» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Ülke-Kürkçüoğlu, B., Bozkurt, F. & Çuhadar, S. (2015) Effectiveness of Instruction Performed through Computer- Assisted Activity Schedules on On-Schedule and Role-Play Skills of Children with Autism Spectrum Disorder. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 15(3), 671-689.
 • Cuhadar, S. & Diken, I. H. (2011). Effectiveness of instruction performed through activity schedules on leisure skills of children with autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(3), 386-398. (SSCI)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çetin,D. ve Çuhadar, S. (2018). Gelisimsel Yetersizligi Olan Çocuklara Akademik Beceri Ögretiminde Teknoloji Destekli Ögretim Sunma: 360 Videolar, 6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, EDIRNE-TÜRKIYE
 • Çuhadar, S. (2014). Bilimsel Dayanakli Uygulamalar ve Otizm Spektrum Bozuklugu Olan Ögrenciler, 9. Uluslararasi Balkan Egitim ve Bilim Kongresi, EDIRNE-TÜRKIYE
 • Çuhadar, S. (2014) Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitiminde Disiplinler Üstü Yaklaşım, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye.
 • Akgün, F. & Çuhadar, S. (2013). Yardımcı teknolojiler ve Özel Gereksinimli Üniversite Öğrencleri, 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye.
 • Bülbül, E.N. ve Çuhadar, S. (2011). Using creative drama as a method in developing personel diffrerences in presschool education. VI.International Balkan Congress for Education Science: "Modern Societyand Educatıon”, Ohrid, Macedonia
 • Çuhadar, S. (2009) “Information & Communication Technologies in Special Education”, 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey.
 • Çuhadar S., (2008) "Otistik Çocukların Eğitiminde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı", 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı,Eskişehir, Türkiye.
 • Çuhadar S. & M. Kıyıcı (2007) "Pre-service Teachers of the Mentally Disabled Education Programme ICT Use ", 7th International Educational Technology Conference, Lefkoşa, KKTC.
 • Çuhadar S. & F. Bozkurt, (2005) "Dergi İncelemesi: Teacher Education Quarterly", Third International Balkan Scientific Congress, Macedonia

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çuhadar, S. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğunun Tanımı, Nedenleri, Yaygınlığı ve Sınıflandırması M. A. Melekoğlu & M. Sönmez Kartal (Ed.). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-605-2234-94-5 ​
 • Çuhadar, S. ve Çuhadar, C. (2018). Özel Eğitim Öğretmenlik Uygulamalarında Teknoloji Kullanımı Önerileri. (Ed. H.F.Odabaşı), Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çuhadar, S. (2012). Az rastlanan yetersizlikler. İ. H. Diken (Ed.). Erken Çocukluk Eğitimi (s.280-318) (2. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çetin, D. ve Çuhadar, S. (2021). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Hayvan Destekli Müdahalelerle Yürütülen Araştırmaların İncelenmesi.Psikiatride Güncel yaklaşımlar, 13(3):619-639 (Nisan 2021)
 • S. ÇUHADAR, Ilkögretim Sinif Ögretmenlerinin Bakis Açilariyla Gönderme Öncesi Süreç ve Ögrencilerin Ayrintili Degerlendirme Için Gönderilmesi, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol. 7, pp. 526-526, 7, 2017
 • Çuhadar, S. (2010). Views of first-year undergraduate students attended in Program in Education of the Mentally Disabled regarding to Internet use in education: Trakya University Sample, Journal of Educational Technologies Researches, 1(3).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çuhadar, S. (2021) Özel Eğitim Meslek Okulu Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi Ekip Üyelerinin Öğrenci Liderliğinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hakkındaki Görüşleri (Ekim 2021)
 • Ülke-Kürkçüoğlu, B., Bozkurt, F. & Çuhadar, S. (2013) Bilgisayar Destekli Etkinlik Çizelgeleri ile Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Çizelge İzleme ve Rol Oyun Becerileri Üzerindeki Etkililiği. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye
 • Çuhadar, S. & Diken, İ.H. (2008) “Etkinlik Çizelgeleri İle Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Serbest Zaman Becerilerini Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği”, 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya,Türkiye.
 • Çuhadar, S. & Diken, İ.H. (2007) “Etkinlik Çizelgeleri İle Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Serbest Zaman Becerilerini Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği (Pilot Çalışma)”, 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi,İzmir, Türkiye.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çuhadar, S. İletisim ve Alternatif Iletisim Sistemleri, Ulusal, Bölüm: Alternatif ve Destekleyici Iletisim Uygulamalari:Düsük, Orta ve Ileri Düzey Teknoloji Gerektiren Uygulamalar, Basim Türü: Basili, pp. 209-231, TÜRKIYE-Eskisehir, ISBN978-975-06-2279-3, Anadolu Üniversitesi Açikögretim Fakültesi Yayinlari, 20171. Basim
 • Çuhadar, S. Gelişimsel desteğe gereksinimi olan okul öncesi çocuklar (0-6 yas) ve özellikleri (Ebeveynler/Bakıcılar İçin), Ulusal, Bölüm: 0-6 Yas Arasındaki Down Sendromu Olan Çocukların Özellikleri, Basım türü: Basılı, p p. 72-96, Türkiye-Eskişehir, ISBN 978-975-06-2104-8, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 20171. Basım.
 • Çuhadar, S. (2013). Özel Eğitim Süreci. (Ed. S.Vuran). Özel Eğitim (p.3-30). Ankara: Maya Akademi.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Zihinsel Yetersizliği Olan Yetişkinlere Dinamik Germe Egzersizlerinin Öğretiminde İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim Sürecinin Etkililiği
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Basılı ve Elektronik Ortam Metinlerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkileri

Yapılan Hakemlikler

 • Psikiatride Güncel Yaklaşımlar
 • Erken Çocukluk Çalışmaları
 • İlköğretim Online
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Diğer

 • Çuhadar, S. Özel Eğitim Öğretmenliğinde Mesleki Gelişim. Marmara Üniversitesi 2. Mesleki Gelişim Günleri, 24, Nisan, 2021
 • Çuhadar, S. (2005) "Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar: Otistik Çocukların Eğitiminde Etkinlik Çizelgeleri", 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye. (Panel)
 • Çuhadar, S. İki Kere Farklı (2f) Çocukların Özellikleri ve Egitimleri. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü RAM Eğitim Akademisi Rehberlik ve Özel Eğitim, 16 Şub 2021

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP -Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi)

Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Tablet Bilgisayar Kullanımının Etkililiği
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Anadolu Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri )

Bilgisayar Destekli Etkinlik Çizelgeleri ile Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Çizelge İzleme ve Rol Oyun Becerileri Üzerindeki Etkililiği.
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Anadolu Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Özel Eğitim

Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması

Öğrenme Güçlüğü

Öğretmenlik Uygulaması I-II

Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulamlar (Doktora)

Özel Eğitimde Metamatik Öğretimi

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerileirnin Öğretimi

Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim

Uygulamalı Davranış Analizi

Zihin Yetersizliğinde Öğretimsel Uyarlamalar