» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • “Attitudes of Turkish midwives and nurses working at hospitals towards people living with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome.” International Journal of Nursing Practice.18:5;437-444. 2012
 • “Assessment of quality of life and activities of daily living in Turkish Patients with heart failure”. International Journal of Nursing Practice. 2011;17:607-614
 • “Knowledge of and attitudes toward tuberculosis of Turkish nursing and midwifery students”. Nurse Education Today, 31(8), 774-9 (2011)
 • “Is EQ-5D a valid quality of life instrument in patients with acute coronary syndrome?,” Anadolu Kardiyol Dergisi.; 11: 156-62 (2011)
 • “Assessment of Symptom Control Patients with Cancer in Northwestern Turkey”. European Journal of Oncology Nursing 15 (2), 137-144 (2011)
 • “Patient Satisfaction with Nursing Care and Its Relationship with Patients Characteristics” Nursing & Health Sciences, 12, 162-169 (2010)
 • “Depression and Health Status in Elderly Hospitalized Patients with a Chronic Illness,” Archives of Gerontology and Geriatrics, 50, 6-10(2010).
 • “Comparison of the Health- Promoting Lifestyles of Nursing and Non-Nursing Students in Istanbul, Turkey,” Nursing & Health Sciences, 10, 275-282 (2008).
 • “The Self-Care Agency in Dialysed Patients,” Dialysis & Transplantation, 36, 57-70 (2007).
 • “Health-Related Quality of Life in Patients with Coronary Artery Disease,” Journal of Cardiovascular Nursing, 22, 501-507 (2007). (SCI-Expanded)
 • Kostak MA., Ünsar S.,Kurt S. Attitudes of Turkish midwives and nurses working at hospitals towards people living with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome. International Journal of Nursing Practice 2010;5(18):437-444.
 • Ünsar S, Dindar İD., Kurt S. Activities of daily living, quality of life, social support and depression levels of elderly individuals in Turkish society. Journal of Pakistan Med Association 2015;65(6):642-646.
 • “Knowledge about cardiovascular risk factors among students in a faculty of health sciences. Eurasian Society of Family Medicine. 3(1). 2014
 • “Assesment of Self-Efficacy Levels of Health School Students” HealthMed Journal,8 (3), 2014 (accepted)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Attitudes of Turkish midwives and nurses working at hospitals towards people living with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome.” International Journal of Nursing Practice.18:5;437-444. 2012
 • “Assessment of quality of life and activities of daily living in Turkish Patients with heart failure”. International Journal of Nursing Practice. 2011;17:607-614
 • “Knowledge of and attitudes toward tuberculosis of Turkish nursing and midwifery students”. Nurse Education Today, 31(8), 774-9 (2011)
 • “Is EQ-5D a valid quality of life instrument in patients with acute coronary syndrome?,” Anadolu Kardiyol Dergisi.; 11: 156-62 (2011)
 • “Assessment of Symptom Control Patients with Cancer in Northwestern Turkey”. European Journal of Oncology Nursing 15 (2), 137-144 (2011)
 • “Patient Satisfaction with Nursing Care and Its Relationship with Patients Characteristics” Nursing & Health Sciences, 12, 162-169 (2010).
 • “Depression and Health Status in Elderly Hospitalized Patients with a Chronic Illness,” Archives of Gerontology and Geriatrics, 50, 6-10(2010)
 • “Comparison of the Health- Promoting Lifestyles of Nursing and Non-Nursing Students in Istanbul, Turkey,” Nursing & Health Sciences, 10, 275-282 (2008).
 • “The Self-Care Agency in Dialysed Patients,” Dialysis & Transplantation, 36, 57-70 (2007).
 • “Health-Related Quality of Life in Patients with Coronary Artery Disease,” Journal of Cardiovascular Nursing, 22, 501-507 (2007).
 • Kostak MA., Ünsar S., Kurt S., Demir M. Assesment of Self-Efficacy Levels of Health School Students. HealthMed Journal 2014;8(3).
 • Gürdoğan EP., Kurt S., Ünsar S. Knowledge about cardiovascular risk factors among students in a faculty of health sciences. Eurasian Society of Family Medicine2014;3(4).
 • “Knowledge about cardiovascular risk factors among students in a faculty of health sciences. Eurasian Society of Family Medicine. 3(1). 2014 (accepted)
 • “Assesment of Self-Efficacy Levels of Health School Students” HealthMed Journal,8 (3), 2014 (accepted)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “SCI-Expanded Kapsamında Türkiye Adresli Hemşirelik Alanındaki Dergilerin ve Yayınların Analizi”. 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 11-13 Ekim 2012, Ankara (elektronik poster)
 • „Investigation of Turkish Nurses’ Studies Indexed In SCI-Expanded Nursing Journal Categories” 1. Uluslararası Klinik Hemşirelik Araştırma Kongresi" 29 Mayıs -1 Haziran 2012 / İzmir (Sözel Bildiri)
 • ”Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler” 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep (Sözel Bildiri).
 • „Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Politikaları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Siyasi Duyarlılıkları“, 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı( E Book), Fethiye
 • “Fatigue Symptom Management in Cancer Patients”, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15-17 October, 2009. (poster presentation).
 • “Assesment of Self-Efficacy Levels of School of Health Students in Turkey”, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15-17 October, 2009. (poster presentation).
 • “Assessment of Clinical Experiences of Turkish Nursing Students Taking Medical Nursing Course”, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15-17 October, 2009. (poster presentation)
 • “Self-Actualization Levels of Turkish Nurses and Midwives”, 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15-17 October, 2009. (poster presentation)
 • “Dahiliye Kliniklerinde Tedavi Gören Yaşlı Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, ”12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Uluslararası Katılımlı”, Sivas,20-24 Ekim, 2009. (poster bildiri)
 • “Social Support and Quality of Life in Older Adults”, VIIIth Congress of Internal Medicine, İstanbul, 2009. European Journal of Internal Medicine. 20 (Supp 1), S22, 2009. (sözel bildiri; oral presentation and poster)
 • ”Çalışan Hemşirelerin Eğitim Etkinliklerinin değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, “Uluslararası Katılımlı”, Nevşehir, 38, 2008. (poster)
 • “Determination of Midwives’ and Nurses’ attitudes to AIDS,” 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, 74, 2007. (sözel bildiri)
 • “The Evaluation of Health Behaviours and Personal Particulars of Students at Edirne Health College and Business Administration Department Faculty of Economics Trakya University”, Management and Education Science, Economics and Technologies in Global World. 2. International Conference, Prof. Dr. Assen Zlatarov University, Vol. II, Bourgas-Bulgaria, 206-210, 2006. (sözel bildiri; oral presentation)
 • “Nursing Care of The Patient Undergoing Mastoid Surgery”, Vth Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Edirne, 40, 2006. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi (The Turkish Journal of Ear Nose and Throat), 16, Suppl 1, 40, (2006). (poster)
 • ” Care of Patient with a Tracheostomy Tube,” Vth Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Edirne, 24, 2006. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi (The Turkish Journal of Ear Nose and Throat), 16, Suppl 1, (2006). (poster)
 • ”The Role of the Nurse in Cardiovascular Risk Reduction Programmes,” Europrevent2006, Athens, Greece, 2006. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 13 (Supp1), S89, 2006. (poster)
 • “The Importance of Self-Care Diabetics,” Balkan Conference of Young Scientists, Plovdiv, Bulgaria, (2005). (sözel bildiri; oral presentation)
 • ” Balkan Conference of Young Scientists, Plovdiv, Bulgaria, 2005. (sözel bildiri; oral presentation)
 • “Globalisation and University Education,” International Conference The Challenges To The Education and Science in Context of Globalization, Bourgas, Bulgaria, 406-411, (2004). (sözel bildiri; oral presantation)
 • “Nursing Education in Turkey,” Balkan Conference of Young Scientists, Plovdiv, Bulgaria, (2005). (sözel bildiri; oral presentation)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde Evde Bakım (Ocak 2018)
 • Ünsar S. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi HYO Elektronik Dergisi
 • Ünsar S, Fındık ÜY, Kurt S, Erol Ö, Ünsar AS. Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. Üniversite ve Toplum 2009.
 • Kurt S. Ünsar S. Kanserli Hastalarda Edmonton Semptom Tanılama Ölçeği (ESTÖ):Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2009.
 • Demir M., Ünsar S. Kalp Yetmezliği ve Evde Bakım. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008.
 • Fındık ÜY., Ünsar S. Yönetici Hemşirelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonun Sağlanmasında Karşılaştığı Sorunların Belirlenmesi. Hastane Yönetimi 2007.
 • Ünsar S, Fındık ÜY, Kurt S, Özkan H. Kanserli Hastalarda Evde Bakım ve Semptom Kontrolü. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007.
 • Ünsar S, Dindar İ, Zafer R, Kumaşoğlu Ç. Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Öz Bakım Gücü ve Etkileyen Etmenler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006.
 • Fındık YÜ, Ünsar S, Esen S, Kulu A, Dumancı R. Klinik uygulamalarda hemşirelik öğrencilerinin el yıkama davranışlarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. ZKÜ Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi 2006.
 • Ünsar S. Yaşlılıkta Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı. Hemşirelik Dergisi 2006.
 • Ünsar AS, Taştan İ, Ünsar S, Dindar İ. İş Tatmin Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler:Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması. Verimlilik Dergisi 2006.
 • Ünsar S. Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri. Hemşirelik Dergisi 2005.
 • Ünsar s., Durna Z., Süt N. Koroner Arter Hastalarında Risk Faktörlerini Azaltmaya Yönelik Sağlık Eğitiminde Hemşirenin Rolü. Hemşirelik Forumu 2004.
 • Fındık ÜY., Ünsar S., Süt N. İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Dersi Yaz Uygulaması Etkinliğini Belirlemeye İlişkin Bir Çalışma. HEMŞİRELİK FORUMU 2003
 • Ünsar S., İşsever H. Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu 2003.
 • Ünsar S. Akut perikardit, akut kalp tamponadı ve hemşirelik bakımı. Hemşirelik Forumu, Kardiyoloji ve Yoğun Bakım 2000.
 • Ünsar S., Yürügen B. Trakya Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon Polikliniğine Başvuran Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların Yaşam Tarzı Faktörleri ile Hipertansiyonları Arasındaki İlişkinin Saptanması 2000
 • Kostak MA. Ünsar S., Kurt S. Hemşire ve Ebelerin AİDS’ e Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009
 • Dilek F., Ünsar S., Süt N. Koroner Arter Hastalarında Yasam Kalitesinin Degerlendirilmesi. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi 2010;5:29-44.
 • Demir MD., Ünsar S. Hastanede Tedavi Gören 65 Yaş Üstü Bireylerin Günlük Yaşam Aktiviteleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;4(2):204-214.
 • Vatansever Ö., Ünsar S. Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Tedavisine Uyum Öz-Etkililik Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Kardiyoloji Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi 2015;5(8):66-74.
 • Ünsar S., Erol Ö., Kurt S., Türüng F., Sekmen ID. Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2015;4(2):61-67.
 • Ünsar S. İnmeli Bireylerde Cilt Bütünlüğünün Korunması ve Sürdürülmesine Yönelik Bakım Uygulamaları. Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi 2015;1(1).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Esenyel Canan. “Edirne Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yaşam ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi” Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
 • Vatansever Ö., “Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların İlaç Tedavisine Uyum Öz-Etkililik Düzeylerinin Ve Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi” Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
 • Çapar Gülçığ, S., “Kemoterapi Gören Kanserli Hastalarda Ağrı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010
 • Bıkmaz, Z., “Lösemili Hastaların Yaşam Kalitesi ve Sosyal Destek Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
 • İşcan, P., “Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastaların Yaşam Kalitesi ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
 • Mutlu, Z., “Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Yorgunluğun Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
 • Süt, H., “Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi: EQ-5D Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
 • Sadırlı Kurt, S.,“Kanserli Hastalarda Semptom Kontrolünün Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
 • Dilek, F., “Koroner Arter Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Demir, M., “Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
 • Kozan P. “Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Depresyon ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin ve Hemşirelik Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi” Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Devam ediyor..

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Geriatri Hemşireleri Derneği
 • Akademik Geriatri Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu Üyesi
 • European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation ( EACPR)
 • European Society of Cardiology (ESC)
 • Beyin Damar Hastalıkları Derneği Hemşire Çalışma Grubu Üyesi
 • Florence Nightingale Mezunlar Derneği
 • Türk Hemşireler Derneği

Ödüller

 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
 • Trakya Üniversitesi Vakfı Yayın Teşvik Ödülü (Şubat 2009)
 • Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Performans Ödülü ve Teşekkür Belgesi
 • Trakya Üniversitesi Vakfı Yayın Teşvik Ödülü
 • 6. Trakya Üniversitesi Vakfı Yayın Teşvik Ödülü
 • 5. Trakya Üniversitesi Vakfı Yayın Teşvik Ödülü
 • 4. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü

» Verdiği Dersler

İç Hastalıkları Hemşireliği