» Biyografi


1996- 2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve YDYO da görev yaptı.
2009 yılından itibaren Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesidir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Deneme, S.& Ada, S. (2012), 4th World Conference on Educational Sciences (WCES- 2012), Barcelona- SPAIN, "On Applying the Interdisciplinary Approach in Primary Schools", Published in Procedia (ISSN. 1877-0428 Indexed by Scopus and Science Direct and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science-ISI web of Science), Volume 46, pages 885- 889

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bolat, Y. & Deneme-Gençoğlu, S. (2024). The integration of 21st century skills into secondary school english classes and the challenges faced by teachers. International Journal of Contemporary Educational Research, 11(1), 36-54 (Mart 2024)
 • Aslan Berzener, Ü., Deneme, S. (2021). The Effect of Cooperative Learning on EFL Learners’ Success of Reading Comprehension: An Experimental Study Implementing Slavin’s Stad Method, TOJET: The Turkish online Journal of Educational Technology, 20 (4), 90- 100. ISSN:(2146-7242). (Ekim 2021)
 • Deneme, S.(2021). An investigation of occupational burnout levels of Turkish EFL teachers by various variables, Cypriot Journal of Educational Sciences, 16 (4), 1997-2009, DOI: 10.18844/cjes.v16i4.6067 (Ağustos 2021)
 • Deneme, S. (2021).Investigation of the Life Satisfaction Levels of Turkish EFL Teachers in Terms of Several Variables. World Journal of Education, 11(3), 11- 17. DOI: 10.5430/wje.v11n3p11 (Haziran 2021)
 • Deneme, S. (2020).Teacher Trainees’ Opinions Regarding Video-Recorded Microteaching Sessions. TOJET: The Turkish online Journal of Educational Technology. 19(2), (24-33). ISSN:(2146-7242) (Nisan 2020)
 • Tezcan, S.& Deneme, S. (2016). A Study on Language Learning Strategy Use of Young Turkish Learners. Journal of Language Teaching and Research, Vol 7, No 1, pp-42-48 (Ocak 2016)
 • Deneme, S. & Ada, S.& Uzun, K. (2011)." Teaching Foreign Language and Foreign Culture to Young Learners". International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 1, No.1, July, PP. 152-164 ISSN: 2162-1357(print) ISSN: 2162-1381(online) (Temmuz 2011)
 • Deneme, S. (2011). " A Lesson Model for Enhancing Motivation in EFL Writing Classes". Theory and Practice in Language Studies, Vol. 1, No. 7, pp.785-788 ISSN: 1799-2591 (Temmuz 2011)
 • Deneme, S., Ada, S. (2010) "An Application of Skills Integration in Language Teaching" Language in India, Volume: 10 September, pp.9-18 ISSN:1930-2940 (Ekim 2010)
 • Deneme, S., Ada S. (2010) "Teaching English as a Foreign Language to Very Young Learners: A Case from Turkey" Language in India 10: 3 March 2010, pp. 287-299. ISSN: 1930-2940 (Mart 2010)
 • Deneme, S. (2010). " Cross cultural differences in language learning strategy preferences: A comparative study", The International Journal of Language, society and culture, 31
 • Deneme, S. (2009) “ İngilizce Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri.” Journal of Language and Linguistic Studies, 5(2) pp. 85-91. ISSN: 1305-578X
 • Deneme, S. (2008). “Language Learning Strategy Preferences of Turkish Students.” Journal of Language and Linguistic Studies (JLLS), 4(2) pp. 83-93. ISSN: 1305-578X

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • DENEME GENÇOĞLU, S. & O. HAZRETKULIYEVA (2024)., " The role of literature in foreign language teaching", XXI. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management-Plovdiv/Bulgaria 16- 17 March 2024, organized by IBANESS, (Mart 2024) (Mart 2024)
 • BALKAN, E. & DENEME GENÇOĞLU, S. (2024), The role of e-portfolios on teaching English as a foreign language: A literature review, 13th International Academic Studies Conference, 13. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), online presentation, 27-28 March 2024, pp. 92-100, ISBN: 978-625-6671-03-4 (Mart 2024)
 • DENEME GENÇOĞLU, S. SORMAZ (2023)., "Teaching vocabulary to young learners using Edpuzzle", XIX. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management-Plovdiv/Bulgaria08-09 April, 2023 Organized by IBANESS, pp.872-875 (Nisan 2023)
 • DENEME GENÇOĞLU, S. & O. HAZRETKULIYEVA (2023)., "Web 2.0 tools for young learners: A sample lesson plan", XIX. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management-Plovdiv/Bulgaria08-09 April, 2023 Organized by IBANESS, pp.965-973 (Nisan 2023)
 • Deneme, S (2010), "Trakya Children's University: The English compartment" 4th International Conference on Advances and Systematic Research ECNSI 2009, Zagreb- CROATIA
 • Deneme, S (2010)," Grammar Teaching Experience of Teacher Candidates" 4th International Conference on Advances and Systematic Research ECNSI 2009, Zagreb- CROATIA
 • Deneme, S. (2009). “ A Joyful Grammar Class with Content-Based Language” English as an International Language Conference, İzmir-TURKEY (Ekim 2009)
 • Ada, S.& Deneme, S. (2009). ”The use of storytelling in teaching English” Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne- TÜRKİYE (Ekim 2009)
 • Deneme, S. (2009). " A light hearted writing class with content-based language" ICC 16th Annual Conference Creativity& Innovation Florence- ITALY (Ocak 2009)
 • Deneme, S. (2009). "New Trends in Storytelling" International Congress of Comparative Literature and The Teaching of Literature and Language, Ankara- TURKEY
 • Deneme, S. & Ada.,S. (2009). “ An Application of skills Integration in Language Teaching” 3rd International Conference on Advances and Systematic Research ECNSI 2009, Zadar- CROATIA
 • Deneme, S. (2008). “Cultural Differences in Language Learning Strategy Preferences: A Comparative Study” ( Dil Öğrenim Stratejilerindeki Kültürel Farklar: Karşılaştırma Çalışması), Language Culture and Mind III, Odense- DENMARK (Temmuz 2008)
 • Deneme, S. (2008). “Cross-Cultural Differences in the Teaching of Summary Writing” ( Özet Yazımının Öğretiminde Kültürlerarası Farklar), Language Culture and Mind III, Odense-DENMARK (Temmuz 2008)
 • Deneme, S. (2008). “The Views of English Language Teacher Trainees on the Use of the Computer and the Internet in the Classroom”( İngilizce Öğretmen Adaylarının İngilizce Derslerinde Bilgisayara Dayalı Öğretim ve İnterneti Kullanmaya ilişkin Görüşleri / International Symposium on Social Sciences Education , Çanakkale-TURKEY (Mayıs 2008)
 • Deneme, S. (2008). “The Teaching Strategies Being Applied by the Teachers of English at Preparatory Schools” ( Hazırlık Okullarında İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretme Stratejileri ( Poster) / International Symposium on Social Sciences Education , Çanakkale- TURKEY (Mayıs 2008)
 • Deneme, S. (2008). “The Emphasis Given on Summary Writing in ELT Departments in Turkey” (Türkiyedeki İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Özet Yazma Becerisine Verilen Önem),The Fifth International ELT Conference, Çanakkale-TURKEY (Mayıs 2008)
 • Deneme, S. (2008) “English Language Learning Strategy Preferences of Turkish Students” (Türk Öğrencilerin İngilizce Öğrenirken Tercih Ettikleri Dil Öğrenim Stratejileri), The Fifth International ELT Conference, Çanakkale-TURKEY
 • Deneme, S. (2015). Teacher trainees' opinions regarding video recorded microteaching sessions during their training, 13th Hawaii International Conference on Education. January 5-8, Honolulu, Hawaii

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • S. Deneme (2018). "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı" dersine yönelik öğrenci görüşleri. VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Tekirdağ/ Turkey, 24- 25 May, 2018 (Mart 2018)
 • Deneme, S. (2018). Should research be mingled with education? 16th Hawaii International Conference on Education. January 4-7, Honolulu, Hawaii. (Ocak 2018)
 • Deneme, S. (2017). "Reflections from two different teaching settings: Class versus kindergarten"" in SBATEYL- 2017: The International Conference on Teaching Languages to Young Learners, Ephesus, TURKEY (Mayıs 2017)
 • Deneme, S. (2017). "Mostly preferred teaching techniques and materials used by teacher trainees of English to teach young learners" in SBATEYL- 2017: The International Conference on Teaching Languages to Young Learners, Ephesus, TURKEY (Mayıs 2017)
 • Deneme, S.& Çelik, H. (2017). Traditional versus Holistic Methods in In- Service Teacher Training: What practice shows. Hawaii International Conference on Education. January 2-6, Honolulu, Hawaii. (Ocak 2017)
 • Deneme, S. (2016). Reflections from a school practicum course: Experiences of ELT teacher traimees. 9th International Conference ICT for language learning. 17-18 November 2016, Florence, Italy. (Kasım 2016)
 • S. Deneme (2015). "Teaching English in Multicultural Environments“ ULEAD 2015 Annual Congress: 5th International Conference on Research in Education- ICRE, Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research” Edirne, Turkey-8-10 October 2015. (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Ada, S.& Deneme, S. (2015). Genç Türk öğrenenlerin, yabancı dil öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma. IATEFL TTEd SIG international conference, the journey from input to interaction, English language learning, Gaziantep (Nisan 2015)
 • Deneme, S. (2015). Teacher trainees' opinions regarding video recorded microteaching sessions during their training, 13th Hawaii International Conference on Education. January 5-8, Honolulu, Hawaii. (Ocak 2015) (Ocak 2015)
 • Deneme, S. & Ada, S. (2012), 4th World Conference on Educational Sciences (WCES- 2012), Barcelona- SPAIN, "On Applying th Interdisciplinary Approach in Primary Schools", Published in Procedia (ISSN. 1877-0428 Indexed by Scopus and Science Direct and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science-ISI web of Science), Volume 46, pages 885- 889 (Şubat 2012)
 • Deneme, S. & Mechmet, E. (2011) "Formulaic Language Use of Young Learners". Expanding Horizons in English Language and Literary Studies (ELLS), Bangkok, THAILAND (Ekim 2011)
 • Deneme S.& Ada. S.(2011). " Teaching Foreign Language and Foreign Culture To Young Learners". 9th international Hawaii conference on Education, Hawaii- USA (Ocak 2011)
 • Deneme, S. & Ada, S. (2010). " Different activities to teach English to very young learners". 6th ELT Research Conference, Ephesus, İzmir- TURKEY (Mayıs 2010)
 • Deneme, S.& Ada, S. (2010). -"Teaching English in Multicultural Environments"International Conference of Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice ,Warsaw- POLAND (Mayıs 2010)
 • Deneme, S. (2010). "Introducing foreign culture in ESL and EFL classes". ICC 17th Annual Conference, Hamburg-GERMANY
 • Deneme, S. New trends in storytelling.International Congress of Comparative Literature and The Teaching of Literature and Language, ANKARA (Nisan 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mechmet, S., Ceylan, H. & Deneme Gençoğlu, S. (2023). Teachers' Perspectives About Using Technology To Teach English Aa A Foreign Language To Young Learners: The Greek Context, KÜLTÜRLERARASI ARAŞTIRMALAR cumhuriyetimizin 100. yılı anısına KÜLTÜRLERARASILIK & DİLBİLİM ÇÖZÜMLEMELERİ, Ed. Tosun, M. & C. Doğan, sayfa 258-288, Paradigma Akademi ,ISBN : 978-625-6714-29-8 (Aralık 2023)
 • Balkan, E & Deneme Gençoğlu, S. (2023). A study on the correlation between young learners' motivation towards English language learning and their parents' attitudes, Eğitim Çalışmaları: Eğitimin İçinde Bir Ömür Zerrin Balkaç Armağan Kitabı, sayfa 44-62, ed. E. BAYIR , M. ULUDAĞ ,E. VATANSEVER , S. DURAN BAYTAR, C ÇETİNKAYA AYDOĞDU, E.A. KURBAN, E. AVCI, Trakya Üniversitesi Matbaası, 978-975-374-360-0 (Aralık 2023)
 • DENEME GENCOGLU, S. & O. HAZRETKULIYEVA. (2023)."Short Stories to Promote Reading Comprehension and Motivation". Innovative Practices to Improve EFL Reading Skills. KİMSESİZ, F. & B. AKSU ATAÇ. (Eds). pp. 89-108, Nobel Yayınevi, ISBN: 978-625-397-480-0. (Eylül 2023)
 • MECHMET, S & S.DENEME GENÇOĞLU. (2023). "Perspectives of elementary school students on homework in Greece" . Kültürlerarası Araştırmalar: Kültürlerarasılık & Dil, TOSUN, M & C. DOĞAN (Eds.),pp. 227-238, Çanakkale, Paradigma Akademi ISBN: 978-625-6905-66-5 (Haziran2023) (Haziran 2023) (Haziran 2023)
 • DENEME GENÇOĞLU, S. & S. SORMAZ (2023). "Yabancı dil sınıflarında hedef dil ve kültür öğretimi: Ders kitaplarının rolü" . Kültürlerarası Araştırmalar: Kültürlerarasılık & Dil, TOSUN, M & C. DOĞAN (Eds.),pp. 97-112, Çanakkale, Paradigma Akademi ISBN: 978-625-6905-66-5 (Haziran2023) (Haziran 2023)
 • Deneme, S. (2022). İngilizce öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik yeterlik algıları (Ed. H. Asutay, S, Akol Göktaş, B. Arabacı, R. Şentürk). Trakya Germanistik Araştırmaları Cilt I. Dil ve Edebiyatta Dijitalleşme. Trakya Üniversitesi Matbaası, sayfa 125-131, Edirne, ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022) (Aralık 2022)
 • Ceylan, H. & Deneme, S. (2022). "Yabancı dil öğretiminde sözsüz iletişim: Kültürlerarası farklılıklar." Kültürlerarası Araştırmalar: Kültürlerarasılık ve yabancı dil öğretimi, TOSUN, M. & C. DOĞAN (Ed.), pp- 107-117. Çanakkale, Paradigma Akademi ISBN: 978-625-8187-19-9 (Temmuz 2022)
 • Deneme, S. (2022). İçerik temelli öğretme- öğrenme yaklaşımı. (Ed. Gülay EKİCİ). Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme- Öğretme Yaklaşımları- V. Pegem akademi 285- 311, Ankara, ISBN: 978-625-8044-55-3 (Mart 2022)
 • Deneme, S. & H. Ceylan (2021). "Kültürlerarasılık ve yabancı dil öğretimi" . Kültürlerarası Araştırmalar: Kültürlerarasılık & Çeviri, TOSUN, M & C. DOĞAN (Eds.),pp. 65-74, Çanakkale, Paradigma Akademi ISBN: 978-625-8069-01-3 (Aralık 2021)
 • Deneme, S. & S. Sormaz. (2021)." A Digital Tool for Teaching Writing to Young Learners: Storyjumper", Academic Studies in Educational Sciences, A. CETIN (Ed.), pp.175- 189. Duvar Publishing, Ankara, ISBN: 978-625-7502-73-3 (Aralık 2021)
 • Deneme, S.& S. Sormaz (2021). "Yabancı Dil Derslerinde Kullanılan Web. 2.0 araçları", : Ölçülebilir Eğitim- Demirali Yaşar Ergin'e Armağan Kitap" (2021) (Ed.) H. Asutay, S. Sakarya Maden, L. Vural, F. Gürbüz, G. Kurum, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, ISBN: 978-625-80 09, sayfa: 214-226 (Kasım 2021)
 • Deneme, S. (2019). Teaching summarizing: A sample lesson model, in Demirel, Ö. (Ed.). Contemporary issues in ELT, Pegem Akademi, pp (123-133) ISBN: 978-605-241-601-3, DOI: 10.14527/978052416013 (Şubat 2019)
 • Deneme, S. (2018). Teaching English in multicultural classes: A case from a kindergarten, In H. Asutay & D.Y. Ergin (Eds)., Balkan Educational Studies 2018, PP (369-378). (Ekim 2018)
 • Deneme, S. (2018). "Instructional Technologies and Material Development" course applications: Prospective teachers' opinions about material development. In G. Mıhladız (Eds.). Academic Researches in Educational Sciences (pp.55-69). Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-288-381-5 (Nisan 2018)
 • Deneme, S. (2017). Studies of teaching foreign languages to children in Turkey, In H. Asutay (Eds.), Balkan Eğitim Araştırmaları (pp.447-451). Edirne-Turkey: Trakya Üniversitesi Yayınları-188 ISBN:978-975374-213-9 (Kasım 2017)
 • Deneme, S. & Celik, H. (2017). The features of a standard INSET: Drawbacks in key components. In K. Dikilitaş & İ. H. Erten (Eds.) Facilitating in-service teacher training for professional development (pp.1-14). Hershey, PA: IGI Global. (Ekim 2016) (Ocak 2017)
 • Deneme, S. (2015). Bilişsel Kod Öğrenme Yaklaşımı (Cognitive Code Learning Approach) (in Bekleyen 2015, Dil Öğretimi, Pegem Yayıncılık, Ankara) pp: 82-90, ISBN: 978-605-318-248-1 (Eylül 2015)
 • Deneme, S. (2014). Developing reading skills as a pre-requisite component of summary writing. In Emery, H. and Moore, N. (Eds) (2014). Teaching, Learning and Researching Reading in EFL. Dubai: TESOL Arabia Publications. pp, 128-139, ISBN:978-9948-20-634-7
 • Deneme, S & M. Baysal (2012). The attitude of Turkish young learners towards English as a foreign language. In Emery, H and Gardiner- Hyland, F. (2012) Contextualizng EFL for Young Learners: International Perspectives on Policy, Practice and Procedure. Dubai TESOL Arabia Publications, pp:299-315, ISBN:978-9948-8558-6-6

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Deneme, S. & Sormaz, S. (2022), "Çocuklara İngilizce dilbilgisi öğretiminde oyunların rolü: Deneysel bir çalışma". Turkish Studies- Language and Literature (Eylül 2022)
 • Deneme, S. (2022). İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Öz-yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ekev Akademi Dergisi, 89, ss. 259-274 (Mart 2022)
 • Deneme, S., Uzun K., Ergin D. Y. (2013) "The Attitudes of the Undergraduate Students Studying in the Translation- Interpretaion Department towards the Use of Translation in Foreign Language Classes". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (2), 77-99 (Aralık 2013)
 • Deneme, S. & Demirel, Ö. (2012) Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Gelişiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi, Dil Dergisi, 157: 49-64 (Eylül 2012)
 • Deneme, S. (2008). “ Yaz Okulunda Öğrenim Gören Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Kullandıkları Ders Çalışma Stratejileri”. Ekev Akademi Dergisi, 12 (37).ISSN: 1301-6229
 • Deneme, S. (2008).“Yaz Okulunda Öğrenim Gören Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Güdülenme Seviyeleri. Ekev Akademi Dergisi,12 (36). ISSN:1301-6229

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Deneme, S., Demirel. Ö. (2008). “Teaching Summary WritingTechniques” ( Özet Yazma Tekniğinin Öğretimi) ( Workshop) Guest Speaker / SANKO Schools’ELT Conference II-April 2008, Gaziantep-Turkey
 • Deneme, S. 2007 “İngilizce Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Özetleme Stratejileri (The summarizing Techniques Being Applied by the Teacher Trainees of English)” / National Conference of The Teaching Foreign Languages in Turkey, Ankara-Turkey (Kasım 2007)
 • Deneme, S. 2007-“Yaz Okulunda İngilizce Öğrenim Gören Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Kullandıkları Bireysel Ders Çalışma Stratejileri (The Learning Strategies Being Applied by the Foreign Learners of English Studying at the Summer School )” / National Conference of The Teaching of Foreign Languages in Turkey, Ankara-TURKEY
 • Deneme, S. 2007-“Yaz Okulunda Öğrenim Gören Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Motivasyon Seviyeleri” (Poster) (The Motivation Level of Preparatory School Students at Summer School) / National Conference of The Teaching Foreign Languages in Turkey,Ankara-TURKEY

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • SORMAZ, S. (2023). Çocuklara İngilizce Öğretiminde ders kitabı değerlendirmesi: Örnek olay incelemesi; Thumbs Up Starter 1, 2, 3, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Haziran 2023)
 • VATANSEVER, A. (2023). Konuşma kaygısı ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin sözlü üretimi üzerindeki etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi (Haziran 2023)
 • NALBANT, S. (2023). The Relationship Between the Autonomy of Turkish EFL Teachers and Their Professional Burnout. Institute of Social Sciences,Trakya University, Edirne. (Mart 2023)
 • ALI, C. (2022). Perspectives of Primary School Students and Their Parents on Online English Lessons in Western Thrace, Greece During the Covid-19 Pandemic Period. Institute of Social Sciences,Trakya University, Edirne. (Haziran 2022)
 • Bolat, Y. (2021). The use of 21st century skills by secondary school english language teachers and the challenges they face. Institute of Social Sciences, Trakya University, Edirne
 • ASLAN BERZENER, Ü. (2020),"The role of cooperative learning on learning English as a foreign language". Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi. (Haziran 2020)
 • UZUN, S.(2011). "The attitudes of Learners of English towards Culture Teaching in Language Classes" " İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yabancı dil derslerinde kültür öğretimine karşı tutumları"
 • BİRİNCİBUBAR ÇİFTÇİ, E. (2011). An Investigation on Factors Causing Stress for Instructors of English and Their Coping Strategies with Stress "İngilizce Okutmanlarının Stres Faktörleri ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Üzerine Bir Çalışma "
 • ERE, N. (2011). "The Effect of Self-Regulation and Self-Efficacy On Students' Writing Performance" "Özdüzenleme ve Özyeterliliğin Öğrencilerin Yazma Edimine Etkisi"
 • BİLGİN, E. (2011). "Primary School EFL Teachers' Opinions About Teaching The Target Language Culture" “ "İlköğretim Okullarında Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Hedef Dilin Kültürünün Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri"
 • ADA, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma ( Destekleyen kurum TUBAP)"

Editörlük / Yayınlama

 • Hakemlik: Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN: 1300-302x
 • Hakemlik: The Journal of Language Teaching and Learning, ISSN: 2146- 1732
 • Hakemlik: İlköğretim online Dergisi, IOO ISSN: 1305-3515
 • SSCI Dergide HAKEMLİK: Social Behavior and personality ISSN 0301-2212 (print) ISSN 1179-6391 (online)

Projeler

 • ERE, Neslihan (2011) "Özdüzenleme ve Özyeterliliğin Öğrencilerin Yazma Edimine Etkisi", PROJE NUMARASI: 2011/154 Destekleyen Kurum TUBAP
 • BİRİNCİBUBAR ÇİFTÇİ, Esin (2011) İngilizce Okutmanlarının Stres Faktörleri ve Başa Çıkma Yöntemleri Üzerine Bir Çalışma PROJE NUMARASI: 2011 /151 Destekleyen Kurum: TUBAP
 • ADA, Selen (2010). İlköğretim öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma ( Destekleyen kurum TUBAP)"
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde "ÇOK KÜLTÜRLÜ ORTAMLARDA İNGİLİZCE'NİN ÖĞRETİMİ" konulu TÜBİTAK, YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU. University of Georgia, Atlanta (2013-2014)

Ödüller

 • 2010-“Best Paper Award”, pedagogy and the knowledge society- 4rd International Conference on Advances and Systematic Research ECNSI 2010, ZAGREB- CROATIA
 • 2009-“Best Paper Award”, pedagogy and the knowledge society- 3rd International Conference on Advances and Systematic Research ECNSI 2009, ZADAR- CROATIA
 • 1996- Gazi Üniversitesi- Eğitim Fakültesi- İngilizce Öğretmenliği Lisans BÖLÜM BİRİNCİLİĞİ ödülü

Diğer

 • TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazanmıştır.
 • ATIF: Deneme, S (2010), Cross-cultural differences in language learning strategy preferences: A comparative study, The international journal of language, society and culture 1- Thesis MA ( Stellenbosch University, Faculty of Arts and Social sciences, Dept. of General Linguistics) "The relationship between the language strategy use and language proficiency of Viatnamese- speaking learners of English as a foreign language"
 • ATIF: Deneme, S (2008), Language Learning Strategy Preferences of Turkish Students 2- (2012), Iranian EFL Journal, Patterns of Language Learning Strategy Use among Iranian EFL Students
 • ATIF: Deneme, S (2008), Language Learning Strategy Preferences of Turkish Students 3- (2012), metu.edu.tr, MA thesis by Merih Açıkel "Language Learning Strategies and Self-efficacy Beliefsas Predictors of English in a Language Preparatory School
 • ATIF: Deneme, S (2009), İngilizce Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri, Journal of Language and Linguistic Studies 3- (2012) Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması
 • ATIF: Deneme, S (2008), Language Learning Strategy Preferences of Turkish Students, Journal of Language and Linguistic Studies 1- (2012) International Journal of Humanisties and Social Science, Language Learning Strategies Among EFL/ESL Learners: A Review of Literature
 • YÖK BURSU ile Mart-Haziran 2012 tarihleri arasında "The University of Georgia" da görevlendirilmiştir.
 • ATIF: Deneme, S (2009), İngilizce Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri, Journal of Language and Linguistic Studies 2- (2011) Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Öğretmenlerce Üretilen Yazılı Özet Metinlerin Niteliksel Özellikleri
 • ATIF: Deneme, S (2009), İngilizce Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri, Journal of Language and Linguistic Studies 1- (2011) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, A Qualitative Study On The Use Of Summarizing Strategies in Elementary Education
 • ATIF: Deneme, Ada, Uzun (2011), Teaching a Foreign Language and Foreign Culture to Young Learners, International Journal of Business, Humanities and Technology 1- (2011) International Journal of Business, Humanities and Technology, Canges in IS Research: A Comparative Analysis
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE VAGON SORUMLUSU
 • Erasmus programı kapsamında HOGSCHOOL- Rotterdam'da Eğitim Görevliliği, 26 Nisan 2010- 3 Mayıs 2010, Hollanda
 • OTURUM BAŞKANLIĞI: Deneme, S. (2010). International Conference of Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice,Warsaw- POLAND
 • OTURUM BAŞKANLIĞI: Deneme, S. (2010). Oturum Başkanlığı. 6. Uluslararası İngiliz Dili Öğretimi Araştırma Konferansı, 14- 16 Mayıs 2010, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Efes- İzmir
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE VAGON SORUMLUSU
 • Verdiği Seminerler: Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 02. 04. 2010, "Summary Writing"
 • OTURUM BAŞKANLIĞI: Deneme, S. (2009). Oturum Başkanlığı. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009. Trakya Üniversitesi Edirne
 • OTURUM BAŞKANLIĞI: Deneme, S. (2009). Oturum Başkanlığı. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat ve Edebiyat Öğretimi Kongresi, 29 Nisan- 1 Mayıs 2009, Gazi Üniversitesi- Ankara
 • Türk Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerini Kullanım Tercihleri
 • Türk Öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejileri Kullanım Tercihleri

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

İngilizce öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bağlılık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TUBAP

» Verdiği Dersler

AE Seçmeli: İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Etkinliklere Hazırlık ve Bilimsel Yayın Türleri YDI610

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi YDI615

Dil Becerilerinin Öğretimi I

Dil Becerilerinin Öğretimi II

Dil Edinimi ve Dil Öğretimi YDI610

Etkili iletişim Becerileri

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar

İngilizce-Türkçe Çeviri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Okuma

Özel Öğretim Yöntemleri (Formasyon)

Seçmeli II Akademik Yazma Becerileri

Söylem çözümleme Dil Öğretimi YDI618

Türkçe-İngilizce Çeviri

Yaşam Boyu Öğrenme (Formasyon)

Yazma