» Biyografi

Selma Akol Göktaş, Ereğli/Konya doğumludur. İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise eğitimini Ereğli'de tamamlamıştır. 2004 yılı Ereğli Anadolu Lisesi ve 2009 yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunudur. Mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini yine Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2020 yılında doktora eğitimini Friedrich Schiller Üniversitesi, Jena'da tamamlamıştır. Çalışmalarının ağırlık noktası Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimi, Dilbilim, Derlem Dilbilimi, Metin Dilbilimi, Okuma Eğitimidir. Evli ve bir çocuk annesidir. 

ORCID-ID NO:
https://orcid.org/0000-0002-1755-1322

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AKOL GÖKTAŞ, Selma; KÖKSAL Handan (2018): Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, (2), 149-168. [Online] http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2018_2/14_Nachrichtentexten_Goktas-Koksal.pdf (Aralık 2018)
 • ASUTAY, Hikmet; AKOL Selma(2013): “Comics im Deutsch- und Türkischem. Eine vergleichende Geschichte der Comics in der Deutsch- und Türkischen Literatur von der Vergangenheit bis zur Gegenwart” International Journal of Human Sciences ISSN:1303-5134 Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 (Mart 2013)
 • AKOL, Selma; ASUTAY, Hikmet (2011): “Geschriebene und gesprochene Sprache. Die Untersuchung eines mündlichen und schriftlichen Textes”: Ankara Üniversitesi, Tömer DİL Dergisi, s.46-57, Sayı 152 Nisan-Mayıs-Haziran 2011, Ankara. Basım: 28.01.2013. (Eylül 2011)
 • MADEN SAKARYA Sevinç; AKOL Selma (2011): Almancayı Türkiye’de Öğrenmiş Olan Almanca Öğretmen Adaylarının Almancadaki "Wie" Kelimesinin Anlamını Belirginleştirme Yeterlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 13. Sayı:1. Haziran 2011. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN 1305-7766 . S. 50-70 (Nisan 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2023): "Derlem Dilbilimsel Analiz Platformu: CQPweb" 8th International “BASKENT” Congress on Humanities and Social Sciences, 04-06.02.2023, ISBN: 978-975-00544-3-3 (Şubat 2023)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2022): "Web Uygulamalarının Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinde Kullanımı" XVII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management Plovdiv / Bulgaria, March 12-13, 2022 (Mart 2022)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2021): "Dort" ve "Hier" Gösterim Kelimelerinin DWDS Derleminde Sıklık ve Eş Dizim Analizi: Derlem Dilbilimsel Bir Araştırma, 3rd International Congress on Life, Social and Health Sciences in a Changing World, online 13-14 November. ISBN: 978 - 605- 74191- 9 - 4 (Kasım 2021)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma; KÖKSAL Handan (2021): Untersuchung zur Förderung der Lesekompetenz türkischer DaF-Studierenden durch "Lautes Denken", XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress online, 30.09.-01.10.2021, Edirne (Eylül 2021)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2021): Derlem Dilbilimi: Alman Dilindeki Güncel Derlemler, XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress online, 30.09.-01.10.2021, Edirne (Eylül 2021)
 • YEŞİLYURT HALİME, AKOL GÖKTAŞ SELMA (2017). Sonya Hartnett'in Gümüş Eşek İsimli Eserinde Savaşın Çocuk ve Yetişkin Hafızasındaki İzleri. 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu BAKEA, 4-6 Ekim 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Ekim 2017)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma; YEŞİLYURT, Halime (2015): Almancayı İkinci Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dilsel Beceri ve Kültürel Bilgileri: Cumhuriyet Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bir Örnek (Language and Cultural Skills of Students Learning German as Second Foreign Language: An Example in the Department of German Language and Literature at Cumhuriyet University), International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, 1(4),107-119. ISBN: 2146-7358 (Haziran 2015)
 • AKOL, Selma (2014): Hiper Metinlerin (Hypertext) Yabancı Dil Dersleri İcin Önemi (The Importance of Hypertext for Foreign Language Courses), International Conference on New Horizons 2014, Paris, 2(5), 873-878. ISBN: 1877-0428, Published by Elsevier Ltd. (Haziran 2014)
 • AKOL, Selma (2012): Metindilbilimin Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimindeki Yeri ve Önemi (The Importance of Text Linguistics in Teaching German as a Foreign Language), XII. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu (XII. International Language Literature and Stylistics Conference), Edirne, 2(146), 740-746. ISBN: 978-975-374-161-3 (Ekim 2012)
 • AKOL, Selma (2010): Vorurteile Abbauen durch Multikulturelle Ausbildung im FSU, II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa.30.09-03.10.2010. Veliko Tarnovo. (Ekim 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi CEAD 2021 online, Dinleyici, 11-13 Ekim 2021, Muğla (Ekim 2021)
 • XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress online, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği, 30.09.-01.10.2021, Edirne (Eylül 2021)
 • V. Uluslararası Batı Kültürü ve Araştırmaları Sempozyumu (V. International Western Cultural and Literary Studies Symposium) BAKEA 2017 (Ekim 2017)
 • International Conference on New Horizons in Education, Barcelona/ İspanya (Haziran 2015)
 • International Conference on New Horizons 2014, Paris /Fransa (Haziran 2014)
 • XII. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Edirne, 18-20 Ekim 2012 (Ekim 2012)
 • II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa.30.09-03.10.2010. Veliko Tarnovo/ Bulgaristan (Ekim 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • SAKARYA-MADEN, Sevinç; ASUTAY, Hikmet; AKOL-GÖKTAŞ, Selma; ŞENTÜRK, Rahim & ARABACI, Binnur (Ed.) (2022): Pandemi ve Sonrası Germanistik, Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022)
 • ŞENTÜRK, Rahim & AKOL GÖKTAŞ, Selma (2022): "Pandemi Sonrası "Öğretmenlik Uygulaması" Dersinin Değerlendirilmesi: Almanca Öğretmen Adaylarının Görüşleri" içinde: "Pandemi ve Sonrası Germanistik" SAKARYA-MADEN, Sevinç; ASUTAY, Hikmet; AKOL-GÖKTAŞ, Selma; ŞENTÜRK, Rahim & ARABACI, Binnur (Ed.) (2022). Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2022): "Die Begriffspaare "Textkohäsion und Textkohärenz" und deren Relevanz für das Textverständnis im DaF-Unterricht". In: AKPINAR-DELLAL,N. & BALKAYA, Ş. (Hrsg.) (2022). Zeitgenössische und innovative Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik, Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, ISBN: 978-3-8381-3680-6, S.129-152. (Aralık 2022)
 • ASUTAY, Hikmet; AKOL GÖKTAŞ, Selma; ARABACI, Binnur & ŞENTÜRK, Rahim (2022): "Trakya Germanistik Studien - Band 1, Digitalisierung in der Sprache und Literatur" Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma & KÖKSAL, Handan (2022): "Eine Beobachtung zur Förderung der Lesekompetenz türkischer DaF-Studierenden durch ‘Lautes Denken’". In: Köksal, H.; Seyhan Yücel, M.; Coşan L.; Asutay, H. & Öncü, M. T. (Hrsg.) (2022). Digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei, Potentiale, Herausforderungen und Prognosen, Germanistik in der Türkei BD 18, Berlin: Logos Verlag, ISBN 978-3-8325-5573-3, S.41-62. (Kasım 2022)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2022): "Alman Dilindeki Büyük Derlemlerin ve Güncel Derlem Dilbilimin Tanıtımı", içinde: SEYHAN-YÜCEL, M., KÖKSAL, H., ÖNCÜ, M. T., COŞAN, L., ASUTAY, H. (Ed.) (2022). Germanistik im digitalen Wandel / Dijital Dönüşümünde Germanistik, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 276, Edirne, ISBN: 978-975-374-320-4, s.113-133. (Nisan 2022)
 • SAKARYA-MADEN, Sevinç; ASUTAY, Hikmet; AKOL-GÖKTAŞ, Selma & ŞENTÜRK, Rahim (Ed.) (2021): "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Matbaası Edirne ISBN: 978-625-00-0439-5 (Aralık 2021)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma; CEBECİ, Nur & YILDIZ, Işıl Gamze (2021): "İnteraktif Bilişim Teknolojilerinin Yabancı Dil Derslerinde (Almanca/İngilizce) Kullanımının Öğretim Üyelerinin Tutumuyla İlişkisi" içinde: KARABATAK, S. (2021) (Ed.). Eğitim ve Bilim, 2021-III, Efe Akademi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 15, ISBN:978-625-8065-85-5, s. 115-129. (Aralık 2021)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2021): "Eine korpuslinguistische Analyse der Pronominaladverbien im Vergleich von Dudenkorpus und elexiko-Korpus", in: SAKARYA-MADEN, S., ASUTAY, H., AKOL-GÖKTAŞ, S., ŞENTÜRK, R. (2021) (Ed.). Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk’e Anı Kitabı, Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-625-00-0439-5, s. 119-135. (Aralık 2021)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2021): "Yöntem Olarak Derlem Araştırmaları: Derlem Dilbiliminin Dil İncelemelerinde Kullanımı", içinde: ASUTAY, H., SAKARYA-MADEN, S., VURAL, L., GÜRBÜZ, F., KURUM, G. (2021) (Ed.). Ölçülebilir Eğitim - Demirali Yaşar Ergin’e Armağan Kitap, Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 978-625-8009-01-9 Çanakkale, s. 197-213. (Kasım 2021)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2018): Textlinguistische Analyse von Wiederaufnahmestrukturen in deutschen Nachrichtentexten. Übertragung der Ergebnisse auf den DaF-Unterricht. GRIN Verlag, ISBN: 978-3668695030 (Nisan 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • MADEN SAKARYA Sevinç; AKOL, Selma; BALTAŞ, Recep; ÇAĞIRGAN Fatma; ÖZTÜRK Aylin (2011): Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmen Adaylarının Almancadaki “es” Kelimesinin Semantik Özelliklerine İlişkin Farkındalık Düzeyleri Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl 2. Sayı 2. Nisan 2011-Eylül 2011. İstanbul Matbaacılık. ISSN 2146-1333. S. 14-34 (Nisan 2011)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • I. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği (Nisan 2021)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • YEŞİLYURT, Halime; AKOL GÖKTAŞ, Selma (2018): Sonya Hartnett'in Gümüş Eşek İsimli Eserinde Savaşın Çocuk ve Yetişkin Hafızasındaki İzleri (The Traces of War on The Memory of Children and Adults in The Work “Gümüş Eşek” by Sonya Hartnett), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör:ÖZKAYA, E.; YILMAZ, A.; ZENGİN, B.; DALAK, T.; KUZUCU, H., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 11, ISBN:978-605-4561-86-5 (Ekim 2018)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • GERDER (Türkischer Germanistenverband) (Ocak 2019)

Editörlük / Yayınlama

 • SAKARYA-MADEN, Sevinç; ASUTAY, Hikmet; AKOL-GÖKTAŞ, Selma; ŞENTÜRK, Rahim & ARABACI, Binnur (Ed.) (2022): "Pandemi ve Sonrası Germanistik" Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: ISBN: 978-975-374-337-2 (Aralık 2022)
 • ASUTAY, Hikmet; AKOL GÖKTAŞ, Selma; ARABACI, Binnur & ŞENTÜRK, Rahim (2022): "Trakya Germanistik Studien - Band 1, Digitalisierung in der Sprache und Literatur" Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-605-72018-0-5 (Aralık 2022)
 • SAKARYA-MADEN, Sevinç; ASUTAY, Hikmet; AKOL-GÖKTAŞ, Selma & ŞENTÜRK, Rahim (Ed.) (2021): "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Matbaası - Edirne, ISBN: 978-625-00-0439-5 (Aralık 2021)

Yapılan Hakemlikler

 • Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik (Aralık 2022)
 • Zeitgenössische und innovative Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik (Kasım 2022)

Projeler

 • Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Handan KÖKSAL, Proje çalışanı: Araş. Gör. Selma AKOL, Proje Konusu: Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht (Almanca Haber Metinlerinde Yinelemeler ve Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimindeki İşlevi), Projeyi destekleyen Kurum: Trakya Üniversitesi, TÜBAP Projesi, Proje No ve tarihi: 2011-71, Projenin bitiş tarihi: 25 Mayıs 2012.

Sertifikalar

 • Effizient lesen, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Temmuz 2014)
 • Geisteswissenschaftliche Methoden: Textanalyse und –interpretation, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Kasım 2013)
 • Manage Citations and Create Bibliographies - Reference Management with EndNote, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Kasım 2013)
 • Understanding Applying Statistics – Understanding Your data with SPSS, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Ekim 2013)
 • Wissenschaftliches Publizieren: Traditionelle und neue Wege, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Ekim 2013)

Diğer

 • Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kariyer Etkinliği, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık sınıfı öğrencilerine dört yıllık Almanca Öğretmenliği lisans programı, ders içerikleri, Eğitim Fakültesi genel yapısı, AKTS, devamsızlık gibi konular hakkında bilgilendirme konuşması, Edirne, 03.12.2021 -24.12.2021 (Aralık 2021)
 • Österreich-Tagen, Fortbildungsseminar zur österreichischen Landeskunde, Ürkmez, Seminer, 14.04.2010 -15.04.2010 (Uluslararası) (Nisan 2010)
 • Trakya Almanca Öğretmenler Günü Semineri, Katılım Belgesi, Edirne, Seminer, 19.12.2009 -19.12.2009 (Aralık 2009)

» Verdiği Dersler

Dil Geliştirme (Hazırlık YDO)

Dilbilim I-II

Öğretmenlik Uygulaması I-II

Okul Deneyimi

Okuma Becerileri I-II

Okuma Becerisi (Hazırlık YDO)

Seçmeli IV (AE): Akademik Almanca

Topluma Hizmet Uygulamaları

Yazma Becerileri I-II