» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ülke-Kürkçüoğlu, B., Bozkurt, F. & Çuhadar, S. (2015) Effectiveness of Instruction Performed through Computer- Assisted Activity Schedules on On-Schedule and Role-Play Skills of Children with Autism Spectrum Disorder. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 15(3), 671-689.
 • Cuhadar, S. & Diken, I. H. (2011). Effectiveness of instruction performed through activity schedules on leisure skills of children with autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(3), 386-398. (SSCI)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çuhadar, S. (2014) Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitiminde Disiplinler Üstü Yaklaşım, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye.
 • Çuhadar, S. (2014) Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye.
 • Çuhadar, S. (2014) Transdisciplinary Approach in education of Children with Developmental Disabilities, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey.
 • Bülbül, E.N. ve Çuhadar, S. (2011). Using creative drama as a method in developing personel diffrerences in presschool education. VI.International Balkan Congress for Education Science: "Modern Societyand Educatıon”, Ohrid, Macedonia
 • Çuhadar, S. (2009) “Information & Communication Technologies in Special Education”, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey.
 • Çuhadar S., (2008) "Otistik Çocukların Eğitiminde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı", 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı,Eskişehir, Türkiye.
 • Çuhadar S. & M. Kıyıcı (2007) "Pre-service Teachers of the Mentally Disabled Education Programme ICT Use ", 7th International Educational Technology Conference, Lefkoşa, KKTC.
 • Çuhadar S. & F. Bozkurt, (2005) "Dergi İncelemesi: Teacher Education Quarterly", Third International Balkan Scientific Congress, Macedonia

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çuhadar, S. (2017).Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2) 526-549
 • Çuhadar, S. (2010). Views of first-year undergraduate students attended in Program in Education of the Mentally Disabled regarding to Internet use in education: Trakya University Sample, Journal of Educational Technologies Researches, 1(3).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akgün, F. & Çuhadar, S. (2013). Yardımcı teknolojiler ve Özel Gereksinimli Üniversite Öğrencleri, 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye.
 • Ülke-Kürkçüoğlu, B., Bozkurt, F. & Çuhadar, S. (2013) Bilgisayar Destekli Etkinlik Çizelgeleri ile Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Çizelge İzleme ve Rol Oyun Becerileri Üzerindeki Etkililiği. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye
 • Çuhadar, S. & Diken, İ.H. (2008) “Etkinlik Çizelgeleri İle Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Serbest Zaman Becerilerini Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği”, 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya,Türkiye.
 • Çuhadar, S. & Diken, İ.H. (2007) “Etkinlik Çizelgeleri İle Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Serbest Zaman Becerilerini Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği (Pilot Çalışma)”, 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi,İzmir, Türkiye.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çuhadar, S. ve Çuhadar, C. (2018). Özel Eğitim Öğretmenlik Uygulamalarında Teknoloji Kullanımı Önerileri. (Ed. H.F.Odabaşı), Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi. Ankara: Pegem Akademi. (Mart 2018)
 • Çuhadar, S. (2013). Özel Eğitim Süreci. (Ed. S.Vuran). Özel Eğitim (p.3-30). Ankara: Maya Akademi.
 • Çuhadar, S. (2012). Az rastlanan yetersizlikler. İ. H. Diken (Ed.). Erken Çocukluk Eğitimi (s.280-318) (2. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Zihinsel Yetersizliği Olan Yetişkinlere Dinamik Germe Egzersizlerinin Öğretiminde İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim Sürecinin Etkililiği
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Basılı ve Elektronik Ortam Metinlerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkileri

Yapılan Hakemlikler

 • Erken Çocukluk Çalışmaları
 • İlköğretim Online
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Diğer

 • Çuhadar, S. (2005) "Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar: Otistik Çocukların Eğitiminde Etkinlik Çizelgeleri", 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye. (Panel)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP -Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi)

Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Tablet Bilgisayar Kullanımının Etkililiği
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Anadolu Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri )

Bilgisayar Destekli Etkinlik Çizelgeleri ile Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Çizelge İzleme ve Rol Oyun Becerileri Üzerindeki Etkililiği.
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Anadolu Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Özel Eğitim

Özel Eğitim Alanında Akademik Makale Yazımı (Yüksek Lisans)

Öğrenme Güçlüğü

Özel Eğitim Öğretmenliğinde Mesleki Gelişim

Uygulamalı Davranış Analizi

Zihin Engelliler ve Eğitimi (Doktora)

Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi

Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması

Zihin Engellilerin Eğitiminde Destekleyici Teknolojilerin Kullanılması