007). Seasonal changes of cave-dwelling bat fauna, and their relationship with microclimate in Dupnisa Cave System (Turkish Thrace). Acta Zoologica Cracoviensia, 50A(1-2): 57-66. http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/isez/18953123/v50n1/s6.pdf?expires=1574944656&id=0000&titleid=75001417&checksum=0712AF612017DD803486BACC2FCC2886 (Mayıs 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Paksuz, S. (2021) Rüzgar Enerji Santrallerinin Yarasalara Etkileri, Kırklareli Örneği. 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (5th International Academic Studies Conference, UBCAK), Türkiye, 15-17 Mart, p. 250. (Mart 2021)
 • Paksuz, E.P., Çakıcı, Y., Paksuz, S. (2017). An analysis of unit assesment questions in the 9th grade biology textbook based on Bloom’s taxonomy. International Scientific Conference-UNITECH, 17-18 November, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings Volume IV, p: 303-306. (Kasım 2017)
 • Paksuz, S., Özkan, B. (2017). The Threats of Cave Tourism on Bats, A Literature Review. International Scientific Conference-UNITECH, 17-18 November, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings Volume III, p: 191-195. (Kasım 2017)
 • Paksuz, E.P., Paksuz, S. (2017). Characteristics of a good teacher in the light of teacher candidates’ views. International Scientific Conference-UNITECH, 17-18 November, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings Volume IV, 295-298. (Kasım 2017)
 • Paksuz, E.P., Paksuz, S. (2017). Distribution of extracellular matrix protein laminin in the placenta of Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae). Veterinary Medicine in Service of People – International Scientific Conference. Stara Zagora, Bulgaria. 6-7 October. (Oral p.) pp180-183. (Ekim 2017)
 • Paksuz, E.P., Paksuz, S. (2017). Some Blood Parameters of Wild-caught Greater Mouse-eared Bat Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae). XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, 12-15 September, Edirne, Turkey, p:544. (Eylül 2017)
 • Paksuz, S. (2016). Population Status and Roosting Habits of the Bent-Wing Bat, Miniopterus schreibersii in Turkish Thrace. International Scientific Conference-UNITECH, Technical University of Gabrovo, 18-19 November, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings Volume I, p: 435-438. (Kasım 2016)
 • Paksuz, S. (2016). Microclimatic Preferences of Bat Species in Koyunbaba Cave (Kırklareli-Turkey). International Scientific Conference-UNITECH, Technical University of Gabrovo, 18-19 November, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings Volume I, p: 429-434. (Kasım 2016)
 • Paksuz, S., Özkan, B. (2016). Roost Selection of the Bats in the Koyunbaba Cave (Kırklareli-Turkey). 2nd International Congress on Applied Biological Sciences, International University of Sarajevo, 27-31 May, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, p: 60. (Mayıs 2016)
 • Durmaz, H., Dalgıç, Ö., Paksuz, S. (2004). The assesment of approaches of science teachers working in Edirne city centre and science student teachers of Educational Faculty of T.U to some facts of educational process. 2nd International Balkan Education Congress, 8-10 October, Trakya University, Edirne, Turkey, pp. 474-479. (Ekim 2004)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Paksuz, S. (2017). Important Caves in Turkish Thrace for Bats: Dupnisa Cave System and Koyunbaba Cave, Chapter 4 in Cave Investigation. Edt: Karabulut, S., Cengiz Cinku, M. Published by INTECH, Croatia. https://www.intechopen.com/books/cave-investigation/important-caves-in-turkish-thrace-for-bats-dupnisa-cave-system-and-koyunbaba-cave (Temmuz 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Paksuz, S., Paksuz, E.P., and Özkan, B. (2009). White Blood Cell (WBC) Count of Different Bat (Chiroptera) Species. Trakya Univ. J. Sci., 10(1): 55-59. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213837 (Haziran 2009)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Paksuz, E.P., Paksuz, S. (2014). Hibernasyonda ve Aktif Dönemde Myotis myotis İnce Barsağının Histolojik Olarak İncelenmesi. XXII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, p: 966. (Haziran 2014)
 • Paksuz, E.P., Paksuz, S. (2012). Myotis myotis Özofagusu Üzerine Histolojik ve Histokimyasal Çalışma. XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, p: 1071–1072. (Eylül 2012)
 • Paksuz, S., Özkan, B. (2010). Koyunbaba Mağarasının (Kırklareli) Yarasalar Tarafından Mevsimsel Kullanımı. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, p: 645-646. (Haziran 2010)
 • Özkan, B., Paksuz, S. (2010). Yıldız Dağlarında Radyoverici Yöntemi Kullanarak Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Kolonilerinin Tespiti. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, p: 636-637. (Haziran 2010)
 • Paksuz, S., Özkan, B. (2008). Istranca Ormanlarının Yarasa Faunası. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, p: 496. (Haziran 2008)
 • Paksuz, S., Paksuz, E.P., Özkan, B. (2008). Bazı Yarasa Türlerinde Beyaz Kan Hücresi Sayımı. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, p: 567-568. (Haziran 2008)
 • Paksuz, E.P., Paksuz, S., Özkan, B., Yılmaz, N. (2008). Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Kalın Barsak Dokusunun Histolojik Yapısı ve Goblet Hücrelerinde Glikozaminoglikan Çeşitlerinin Belirlenmesi. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, p: 566-567. (Haziran 2008)
 • Paksuz, E.P., Paksuz, S., Özkan, B. (2008). Myotis myotis (Borkhausen, 1797) ve Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)’de Seminifer Epitel Siklusu. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, p: 567. (Haziran 2008)
 • Paksuz, S., Özkan, B.(2006). Dupnisa Mağara Sistemindeki Koruma Çalışmalarının Yarasaların Populasyon Dinamikleri Üzerine Etkisi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, p: 291-292. (Haziran 2006)
 • Özkan, B., Diker, E., Paksuz, S. (2006). İğneada Longosu ve Çevresinin Memeli Faunası. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, p: 280. (Haziran 2006)
 • Başımoğlu Koca, Y., Paksuz, E.P., Acar, N., Özkan, B., Paksuz, S. (2006). Myotis capaccinii’nin (Chiroptera, Vespertilionidae) Böbrek Yapısının Histolojik Olarak Değerlendirilmesi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, p: 314. (Haziran 2006)
 • Başımoğlu Koca, Y., Paksuz, E.P., Acar, N., Paksuz, S., Özkan, B. (2006). Rhinolophus mehelyi (Chiroptera, Rhinolophidae) Karaciğer Dokusunun Işık Mikroskop Düzeyinde İncelenmesi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, p: 316. (Haziran 2006)
 • Durmaz, H., Dalgıç, Ö., Paksuz, S. (2004). Fen Bilgisi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Yürütülen Bir Çalışma, 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, p: 67. (Eylül 2004)
 • Özkan, B., Paksuz, S., Kurtonur, C. (2004). Dupnisa Mağara Sistemi Yarasaları. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, p: 38. (Haziran 2004)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yer Yediuyuru (Myomimus roachi) Tür Koruma Eylem Planı (Ekim 2015)

Projeler

 • Bursa ve Çevresinde Yayılış Gösteren Vespertilionidae’ye Ait Olan Yarasaların Helmint Faunasının Morfolojik Taksonomisi ve DNA Sekans Analizi. (2011- 2016) (Haziran 2016)
 • Yer Yediuyuru (Myomimus roachi) Tür Koruma Eylem Planı (Aralık 2015)
 • Myotis myotis’in Barsak Morfolojisi ve Glikozaminoglikanlarındaki Mevsimsel Değişikliklerin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, TÜBAP-2011/133, 2011-2013 (Araştırmacı).
 • Koyunbaba Mağarası (Kırklareli – Türkiye) Yarasa Faunasının Mevsimsel Populasyon Değişimleri ve Tünek Seçimi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, TÜBAP-2008/15, 2008-2009 (Araştırmacı).
 • Population structure and ecology of the endangered forest-living Bechstein’s bat in its glacial refuge, the Bulgarian-Turkish Strandja Mountains. 2006-2007 (Araştırma Ekibinde Araştırmacı).
 • GEF II – Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi – İğneada – Longos – T. C. Orman Bakanlığı Milliparklar ve Av – Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. 2000-2006 (Memeli Araştırma Ekibinde Araştırmacı).

» Verdiği Dersler

Afetler ve Afet Yönetimi

Beslenme ve Sağlık

Çevre Eğitimi

Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları

İlkokulda Temel Fen Bilimleri

Öğretmenlik Uygulaması I-II

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

Topluma Hizmet Uygulamaları