» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Maden (Sakarya),Sevinç/ Karadağ (Akgün), Serap (2008). Trakya Üniversitesi Almanca Hazırlık Eğitim- Öğretim Faaliyetlerine Eleştirel Bir Bakış. Sorunlar- Çözüm Önerileri.Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları.Kurultayda Bildiri. 7-9 Mayıs 2008, Muğla Üniversitesi Muğla.s.263-278 (Mayıs 2008)
 • Akgün,Serap(2001):Stellenwert der Literatur im reformierten Curriculum der berufsbezogenen Deutschlehrerausbildung in der Türkei.Internationaler Konferenz.Moderne Errungenschaften der philologischen Wissenschaften der FU an der Universitaet,Velico Tornovo,Bulgaristan (Mayıs 2001)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Dirikan, Y., Korkmazer, G. ve Akgün, S. (2018). Almanca Hazırlık Öğrencilerinde Cümle Dizimini Sistemleştirme Analizi, UBAK Mardin Artuklu Üniversitesi (09-13 Mayıs), Sözlü Bildiri. (Mayıs 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akgün.Serap:(2011)"Die schönen Erinnerungen erzeugen Schmerzen",in: Ham,Murat/Kubanek, Angelika (Hrsg.) Fremde Heimat -Deutschland- Leben zwischen Ankommen und Abschied, ibidem Verlag, Stuttgart, S.117-118

Sertifikalar

 • Deutschlehrertag, 26.11.2016, Goethe Institut, İstanbul (Kasım 2016)
 • .Almanca Hazırlık sınıfları-Yeni Perspektifler,Judith Szklenar,10.05.2013,T.Ü. Yab.Diller YO,Edirne (Mayıs 2013)
 • Deutschlehrertag-Thrakien, 19.12.2009, T.Ü.Eğitim Fakültesi,Edirne (Aralık 2009)
 • Almanca Öğretmenler Günü, 21.11.2009, Goethe Institut, İstanbul (Kasım 2009)
 • Gestalten mit Word-Layouten fast wie ein Profi,Franziska Schleyer, 05.06.2009, T.Ü.Yab. Diller YO,Edirne (Haziran 2009)
 • Das Lehrwerk studio d und die Herausstellung der multimedialen Komponenten, Martina Bartucz, 04.05.2009,T.Ü.Yab. Diller YO,Edirne (Mayıs 2009)
 • studio d und blended learning, Prof.Dr.Hermann Funk,28.10.2008,Goethe Institut,İstanbul (Ekim 2008)
 • Interkulturelle Kompetenz", Prof.Dr.Ana Dimova, 12.05.2008, T.Ü.YDYO, Edirne (Mayıs 2008)
 • Projektarbeit". Prof.Dr.Ana Dimova, 12.05.2008, T.Ü. YDYO, Edirne (Mayıs 2008)
 • Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Sorunları",Prof.Dr. Özcan Demirel, 8.05.2008, Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Edirne (Mayıs 2008)
 • Dijital Multimedya Dil Laboratuvarı", Hanzade Yıldız, 19 Haziran 2007, T.Ü.Yab.Dil.YO, Edirne (Haziran 2007)
 • Gençlik Yazını ve Kültürleri", Doç.Dr.Necdet Neydim, 22 Mayıs 2007, T.Ü.Eğitim Fkt. Yab.Dil.Eğit.Böl.,Edirne (Mayıs 2007)
 • Arbeit mit Wissenschaftstexten", Prof.Dr.Şeyda Ozil/Doç.Dr.Canan Ayata, 1-2 Aralık 2006,İstanbul Üniversitesi ve Alman Kültür Merkezi işbirliği,İstanbul (Aralık 2006)
 • ."Deutsch lernen- ein Schlüssel zu Europa" Türkischer Deutschlehrerkongress, 3-4 Kasım 2006, Alman Kültür Merkezi, İzmir (Kasım 2006)

Diğer

 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Almanca Şiir Kulübü Başkanlığı (Şubat 2019)
 • Almanca Hizmet İçi Eğitim Semineri Katılım, Klett Yayınevi İstanbul temsilciliği ve Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü işbirliğinde dijital ortamda yeni nesil ders materyallerinin tanıtıldığı "Learning Management System” semineri YDYO'da gerçekleştirildi. (22.02.2019) (Şubat 2019) (Şubat 2019)
 • İlkyardım yönetmeliği kapsamında 05-06 Şubat 2019 tarihinde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel İlkyardım Eğitim programı (Şubat 2019) (Şubat 2019)
 • 2.Almanca Öğretmenleri Günü /Edirne, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Goethe Enstitüsü İşbirliği ile Trakya Üniversitesi Kongre Merkezi (03.11.2018). (Kasım 2018) (Kasım 2018)
 • 1.Almanca Öğretmenleri Günü /Edirne, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Goethe Enstitüsü İşbirliği ile Trakya Üniversitesi Kongre Merkezinde yapıldı. (Ekim 2017) (Ekim 2017) (Ekim 2017)
 • Mayıs 2014 tarihinde Almanca Öğretmenlik ve Alm. Mütercim-Tercümanlık Hazırlık Sınıfları öğrencilerinin düzenledikleri Yıl Sonu Gösterisinde danışmanlık. (Mayıs 2014)
 • 28.02.2011 tarihinde T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunda Sınırötesi projesi kapsamında Ermenistan’dan gelen öğretim elemanlarına almanca olarak T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunu tanıtan bir sunum yaptım. (Şubat 2011)
 • 15.05.2009 tarihinde Almanca Öğretmenlik ve Alm. Mütercim-Tercümanlık Hazırlık Sınıfları öğrencilerinin düzenledikleri Yıl Sonu Gösterisinde danışmanlık. (Mayıs 2009)
 • 30.05.2008 tarihinde Almanca Öğretmenlik ve Alm. Mütercim-Tercümanlık Hazırlık Sınıfları öğrencilerinin düzenledikleri Yıl Sonu Gösterisinde danışmanlık. (Mayıs 2008)
 • 13.05.2008 tarihinde Almanca Öğretmenliği 4.Sınıf öğrencilerinin ‘Deutschland live’ adlı kültürel etkinlik çerçevesinde oynadıkları Brecht'in ‘Der gute Mensch von Zesuan’ adlı tiyatro oyununda yönetmenlik (Mayıs 2008)

» Verdiği Dersler

Okuma Becerileri I ve II

 • Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 1.Sınıf dersi.

Okuma Becerileri, Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri, Duyduğunu Anlama Becerileri, Dil Geliştirme