» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • MADEN (Sakarya),Sevinç/ KARADAĞ (AKGÜN), Serap (2008). Trakya Üniversitesi Almanca Hazırlık Eğitim- Öğretim Faaliyetlerine Eleştirel Bir Bakış. Sorunlar- Çözüm Önerileri.Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları.Kurultayda Bildiri. 7-9 Mayıs 2008, Muğla Üniversitesi Muğla.s.263-278 (Mayıs 2008)
  • AKGÜN,Serap(2001):Stellenwert der Literatur im reformierten Curriculum der berufsbezogenen Deutschlehrerausbildung in der Türkei.Internationaler Konferenz.Moderne Errungenschaften der philologischen Wissenschaften der FU an der Universitaet,Velico Tornovo,Bulgaristan (Mayıs 2001)

» Verdiği Dersler

Okuma Becerileri, Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri, Duyduğunu Anlama Becerileri, Dil Geliştirme