» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dönmez S.,İnanlı (Muratlı-Tekirdağ) Tarım İşletmesi Arazilerinde Ayrıntılı Toprak Haritasına Dayalı Parselasyon Haritasının Yapımı,International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS)-2016,Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 2016, 2(2): 89 - 96 (Aralık 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Dönmez S."COMPARISON BETWEEN SEVERAL SELECTED STATES AND MULTIPLE CRITERIA DETERMINATION METHODS USING LIFE SATISFACTION INDEX ",IInternational Conference on Research in Education and Science (ICRES) .2018, April 28 - May 01, 2018 in Marmaris, Turkey. (Nisan 2018)
 • Çakır H.,İnce H.,Dönmez S."Islah İmar Planı Uygulamalarında Komşuluk İlişkisinın İrdelenmesi",Internatıonal Sinan Symposıum,27-28 Aprıl 2017,Edirne (Nisan 2017)
 • Bayrak G.,Dönmez S.ark." Electrical resistivity tomography survey to assist the landscape project at the Macedonia campus area",Internatıonal Scıentıfıc Conference Unitech.2016, 18-19 November 2016, Gabrova/Bulgaria. (Kasım 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • İnce H,Dönmez S.Açıkgönül M."Camilerdeki Kemerlerin Paralel Doğrultu Yöntemiyle Ölçümesi Ve Konum Hassasiyetinin İrdelenmesi",8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,19-21 Ekim,İstanbul/Türkiye (Ekim 2016)
 • İnce, H.,Dönmez S., "Ergene Havzasında Yer Alan Hazine Arazilerinin Toplulaştırılmasında Bazı Öneriler",Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumı IV , 14-15 ekim 2005, AEdirne/Turkey. (Ekim 2005)

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Prof.Dr.Ahmet Karadeniz Yerleşkesi ve Karaağaç Yerleşkesi Mevcut Durum ve Gelişme Alanı Halihazır Harita Üretimi Projesi,Edirne, (2019) (Mayıs 2019)
 • Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi ve Mekodonya Yerleşkesi Mevcut Durum ve Gelişme Alanı Halihazır Harita Üretimi Projesi,Edirne, (2018) (Nisan 2018)
 • Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Mevcut Durum ve Gelişme Alanı Halihazır Harita Üretimi Projesi,Edirne,(2017) (Kasım 2017)
 • Trakya Üniversitesi, Makedonya Yerleşkesi (Mimarlık Fakültesi) Sığ Jeofizik İncelemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi.2016/76 (Ekim 2017)
 • Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi Alanında Jeodezik Yatay ve Düşey Ağ Noktalarının Oluşturulması, Ağ Noktalarının Deformasyon Ölçülerinin Yapılması ve Sonuçların Analiz Edilmesi, Edirne. (Haziran 2014)
 • Dünya Mirası Kapsamında Selimiye ve Ayasofya Camilerinin Mekânsal ve Boyutsal Kademelenmesinin Karşılaştırılması”, Trakya Üniversitesi 2010/118 No’lu TÜBAP Araştırma Projesi, Edirne, (Proje Arastırmacı) (Haziran 2013) (Haziran 2013)

Sertifikalar

 • Temel Bilirkişilik Eğitimi,Edirne SMMM ,(2017) (Kasım 2017)

» Verdiği Dersler

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Harita Çizimi

Harita Yapımı

Kadastro Bilgisi

Ölçme Bilgisi ve Röleve

Taşınmaz Hukuk

Temel Hukuk

Topoğrafya