» Biyografi

7 Kasım 1980 İstanbul Fatih doğumluyum. Aslen Kayseri Develiliyim. ilk ve orta dereceli eğitimimi 1987-1998 yılları arasında sırasıyla Gençosman ilkokulu, Yedikule ortaokulu ve Yedikule Lisesinde tamamladım. 2000 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (yeni adı: Bülent Ecevit Üniversitesi) İktisat bölümünü kazandım ve 2004 yılında bitirdim. Ardından yine aynı üniversitenin İktisat Anabilim Dalında 2004 yılında başlamış olduğum Yüksek Lisans eğitimimi Doç.Dr. Hasan Vergil danışmanlığında 6 Temmuz 2007 yılında tamamladım. Aralık 2007 - Mayıs 2008 arası dönemde Vatani görevimi Şanlıurfa'da 319.Kd olarak 6 ayda tamamladım. Askerlik görevimi tamamladıktan sonra Eylül 2008'de Marmara Üniversitesi İktisat Teorisi Bilim Dalı'nda Doktora eğitimime başladım. Aynı yıl 26 Kasım'da Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu'nda Bankacılık programında Öğr.Gör. olarak çalışmaya başladım. İktisat Teorisi Doktora eğitimimi Doç.Dr. Devrim Dumludağ nezdinde hazırlamış olduğum tezimi 8 Haziran 2016 tarihinde başarıyla tamamladım. Havsa Meslek Yüksekokulu'nda değişen adı Bankacılık ve Sigortacılık programında Öğr.Gör.Dr olarak 5 Ocak 2018 tarihine kadar görev yaptım. 05.01.2018 tarihi itibariyle Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile göreve başladım ve 6 Mart 2018 tarihli 7100 sayılı yasayla değişen ünvanım Doktor Öğretim Üyesi olarak (2020-2021 eğitim yılı itibariyle de yeni bölüm adı Muhasebe ve Finans Yönetimi olan bölümde) çalışmaya devam etmekteyim. Evli ve 1 çocuk babasıyım..

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARININ İÇSEL FAKTÖRLERİ ÜZERİNE ARDL ANALİZİ, ERDOĞAN,Serdar ve Havanur ERGÜN TATAR, Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt.5 Sayı.12, 1-17. (Haziran 2021)
 • ENFLASYON VE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ(2005-2018).ERDOĞAN, Serdar (2020), Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 61-78. DOI: 10.29131/uiibd.670427 (Haziran 2020)
 • Türkiye Ekonomisine Yönelik Tanzi ve Patinkin Etkilerinin VAR Analizi (2006-2017) Erdoğan, Serdar ve Arzu Erdoğan, Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Mart 2018, Sayı 1, Cilt 1 - 1-10 (Mart 2018)
  4
  ATIF
 • TÜRKİYE’DE HANE HALKI TÜKETİM HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ, ERDAŞ, Hüseyin, ERDOĞAN Serdar ve ERDOĞAN Arzu, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi E-dergi Haziran, 2017, 6.Cilt, 1.Sayı. (Haziran 2017)
  2
  ATIF
 • DÖVİZ KURU-TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, VERGİL Hasan ve ERDOĞAN Serdar, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, Cilt 5 Sayı 9. (Haziran 2009)
  32
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Otomobil Dış Ticaretinde Döviz Kuru Nedensellik Analizi" Ekizceleroğlu Caner, Erdoğan Serdar ve Erdaş Hüseyin XIII.IBANESS Kongresi, 6-7 Ekim 2019 Tekirdağ (Ekim 2019)
 • Gelişmekte Olan Avrupa Ülkelerinde Kripto Para Kullanımı: Bitcoin Örneği, Erdoğan, S., Dayan, V., Erdoğan, A., Business & Organization Research Conference, 12-14 Eylül 2018, Safranbolu. (Eylül 2018) (Eylül 2018)
 • Bankaların Piyasa Değerinin Diğer Yatırım Araçlarıyla İlişkisi Üzerine Bir Çalışma, Volkan Dayan ve Serdar Erdoğan, 1.Uluslararası Bankacılık Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara (Mayıs 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türkiye Ekonomisinin Son 20 Yılında Maliye Politikasının Dönüşümü, Türkiye Ekonomisini Anlamak Yakın Tarihten Günümüze Dönüşüm Notları, Hüseyin ERDAŞ ve Serdar ERDOĞAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 237-258. (Ağustos 2021)
 • Sağlık Harcamaları Kalkınma Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi (MIST Ülkeleri), İktisat Alanında Seçilmiş Konular Cilt.1, Serdar ERDOĞAN ve Arzu ERDOĞAN, Efe Akademi Yayınları, İstanbul. ss.83-103. (Ağustos 2021)
 • GELİŞMEKTE OLAN AVRUPA ÜLKELERİNDE KRİPTO PARA KULLANIMI: BİTCOİN ÖRNEĞİ, SERDAR ERDOĞAN, VOLKAN DAYAN, "İşletme ve Finans Yazıları - IV" BETA YAYINEVİ, İSTANBUL, 24.Bölüm, ss:430-444, (Mart 2020)
 • Doğrudan Yabancı Yatırımların Makroekonomik Belirleyicileri: Latin Amerika-Türkiye Karşılaştırması, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-620-0-48292-1, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Beau Basin, Mauritius. (Aralık 2019)
 • "Analysis of Relationship Between International Interest Rates and Cryptocurrency Prices: Case for Bitcoin and LIBOR" Serdar Erdogan , Volkan Dayan, Blockchain Economics and Financial Market Innovation, Financial Innovations in the Digital Age, SPRINGER, Switzerland, November 2019, pp:487-514. (Kasım 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • MÜLKİYETİNE GÖRE BANKALARIN FİNANSAL PERFORMASLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ:1980-2018 YILLARI ARASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Ali KABLAN ve Serdar ERDOĞAN, MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, YIL:31 SAYI:163, s.67-92. İSMMMO, İSTANBUL, OCAK-ŞUBAT,2021. (Şubat 2021)
  2
  ATIF
 • TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU VE DIŞ BORÇ İLİŞKİSİ, Havanur ERGUN TATAR ve Serdar ERDOĞAN, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:16 Sayı:1, ss:47-61 (Mart 2020)
  3
  ATIF
 • Kamu Büyüklüğünün Türkiye Ekonomisine Yönelik VAR analizi, ERDOĞAN Arzu, ERDOĞAN Serdar ve ERDAŞ Hüseyin, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ocak 2018, 55.Sayı (Ocak 2018)
  5
  ATIF
 • Doğrudan Yabancı Yatırımların Makroekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Latin Amerika – Türkiye Karşılaştırması, ERDOĞAN Serdar, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran, 2017, Cilt 39, Sayı 1 (Haziran 2017)
  8
  ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bankacılık Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi, "Bankacılığa Giriş", Lisans Yayıncılık (Ağustos 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 2021 Nisan Cilt 13 (Nisan 2021)
 • Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, Cilt:2-Sayı:2 (Aralık 2020)
 • İstanbul İktisat Dergisi Cilt:70-Sayı:2 (Aralık 2020)
 • Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt.4, Sayı.9 (Haziran 2020)
 • Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1. (Haziran 2020)

» Verdiği Dersler

Araştırma Teknikleri

Banka Hukuku

Banka İşletmeciliği

Banka ve Sigorta Hukuku

Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı

Bireysel Bankacılık ve Müşteri İlişkileri

Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemleri

Bireysel Emeklilik, Hayat ve Sağlık Sigortaları

Borçlar Hukuku

Dış Ticaret İşlemleri

E-Ticaret

Genel Bankacılık

Genel İşletme

Hayat Dışı Sigortalar I

Hayat Dışı Sigortalar II

İktisada Giriş

İş Hukuku

Kambiyo İşlemleri

Kamu Ekonomisi

Kamu Maliyesi

Kredi Yönetimi

Lojistik Sigortacılığı

Makro Ekonomi

Maliye Politikası

Marka Yönetimi

Mikro Ekonomi

Para Teorisi ve Politikası

Para ve Banka

Sigorta İşletmeciliği

Sigortacılığa Giriş

Sorumluluk Sigortaları

Temel Sigortacılık

Ticari Matematik

Türkiye Ekonomisi

Uluslararası Banka

Uluslararası Finansal Kurumlar

Uluslararası İktisat