» BiyografiORCID-ID NO:
https://orcid.org/0000-0002-1755-1322

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AKOL GÖKTAŞ, Selma; KÖKSAL Handan (2018): Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht, DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, (2), 149-168. [Online] http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2018_2/14_Nachrichtentexten_Goktas-Koksal.pdf (Aralık 2018)
 • ASUTAY, Hikmet; AKOL Selma(2013): “Comics im Deutsch- und Türkischem. Eine vergleichende Geschichte der Comics in der Deutsch- und Türkischen Literatur von der Vergangenheit bis zur Gegenwart” International Journal of Human Sciences ISSN:1303-5134 Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 (Mart 2013)
 • MADEN SAKARYA Sevinç; AKOL Selma (2011): Almancayı Türkiye’de Öğrenmiş Olan Almanca Öğretmen Adaylarının Almancadaki "Wie" Kelimesinin Anlamını Belirginleştirme Yeterlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 13. Sayı:1. Haziran 2011. Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası. ISSN 1305-7766 . S. 50-70 (Nisan 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • AKOL GÖKTAŞ, Selma; KÖKSAL Handan (2021): Untersuchung zur Förderung der Lesekompetenz türkischer DaF-Studierenden durch "Lautes Denken", XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress online, 30.09.-01.10.2021, Edirne (Eylül 2021)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma (2021): Derlem Dil Bilimi: Alman Dilindeki Güncel Derlemler, XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress online, 30.09.-01.10.2021, Edirne (Eylül 2021)
 • YEŞİLYURT, Halime; AKOL GÖKTAŞ, Selma (2017): Sonya Hartnett'in Gümüş Eşek İsimli Eserinde Savaşın Çocuk ve Yetişkin Hafızasındaki İzleri (The Traces of War on The Memory of Children and Adults in The Work “Gümüş Eşek” by Sonya Hartnett), V. Uluslararası Batı Kültürü ve Araştırmaları Sempozyumu (V. International Western Cultural and Literary Studies Symposium) BAKEA 2017, ISBN: 978-605-4561-86-5 (Ekim 2017)
 • AKOL GÖKTAŞ, Selma; YEŞİLYURT, Halime (2015): Almancayı İkinci Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dilsel Beceri ve Kültürel Bilgileri: Cumhuriyet Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bir Örnek (Language and Cultural Skills of Students Learning German as Second Foreign Language: An Example in the Department of German Language and Literature at Cumhuriyet University), International Conference on New Horizons in Education, Barcelona. ISBN: 2146-7358 (Haziran 2015)
 • AKOL, Selma (2014): Hiper Metinlerin (Hypertext) Yabancı Dil Dersleri İcin Önemi (The Importance of Hypertext for Foreign Language Courses), International Conference on New Horizons 2014, Paris. ISBN: 1877-0428, Published by Elsevier Ltd. (Haziran 2014)
 • AKOL, Selma (2012): Metindilbilimin Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimindeki Yeri ve Önemi (The Importance of Text Linguistics in Teaching German as a Foreign Language), XII. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu (XII. International Language Literature and Stylistics Conference), Edirne. ISBN: 978-975-374-161-3 (Ekim 2012)
 • AKOL, Selma (2010): Vorurteile Abbauen durch Multikulturelle Ausbildung im FSU, II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa.30.09-03.10.2010. Veliko Tarnovo. (Ekim 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress online, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 30.09.-01.10.2021, Edirne (Eylül 2021)
 • V. Uluslararası Batı Kültürü ve Araştırmaları Sempozyumu (V. International Western Cultural and Literary Studies Symposium) BAKEA 2017 (Ekim 2017)
 • International Conference on New Horizons in Education, Barcelona/ İspanya (Haziran 2015)
 • International Conference on New Horizons 2014, Paris /Fransa (Haziran 2014)
 • XII. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Edirne, 18-20 Ekim 2012 (Ekim 2012)
 • II. Kongress der Germanistinnen und Germanisten aus Südosteuropa.30.09-03.10.2010. Veliko Tarnovo/ Bulgaristan (Ekim 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ASUTAY, Hikmet; AKOL, Selma (2013): “Geschriebene und gesprochene Sprache. Die Untersuchung eines mündlichen und schriftlichen Textes”: Ankara Üniversitesi, Tömer DİL Dergisi, s.46-57, Sayı 152 Nisan-Mayıs-Haziran 2011, Ankara. Basım: 28.01.2013. (Eylül 2013)
 • MADEN SAKARYA Sevinç; AKOL, Selma; BALTAŞ, Recep; ÇAĞIRGAN Fatma; ÖZTÜRK Aylin (2011): Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmen Adaylarının Almancadaki “es” Kelimesinin Semantik Özelliklerine İlişkin Farkındalık Düzeyleri Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl 2. Sayı 2. Nisan 2011-Eylül 2011. İstanbul Matbaacılık. ISSN 2146-1333. S. 14-34 (Nisan 2011)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • I. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı (Nisan 2021)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • GERDER (Türkischer Germanistenverband)

Projeler

 • Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Handan KÖKSAL, Proje çalışanı: Araş. Gör. Selma AKOL, Proje Konusu: Wiederaufnahmen in deutschen Nachrichtentexten und zu ihrer Funktion im DaF-Unterricht (Almanca Haber Metinlerinde Yinelemeler ve Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimindeki İşlevi), Projeyi destekleyen Kurum: Trakya Üniversitesi, TÜBAP Projesi, Proje No ve tarihi: 2011-71, Projenin bitiş tarihi: 25 Mayıs 2012.

Sertifikalar

 • Effizient lesen, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Temmuz 2014)
 • Geisteswissenschaftliche Methoden: Textanalyse und –interpretation, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Kasım 2013)
 • Manage Citations and Create Bibliographies - Reference Management with EndNote, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Kasım 2013)
 • Understanding Applying Statistics – Understanding Your data with SPSS, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Ekim 2013)
 • Wissenschaftliches Publizieren: Traditionelle und neue Wege, Qualifizierungsprogramm der Graduierten-Akademie für Promovierende, FSU, Jena (Ekim 2013)

» Verdiği Dersler

Akademik Almanca

Öğretmenlik Uygulaması I

Okuma Becerileri I