» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην Τουρκία” (Yeni Yunanca’ya çeviren: Antonios Hacopulos) Mandragoras 38 (Nisan) s. 31-34. (Nisan 2008)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • B. ÇAÇAN, S. SANDALCI, Overview and Comparison to Words of Antiquity by the Help of Homeric Epics, 1st International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor (Ancient, Medieval and Modern times), Selanik-YUNANISTAN
 • B. ÇAÇAN, S. SANDALCI, Overview and Comparison to Words of Antiquity by the Help of Homeric Epics, 1st International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor (Ancient, Medieval and Modern times), Selanik-YUNANISTAN
 • A. ÖZÜGÜL, S. SANDALCI, B. ÇAÇAN, Hephaestus the God of Artisans as an Architect Model, 13th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration, vol. 3, no. 17, pp. 374-380, Brasov-ROMANYA
 • “Historical Value of Çanakkale Martyrdom in Turkey as a Mausoleum,” Sema Sandalcı - Polikseni İnce: CICOP: 2. Specialty International Conference on Monumental Cemeteries: Knowledge, Conservation and Restyling: multicultural cemeteries, 10-12 Mayıs 2014 Ostuni, İtalya, s. 138-145. (Mayıs 2014)
 • “Historical Influences of Multiculturalism and Multilingualism in Turkey,” Consepts and Consequences of Multilingualism in Europe, 27- 29 Ekim 2010 Tetova, Makedonya, s. 215-229 (Ekim 2010)
 • “Trakya Herası: Gök ve Toprak İnancının Kültür ve Medeniyetlerle Tarihsel İlişkisi,” Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 8-10 Nisan, Tiran, s.373-387. (Nisan 2010)
 • “Eskiçağda Tıbba Genel Bakış ve Yaşlı Plinius’un “Naturalis Historia”sında Geçen Bazı Merhemler” I. Uluslar arası Türk Tıp Tarihi X. Ulusal Tıp Tarihi, 20-24 2008 Mayıs Konya, s. 1198-1206. (Mayıs 2008)
 • "Eskiçağ'da "Sağ ve Sağ El" Kavramının Taşıdığı Dinsel Anlam", Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (38. ICANAS), 10-15 Eylül Ankara 2007, Cilt V: s. 2607-2615. (Eylül 2007)
 • “Troia’da Şarap Kültürü ve Dionysos Kültü,” IV. Bağbozumu Festivali, I. Uluslararası Troia Bölgesi Değerleri Sempozyumu, (25-27 Ağustos 2006) İntepe-Çanakkale, s. 89-100. (Ağustos 2006)
 • Kırlareli İlinin Adları ve Anlamları Üzerine Bir İnceleme” Yıldız Dağları ve Yakın Çevresi Tarihi Araştırmalar Sempozyumu (22-25 Mayıs 2006) Kırklareli, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s.112-119. (Mayıs 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • S. SANDALCI, Ilyada, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Edirne, ISBN9786055563777, Ceren, 20161. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Ksenophon-Peri Hippikes (Binicilik Üzerine),” Arkeoloji ve Sanat, (İstanbul, Sayı: 121, s. 39-58).
 • “Bereket Kaybolmasın Diye Geçmişten Günümüze Trakya’da Süregelen Hasat Adetleri ve Başka Yörelerimizden Örnekler,” Folklor / Edebiyat Dergisi (Ankara- Sayı:35, s.153-174).
 • “Eski Roma’da Babanın Aile Üzerindeki Otoritesi (Patria Potestas) ve Kadının Aile İçindeki Yeri ile İlgili Genel Bilgi,” Folklor / Edebiyat Dergisi (Ankara-Sayı:32, s.171-176).
 • “Eski Roma ile Bazı Yörelerimizin Günümüz Düğün Törenlerinin Benzerlikleri Üzerine,” Folklor / Edebiyat Dergisi* (Ankara-Sayı:30, s.153-176).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Eski Yunan-Roma Destanında Dardanos,” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Edirne, Cilt: 11, Sayı: 1, s. 275-297)
 • Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Büktel - Yrd.Doç.Dr. Sema Sandalcı “Bizans Kültüründe Sağlık Azizleri,” IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 24-27 Mayıs 2006, Kayseri; s. 95-111.
 • Yrd.Doç.Dr. Sema Sandalcı - Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Büktel “Sağlık Tanrıçası Hygeia ve Türkçe’deki “İyi” Kelimesiyle olan Etimolojik Bağı,” IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 24-27 Mayıs 2006, Kayseri; s. 112-118.
 • “Eskiçağ Yunan ve Latin Metinlerinde Trakya Suları ve Tarım Mitolojisine Genel Bir Bakış” Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV (TMMOB Makina Mühendisleri Odası /2005) Edirne 2005; s. 501-511.
 • “Eski Yunan ve Roma Mitolojisinde Güreşin Köken İzleri,” I. Kırkpınar Tarihi Sempozyumu (2005) Edirne (Baskıda)
 • “Türkçe’de Yerleşik Kalan Eski Hellen-Roma Mitolojisi Kökenli Bazı Kelimeler Üzerine,” I. Edirne Kültür Sempozyumu (2002), Edirne 2005; s.197-206.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türk-Yunan Kaynaklarında Karagöz Oyunu, Ceren Yayınları, Edirne
 • Eski Yunanca Çeviri Kitabı: Resos, (Euripides), İş Sanat İstanbul
 • Eski Yunanca Çeviri Kitabı: Yakarıcılar, (Euripides), İş Sanat İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Karagöz Gölgeler Ülkesinde (Yannis Vulçidis), Ceren Yayınları, Edirne
 • Tarım Kültüründen Seçkiler: Eskiçağdan Günümüze Bereket Kaybolmasın, Ceren Yayınları, Edirne
 • Modern Yunanca Dilbilgisi, Ceren Yayınları, Edirne
 • Eski Yunanca Dilbilgisi ve Cümle Yapısı, Ceren Yayınları, Edirne
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: On İki Ay, (Alki Nestora), Pencere Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Elektra, (Dido Sotiriu), Pencere Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Boğaz Gezgini, (Paskalis Lambardis), Pencere Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Attika Retoriğine Giriş, (Theodoros Theodorodis), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul
 • Eski Yunanca Çeviri Kitabı: Troyalı Kadınlar, (Evripides), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul
 • Eski Yunanca Çeviri Kitabı: Gracchus Kardeşler, (Plutarkhos), Belge Yayınları, İstanbul
 • Roma Edebiyatında Satura Türü / Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Geleneksel Pontos Halk Tiyatrosu, (Hristos Samuilidis), Belge Yayınları, İstanbul
 • Yeni Yunanca Çeviri Kitabı: Ezop’un Öyküsü, (N. Rodandis) Belge Yayınları, İstanbul

Yapılan Hakemlikler

 • Folklor / Edebiyat Dergisi (2001-2004)
 • Arkeoidea, İnternet yayıncılığı (2009-)

Projeler

 • IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008-2011-2-078 “Creation of a cultural network-consolidator of two neighbouring nations” EDİRNE KALEİÇİ’NDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM “Hera of Thrace As Cultural Belief Heritage Shared by Classical Age and Bulgaria,” s.75-79.
 • Trakya Üniversitesi 830 nolu Araştırma Projesi: Eskiçağ Yazılı Belgeler Işığında Antik Apollonia Kenti (Proje Yardımcılığı /Klasik Filolog)

Diğer

 • S. SANDALCI, Edebiyatta Mimarlik, Ulusal, Bölüm: Dante Ilahi Komedya, Basim Türü: Basili, pp. 37-45, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4793-57-0, YEM, 20161. Basim
 • S. SANDALCI, Edebiyatta Mimarlik, Ulusal, Bölüm: Ilyada ve Odysseia, Basim Türü: Basili, pp. 18-25, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN9786054793570, YEM, 20161. Basim

» Verdiği Dersler

Latin Dili ve Grameri I, II

Eski Yunanca I, II

Eskiçağ Edebiyatı IV

Yunan Dili Tarihi I, II

Yunan Mitolojisi