» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • CLINICALLY UNDETECTABLE OCCULT THYROID PAPILLARY CARCINOMA PRESENTING WITH CERVICAL LYMPH NODE METASTASIS.
 • nadir bir klinik prezantasyon: kronik böbrek yetmezliği ile sekonder hiperparatiroidi ve kalsiflaksisi olan bir hasta
 • Histological perspective on effects of tumor associated macrophages in tumor microenvironment surrounding papillary thyroid carcinoma
 • adrenal insidentilomalı hastlarda subklinik cushing sendromunun bir prediktörü olarak serum adiponektin düzeyi
 • Histopathological Evidence of Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Carcinoma.
  1
  ATIF
 • Impaired glucose metabolism is a risk factor for increased thyroid volume and nodule prevalence in a mild-to-moderate iodine deficient area
  2
  ATIF
 • Fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules: comparison of diagnostic performance of experienced and inexperienced physicians
  2
  ATIF
 • Metabolic syndrome and its components are associated with increased thyroid volume and nodule prevalence in a mild-to-moderate iodine-deficient area
  10
  ATIF
 • Evaluation of brain natriuretic peptide levels in hyperthyroidism and hypothyroidism
 • Polycythemia as the first manifestation of Cushing’s disease
  1
  ATIF
 • Changes in insulin sensitivity and glucose and bone metabolism over time in patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Is [beta] 2-microglobulin a specific marker of anaplastic thyroid carcinoma? (Mayıs 2016)
 • A rare presentation of anaplastic thyroid carcinoma: spontaneous intrathyroidal hemorrhage (Mayıs 2016)
 • Transient amenorrhea: a very rare complication of radioactive iodine ablation therapy for papillary thyroid carcinoma (Mayıs 2016)
 • A rare case: co-occurrence of aplastic anemia and high-risk thyroid papillary carcinoma (Mayıs 2016)
 • Insulin-mediated pseudoacromegaly with nonfunctioning pituitary adenoma (Mayıs 2016)
 • Benign and malignant thyroid gland diseases in the patients with primary hyperparathyroidism (Mayıs 2016)
 • Coexisting papillary thyroid carcinoma and renal cell carcinoma: 4 cases

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • türkiye'de ki kemiğin page hastalığının klinik karakteristikleri

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • DİYABETİK AYAK ÜLSERLİ HASTALAR DA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, LABRATUVAR PARAMETRELERİNİN VE DİYABETİN DİĞER KOM PLİKASYONLARININ WAGNERMEGGİTT EVRELERİ İLE İLİŞKİSİ (Mayıs 2016)
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE KEMİĞİN PAGET HASTALIĞI OLAN BİR OLGUDA DENOSUMAB TEDAVİSİ (Mayıs 2016)
 • AKUT ADRENAL YETMEZLİĞİN NADİR GÖRÜLEN NEDENİ: HEPARİN İLİŞKİLİ TROMBOSİTOPENİ (Mayıs 2016)
 • TİROİD KRİZİ İLE BAŞVURAN TÜBERKÜLOZ OLGUSU (Mayıs 2016)
 • PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU İLE TAKİP EDİLEN HASTALARDA TİROİD DIŞI MALİGNİTE SIKLIĞI (Mayıs 2016)
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE KEMİĞİN PAGET HASTALIĞI OLAN BİR OLGUDA DENOSUMAB TEDAVİSİ
 • MALİGN MELANOM VE PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ OLAN ÜÇ OLGU

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Vakalarla Adrenal ve Gonad Hastalıkları

Yönetilen Doktora Tezleri

 • DİYABETİK AYAK ÜLSERLİ HASTALARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, LABRATUVAR PARAMETRELERİNİN VE DİYABETİN DİĞER KOMPLİKASYONLARININ WAGNER-MEGGİTT EVRELERİ İLE İLİŞKİSİ

Projeler

 • TRAKYA BÖLGESİ'NDE YAŞAYAN DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ OLGULARINDA TİROİD KANSERİNE YATKINLIKLA İLİŞKİLİ POLİMORFİZMLERİN ARAŞTIRILMASI
 • PAPİLLER TİROİD KANSERİ SAPTANAN HASTALARDA İDRAR İYOT ATILIMININ BRAF MUTASYONU VARLIĞI VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE CXC MOTİF LİGAND 12 VE RESEPTÖRÜ CXCR4’ÜN TANISAL BELİRTEÇ OLARAK KULLANILMASI VE PROGNOSTİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ödüller

 • papiller tiroid kanserinde BRAFV600E mutasyonu ile klinikopatolojik özellikler arasındaki ilişki
 • papiller tiroid kanseri olgularında lenfavasküler invazyonun klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi