» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • - Cömertel, Serkan, (2017), “Vılço Zlatilov, Bulgarlar ve Türkler Neuilly Diktesi’ne Karşı Ayaklanıyor (1919-1923)”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 2, s. 409-412 (Yayın Değerlendirme) (Aralık 2017)
 • Cömertel, Serkan, (2017), “Bulgarcada Fiil Çatısı”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 1, s. 33-56 (Temmuz 2017)
 • Cömertel, Serkan, (2017), “Bulgarcada Zaman Sistemi ve Merkezdeki Şimdiki Zaman”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 13, s. 141-159 (Ocak 2017)
 • Cömertel, Serkan, (2017), “Bulgarcada Fiilin Görünüşü”, Türkoloji Araştırmaları 2017, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi Yayınları, s. 64-78.
 • İsov, Mümin Yaşarov, (2016), “Bulgar Basınında Türkiye Cumhuriyeti’nin İlanı (обявяването на турската република по страниците на българската преса)”, Çev. Serkan Cömertel, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 1, s. 103-143 (Temmuz 2016)
 • Cömertel, Serkan, (2016), “Bulgarcada Fiillerin İkinci Derece Bitmemiş Görünüş Kazanması”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 12, s. 145-156 (Temmuz 2016)
 • Cömertel, Serkan, (2016), “A Dictionary of Turkisms in Bulgarian by Türker Acaroğlu”, Journal of Balkan Libraries Union, C. 4, S. 2 (Yayın Değerlendirme)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Cömertel, Serkan, “Bulgarca Fiiller Üzerinde Türkçenin Etkisi”, Uluslararası Katılımlı ‘Evliya Çelebi’nin İzinde’ Sempozyumu, Şumnu. (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cömertel, Serkan, (2015), “Bulgar Dili Üzerine”, Edirne Eğitim Kültür Sanat Dergisi, 5. Sayı, s. 68-69.

Editörlük / Yayınlama

 • Demirova, Rafie, Cömertel, Serkan, (2015), Bulgarca ve Türkçede Sözcüksel Etiket Formlarının Küçük Çalışma Defteri (малка работна тетрадка на речевите етикетни формули в български и турски език), Sofya: İzdatelstvo Avangard Prima.

Diğer

 • Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü (Речник на турцизмите в българския език), Redaktör, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2016.

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer

Türkoloji Branşlarına Yönelik Ders Kitaplarının Oluşturulması için Prensip Olarak Teorik ve Pratik-Uygulamalı Araştırmalar (Теоретични и практико-приложни изследвания като основа за създаване на учебници по туркологични дисциплини)
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Şumnu ‘Episkop Konstantin Preslavski’ Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Mütercim Tercümanlık Bölümü Simultane Çeviri Ekipman ve Ses Sistemi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Proje Türü : Teknik Destek     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi