» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Çoklu Zeka ve Mümemmelliyetcilik Düzeyleri (Aralık 2016)
 • S. KAHRAMAN, S. P. BULUT, Multiple Intelligences and Perfectionism, Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 4, no. 2, pp. 1-1, 12, 2016
 • Investigation Of Preschool Teachers’ Opinions About Outside The Classroom/ Outer Space Conditions Of Preschool Education Institutions (Temmuz 2015)
 • F. YILDIZBAS, S. P. BULUT, A. AYGÜN, Investigation Of Preschool Teachers’ Opinions About Outside The Classroom/ Outer Space Conditions Of Preschool Education Institutions, Global Scholastic Research Journal Of Multidisciplinary, vol. 1, no. 8, pp. 29-38, 7, 2015
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul Öncesi Sınıfların Fiziksel Özelliklerinin Okul Öncesi Öğretmen Görüşleri ile İncelenmesi (Ağustos 2014)
 • S. P. BULUT, F. YILDIZBAS, A. AYGÜN, Investigation of Preschool Teachers’ Opinions about Physical/Spatial Characteristics of Preschool Classrooms in Preschool Education Institutions, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 143, pp. 750-757, 8, 2014
 • Özel Eğitim Dersini Alan ve Almayan Öğretmen Adaylarının Yetersizliği Olan Bireylere Karşı Tutumlarının İncelenmesi. (Haziran 2012)
 • Anne Babaların Televizyon İzleme Özellikleri ile Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Ocak 2012)
 • S. P. BULUT, E. AHMETOGLU, Investigation Of The Teacher Candidates’ Attitudes, Taking And Not Taking Introduction To Special Education Course, Towards Persons With Disability, Special Education Journal, vol. 1, no. 26, pp. 125-131, 6, 2012
 • Altı Yaş Grubu Çocuklara Verilen Çoklu Zeka Teorisine Dayalı Matematik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi (Nisan 2009)
 • S. P. BULUT, G. BARAN, Research into the Effect of Mathematics Education Based on the Theory of Multiple Intelligences on the Mathematics Ability of 6 Years Age Group, The Social Sciences, vol. 4, no. 4, pp. 313-319, 4, 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Özdemir,E ve Bulut Pedük, Ş. (2021). 36-72 aylık çocuklara yönelik eğitim setlerinin MEB okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun ve resim metin ilişkisinin incelenmesi. 5. Balkan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 13-14 Kasım, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı Sözel Bildiri,227-241, UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi Basım, Edirne. ISBN 978-625-7341-73-8 (Kasım 2021)
 • S. P. BULUT, E. AHMETOGLU, E. Y. AKSIN, Okul Öncesi Ögretmen Adaylarinin Televizyon ve Internette Izledigi Reklamlardaki Çocuk Haklarina Iliskin Görüsleri, 6. Uluslararasi Okul Öncesi Egitimi Kongresi
 • F. YILDIZBAS, S. P. BULUT, A. AYGÜN, Investigation Of Preschool Teachers Opinions About Outside The Classroom Outer Space Conditions Of Preschool Rome Italy Feb 2013, 5thWorld Conference on Educational Sciences, ROMA-ITALYA
 • S. P. BULUT, F. YILDIZBAS, A. AYGÜN, Investigation of Preschool Teachers’ Opinions about Physical/SpatialCharacteristics of Preschool Classrooms in Preschool Education Institutions, 5thWorld Conference on Educational Sciences, Roma-ITALYA
 • Okul öncesi eğitimde drama ve etkinlik örneği (Kasım 2010)
 • S. P. BULUT, S. ERDOGAN, Drama and Sample Drama Activities in Preschool Education, ECNSI-2010 The 4th International Conference on Advences and System Research, , in Zagreb, Croatia, Hirvatistan, pp. 411-415, Zagreb, Croatia-HIRVATISTAN
 • BULUT PEDÜK ŞENAY (2009). Çoklu Zeka Kuramını Temel Alan Bir Okul Öncesi Eğitim Plan Örneği. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2, 706-715. (Ekim 2009)
 • S. P. BULUT, Çoklu Zeka Kuramini Temel Alan Bir Okul Öncesi Egitim Plan Örnegi, Uluslararasi 5. Balkan Egitim ve Bilim Kongresi, vol. 2, pp. 706-715, Edirne-TÜRKIYE
 • Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen ve Doğa Etkinliklerinin İncelenmesi Üzerine bir Araştırma (Mayıs 2006)
 • A. A. KÖKSAL, H. Ç. KOÇER, S. P. BULUT, A Study On Inclusion Of Science and Nature Activities of Preschool Teachers, Reserch on Education, pp. 711-723, Athens-YUNANISTAN
 • Anne babaların kullandığı sevgi sözcüklerine bir bakış. (Aralık 2004)
 • S. P. BULUT, A View Of The World Used By The Parents While Showing Their Love To Their Children (Increasing The Number Of The Showing Love) Anne babalarin kullandigi sevgi sözcüklerine bir bakis, OMEP2003 World Council And Coference OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantisi ve Konferansi,, vol. 2, no. 2, pp. 351-361, Kusadasi-TÜRKIYE

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 36-72 aylık çocuklara yönelik eğitim setlerinin MEB okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun ve resim metin ilişkisinin incelenmesi. (Kasım 2021)
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Televizyon Ve İnternette İzlediği Reklamlardaki Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri, (Ekim 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • 1. Aşık Öztürk, M. Ve Bulut Pedük, Ş. (2022). İki/Çok Dilli Erken Çocukluk Uygulamaları. Pandemi Ve Sonrası Germanistic. Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı.223-236 (S. Sakarya Maden, H. Asutay, S. Akol-Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı), Trakya Üniversitesi Yayınevi, Edirne. ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022)
 • Bulut Pedük, Ş. (2021). Okulda (Okul Öncesinde) Çocuk Hakları. Ölçülebilir Eğitim Demirali Yaşar Ergin’e Armağan Kitap. ( Ed: H. Asutay, S. Sakarya Maden, L. Vural, F. Gürbüz, G. Kurum, 227-246, Paradigma Akademi, Çanakkale. (Kasım 2021)
 • Bulut Pedük, Ş. (2021). Cinsel Gelişim. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ( Ed: E. Ahmetoğlu, E. Akşin Yavuz),257-293, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Bulut Pedük, Ş. 2019. Erken Çocuklukta Duygusal Gelişim Bölüm IV. Özel Gereksinimli Çocuklar Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim, (Ed: Yeşim Fazlıoğlu, Hatice Şengül Erdem), 75-112, Vize Basım Yayım, Ankara.
 • Okul Öncesi Eğitimde Drama.Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 6, Okul Öncesi Eğitimde Drama, Ed:Köksal Akyol Aysel,Hedef CS Yayin Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş.:Ankara

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bulut Pedük, Ş., Ahmetoğlu, E. ve Akşin Yavuz, E. ( 2021). Okul öncesi öğretmen adaylarının televizyon ve internette izlediği reklamlardaki çocuk haklarına ilişkin görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2):495-525. DOI: 24130/eccd.jecs.1967202152320 (Aralık 2021)
 • Değer Eğitimi Konusunda Anaokullarının Sınıf Kitaplıklarında Bulunan Hikaye Kitaplarının İncelenmesi (Aralık 2017)
 • Z. BILDIRICI, S. P. BULUT, Deger Egitimi Konusunda Anaokullarinin Sinif Kitapliklarinda Bulunan Hikaye Kitaplarinin Incelenmesi, Social Sciences Studies Journal, vol. 3, no. 12, pp. 2225-2236, 12, 2017
 • Çocukların Hak Ettiği Eğitimi Almalarında Onların Gelişim Haklarını Bilen Ve Dikkate Alan Okul Öncesi Öğretmenleri Olabilmek (Nisan 2015)
 • S. P. BULUT, Çocuklarin Hak Ettigi Egitimi Almalarinda Onlarin Gelisim Haklarini Bilen Ve Dikkate Alan Okul Öncesi Ögretmenleri Olabilmek, Milli Egitim Dergisi, vol. 44, no. 206, pp. 97-105, 4, 2015
 • 6, 7 VE 8. SINIF ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (Aralık 2014)
 • Üstün Yetenekli / Zekâlı 6., 7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Haziran 2014)
 • S. KAHRAMAN, S. P. BULUT, 6, 7 VE 8. SINIF ÜSTÜN YETENEKLI ÖGRENCILERIN MÜKEMMELIYETÇILIK DÜZEYLERININ BELIRLENMESI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 16, no. 2, pp. 137-150, 12, 2014
 • S. KAHRAMAN, S. P. BULUT, Üstün Yetenekli / Zekâli 6., 7., 8. Sinif Ögrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarinin Bazi Degiskenlere Göre Incelenmesi, Üstün Yetenekliler Egitimi Arastirmalari Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 58-73, 6, 2014
 • Ergenin Gelişiminde Spor (Ekim 2004)
 • S. P. BULUT, Ergenin Gelisiminde Spor, Çoluk Çocuk Dergisi, no. 43, pp. 50-51, 10, 2004
 • Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi (Nisan 2002)
 • Çocuğun Cinsel Kimlik Gelişimini Etkileyen Aileye Ait Faktörler ve Cinsel Eğitimde Ebeveyn Sorumlulukları (Ocak 2002)
 • G. BARAN, S. P. BULUT, Üniversite Ögrencilerinin Yalnizlik Düzeylerinin Incelenmesi, Eurasian Journal of Educational Research, no. 7, pp. 11-21, 4, 2002
 • S. P. BULUT, Çocugun Cinsel Kimlik Gelisimini Etkileyen Aileye Ait Faktörler ve Cinsel Egitimde Ebeveyn Sorumluluklari, Yasadikça Egitim, no. 73, pp. 20-23, 1, 2002
 • Anasınıfı Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarıyla Yaptıkları Uygulamaların İncelenmesi (Temmuz 2001)
 • Türk Toplumunda Cinsellik ve Cinselliğe Bakış (Nisan 2001)
 • Altı Yaş Çocuklarında Davranış Problemleri ve Annelerin Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ocak 2001)
 • N. ARAL, S. P. BULUT, Anasinifi Ögretmenlerinin Çocuk Kitaplariyla Yaptiklari Uygulamalarin Incelenmesi, Çagdas Egitim, vol. 26, no. 278, pp. 13-19, 7, 2001
 • S. P. BULUT, Türk Toplumunda Cinsellik ve Cinsellige Bakis, Olusum Türk Kütüphaneciler Dernegi Edirne Subesi Yayini, vol. 9, no. 34, pp. 54-58, 4, 2001
 • S. P. BULUT, G. BARAN, Alti Yas Çocuklarinda Davranis Problemleri ve Annelerin Uyum Düzeyleri Arasindaki Iliskinin Incelenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Arastirmalar Dergisi C Serisi Sosyal Bilimler, vol. 1, no. 2, pp. 58-65, 1, 2001
 • Okul Öncesi Çocuklarda Ayrılık Kaygısı (Temmuz 2000)
 • G. BARAN, S. P. BULUT, Okul Öncesi Çocuklarda Ayrilik Kaygisi, Yasadikça Egitim, no. 67, pp. 24-29, 7, 2000
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Yeni Başlayan Çocukların Okula Uyumu Nasıl Sağlanır? (Eylül 1999)
 • Çocuk Yaratıcılığına Yardımcı Olmak (Temmuz 1999)
 • Okula Uyum Sağlamada Ebeveyn Öğretmen ve Yöneticiye Düşen Sorumluluklar (Temmuz 1999)
 • Yurtta Kalan ve Ailesiyle Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi (Mayıs 1999)
 • Çocukların Yaratıcı Gelişimlerine Yardımcı Olmak (Ocak 1999)
 • S. P. BULUT, Çocuklarin Yaratici Gelisimlerine Yardimci Olmak, Yasadikça Egitim, no. 61, pp. 13-16, 1, 1999
 • G. BARAN, S. P. BULUT, Okula Uyum Saglamada Ebeveyn Ögretmen ve Yöneticiye Düsen Sorumluluklar, Yasadikça Egitim, no. 63, pp. 4-7, 7, 1999
 • G. BARAN, S. P. BULUT, Yurtta Kalan ve Ailesiyle Yasayan Üniversite Ögrencilerinin Uyum Düzeylerinin Incelenmesi, Çagdas Egitim, vol. 24, no. 255, pp. 24-35, 6, 1999
 • S. P. BULUT, Çocuk Yaraticiligina Yardimci Olmak, Abece Egitim ve Ekin Dergisi, no. 155, pp. 8-18, 7, 1999
 • S. P. BULUT, Okul Öncesi Egitim Kurumuna Yeni Baslayan Çocuklarin Okula Uyumu Nasil Saglanir?, Ögretmen Dünyasi, vol. 20, no. 237, pp. 28-31, 9, 1999

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Tosun Kadriye Nur,Masanoğlu Asiye,Kansız Özge Nur,Sarıoğlu Zeynep Gül,BULUT PEDÜK ŞENAY (2015). Montessori Yaklaşımının Çocuk Hakları Kapsamında İncelenmesi. 10.Ulusal Okul Öncesi Öğrenci Kongresi (Mayıs 2015)
 • Bez Zülfiye Rana,Ağbaba Elif,Genç Burcu Gencay,BULUT PEDÜK ŞENAY (2015). Günlük Gazete Haberlerinin Çocuk Haklarına Yönelik İncelenmesi. 10.Ulusal Okul Öncesi Öğrenci Kongresi (Mayıs 2015)
 • BULUT PEDÜK ŞENAY (2014). Okula Başlama Uyum ve Drama. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Uluslararası Katılımlı, 21. Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış, 32 (Ağustos 2014)
 • Dayıoğlu Sema,Çevik Ayşe Selin,BULUT PEDÜK ŞENAY (2014). Okul Öncesi Dönem Çocukların Ve Ailelerinin Çocuk Haklarına İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi. 9. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 472-498. (Nisan 2014)
 • Bez Zülfiye Rana,BULUT PEDÜK ŞENAY (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Cinsel Eğitimine İlişkin Aile Görüşlerinin Belirlenmesi. 9. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 499-553. (Nisan 2014)
 • BULUT PEDÜK ŞENAY,BARAN GÜLEN (2000). Okul Öncesi Öğretmenlerin Uyumuna Ait Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 615-622. (Nisan 2000)
 • Haktanır Gelengül,ARAL NERİMAN,ALİSİNANOĞLU FATMA,BARAN GÜLEN,GÜRSOY FİGEN,KÖKSAL AKYOL AYSEL,BULUT PEDÜK ŞENAY (1998). Türkiye’de Ana Baba Araştırmalarına Genel Bakış. Cumhuriyet ve Çocuk, 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 331-334. (Kasım 1999)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bulut Pedük, Ş. (2021). Okulda (Okul Öncesinde) Çocuk Hakları. Ölçülebilir Eğitim Demirali Yaşar Ergin’e Armağan Kitap. ( Ed: H. Asutay, S. Sakarya Maden, L. Vural, F. Gürbüz, G. Kurum, 227-246, Paradigma Akademi, Çanakkale. ISBN: 978-625-8009-01-9 sftam 250 (Ağustos 2021)
 • Erken Çocuklukta Duygusal Gelişim Bölüm IV. Özel Gereksinimli Çocuklar Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim, (Eylül 2019)
 • Fiziksel Gelişim. Çocuk Gelişimi. Ed.Aral Neriman, Anadolu Üniversitesi Webofset: Eskişehir (Ocak 2016)
 • Cinsel Eğitimde Aileye-Öğretmene Düşen Görevler Ve Sık Karşılaşılan Sorular İle Olası Cevap Önerileri. Erken Çocuklukta Cinsel Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet. Ed. Sevcan Yağan Güder. Eğiten Kitap: Ankara.
 • Özel Öğretim Yöntemleri II. Okul Öncesi Öğretmenliği Alan Bilgisi,Ed:Neriman Aral, Ümit Deniz, Adnan Kan, Nobel Yayınevi:Ankara
 • Psikomotor Gelişim.Çocuk Gelişimi.Ed: Aral Neriman Baran Gülen, Yaya Yayınları:İstanbul
 • Ahlak Gelişimi. Çocuk Gelişimi, Ed: Aral Neriman, Baran Gülen, Yapa yayınları:İstanbul
 • Okul Öncesi Eğitimde Drama.İlköğretimde Drama.Ed:Köksal Akyol Aysel, Kriter Yayınevi, İstanbul
 • Duygusal Gelişim.Çocuk Gelişimi.Ed:Aral Neriman, Baran Gülen, Yapa Yayınları:İstanbul.
 • Çoklu Zeka Kuramının Eğitime Yansıması.Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Ed: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Kriter Yayınevi: İstanbul.
 • Eğitimde Drama, Yapa Yayınları:İstanbul
 • Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğrencileri İçin Soru Bankası, Yapa Yayınları:İstanbul
 • Okula Başlama Uyum ve Ayrılık Kaygısı.Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Anaokulu Anasınıfı Öğretmen El Kitabı Rehber Kitaplar Dizisi.

Yapılan Hakemlikler

 • Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi 2-5 Ekim 2019 Kars/ Türkiye Çocukluğun İnşası, Hakemlik- Bilim kurulu Üyeliği, Sayısı:6

Diğer

 • Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Edirne Tasarım Yarışması ”Okul Öncesi Kategorisi Değerlendirme Kurulu Üyesi, Edirne İl Milli Eğitim ve Edirne Ticaret Borsası ve Sanayi Odası, 10 Haziran 2019 ön değerlendirme, 28 Haziran 2019 son değerlendirme (Ulusal)
 • S. P. BULUT, Özel Gereksinimli Çocuklar Erken Çocuklukta Gelisim ve Egitim, Ulusal, Bölüm: Erken Çocuklukta Duygusal Gelisim, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Anakara, ISBNbasimda, Vize Akademik Danismanlik, 20191. Basim
 • S. P. BULUT, Erken Çocuklukta Cinsel Egitim ve Toplumsal Cinsiyet, Ulusal, Bölüm: Cinsel Egitimde Aileye-Ögretmene Düsen Görevler Ve Sik Karsilasilan Sorular Ile Olasi Cevap Önerileri, Basim Türü: Basili, pp. 17-39, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-9254-36-6, Egiten Kitap, 20161. Basim
 • S. P. BULUT, Çocuk Gelisimi, Ulusal, Bölüm: Fiziksel Gelisim, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 26-57, TÜRKIYE-Eskisehir, ISBN978-975-06-1889-5, Anadolu Üniversitesi Webofset, 20161. Basim
 • S. P. BULUT, Okul Öncesi Ögretmenligi Alan Bilgisi, Ulusal, Bölüm: Özel Ögretim Yöntemleri II, Basim Türü: Basili, pp. 581-616, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-860-464-3, Nobel Yayinevi, 20131. Basim
 • S. P. BULUT, Okul Öncesi Ögretmenligi Alan Bilgisi, Ulusal, Bölüm: Özel Ögretim Yöntemleri II, Basim Türü: Basili, pp. 581-616, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-860-464-3, Nobel Yayinevi, 20131. Basim
 • S. P. BULUT, Çocuk Gelisimi, Ulusal, Bölüm: Duygusal Gelisim, Basim Türü: Basili, pp. 223-258, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-975-993-389-0, YA-PaYayinlari, 20112. Basim
 • S. P. BULUT, Çocuk Gelisimi, Ulusal, Bölüm: Psikomotor Gelisim, Basim Türü: Basili, pp. 71-98, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-975-993-389-0, YA-PaYayinlari, 20112. Basim
 • S. P. BULUT, S. ERDOGAN, Çocuk Gelisimi, Ulusal, Bölüm: Ahlak Gelisimi, Basim Türü: Basili, pp. 259-282, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-975-993-389-0, YA-PaYayinlari, 20112. Basim
 • S. P. BULUT, S. ERDOGAN, Ilkögretimde Drama, Ulusal, Bölüm: Okul Öncesi Egitimde Drama, Basim Türü: Basili, pp. 164-180, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-5863-51-7, Kriter Yayinlari, 20111. Basim
 • S. P. BULUT, Erken Çocukluk Gelisimi ve Egitimi, Ulusal, Bölüm: Çoklu Zeka Kuraminin Egitime Yansimasi, Basim Türü: Basili, pp. 205-231, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-5863-22-7, Kriter Yayinlari, 20091. Basim
 • N. ARAL, G. BARAN, S. P. BULUT, S. ERDOGAN, Egitimde Drama, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN975-424-915-6, YA-PA Yayinlari, 20032. Basim
 • N. ARAL, G. BARAN, F. GÜRSOY, A. A. KÖKSAL, A. KANDIR, S. P. BULUT, S. ERDOGAN, M. Y. CAN, Kiz Meslek Lisesi Çocuk Gelisimi ve Egitimi Bölümü Ögrencileri Için Soru Bankasi, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN975-424-831-1, Yapa Yayinlari, 20021. Basim
 • S. P. BULUT, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Anaokulu Anasinifi Ögretmen El Kitabi Rehber Kitaplar Dizisi, Ulusal, Bölüm: Okula Baslama Uyum ve Ayrilik Kaygisi, Basim Türü: Basili, pp. 145-161, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN975-424-773-0, YA_PA Yayinlari, 20011. Basim
 • Edirne 2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı, Erken Çocukluk – Temel Eğitim Modoretörlüğü, Şehit Nefize ÇETİN ÖZSOY Bilim Sanat Merkezi, Edirne, Çalıştay, 15 Ocak 2019 Salı -15.01.2019 (Ulusal).

» Verdiği Dersler

Anne Baba Eğitimi

Cinsel Eğitim

Çocuk Hakları

Çocukta Uyun Gelişimi

Drama

Fen Eğitimi

Matematik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Oyun Yoluyla Matematik Eğitimi

Özel Eğitim

Özel Öğretim Yöntemleri