» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Batdak Karaduman, G., Akşak Ertaş Z. & Duran Baytar S. (2021). Uzaktan Eğitim Yolu ile Gerçekleştirilen Matematik Derslerine İlişkin Öğretmen Deneyimlerinin İncelenmesi. International Primary Education Research Journal, 5(1), 1-17. DOI: 10.38089/iperj.2021.42 (Mart 2021)
 • Batdal Karaduman, G., Akşak Ertaş, Z. & Duran Baytar, S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel yetenek (kaynaştırma) kararı olan öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. The Journal of International Education Science, 23 (7), 96-111. DOI: http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.43876 (Haziran 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2018). İlkokul 4. Sınıf ve Sınıf Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinde Metaforik Algı Olarak Sınıf Öğretmeni. XIII. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 6-8 Eylül 2018, Trakya University-Edirne. (Eylül 2018)
 • Coşkun, İ., Duran-Baytar, S. ve Gültekin, M. (2017). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Okuma-Yazma Öğretim Sürecinde Öğretim Sırası Değişen Harflere İlişkin Öğretmen Görüşleri. XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (08-11 Mayıs, 2017), Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke-KKTC. (Mayıs 2017)
 • Duran Baytar, S. (2015). Değerler Eğitimi Bağlamında Saltıknâme’nin Türkçe Derslerinde Kullanımı. 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, 6-9 Mayıs, Saraybosna/Bosna Hersek. (Mayıs 2015)
 • Duran S., Kaya Günay N. (2008). The Effect of The Mass Media on the Language Development of Children. Contemporary Intentions in Education, 13-15 June 2008. Balkans, Europe. (Haziran 2008)
 • Duran S., Kaya Günay N. (2007) Usage of Essays to Enhance Student s Critical Reading Skills in Turkish Language Teaching. Fourth Balkan Congress Education, 22-24 June 2007. Balkans, Europe. (Haziran 2007)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Duran Baytar S., Akşak Ertaş Z.(2021) İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Yolu İle Yürüttükleri İlkokuma Yazma Çalışmalarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi, 19.ULUSLARARASI SINIF ÖGRETMENLIGI SEMPOZYUMU, 12-14 Kasım, Türkiye. (Kasım 2021)
 • Çevik N,, Coşkun İ., Duran Baytar S.(2021) Uzaktan Egitimin Ilkokul Ögrencierinin Yazma Becerilerine Yansimalari, 19.ULUSLARARASI SINIF ÖGRETMENLIGI SEMPOZYUMU, 12-14 Kasım, Türkiye. (Kasım 2021)
 • Duran Baytar S., Coşkun İ., Çevik N. (2021) Uzaktan Egitimin Ilkokul Ögrencilerinin Okuma Becerilerine Yansimalari, 19.ULUSLARARASI SINIF ÖGRETMENLIGI SEMPOZYUMU, 12-14 Kasım, Türkiye. (Kasım 2021)
 • Duran Baytar, S., Akşak Ertaş, Z. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları İle Üstbilişsel Okuma Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. International Pegem Conference on Education (IPCEDU), 16-19 Eylül, Diyarbakır, Türkiye. (Eylül 2020)
 • Akşak Ertaş, Z., Duran Baytar, S. (2020). Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. International Pegem Conference on Education (IPCEDU), 16-19 Eylül, Diyarbakır, Türkiye. (Eylül 2020)
 • Duran-Baytar S., Gültekin, M. ve Coşkun, İ. (2019). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Küresel Bağlantılar’ Temasının Drama Tekniği İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi. 18th International Primary Teacher Education Symposium/16-20 October 2019/Antalya-Turkey. (Ekim 2019)
 • Coşkun, İ., Duran-Baytar S. ve Gültekin, M. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) İlişkin Öğretmen Görüşleri. 18th International Primary Teacher Education Symposium/16-20 October 2019/Antalya-Turkey. (Ekim 2019)
 • Duran Baytar, S. (2015). Klasik Yazma Tekniği ve Yaratıcı Yazma Tekniği Kullanılarak Üretilen Metinlerin Nitelik Açısından Karşılaştırılması. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 1-3 Ekim, İstanbul, Türkiye. (Ekim 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2020). Yazma Becerisi. (içinde: Kapsayıcı Dil Ögretimi, Ed.: Prof. Dr. Emre Ünal). Vizetek Yayıncılık. (Eylül 2020)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2019). Okuduğunu Anlama ve Stratejiler, Yayın Yeri: Vizetek Yayıncılık, Editör: Doç. Dr. Hüseyin ANILAN, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 176, ISBN: 978-605-7523-16-7, Bölüm Sayfaları: 121 -141 (Eylül 2019)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2019). Birleştirilmiş Sınıflarda İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör: Prof. Dr. Emine KOLAÇ Dr. Öğr. Üye. Sibel DAL, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 485, ISBN: 978-605-033-154-7, Bölüm Sayfaları: 369 -390 (Ağustos 2019)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2018). İlk Okuma Yazma Öğretim Sürecinde Yazma Eğitimi ve Öğretimi. Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti-İlkokuma Yazma Öğretimi. (İçinde, Editörler: Firdevs Güneş, Sabri Sidekli). Ankara: Eğiten Kitap. ss. 313-339. ISBN: 978-605-2234-82-2 (Aralık 2018)
 • Coşkun, İ. ve Duran-Baytar, S. (2018). İlkokulda Yazma Eğitimi. Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti-İlkokulda Türkçe Eğitimi. (İçinde, Editörler: Firdevs Güneş, Sabri Sidekli). Ankara: Eğiten Kitap. ss. 235-252. ISBN: 978-605-2234-90-7 (Aralık 2018)
 • DURAN BAYTAR, S. ve YILMAZ, D. (2016). Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü. Türkçe ve Almanca Kısa Öykü Örneklerindeki Karakter Betimlemelerinin Karşılaştırılması. (İçinde, Editörler: Hikmet Asutay, Tuncay Öztürk, Didem Yılmaz, Sema Duran Baytar, Sare Gürel, Zekiye Hande Ünal). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları. ss. 345 -350. ISBN:978-975-374-191-0
 • KAYA, N. Ve DURAN BAYTAR, S. (2008). Birinci Sınıf Kazanımlarının İlkokuma Yazma Öğretimi ile Birlikte Uygulanması. İlkokuma ve Yazma Öğretimi Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Etkinlik Örnekleriyle. (İçinde, Editör: Rabiye Bıçakcı). İstanbul: Kriter Yayınevi. ss: 125-145. ISBN:978-605-5863-05-0 (Eylül 2008)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaya, N., Coşkun, İ., Duran, S. (2007). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersi ve İlköğretim Birinci Sınıftaki Ses Temelli Cümle Yöntemine Dayalı İlk Okuma Yazma Etkinlikleri Hakkındaki Beklentileri ve Algılayış Düzeyleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, 27-28-29 Nisan. (Poster Bildiri). (Nisan 2007)

Editörlük / Yayınlama

 • Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, ISBN: 978-975-374-191-0 (Tkm) –1148 sayfa- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. Erişim:http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp- content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf. (Kasım 2016)