» Biyografi

Selma Akol Göktaş, Ereğli/Konya doğumludur. İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise eğitimini Ereğli'de tamamlamıştır. 2004 yılı Ereğli Anadolu Lisesi ve 2009 yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunudur. Mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini yine Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2020 yılında doktora eğitimini Friedrich Schiller Üniversitesi, Jena'da tamamlamıştır. Çalışmalarının ağırlık noktası Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimi, Dilbilim, Derlem Dilbilimi, Metin Dilbilimi, Okuma Eğitimidir. Evli ve bir çocuk annesidir. 

ORCID-ID NO:
https://orcid.org/0000-0002-1755-1322

https://forms.gle/1HL1uo2nbhfHRXCL7 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akol Göktaş, S. & Şentürk, R. (2024). Die Förderung der rezeptiven Kompetenz durch Reziprokes Lesen im DaF-Unterricht: Zur Stellung des Kooperativen Lernens im Hinblick auf die Verbesserung des Leseverstehens. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 14(1), 284-310. (Ocak 2024)
 • Akol Göktaş, S. (2023). Frequency Analysis of the Top Ten Significant Words Derived with the Suffix -keit in the DeReKo: A Corpus-Based Study in the Context of German as a Foreign Language. Research on Education and Psychology (REP). 7(Special Issue 2), 640-652. (Ekim 2023)
 • Akol Göktaş, S. (2023). Developing writing skills based on writing portfolio in German as a foreign language: An empirical study for portfolio work. African Educational Research Journal, 11(4), 571-579. (Ekim 2023)
 • Akol Göktaş, S. (2023). Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde “in” Yerel Edatı: Derlem Dilbilimsel Bir İnceleme / The Local Preposition “in” in Teaching German as a Foreign Language: A Corpus Linguistic Analysis . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (5), 494-508. (Ekim 2023)
 • Akol Göktaş, S. & Köksal, H. (2018). Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 6 (2), 149-168. (Aralık 2018)
 • Asutay, H. & Akol, S. (2013). Comics im Deutsch- und Türkischem. Eine vergleichende Geschichte der Comics in der Deutsch- und Türkischen Literatur von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1456-1469. (Ocak 2013)
 • Akol, S. & Asutay, H. (2011). Geschriebene und gesprochene Sprache Die Untersuchung eines mündlichen und schriftlichen Textes. Dil Dergisi, (152), 46-56. (Haziran 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akol Göktaş, S. & Özcan, E. (2024). Almanca Yabancı Dil Eğitimi ve Derlem Dilbilimi Bağlamında “an, auf, in” Edatlarının İncelenmesi. 12th International International Congress on Social, Humanities, Administrative and Educational Sciences in a Changing World, 11-13.11.2024, 1057-1067. ISBN: 978-625-6879-55-3. (Nisan 2024)
 • Akol Göktaş, S. (2024). Yabancı Dil Olarak Almanca Öğreniminde Yapay Zekânın Yeri: ChatGPT Örneği. 12th International International Congress on Social, Humanities, Administrative and Educational Sciences in a Changing World, 11-13.04.2024, 1047-1056. ISBN:978-625-6879-55-3. (Nisan 2024)
 • Akol Göktaş, S. & Kanar, H. E. (2023). DeReKo Derleminde "können" Yardımcı Fiilinin Sıklık ve Eşdizimlilik Analizi. 5th International Acharaka Congress on Humanities and Social Sciences, 11-13.11.2023, 92-101. ISBN: 978-625-6879-35-5. (Kasım 2023)
 • Asutay, H.; Akol Göktaş, S.; Şentürk, R. & Candan Arabacı, B. (2023). Pandemi Sonrası Dönemde Almanca Dil Yeterliliklerini İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları. 7th International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, 27-30.09.2023, 68. ISBN:978-605-4397-91-4 (Eylül 2023)
 • Coşkun, B. & Akol Göktaş, S. (2023). Ev Ortam Desteği, Okul İklimi ve Okul Güvenliği Değişkenlerinin Okuma Başarısına Etkisi. 4th International “Artemis” Congress on Humanities and Social Sciences, 03-06.06.2023, 23-32. ISBN: 978-625-6879-05-8. (Haziran 2023)
 • Akol Göktaş, S. & Şentürk, R. (2023). Förderung der rezeptiven Kompetenz durch Reziprokes Lesen im DaF-Unterricht: Zur Stellung des Kooperativen Lernens im Hinblick auf die Verbesserung des Leseverstehens. XVI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, İstanbul, 08-10.05.2023, 100. (Mayıs 2023)
 • Akol Göktaş, S. (2023). Almanca ’da –keit Soneki ile Türetilmiş İstatiksel Olarak Önemli Kelimeler ve Bu Kelimelerin Edinimi: Yabancı Dil Olarak Almanca Dersi Bağlamında Derlem Tabanlı Bir Çalışma. XVI. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress, İstanbul, 08-10.05.2023, 102. (Mayıs 2023)
 • Akol Göktaş, S. (2023). Derlem Dilbilimsel Analiz Platformu: CQPweb. 8th International “Başkent” Congress on Humanities and Social Sciences, 04-06.02.2023, 176-187. ISBN: 978-975-00544-3-3. (Şubat 2023)
 • Akol Göktaş, S. (2022). Web Uygulamalarının Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinde Kullanımı. XVII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv / Bulgaria, 12-13.03.2022, 638-644. ISBN: 978-619-203-323-1. (Mart 2022)
 • Akol Göktaş, S. (2021). "Dort" ve "Hier" Gösterim Kelimelerinin DWDS Derleminde Sıklık ve Eş Dizim Analizi: Derlem Dilbilimsel Bir Araştırma. 3rd International Congress on Life, Social and Health Sciences in a Changing World. 13-14.11.2021, 164-172. ISBN: 978 - 605- 74191- 9 - 4 (Kasım 2021)
 • Akol Göktaş, S. & Köksal, H. (2021). Untersuchung zur Förderung der Lesekompetenz türkischer DaF-Studierenden durch "Lautes Denken". XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress, Edirne, 30.09.-01.10.2021, 87. ISBN: 978-625-00-9767-0. (Eylül 2021)
 • Akol Göktaş, S. (2021). Derlem Dilbilimi: Alman Dilindeki Güncel Derlemler. XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress, Edirne, 30.09.-01.10.2021, 88. ISBN: 978-625-00-9767-0. (Eylül 2021)
 • Yeşilyurt, H. & Akol Göktaş, S. (2017). Sonya Hartnett'in Gümüş Eşek İsimli Eserinde Savaşın Çocuk ve Yetişkin Hafızasındaki İzleri. 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu BAKEA, Sivas, 4-6.10.2017, 57. (Ekim 2017)
 • Akol Göktaş, S. & Yeşilyurt, H. (2015). Almancayı İkinci Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dilsel Beceri ve Kültürel Bilgileri: Cumhuriyet Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bir Örnek. International Conference on New Horizons in Education, INTE 2015, Barcelona, 1(4), 10-12.06.2015, 107-119. ISSN: 2146-7358. (Haziran 2015)
 • Akol, S. (2014). Hiper Metinlerin (Hypertext) Yabancı Dil Dersleri İcin Önemi, International Conference on New Horizons- INTE 2014, Paris, 2(5), 25-27.06.2014, 873-878. ISSN: 1877-0428. (Haziran 2014)
 • Akol, S. (2012). Metindilbilimin Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimindeki Yeri ve Önemi. XII. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, 2(146), 18-20.10.2012, 740-746. ISBN: 978-975-374-161-3. (Ekim 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 7th International Contemporary Educational Research Congress,(CEAD), Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, 27-30 Eylül 2023, Menteşe-Muğla (Eylül 2023)
 • XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, 30 Eylül-02 Ekim 2021, Edirne (Eylül 2021)
 • 12th International Language Literature and Stylistics Symposium, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi 18-20 Ekim 2012, Edirne. (Ekim 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akol Göktaş, S. (2023). Zur Untersuchung und Förderung des Wortschatzes im DaF-Unterricht durch die Korpora: Eine korpusbasierte Analyse am Beispiel des Lexems "Katastrophe". In Asutay, H.; Akol Göktaş, S.; Şentürk, R. & Arabacı Candan, B. (Ed.). Trakya Germanistik Studien Band - 2, Katastrophe in der Sprache und Literatur. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınevi, 79 -96. ISBN:978-975-374-357-0. (Ekim 2023)
 • Akol Göktaş, S. & Palabıyık, H. (2023). Status passiver Wörter und ihre Stellungen im DaF-Unterricht: Korpuslinguistische Untersuchung anhand der Präposition „gen“. In Deregözü, A. (Hrsg.). Spracliche Welten: Forschungen im Bereich deutsche Sprache und Literatur. Konya: Eğitim Yayınevi, 114-131. ISBN: 978-625-6552-55-5. (Ekim 2023)
 • Şentürk, R. & Akol Göktaş, S. (2022). Pandemi Sonrası "Öğretmenlik Uygulaması" Dersinin Değerlendirilmesi: Almanca Öğretmen Adaylarının Görüşleri. İçinde Sakarya Maden, S.; Asutay, H.; Akol Göktaş, S.; Şentürk, R. & Arabacı, B. (Ed.). Pandemi ve Sonrası Germanistik. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınevi, 91-113. ISBN: 978-975-374-337-2. (Aralık 2022)
 • Akol Göktaş, S. (2022). Die Begriffspaare "Textkohäsion und Textkohärenz" und deren Relevanz für das Textverständnis im DaF-Unterricht". In Akpınar Dellal, N. & Balkaya, Ş. (Hrsg.). Zeitgenössische und innovative Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 129-152. ISBN: 978-3-8381-3680-6. (Aralık 2022)
 • Akol Göktaş, S. & Köksal, H. (2022). Eine Beobachtung zur Förderung der Lesekompetenz türkischer DaF-Studierenden durch "Lautes Denken". In Köksal, H.; Seyhan Yücel, M.; Coşan L.; Asutay, H. & Öncü, M. T. (Hrsg.). Digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei, Potentiale, Herausforderungen und Prognosen, Germanistik in der Türkei BD 18, Berlin: Logos Verlag, 41-62. ISBN 978-3-8325-5573-3. (Kasım 2022)
 • Akol Göktaş, S. (2022). Alman Dilindeki Büyük Derlemlerin ve Güncel Derlem Dilbilimin Tanıtımı. İçinde Seyhan Yücel, M.; Köksal, H.; Öncü, M. T.; Coşan, L. & Asutay, H. (Ed.). Germanistik im digitalen Wandel / Dijital Dönüşümünde Germanistik. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınevi, 113-133. ISBN: 978-975-374-320-4. (Nisan 2022)
 • Akol Göktaş, S.; Cebeci, N. & Yıldız, I. G. (2021). İnteraktif Bilişim Teknolojilerinin Yabancı Dil Derslerinde (Almanca/İngilizce) Kullanımının Öğretim Üyelerinin Tutumuyla İlişkisi. İçinde Karabatak, S. (Ed.). Eğitim ve Bilim, 2021-III. İstanbul: Efe Akademi Yayınları, 115-129. ISBN:978-625-8065-85-5. (Aralık 2021)
 • Akol Göktaş, S. (2021). Eine korpuslinguistische Analyse der Pronominaladverbien im Vergleich von Dudenkorpus und elexiko-Korpus. In Sakarya Maden, S.; Asutay, H.; Akol Göktaş, S. & Şentürk, R. (Ed.). Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu. Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınevi, 119-135. ISBN: 978-625-00-0439-5. (Aralık 2021)
 • Akol Göktaş, S. (2021). Yöntem Olarak Derlem Araştırmaları: Derlem Dilbiliminin Dil İncelemelerinde Kullanımı. İçinde Asutay, H.; Sakarya Maden, S.; Vural, L.; Gürbüz, F. & Kurum, G. (Ed.). Ölçülebilir Eğitim. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınevi, 197-213. ISBN: 978-625-8009-01-9. (Kasım 2021)
 • Akol Göktaş, S. (2018). Textlinguistische Analyse von Wiederaufnahmestrukturen in deutschen Nachrichtentexten. Übertragung der Ergebnisse auf den DaF-Unterricht. München: Grin Verlag, ISBN: 978-3668695030. (Nisan 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akol Göktaş, S. (2023). “Könnte” Modal Fiilinin Epistemik Kullanımının Derlem Dilbilimsel İncelemesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı 1, 356-370. (Ekim 2023)
 • Akol Göktaş, S.(2023). “Interkulturelle Kompetenz zum Abbau von Stereotypen und Vorurteilen im DaF-Unterricht”. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (86), 515–522. (Temmuz 2023)
 • Sakarya Maden, S. & Akol, S. (2011). Almancayı Türkiye’de Öğrenmiş Olan Almanca Öğretmen Adaylarının Almancadaki ”Wie” Kelimesinin Anlamını Belirginleştirme Yeterlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 50-70. (Haziran 2011)
 • Sakarya Maden, S.; Akol, S.; Baltaş, R.; Çağırgan, F. & Öztürk, A. (2011). Trakya Üniversitesindeki Almanca Öğretmeni Adaylarının Almancadaki "Es" Kelimesinin Anlam Özelliklerini Fark Edebilme Seviyeleri. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 14-34. (Nisan 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yeşilyurt, H. & Akol Göktaş, S. (2018). Sonya Hartnett'in Gümüş Eşek İsimli Eserinde Savaşın Çocuk ve Yetişkin Hafızasındaki İzleri. İçinde Özkaya, E.; Yılmaz A.; Zengin, B.; Dalak, T. & Kuzucu, H. (Ed.). Batı Edebiyatında Bellek, Cilt III. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 428-439. ISBN:978-605-4561-86-5 (Ekim 2018)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Özdemir, Levent. (2023). Almanca Eğitiminde Yerelleştirme Yönteminin Çeviri Bağlamında İncelenmesi, Uygulama Alanları ve Önemi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. (Devam Ediyor)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • GERDER (Türkischer Germanistenverband) (Ocak 2019)

Editörlük / Yayınlama

Yapılan Hakemlikler

 • DİYALOG: Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik (Ekim 2023)
 • DİYALOG: Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik (Aralık 2022)
 • Zeitgenössische und innovative Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik (Kasım 2022)

Projeler

 • Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Handan KÖKSAL, Proje çalışanı: Araş. Gör. Selma AKOL, Proje Konusu: Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht (Almanca Haber Metinlerinde Yinelemeler ve Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimindeki İşlevi), Projeyi destekleyen Kurum: Trakya Üniversitesi, TÜBAP Projesi, Proje No ve tarihi: 2011-71, Projenin bitiş tarihi: 25 Mayıs 2012.

Sertifikalar

 • Effizient lesen, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Temmuz 2014)
 • Geisteswissenschaftliche Methoden: Textanalyse und –interpretation, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Kasım 2013)
 • Manage Citations and Create Bibliographies - Reference Management with EndNote, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Kasım 2013)
 • Understanding Applying Statistics – Understanding Your data with SPSS, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Ekim 2013)
 • Wissenschaftliches Publizieren: Traditionelle und neue Wege, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Ekim 2013)

Diğer

 • Akreditasyon Hazırlık Eğitimi Çalıştayı (EPDAD), 17 Haziran 2022, Çanakkale. (Haziran 2022)
 • Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kariyer Etkinliği, 03 -24 Aralık 2021, Edirne. (Aralık 2021)
 • I. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı, Çalıştay Düzeleme Kurulu Üyesi, 09 Nisan 2021, Edirne (Nisan 2021)
 • Österreich-Tagen, Fortbildungsseminar zur österreichischen Landeskunde, Seminer, 14-15 Nisan 2010, Ürkmez. (Nisan 2010)
 • Trakya Almanca Öğretmenler Günü Semineri, 19 Aralık 2009, Edirne. (Aralık 2009)

» Verdiği Dersler

Dil Geliştirme (Hazırlık YDO)

Dilbilim I-II

Öğretmenlik Uygulaması I-II

Okul Deneyimi

Okuma Becerileri I-II

Okuma Becerisi (Hazırlık YDO)

Seçmeli IV (AE): Akademik Almanca

Topluma Hizmet Uygulamaları

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Derlem Dilbilimi I-II (Y. Lisans)

Yazma Becerileri I-II