» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • "Sesamin Ameliorates Mucosal Tissue Injury of Mesenteric Ischemia and Reperfusion in an Experimental Rat Model” Arch. Med. Sci., 2019, 15(6): 1582 – 1588.
 • "Combined Effectiveness of Honey and Immunonutrition on Bacterial Translocation Secondary to Obstructive Jaundice in Rats: Experimental Study” Med Sci Monit, 2018, 24: 3374-3381.
  3
  ATIF
 • "A giant ancient schwannoma mimicking an adnexal mass (Case report)" Medicine, 2016, 95(30): e4240
  2
  ATIF
 • “Risk factors for peritoneal dissemination of gastric cancer” Minerva Chirurgica, 2015, 70(2): 91–96.
  4
  ATIF
 • "Comparison of Sirolimus and Colchicine Treatment on the Development of Peritoneal Fibrozis in Rats Having Peritoneal Dialysis", Balkan Medical Journal, 2015, 32: 101–106.
  5
  ATIF
 • "Effects of Urtica dioica on oxidative stress, proliferation and apoptosis after partial hepatectomy in rats", Toxicology and Industrial Health, 2015, 31(5): 475-484.
  17
  ATIF
 • “Antioxidative, Antiapoptotic and Proliferative Effect of Curcumin on Liver Regeneration After Partial Hepatectomy in Rats”, Toxicology and Industrial Health, 2015, 31(2): 162-172.
  20
  ATIF
 • “Comparison between electronic method and conventional method recording and follow-up of general surgery ward-round notes taken” Minerva Chirurgica, 2014, 69(6): 331–336.
 • “Effect of Leptin and Apelin Preconditioning on Hepatic Ischemia Reperfusion Injury in Rats”, Indian Journal of Surgery, 2014, 76: 111–116.
  11
  ATIF
 • “Combined Effects of Tauroursodeoxycholic Acid and Glutamin on Bacterial Translocation in Obstructive Jaundiced Rats: Experimental Study” Balkan Medical Journal, 2013, 30: 362-368.
  8
  ATIF
 • “Occupational injuries admitted to the Emergency Department”, Journal of The Pakistan Medical Association (JPMA), 2013, 63(2): 179-184.
  11
  ATIF
 • “Some Demographic Properties and Factors Affecting Mortality of Elderly Patients Related with Motocycle Injuries”, Turkish Journal of Geriatrics, 2013, 16: 271-276.
  2
  ATIF
 • “Protective effect of Urtica dioica L. On renal ischemia/reperfusion injury in rat”, Journal of Molecular Histology, 2012, 43: 691-698.
  25
  ATIF
 • "Protective Effect of Urtica dioica on Liver Damage Induced by Biliary Obstruction in Rats", Toxicology and Industrial Health, 2012, 29: 838-845.
  13
  ATIF
 • "The Effects of Apelin on Mesenteric Ischemia and Reperfusion Damage in an Experimental Rat Model", Balkan Medical Journal, 2012, 29: 148-152.
  8
  ATIF
 • "Protective Effects of Thymoquinone Against Cholestatic Oxidative Stress and Hepatic Damage After Biliary Obstruction in Rats", Journal of Molecular Histology, 2012, 43: 151-159.
  34
  ATIF
 • "Effects of apelin and leptin on renal functions following renal ischemia/reperfusion: An experimental study", Experimental and Therapeutic Medicine, 2012, 3: 908-914.
  28
  ATIF
 • “Prevalence of hepatitis B virus carriers among soldiers and civilians in Turkey” Journal of Clinical Gastroenterology, 2004, 38(7): 614-615.
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Carnosol Allevıates Inflammatıon And Bacterıal Translocatıon In A Rat Model Of Intestınal Ischemıa-Reperfusıon Injury” International Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ), 2019, 5(2): 105 – 118.
 • "The Effect of Caffeic Acid Phenethyl ester on Liver Regeneration in the Experimental Hepatic Resection Model" Revista Kasmera, 2017, 45(1): 76–88.
 • "Wilms’ tumor gene immunoreactivity in primary thyroid neoplasms" HealtMED, 2016, 10(2): 73–76.
 • "A Beverage Bottle in the Rectum: Originale Image", The Annals of Eurasian Medicine, 2015, DOI: 10.4328/AEMED.44.
 • “Comparison of the use of thoracic epidural analgesia in awake patients versus general anesthesia undergoing intra-abdominal surgery” Trakia Journal of Sciences, 2014, 12(3): 250-258.
 • "Nutritional Situation Assesment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department", Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, 5(3): 293 - 298.
 • "The Analysis of Patients Admitted to Emergency Department Due to Complications Related to Warfarin Treatment", The Journal of Academic Emergency Medicine (JAEM), 2014, 13: 194 – 198.
  4
  ATIF
 • "Evaluation of patient safety culture: Single-center, non-randomized, cross-sectional study, Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Trakya University, Turkey experience", Scientific Research and Essays, 2013, 8(10): 398-403.
  4
  ATIF
 • "Evaluation of Risk Factors and Clinical Characteristics of Elderly Patients with Acute Upper Gastrointestinal Hemorrhage", Turkish Journal of Emergency Medicine, 2012, 12(4):157-162.
  3
  ATIF
 • “Abdominal gunshot wounds: retrospective analysis of 164 patients” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 2001, 7(4): 258-261.
  12
  ATIF
 • “Injuries of the extremities caused by high energy gunshots and land-mines” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 2000, 6(4): 231-233.
  6
  ATIF
 • “Surgery of Thyroid cancers, Retrospective Analysis of 120 Cases” Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 1999, 1: 37-40.
 • “Surgical treatment of Liver Injuries” International Review of the Armed Forces Medical Services, 1998, 71: 288-292.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Karaciğer Kist Hidatik Hastalığına Bağlı Komplikasyonlar" (Derleme), Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 2010, 3(2): 51-55.
 • “Polipoid Skrotal Kalsinozis: Literatürün Gözden Geçirilmesi ile Birlikte Bir Vakanın Takdimi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2009, 62(1): 47-48.
 • “İnfiltratif Duktal Karsinomalı Hastalarda Modifiye Radikal Mastektominin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi” Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003, 5(2): 1-4.
 • “İnsizyonel ve Nüks İnguinal Hernilerde Protez Materyali ile Tamir” Anadolu Tıp Dergisi, 1999, 3: 175-179.
 • “Toplayıcı Sisteme Açılan Bir Renal Kist Hidatik Olgusu” Gülhane Tıp Dergisi, 1999, 41 (1): 99-102.
 • “Total Parenteral Nutrisyon ve Total Enteral Nutrisyonun İmmün Sistem Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması” Gülhane Tıp Dergisi, 1999, 41(3): 317–324.
 • “Kolon Divertiküllerinde Cerrahi” Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 1998, 8: 23-26.
 • “Primer İnce Barsak Malign Tümörlerinde Cerrahi Tedavi” GATA Bülteni, 1998, 40: 365-369.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (21.Bölüm: Özel Popülasyonlarda Görülen Yaralar – Bariatrik Popülasyon), 590-599, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (12.Bölüm: Ağrı Yönetimi ve Yaralar), 314-340, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (10.Bölüm: Nutrisyon ve Yara Bakımı), 259-283, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (6.Bölüm: Yaranın Değerlendirilmesi), 127-152, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (5.Bölüm: Akut ve Kronik Yara İyileşmesi), 105-126, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Temel Otolaringoloji" (16.Bölüm: Eksternal Boyun), 311-337, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 2011.
 • “Beslenme ve Malnütrisyon” GATA yayınevi. Ankara, Ocak 2006.
 • “Kolon ve Rektum Yaralanmalarında Klinik ve Cerrahi Yaklaşım” GATA yayınevi. Ankara, Temmuz 2004.
 • “Enteral Nütrisyon Destek Tedavisi” GATA yayınevi. Ankara, Ocak 2003.
  1
  ATIF

Yönetilen Doktora Tezleri

 • "Ratlarda Karaciğer İskemi-Reperfüzyon Sonrası Meydana Gelen Karaciğer Hasarı Üzerine Sesaminin Antioksidan ve Doku Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi" (2019)
 • "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Sonrası Meydana Gelen Karaciğer Hasarı Üzerine Sesaminin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi" (2014)
 • "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon ve Vasküler Permiabilite Üzerine Karnosol’un Koruyucu Etkisinin İncelenmesi" (2014)
 • "Seprafilm ve Icodextrin’in İntraabdominal Yapışıklıklar Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması” (2013)
 • "Mide Kanserinde Peritoneal Yayılımda Risk Faktörleri" (2012)
 • "Deneysel Olarak Oluşturulan Koledok Kanal Tıkanıklığı Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Tauroursodeoksikolik asit ve Moxifloksasinin Etkisi" (2012)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (2017)
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (2009)
 • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (2003)
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (2003)
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (2002)
 • Türk Cerrahi Derneği (2000)

Editörlük / Yayınlama

 • Sharon Baranoski, Elizabeth A. Ayello ”Wound Care Essentials: Practice Principles” Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins. (“Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları” Çeviri Editörü)

Projeler

 • "Ratlarda Karaciğer İskemi-Reperfüzyon Sonrası Meydana Gelen Karaciğer Hasarı Üzerine Sesaminin Antioksidan ve Doku Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi" (TÜBAP/2019-2020)
 • "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu Hazırlık Projesi" (TÜBAP/2017)
 • "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Sonrası Meydana Gelen Karaciğer Hasarı Üzerine Sesaminin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi" (TÜBAP/2013-2014)
 • "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon ve Vasküler Permiabilite Üzerine Karnosol’un Koruyucu Etkisinin İncelenmesi" (TÜBAP/2013-2014)
 • "Deneysel Olarak Oluşturulan Koledok Kanal Tıkanıklığı Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Tauroursodeoksikolik asit ve Moxifloksasinin Etkisi" (TÜBAP/2011-2012)
 • "Koledok Kanal Tıkanıklığı Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine İmmünonutrisyon Solüsyonunun Arı Balı ile Olan Sinerjik Etkisinin İncelenmesi" (TÜBAP/2011-2012)

Sertifikalar

 • "Temel ve İleri Eğitici Eğitimi Kursu” (Trakya Üniversitesi, Edirne. 2018)
 • “Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi” (Trakya Üniversitesi, Edirne - 2014)
 • "Cerrahi Endoskopi Eğitimi" (Türk Cerrahi Derneği, Ankara - 2013)
 • "Hepatopankreatobilier Cerrahi ve Karaciğer Transplantasyonu Eğitimi" (GATA, Ankara - 2012)
 • “Deney Hayvanı Kullanma Sertifikası - Eğitim Programı" (Trakya Üniversitesi, Edirne - 2010)
 • "Eğitici Eğitimi Kursu" (Trakya Üniversitesi, Edirne - 2010)
 • "Uygulamalı Laparoskopik Kolon Cerrahisi Kursu" (GATA, Ankara - 2008)
 • "Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamalı Eğitimi" (TSK, İstanbul - 2008)
 • "Vasküler Cerrahi Kursu" (GATA, Ankara - 2008)
 • "Temel Nütrisyon Kursu" (GATA, Ankara - 2007)
 • "Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitim Kursu" (GATA, Ankara - 2005)
 • "Mikrocerrahi Kursu" (Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi, GATA, Ankara - 1997)
 • "İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp, Temel Yaşam Desteği Kursu" (GATA, Ankara - 1994)

Diğer

 • Profesörlük Jüri Üyeliği-I (Rapor Yazmak Koşuluyla)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği-III (Rapor Yazmak Koşuluyla)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği-II (Rapor Yazmak Koşuluyla)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği-I (Rapor Yazmak Koşuluyla)
 • Akut Kolanjit ve Benign Striktürler (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu Kuramsal Dersi)
 • Kolesistit (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu Kuramsal Dersi)
 • Hipertiroidizm ve Cerrahi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu Kuramsal Dersi)
 • Tiroid Nodülü ve Cerrahi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu Kuramsal Dersi)
 • "Batın Muayenesi" Hastabaşı Hekimlik Uygulaması Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Tiroid Muayenesi" Hastabaşı Hekimlik Uygulaması Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Kan Basıncı Ölçümü Yapabilme" Hastabaşı Hekimlik Uygulaması Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Genel Durum ve Vital Bulguların Değerlendirilmesi" Hastabaşı Hekimlik Uygulaması Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Hasta Dosyası Hazırlayabilme" Hastabaşı Hekimlik Uygulaması Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Genel ve Soruna Yönelik Öykü Alabilme" Hastabaşı Hekimlik Uygulaması Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Yara-Yanık Bakımı (Pansuman) Yapabilme" Temel Hekimlik Uygulaması Öğrenim ve Yeterlilik Değerlendirme Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Deri ve Yumuşak Doku Apsesi Açabilme" Temel Hekimlik Uygulaması Öğrenim ve Yeterlilik Değerlendirme Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Digital Rektal Muayene" Temel Hekimlik Uygulaması Öğrenim ve Yeterlilik Değerlendirme Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Meme ve Aksiller Bölge Muayenesi" Temel Hekimlik Uygulaması Öğrenim ve Yeterlilik Değerlendirme Rehberi (Cerrahi Hastalıklar Staj Kurulu)
 • "Batın Muayenesi" Kılavuzu (X.Ders Kurulu)
 • "Yüzeyel Sütur Atabilme ve Alabilme" Temel Hekimlik Uygulaması Öğrenim ve Yeterlilik Değerlendirme Rehberi (XII.Ders Kurulu)

» Verdiği Dersler

Akut Kolanjit ve Benign Striktürler

Hipertiroidizm ve Cerrahi

Kolesistit

Tiroid Nodülü ve Cerrahi