» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Eyi S. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltmada Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünlerinin Etkisi. 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 2-5 Kasım 2017 (Poster Sunum) (Kasım 2017)
 • Gündoğdu B, Eyi S, Geçer T., Mobbing hakkında ne biliyoruz? P26; 6.TSK Ulusal / Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi İstanbul 13-15 Mayıs 2012 (Poster sunum) (Mayıs 2012)
 • Eyi S., Gündoğdu B, Şekerci S. , ‘’Bir Asker Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Stres Yaratan Faktörler ve Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi’’ P5; 6.TSK Ulusal / Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi İstanbul 13-15 Mayıs 2012 (Poster sunum) (Mayıs 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Kasım 2017)
 • 6.TSK Ulusal / Uluslararası Katılımlı Askeri Hemşirelik Kongresi İstanbul 13-15 Mayıs 2012

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Eyi S, Kanan N., Akyolcu N., Akın M. L. , Acaroğlu R. “Ameliyat Sırasında Uygulanan Hemşirelik Bakımının Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi” 20. Ulusal Cerrahi Kongresi / 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, (13-17 Nisan 2016 Titanic Deluxe Otel ve Kongre Merkezi Antalya) H-31, 2016 .(Sözel sunum)
 • 4. Gündoğdu B. , Şekerci S, Eyi S, Altınkeser A, Geçer T, ‘’Bir Asker Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı Bilgi Düzeyleri’,18.Ulusal Cerrahi Kongresi /13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Kaya Otel İzmir HPB-26 s:481, 2012. (Poster sunum)
 • Eyi S., Şekerci S. , Gündoğdu B. , Büçke Y. ‘’Spinal Anestezi İle Ameliyat Olan Hastaların Ameliyathane deneyimleri’’ 18.Ulusal Cerrahi Kongresi /13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Kaya Otel İzmir HPB-28 s: 482, 2012 (Poster sunum)
 • Eyi S., Şekerci S. , Gündoğdu B. , Büçke Y. ‘’Genel Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Ameliyata Ve Anesteziye İlişkin Düşünceleri’’ 18. Ulusal cerrahi kongresi /13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Kaya Otel İzmir HPB-32 s: 483-484, 2012 .(Poster sunum)
 • Çil S, Köşgeroğlu N, Örsal Ö, Özerdoğan N, Sayıner F D, "İlköğretim Öğrencilerinin Yanık Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Anemon Hotel, Eskişehir, HP(3), s: 255, 17-20 Ekim 2007.(Sözel sunum)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 20. Ulusal Cerrahi Kongresi / 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, (13-17 Nisan 2016 Titanic Deluxe Otel ve Kongre Merkezi Antalya)
 • Sağlık Bilimlerinde Klinik Ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi (12-14 Kasım 2015 Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi,Ankara)
 • 18. Ulusal Cerrahi Kongresi /13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, (23-27 Mayıs 2012 Kaya Otel İzmir)
 • Bölge ve Çevre Hastaneleri Kan Hizmetleri Sempozyumu (19 Şubat 2010, Harbiye Askeri Müze Ve Kültür Sitesi, İstanbul)
 • Dil iletişim ve Duygusal Zeka Konferansı (29 Ocak 2009, İstanbul)
 • Sağlık Yönetiminde Liderlik ve Tıbbi Bilgi Yönetimi Sempozyumu 19 Şubat 2009, İstanbul)
 • 16.ncı Askeri Tıp Kongresi (30 Nisan-02 Mayıs 2009 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul)
 • Tıbbi İleri Yaş Sorunları Sempozyumu (07 Kasım 2008, Harbiye Askeri Müze Ve Kültür Sitesi, İstanbul)
 • 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, (17-20 Ekim 2007, Anemon Hotel, Eskişehir

Projeler

 • Tepehan S, Dağdeviren N, Eyi S. Keşan Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimi için Kurulan Mesleki Beceri Laboratuvarının Geliştirilmesi Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi /Alt Yapı Projesi Proje No:2016/35 (Araştırmacı/Şubat 2017) (Şubat 2017)
 • Tepehan S, Dağdeviren N, Erol Ö, Eyi S. Keşan Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimi İçin Mesleki Beceri Laboratuvarı Kurulması ve Öğrenci Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 2015/129. (Araştırmacı / Ağustos 2016)

Sertifikalar

 • Depremde Bir Ses Bin Nefes Sempozyumu, Teşekkür Belgesi (22 Ocak 2016, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma (KEDAK), Keşan Sanayi Odası) (Konuşmacı, Konu: Depremde İlk Yardımın Önemi)
 • Sağlık Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitimi (Trakya Teknoloji Transfer Ofisi ve Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 11-13 Şubat 2016)
 • Cerrahi Hastasında Normoterminin Sağlanması Kursu (20. Ulusal Cerrahi Kongresi / 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, (13 Nisan 2016 Titanic Deluxe Otel ve Kongre Merkezi Antalya)
 • TÜBİTAK Çağrıları İçin Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi (Trakya Üniversitesi 10 Nisan 2015)
 • Temel Yetişkin Eğitimi Becerileri Kursu (Trakya Üniversitesi 14-16 Mayıs 2015)
 • Beceri Eğitimi Eğiticisi Kursu (Hacettepe Üniversitesi 12-14 Kasım 2015)
 • İtalyanca kursu (2012-2014, NATO JFC NAPLES/ITALY)
 • İngilizce kursu (2012-2014, NATO JFC NAPLES/ITALY)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Pedagojik Eğitimi Sertifika Programı (2014, Eskişehir)
 • Anestezi Sonrası Bakım Kursu (13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23 Mayıs 2012, İstanbul)
 • Yurt Dışı Sürekli Görev (YDSG) Hazırlık Kursu ve Görevbaşı Eğitimi (GBE) (TSK İstihbarat Okl. K.lığı 27.06-01.07. 2011, Ankara)
 • Yönetici Hemşirelik Kursu (2009 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul)
 • Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon Kursu (Kasımpaşa Asker Hastanesi 02-06.06.2008, İstanbul)
 • Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kursu (GATA Komutanlığı 27.02-03.03.2006, Ankara)
 • İlk ve Acil Yardım Kursu (GATA Komutanlığı 19-23.09.2005, Ankara)

» Verdiği Dersler

Beslenmeye Giriş

Hemşirelik Esasları

Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri

Hemşirelik Süreci

Sağlık Sosyolojisi