» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cömertel, Serkan, (2019), “Bulgarcada Ön Ekler”, Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi, C. 1, S. 2, s. 17-37 (Aralık 2019)
 • Cömertel, Serkan, (2019), “Türkçe ve Bulgarcada Zaman / Görünüş”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 18, s. 142-160 (Temmuz 2019)
 • Cömertel, Serkan, (2019), “Bulgarcada Sıfatlar”, Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi, C. 1, S. 1, s. 1-26 (Haziran 2019)
 • Cömertel, Serkan, (2018), “Türkçenin Bulgarca Fiiller Üzerinde Etkisi”, Uluslararası Katılımlı ‘Evliya Çelebi’nin İzinde’ Sempozyumu Türkoloji Bölümü’nün Kurulmasının 25. Yılına İthafen, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi Yayınları, s. 159-173. (Kasım 2018)
 • Cömertel, Serkan, (2017), “Vılço Zlatilov, Bulgarlar ve Türkler Neuilly Diktesi’ne Karşı Ayaklanıyor (1919-1923)”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 2, s. 409-412 (Yayın Değerlendirme) (Aralık 2017)
 • Cömertel, Serkan, (2017), “Bulgarcada Fiil Çatısı”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 1, s. 33-56 (Temmuz 2017)
 • Cömertel, Serkan, (2017), “Bulgarcada Zaman Sistemi ve Merkezdeki Şimdiki Zaman”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 13, s. 141-159 (Ocak 2017)
 • Cömertel, Serkan, (2017), “Bulgarcada Fiilin Görünüşü”, Türkoloji Araştırmaları 2017, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi Yayınları, s. 64-78.
 • İsov, Mümin Yaşarov, (2016), “Bulgar Basınında Türkiye Cumhuriyeti’nin İlanı (обявяването на турската република по страниците на българската преса)”, Çev. Serkan Cömertel, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 1, s. 103-143 (Temmuz 2016)
 • Cömertel, Serkan, (2016), “Bulgarcada Fiillerin İkinci Derece Bitmemiş Görünüş Kazanması”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 12, s. 145-156 (Temmuz 2016)
 • Cömertel, Serkan, (2016), “A Dictionary of Turkisms in Bulgarian by Türker Acaroğlu”, Journal of Balkan Libraries Union, C. 4, S. 2 (Yayın Değerlendirme)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Cömertel, Serkan, (2018), “Bulgarca Sözlüklerde Görünüş Tutarsızlıkları / Aspectual Inconsistency in Bulgarian Dictionaries”, Uluslararası Beşerî Bilimler Dil ve Toplum Konferansı (International Conference of Humanities Language and Society / Международен филологически колегиум слово и общество), Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi. (Kasım 2018)
 • Cömertel, Serkan, (2018), “Zaman ve Görünüş Açısından Türkçe ile Bulgarcanın Karşılaştırılması”, Türkolojide Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, Kırklareli Üniversitesi. (Kasım 2018)
 • Cömertel, Serkan, (2018), “Bulgarca İsimlerde Gramatik Cinsiyet Kategorisi ve Teklik / Çokluk”, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı (İSCER 2018), Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. (Ekim 2018)
 • Cömertel, Serkan, “Bulgarca Fiiller Üzerinde Türkçenin Etkisi”, Uluslararası Katılımlı ‘Evliya Çelebi’nin İzinde’ Sempozyumu, Şumnu. (Kasım 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Cömertel, Serkan, (2019), “Aspectual Inconsistency in Bulgarian Dictionaries”, Slovo i Obştestvo Mejdunaroden Filologiçeski Kolegium / Language and Society (слово и общество международен филологически колегиум), Konstantin Preslavsky Publishing House, ISBN - 978-619-201-343-1, s. 300-308 (Kasım 2019)
 • Cömertel, Serkan, (2018), “Bulgarca İsimlerde Gramatik Cinsiyet Kategorisi ve Teklik / Çokluk”, Human Society and Education in the Changing World, Palet Yayınları, Konya, ISBN -978-605-7600-06-6, s. 266-276. (Kasım 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cömertel, Serkan, (2015), “Bulgar Dili Üzerine”, Edirne Eğitim Kültür Sanat Dergisi, 5. Sayı, s. 68-69.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Cömertel, Serkan, (2018), Bulgarca Fiillerin Çekim Sistemi, Ceren Yayıncılık, Edirne, ISBN- 978-605-9490-32-0 (Ekim 2018)

Editörlük / Yayınlama

 • Demirova, Rafie, Cömertel, Serkan, (2015), Bulgarca ve Türkçede Sözcüksel Etiket Formlarının Küçük Çalışma Defteri (малка работна тетрадка на речевите етикетни формули в български и турски език), Sofya: İzdatelstvo Avangard Prima.

Diğer

 • Pratik Bulgarca Konuşma Kılavuzu (Практически български разговорник), Denetleme ve Güncelleme, Fono Yayınları, İstanbul 2019. (Temmuz 2019)
 • Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü (Речник на турцизмите в българския език), Redaktör, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2016.

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer

Türkoloji Branşlarına Yönelik Ders Kitaplarının Oluşturulması için Prensip Olarak Teorik ve Pratik-Uygulamalı Araştırmalar (Теоретични и практико-приложни изследвания като основа за създаване на учебници по туркологични дисциплини)
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Şumnu ‘Episkop Konstantin Preslavski’ Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Mütercim Tercümanlık Bölümü Simultane Çeviri Ekipman ve Ses Sistemi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Proje Türü : Teknik Destek     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi