» Biyografi

1981 yılında Keşan'ın Kılıçköy'ünde doğdu. 1992 yılında Kılıçköy İlkokul'unu, 1995 yılında Keşan Cumhuriyet Ortaokul'unu bitirdi. 1995-1999 yılları arasında Keşan Yusuf Çapraz Lisesi'nde eğitim gördü. 1999 yılında başladığı Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nü 2003 yılında Biyolog ünvanı ile bitirdi ve aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Doç. Dr. Süleyman CENKCİ danışmanlığında, yok olmak üzere olan endemik bitkilerin mikroçoğaltımı üzerine yaptığı çalışmaları 2006 yılında bitirerek yüksek lisans eğitimini tamamladı. Askerlik hizmetinin ardından, 2007 yılında Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmalarına başladı. Aynı yıl Özel bir eğitim kurumunda Biyoloji Öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. 2009 yılında bu görevinden ayrılarak Trakya Üniversitesi, Havsa Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü'ne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Burada Doku Kültürü Laboratuvarı kurulması çalışmalarını başlattı. 2010 yılında Sinem GÖK DAYAN ile evlendi. Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA danışmanlığında, ayçiçeği üzerinde haploid kültür çalışmalarını konu alan tezini 2011 yılında bitirerek doktorasını tamamladı. 2015 yılının Ocak ayında  T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ne öğretim üyesi olarak atanmıştır ve süs bitkileri, endemik bitkiler ve zirai bitkiler üzerinde doku kültürü çalışmalarına devam etmektedir. 2014 yılı itibari ile yaptığı bilimsel çalışmalara 37 atıf yapılmıştır. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Süleyman CENKCİ, Mehmet TEMEL, Mustafa KARGIOĞLU, Sergun DAYAN “Propagation of Endangered Thermopsis turcica Tan, Vural & Küçüködük Using Conventional and In Vitro Techniques” Turkish Journal of Biology, Turkish Journal of Biology. (33), 327-333, 2009.
 • Süleyman CENKCİ, Mustafa KARGIOĞLU , Sergun DAYAN and Muhsin KONUK “In Vitro Propagation Of An Endangered Plant Species, Thermopsis Turcica” Biologia 63 (5): 652-657, 2008.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiler Meriç, Hayati Arda, Necmettin Güler & Sergun Dayan Chromosome number and nuclear DNA content of Centaurea kilaea (Asteraceae), an endemic species from Turkey PHYTOLOGIA BALCANICA 16 (1): 79 – 84 Sofia, 2010
 • Çiler MERİÇ, Necmettin GÜLER, Hayati ARDA, Sergun DAYAN “Nuclear DNA content of an endemic taxon from Turkey; Trachelium jacquinii (Sieber) Boiss. subsp. dalgiciorum N. Özhatay & Dane (Campanulaceae)” Biotechnology, 7 (3): 595-598, 2008.
 • Süleyman CENKCİ, Mustafa KARGIOĞLU , Sergun DAYAN and Muhsin KONUK “Endangered Status and Propagation of Endemic Plant Species, Thermopsis turcica (Fabaceae)” Asian Journal of Plant Sciences 6 (2): 288-293, 2007. (Eylül 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Hayati ARDA, Sergun DAYAN, Umut ERDOĞAN, IN VITRO ORGANOGENESIS FROM DIFFERENT EXPLANTS OF Silene sangaria: A THREATENED PLANT FROM TURKEY INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDİNGS, 18 – 19 November 2016, GABROVO, BULGARİA. (Kasım 2016)
 • Sergun DAYAN, Hayati ARDA, EFFECT OF LIGHT AND GENOTYPE ON CALLUSING IN SUNFLOWER ANTHERS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDİNGS 18 – 19 November 2016, GABROVO, BULGARİA. (Kasım 2016)
 • Sergun DAYAN TISSUE CULTURE STUDIES IN SUNFLOWER, 19th International Sunflower Conference Proceeding Books s:612 Edirne, Turkey, 2016. (Haziran 2016)
 • Hayati ARDA, Gülçin ALYÜRÜK, Sergun DAYAN, OBSERVATIONS ON IMI GROUP HERBICIDES STRESS ON SUNFLOWER LEAVES (HELIANTHUS ANNUUS L.) BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY, 19th International Sunflower Conference Proceeding Book, s:199 Edirne, Turkey, 2016 (Haziran 2016)
 • Sergun Dayan, Hayati Arda EFFECTS OF NAPHTHALENEACETIC ACID AND N6-BENZYLADENINE ON ANDROGENESIS IN HELIANTHUS ANNUUS L. 19th International Sunflower Conference Proceeding Book, s:158-165 Edirne, Turkey, 2016 (Haziran 2016)
 • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Hayati Arda, Necmettin Güler, Ayhan Aytaç "Micropropagation of critically endangered Bellevalia edirnensis (Hyacinthaceae)" 6th Balkan Botanical Congress, Rijeka (CRO), September 14-18, 2015 Book of abstracts, p:58. (Eylül 2015)
 • Sergun DAYAN, Necmi BEŞER, Halil SÜREK, ANDROGENESIS AND PLANT REGENERATION FROM TWO JAPONICA RICE (Oryza sativa) F3 POPULATIONS IN TURKEY" Balkan Agriculture Congress September 08-11, 2014, Edirne, Turkey (Eylül 2014)
 • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Mukadder Üstün Kaya, Ayhan Aytaç, Talat Güler, Halim Orta "EFFECTS OF IRRIGATION FREQUENCY ON GRASS DEVELOPMENT AND QUALITY" Balkan Agriculture Congress September 08-11, 2014, Edirne, Turkey (Eylül 2014)
 • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Mukadder Üstün Kaya "EFFECTS OF VERMICOMPOST ON YIELD AND QUALITY IN GREENHOUSE LETTUCE PRODUCTION"Balkan Agriculture Congress September 08-11, 2014, Edirne, Turkey (Eylül 2014)
 • Hayati ARDA, Çiler MERİÇ, Necmettin GÜLER, Sergun DAYAN “Effect Of Low Temperature On Morphological And Anatomical Features Of Dianthus İngoldbyi Turrill Shoots Propagated Via Tissue Culture Techniques” 5th Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia, 07-11 September, 2009. (Eylül 2009)
 • Mustafa KARGIOĞLU, Süleyman CENKCİ, Sergun DAYAN “Endemic Plant Species And Their Endangered Categories Vegetated In The Boundary of Afyonkarahisar Province In Turkey” II. International Environmental Protection Symposium, 8-10th September 2005, KÜTAHYA. (Eylül 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hayati ARDA , Sergun DAYAN, Çiler KARTAL, Necmettin GÜLER, In vitro CONSERVATION OF CRITICALLY ENDANGERED Dianthus ingoldbyi TURRILL UNDER SLOW GROWTH CONDITIONS, Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(1): 47-54, 2016. (Haziran 2016)
 • Sergun DAYAN, Necmettin GÜLER, Hayati ARDA, Adnan ÇOLAK, Ayhan AYTAÇ "YOK OLMAKTA OLAN ENDEMİK Bellevalia edirnensis ÖZHATAY & MATHEW (ASPARAGACEAE)’İN MEVCUT YAYILIŞI VE KORUMA STATÜSÜ" Trakya University Journal of Natural Sciences, 14(2): 87-91, 2013 (Aralık 2013)
 • Hayati ARDA, Sergun DAYAN, Gökçe AKPINAR "Düşük Sıcaklıkta Muhafaza Edilmiş in vitro Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkilerinde Anatomik ve Karyolojik İncelemeler" Trakya University Journal Of Natural Sciences 13 (2), 75-86, 2012. (Aralık 2012)
 • Mustafa KARGIOĞLU, Süleyman CENKCİ, Sergun DAYAN "Endemic Plant Species and Their Endangered Categories Vegetated in the Boundary of Afyonkarahisar Province in Turkey" Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:1 287-311, 2007. (Ekim 2007)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çiler KARTAL, Sergun DAYAN, Aslıhan DİKMEN, Emine Ceyda SÖZÜER, Özge BİÇEROĞLU "Fritillaria stribrnyi (Liliaceae)’nin Tohum Çimlenmesi Üzerine Araştırmalar" 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı s:165, 2-4 Eylül 2015, Bolu. (Eylül 2015)
 • Sergun Dayan, Adnan Çolak, Ayhan Aytaç "Bitki Doku Kültürü Araştırma Laboratuvarı Kuruluşu, Maliyeti ve Model Bir Süs Bitkisinin Mikroçoğaltımı" 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı s:165, 2-4 Eylül 2015, Bolu. (Eylül 2015)
 • Sergun Dayan, Süleyman Cenkci, Hayati Arda, Yok Olma Eğilimi Bulunan Türkiye Endemik Bitkilerinin Korunmasında in vitro Yöntemlerin Kullanımı. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim 2014, Antalya. (Ekim 2014)
 • Sergun Dayan, Hayati Arda, Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Anter Kültürü Üzerine Araştırmalar. Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim 2014, Antalya. (Ekim 2014)
 • Necmettin GÜLER, Hüseyin ERSOY ve Sergun DAYAN, "SÜLOĞLU BARAJI VE CİVARININ FLORİSTİK ÇEŞİTLİLİĞİ" XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 01-04 Ekim 2013, Samsun. (Ekim 2013)
 • Güler DALGIÇ, Necmettin GÜLER, Özlem AKSOY, Neriman ÖZHATAY, Hüseyin ERSOY ve Sergun DAYAN "SAROZ KÖRFEZİ KUZEY (ADİLHAN-ENEZ) KIYILARINDA YETİŞEN NADİR VE ENDEMİK BİTKİLER" XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 01-04 Ekim 2013, Samsun (Ekim 2013)
 • Necmettin GÜLER, Sergun DAYAN, Hayati ARDA ve Hüseyin ERSOY "ENDEMİK Bellevalia edirnensis N. ÖZHATAY & MATHEW (ASPARAGACEAE) TÜRÜNÜN DAĞILIMI VE ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER" XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 01-04 Ekim 2013, Samsun (Ekim 2013)
 • Hayati ARDA, Umut ERDOĞAN, Sergun DAYAN “Endemik Ve Tehlike Altındaki Silene Sangaria (Coode Et Cullen)’nın İn Vitro Koşullarda Tohum Çimlenmesi Ve Fide Gelişimi” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, DENİZLİ (Poster). (Haziran 2010)
 • Hayati ARDA, Sergun DAYAN, Çiler MERİÇ, Necmettin GÜLER “Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılan Ve Soğukta Muhafaza Edilen Endemik Centaurea Kilaea Boiss. Bitkisi Üzerinde Morfolojik Ve Anatomik İncelemeler” 19. Biyoloji Kongresi, 23-27 haziran 2008, Trabzon. (Haziran 2008)
 • Sergun DAYAN, Cennet ÖZAY, Mehmet TEMEL, Musa TÜRKER, Mustafa KARGIOĞLU, Süleyman CENKCİ “Tehlike Altındaki Sideritis akmanii’de (Lamiaceae) Tohum Çimlenmesi” “VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi” 10-13 Eylül 2007, Malatya. (Eylül 2007)
 • Süleyman CENKCİ, Mustafa KARGIOĞLU, Sergun DAYAN, Cennet ÖZAY, Muhsin KONUK “Türü Tehlike Altında Olan Thermopsis turcica’nın Klasik Ve Bitki Doku Kültürü Yöntemleri İle Çoğaltımı” “VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi” 10-13 Eylül 2007, Malatya. (Eylül 2007)
 • Süleyman CENKCİ, Mustafa YILDIZ, Sergun DAYAN, Mustafa KARGIOĞLU, Muhsin KONUK “Endemik ve Tehlike Altındaki Thermopsis turcica’nın Kallus Oluşumu ve Bitki Rejenerasyonu” XIV. Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos – 2 Eylül 2005, ESKİŞEHİR. (Eylül 2005)

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya University Journal of Natural Sciences 1 adet makale (Aralık 2014)
 • Trakya University Journal of Natural Sciences 1 adet makale (Kasım 2014)
 • Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ekim 2014, Antalya. 1 adet bildiri (Ekim 2014)

Projeler

 • Halide Candan ZÜLFİKAR, Damla ATİK, Gökçen BAYRAK YILMAZ, Sergun DAYAN, Rukiye Duygu ÇAY, Deniz Gözde ERTİN, Beste KARAKAYA AYTİN, "Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) ve Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) Toplantısı" Başl. Tar.22-02-2016 Bitiş Tar. 22-08-2016, Kapanış Tar.20-09-2016 Bütçe, 23,537.46 PROJE NO: TÜBAP 2016/38 (Eylül 2016)
 • Çiler KARTAL, Sergun DAYAN, Aslıhan DİKMEN, Emine Ceyda SÖZÜER, Özge BİÇEROĞLU, “Fritillaria stribrnyi Velen. (Liliaceae)’in tohum çimlenmesi üzerine araştırmalar”TÜBAP-2014 / 91.(2014-2015) EDİRNE. (Ağustos 2014)
 • Sergun DAYAN, Halim ORTA, Ayhan AYTAÇ, Talat GÜLER, Adnan ÇOLAK, Mukadder ÜSTÜN KAYA “Çim Alanlarda Farklı Sulama Düzeylerinin Bitki Gelişimi, Çim Kalitesine Etkileri ve Ekonomik Analizi” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 2012-23, (2012- 2014), EDİRNE. (Temmuz 2014)
 • Sergun DAYAN, Ayhan AYTAÇ, Hayati ARDA, Necmettin GÜLER, Adnan ÇOLAK “Endemik ve Tehlike Altındaki Bellevalia edirnensis’in in vitro Çoğaltımı ve Korunması” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 2012-192 (2012- Devam ediyor), EDİRNE.
 • Ayhan AYTAÇ, Adnan ÇOLAK, Sergun DAYAN ““Ekonomik Öneme Sahip Bazı Süs Bitkilerinin Doku Kültürü Yöntemleri ile Çoğaltılması ve Maliyetinin Hesaplanması Üzerine Araştırmalar” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 2010-148, (2010- 2012), EDİRNE.
 • Hakan OKURSOY, Ayhan AYTAÇ, Talat GÜLER, Adnan ÇOLAK, Sergun DAYAN ve Serdar ERDOĞAN. "Havsa Meslek Yüksekokulunun Eğitim Öğretiminin Geliştirilmesi". TÜBAP 2011-83. (2011- 2012), EDİRNE.
 • Hayati ARDA, Sergun DAYAN “Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) Anter Kültürü Yolu ile Haploid Bitki Eldesi Üzerine Araştırmalar” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 2009-92, (2009- 2012), EDİRNE. (Aralık 2011)
 • Hayati ARDA, Çiler MERİÇ, Necmettin GÜLER, Sergun DAYAN, “ Trakya Bölgesinde Yetişen Bazı Endemik ve Nadir Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemleri ile Çoğaltılması ve Korunması” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 763, (2006- 2009), EDİRNE.

» Verdiği Dersler

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

BİTKİ BESLENMESİ VE KORUMA

BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ

 • Bitki doku kültürü tarihçesi, steril çalışma koşulları, bitki doku kültürü tanımları ve uygulamaları, bitki doku kültüründe kullanılan teknikler, bitkisel üretimde kullanımı. 

BİTKİ MATERYALİ I

BİTKİ MATERYALİ II

BİTKİ MATERYALİ III

BİTKİ ÜRETİM YETİŞTİRME VE PLANTASYON TEKNİKLERİ

 • Dersin amacı, kapsamı ve ders içeriğinin verilmesi, Fidanlık ve Sera işletmelerinde yer seçimi, Fidanlıkların ve seraların kuruluş çalışmaları, Fidanlık planlaması, Fidanlık ve sera işletmelerinin planlanması, çalışma amaçları ve tipleri, bazı gelişmiş ülkelerde fidanlık konusundaki istatistikler, Seraları oluşturan materyallerin özellikleri ve seralarda aydınlatma, ısıtma, soğutma, gölgeleme, havalandırma, Fidanlık ve sera işletmeciliğinde üretme ve yetiştirme çalışmaları, üretim yastıkları ile özellikleri, ebatları, Fidanlık ve seralarda sulamanın önemi, toprak-bitki-su ilişkileri, başlıca sulama yöntemleri, sulama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları, Genel ekim, dikim yöntemleri ve teknikleri, Özel plantasyon yöntem ve teknikleri Plantasyonlarda koruma önlemleri, Aşı, aşı çeşitleri ve aşılama tekniği, Budama Teknikleri, Gübreleme Teknikleri, Fidanlık ürünlerinin değerlendirilmesi, Fidanların depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması. 

BOTANİK

 • Botanik biliminin tanımı. Bitkilerin botanik açısından sınıflandırılması (ağaç, çalı, tek yıllık, çok yıllık...), Bitki organları (kök, gövde, tomurcuk, yaprak, sürgün, çiçek, meyve), Bitkilerin botanik özellikleri (temel özellikleri-“boy, form, yaprak dökme, tepe tacı, meyve formu”, doku özellikleri-“ince, orta, kaba”, renk özellikleri-“ çiçek rengi, yaprak rengi, gövde rengi, ilkbahar ve sonbahar renklenmesi”), Yapısal tasarımı belirleme, destekleme ve kuvvetlendirme, mekan oluşturma, objeleri ve mekanları birbirine bağlama, Alanları ya da mekanları bölme, Ölçek değiştirme, çevreleme kuşatma ve sınırlandırma, gizlilik sağlama, Perdeleme, güzel görünümleri vurgulama- odak noktası oluşturma, yönlendirme, Simgeleme, mekana hareket kazandırma-ilginç detaylar oluşturma, fon oluşturma, İklim kontrolü, gürültü kontrolü, hava kirliliği kontrolü, erozyon kontrolü, Ödev sunumu ve değerlendirilme  

ÇİM ALANLARIN TESİS VE BAKIM

FOTOĞRAFÇILIK

Genel Süs Bitkileri (Alan Dışı Seçmeli)

PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA

SU VE TOPRAK KORUMADA YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK