» Biyografi

ALDIĞI DERECE ve ÖDÜLLER

 • Edirne Lisesi 1983 yılı “Tabii Bilimler Bölüm Birinciliği”
 • Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1987 yılı “Fakülte Birinciliği”
 • İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu 1995 yılı “Başarılı Araştırıcı Belgesi”
 • İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu 1996 yılı “Başarılı Araştırıcı Belgesi”
 • İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu 1997 yılı “Başarılı Araştırıcı Belgesi”
 • İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu 1998 yılı “Başarılı Araştırıcı Belgesi”
 • İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu 1999 yılı “Başarılı Araştırıcı Belgesi”
 • “Dönem II Öğrencileri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Uygulama Eğitimini Değerlendiriyor” adlı makale Türk Biyokimya Dergisi’nce ödüllendirilmiştir
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 yılı “Temel Bilimler Bölümü En Beğenilen Öğretim Üyesi” ödülü
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 yılı “Temel Bilimler Bölümü En Beğenilen Öğretim Üyesi” ödülü       

KATILDIĞI KURSLAR

 • Dil kursu, The International School, Exeter, İngiltere, 1992.       
 • Klinik Laboratuarlarda Moleküler Yöntemler Kursu, Türk Biyokimya Derneği, 2000.
 • Eğiticilerin Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2002.
 • Ölçme Değerlendirme Kursu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2003.
 • Deney Hayvanlarında Temel Uygulamalar Kursu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Araştırma Birimi, 2003.
 • Klinik Laboratuarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Eğitimi kursu, Türk Biyokimya Derneği, 2004.
 • Klinik Eğitiminde Eğitici Rolü ve Özel Çalışma Modülleri kursu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008.

 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ozgun E, Ozgun GS, Gokmen SS, Eskıocak S, Sut N, Akıncı M, Goncu E, Cakır E. Effect of Lipoic Acid on Serum Paraoxonase-1 and Paraoxonase-3 Protein Levels and Activities in Diabetic Rats. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2019; 127(6):377-384. (Ocak 2019)
  2
  ATIF
 • Ozgun E, Sayilan Ozgun G, Usta U, Eskiocak S, Sut N, Suer Gokmen S. The effect of lipoic acid in the prevention of myocardial infarction in diabetic rats. Bratislavske lekarske listy 2018; 119 (10) 664–669.
 • Ozgun E, Sayilan Ozgun G, Tabakcioglu K, Suer Gokmen S, Sut N, Eskiocak S. Effect of lipoic acid on paraoxonase-1 and paraoxonase-3 protein levels, mRNA exppression and arylesterase activity in liver hepatoma cells. Gen Physiol Biophys 2017;36, 465–470. (Ekim 2017)
 • Sayılan Özgün G, Özgün E, Tabakçıoğlu K, Süer Gökmen S, Eskiocak S, Çakır E. Caffeine Increases Apolipoprotein A-1 and Paraoxonase-1 but not Paraoxonase-3 Protein Levels in Human-Derived Liver (HepG2) Cells. Balkan Med J 2017;34:534-9. (Haziran 2017)
  1
  ATIF
 • Özgün E, Sayılan Özgün G, Eskiocak S, Yalçın Ö, Süer Gökmen S. Deneysel kolitte L-karnitinin serum paraoksonaz, arilesteraz ve laktonaz aktivitelerine ve oksidatif duruma etkisi. Turk J Biochem 2013; 38 (2) 145-153.
  4
  ATIF
 • Uzgur (Şentürk) S, Usta U, Süer Gökmen S. İsoproterenol ile miyokart infarktüsü oluşturulmuş sıçanlarda L-lizinin serum sialik asit düzeylerine etkisi. Turk J Biochem 2011;36(3):248-254.
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Tabakoğlu E, Güngör Ö, Altıay G, Türe M. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Sisplatin+Etoposid Tedavisinin Serum Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Düzeylerine Etkisi. Turk J Biochem 2010;35(3): 236-242. (Mart 2010)
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Aygıt AC, Yıldız R, Çakır B, Türe M, Gülen Ş. Arginase and ornithine in human benign and malignant skin tumors. Turk J Biochem 2010;35:319-324. (Şubat 2010)
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Sunar B, Özçelik F, Güngör Ö, Yorulmaz F, Gülen Ş. Relationship between serum sialic acids, sialic acid-rich inflammation-sensitive proteins and cell damage in patients with acute myocardial infarction. Clin Chem Lab Med 2006; 44:199-206.
  31
  ATIF
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Türe M, Gülen Ş. Association between serum total and lipid-bound sialic acid concentration and the severity of coronary atherosclerosis. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 2002; 140(2): 110-118.
  25
  ATIF
 • Süer Gökmen S, Aygıt AC, Ayhan MS, Yorulmaz F, Gülen Ş. Significance of arginase and ornithine in malignant tumors of the human skin. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 2001; 137 (5): 340-344.
  40
  ATIF
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Gülen Ş. Serum total and lipid-bound sialic acid levels following acute myocardial infarction. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2000; 38 (12): 1249-1255.
  37
  ATIF
 • Süer Gökmen S, Yörük Y, Çakır E, YORULMAZ F, Gülen Ş. Arginase and ornithine,as markers in human non-small cell lung carcinoma. Cancer Biochemistry Biophysics 1999; 17: 125-131.
  53
  ATIF
 • Sönmez H, Süer S, Güngör Z, Baloğlu H, Kökoğlu E. Tissue and serum sialidase levels in breast cancer. Cancer Letters 1999; 136: 75-78.
  35
  ATIF
 • Süer S, Baloğlu H, Güngör Z, Sönmez H, Kökoğlu E. The distribution of tissue fibronectin and sialic acid in human breast cancer. Cancer Biochemistry Biophysics 1998; 16: 63-70.
  6
  ATIF
 • Sönmez H, Süer S, Ulutin T, Kökoğlu E, Üçışık N. The relationship of various factors in the pathogenesis of atherosclerosis. Clinical and Applied on Thrombosis/ Hemostasis 1998; 4 (2): 105-110.
  15
  ATIF
 • Ulutin T, Sönmez H, Üçışık N, Süer S, Bayram C, Kökoğlu E, Sultuybek G. The molecular markers of hemostatic activation on coronary artery disease. Thrombosis Research 1997; 88: 329-332.
  13
  ATIF
 • Sönmez H, Süer S, Kökoğlu E, Dirican A, Ulutin T, Üçışık N, Ulutin ON. The importance of Lp(a)-fibronectin interaction in atherogenesis. Haematologia 1997; 28(3): 149-153.
  11
  ATIF
 • Sönmez H, Süer S, Güngör Z, Kökoğlu E, İşbir T. Sialidase activities and sialic acid levels of the liver and serum from streptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes Research 1997; 32: 101-106.
  8
  ATIF
 • Kökoğlu E, Süer S, Sönmez H, Üçışık N. The relationship between the electrophoretic mobility of lipoproteins and coronary heart disease. Research Communications in Molecular Pathology and Pharmacology 1996; 91(1): 109-116.
  6
  ATIF
 • Özyurt E, Sönmez H, Süer S, Kökoğlu E. The prognostic importance of fibronectin and sialic acid levels in human pituitary adenomas. Cancer Letters 1996; 100: 151-154.
  5
  ATIF
 • Süer S, Ulutin T, Sönmez H, Kökoğlu E, Üçışık N, Bayram Ç, Sultuybek G. Plasma Lp(a) and t-PA-PAI-1 complex levels in coronary heart disease. Thrombosis Research 1996; 83(1): 77-85.
  7
  ATIF
 • Süer S, Sönmez H, Karaarslan İ, Baloğlu H, Kökoğlu E. Tissue sialic acid and fibronectin levels in human prostatic cancer. Cancer Letters 1996; 99: 135-137.
  31
  ATIF
 • Sönmez H, Süer S, Karaarslan İ, Baloğlu H, Kökoğlu E. Tissue fibronectin levels of human prostatic cancer, as a tumor marker. Cancer Biochemistry Biophysics 1995; 15: 107-110.
  21
  ATIF
 • Kökoğlu E, Süer S, Özyurt E, Siyahhan A, Sönmez H. Plasma fibronectin and sialic acid levels in various types of human brain tumors. Cancer Biochemistry Biophysics 1995; 15: 35-40.
  9
  ATIF
 • Sönmez H, Kökoğlu E, Süer S, Özyurt E. Fibronectin and sialic acid levels in human meningiomas and gliomas. Cancer Letters 1995; 90: 119-122.
  8
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Sayılan Ozgun G, Ozgun E, Akıncı M, Eskiocak S, Süer Gökmen S, Süt N, Çakır E. Effect of L-carnitine on plasma paraoxonase-1 enzyme activities in streptozotocin-induced diabetic rats. IFCC WorldLab İstanbul. 22-26 June 2014, İstanbul, Turkey, Cod:0523. (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Ozgun E, Sayılan Ozgun G, Eskiocak S, Usta U, Süt N, Süer Gökmen S. Effect of melatonin on serum total sialic acid levels in experimental myocardial infarction. IFCC WorldLab İstanbul. 22-26 June 2014, İstanbul, Turkey, Cod:0398. (Haziran 2014)
 • Ozgun E, Sayılan Ozgun G, Usta U, Eskiocak S, Süt N, Süer Gökmen S. Effect of lipoic acid on serum paraoxonase, arylesterase and lactonase activities in myocardial infarcted diabetic and non-diabetic rats. IFCC WorldLab İstanbul. 22-26 June 2014, İstanbul, Turkey, Cod:0375. (Haziran 2014)
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Eskiocak S, Şentürk S, Usta U, Çakır E. A possible role of oxidative stres in the elevation of serum total and lipid-bound sialic acids in ISO-induced myocardial infarction. 34th FEBS Congress, Life’s Molecular Interactions. July 4-9, 2009, Prague, Czech Republic, P8-291-L.
 • Kazezoğlu C, Usta U, Süer Gokmen S. Serum total and lipid-bound sialic acid, TnI and CK-MB levels in ISO-induced myocardial infarction in rats. 15th Balkan Journal of Clinical Laboratory Federation, 04-07 September 2007, Antalya, Turkey, PP-051.
 • Süer Gokmen S, Kazezoğlu C, Eskiocak S, Usta U, Çakır E. Total and lipid-bound sialic acid and ischemia-modified albumin in ISO-induced myocardial infarction. 15th Balkan Journal of Clinical Laboratory Federation, 04-07 September 2007, Antalya, Turkey, PP-001.
 • Kazezoğlu C, Süer Gökmen S, Sunar B, Sunar H. Effect Of Cross Clamping On Sialic Acid And CKMB Mass in Coronary Sinus Blood in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass. 31st FEBS Congress, Molecules in Health and Disease, 24-29 June,2006, İstanbul, Turkey, PP-694
 • Kazezoğlu C, Eskiocak S, Süer Gökmen S, Usta U, Çakır E. Ischemia-modified Albumin and Troponin I Levels in Isoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Rats. 31st FEBS Congress, Molecules in Health and Disease, 24-29 June,2006, İstanbul, Turkey, PP-343
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Tabakoğlu E, Güngör Ö, Altıay G. Serum Lipid-bound Sialic Acid Levels in Lung Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, May 26th -30th, 2005, İstanbul Turkey, P2-170 (Editörler Kurulu tarafından “Clinical Biochemistry” dergisinde basılmak üzere seçilmiştir.)
 • Süer Gökmen S, Yıldız R, Tabakoğlu E, Altıay G, Yavuz E, Gülen Ş. Erythrocyte Arginase Activity in Patients With Small Cell and non-Small Cell Lung Carcinoma. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, May 26th -30th, 2005, İstanbul Turkey, P2-169
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Sunar B, Özçelik F, Güngör Ö, YORULMAZ F, Gülen Ş. Relationship between Total Sialic Acid and Alpha-1-antitrypsin in Patients with Acute Myocardial Infarction. 12th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, September 15-18, 2004, RAPPS-International Conference Center, Neptun, Romania, pp. 203.
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Tabakoğlu E, Güngör Ö, Altıay G. The Effect of Chemotherapy on Serum Total Sialic Acid in Lung Cancer Patients. 12th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, September 15-18, 2004, RAPPS-International Conference Center, Neptun, Romania, pp. 202.
 • Güngör Ö, Sunar B, Özçelik F, Aktaş Z, Süer Gökmen S. Serum Ceruloplasmin and Sialic Acid Levels in Acute Myocardial İnfarction. 13th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting an Metabolic Disorders, 12-15 October 2003, Kuşadası, Turkey, pp. 70.
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Sunar B, Aygıt AC, Çakır B. Serum Total Sialic Acid in Patients With Benignant and Malignant Skin Tumors. 13th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting an Metabolic Disorders, 12-15 October 2003, Kuşadası, Turkey, pp. 69.
 • Süer Gökmen S, Yıldız R, Özçelik F, Aktaş Z, Gülen Ş. Erythrocyte Arginase Activity in Patients With Acute Myocardial İnfarction. 13th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting an Metabolic Disorders, 12-15 October 2003, Kuşadası, Turkey, pp. 68.
 • Süer Gökmen S, Aygıt AC, Yıldız R, Çakır B, Gülen Ş. Arginase and Ornithine in Patients With Benignant and Malignant Skin Tumors.13th Balkan Biochemical Biophysical Days and Meeting an Metabolic Disorders, 12-15 October 2003, Kuşadası, Turkey, pp. 67.
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Gülen Ş. The roles of cell damage and acute phase proteins in the elevation of serum sialic acid in myocardial infarction. 9th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Sep.12-15,2001, Ionina, Greece, pp. 185.
 • Süer Gökmen S, Selen S, Çağlar T, Tabakoğlu E, Gülen Ş. Serum total and lipid-bound sialic acid as tumor markers for diagnosis of extrapulmonary metastases in patients with lung cancer. 9th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Sep.12-15,2001, Ionina, Greece, pp. 068.
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Gülen Ş. The importance of sialic acid in myocardial ischemia . XXVI. Balkan Medical Week, 7-10 May, 2000, İstanbul, Turkey p-151
 • Süer Gökmen S, Selen Ş, Çağlar T, Tabakoğlu E, Gülen Ş. The significance of serum total and lipid-bound sialic acid in human non-small cell lung carcinoma. 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, Letoonia Golf Resort Hotel, Antalya, Turkey, 4-7 November, 1999,pp.012.
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Birsin A, Gülen Ş. Serum total and lipid-bound sialic acid, as markers for prognosis of vessel obstruction in coronary heart disease. 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, Letoonia Golf Resort Hotel, Antalya, Turkey, 4-7 November, 1999,pp.013.
 • Sönmez H, Süer S, Ulutin T, Kökoğlu E, Domaniç N The relationship of various factors in the pathogenesis of atherosclerosis. International Journal on Hemostasis and Thrombosis Research 15.International Congress on Thrombosis, Antalya, Turkey, 16-21 October, 1998, p.342.
 • Ulutin T, Üçışık N, Bayram Ç, Sönmez H, Süer S, Kökoğlu E, Sultuybek G,Ulutin ON The molecular markers of hemostatic activation in coronary artery disease. 14th International Congress on Thrombosis, Montpellier, France, October 14-19, 1996, p.349.
 • Süer S, Sönmez H, Güngör Z, Baloğlu H, Ulutin T, Kökoğlu E, Ulutin ON The utility of tissue fibronectin,as a serum marker in breast cancer. 10th International Meeting of The Danubian League Against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Poznan, Poland,2-5 October, 1996.p.54
 • Süer S, Ulutin T, Sönmez H, Kökoğlu E, Üçışık N, Bayram Ç, Sultuybek G Plasma Lp(a) and t-PA-PAI-1 complex levels in coronary heart disease. XIII.Meeting of The International Society of Haematology, İstanbul, 3-8 September, 1995, p.1003.
 • Sönmez H, Süer S, Karaarslan İ, Baloğlu H, Ulutin T, Kökoğlu E As a tumor marker;tissue fibronectin levels in human prostatic cancer and prostatic hyperplasia. XIII.Meeting of The International Society of Haematology, İstanbul, 3-8 September, 1995, p.685.
 • Sönmez H, Süer S, Kökoğlu E, Ulutin T, Üçışık N Plasma fibronectin levels in coronary heart disease. XIII.Meeting of The International Society of Haematology, İstanbul, 3-8 September, 1995, p.654.
 • Sönmez H, Süer S, Özyurt E, Kökoğlu E Tissue sialic acid and fibronectin levels of human gliomas. First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, 4-7 September, 1994, p.192.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Oturum Başkanlığı: Pascale Cossart (Chair, France), Selma Süer Gökmen (Co-Chair, Turkey) 31st FEBS Congress, Molecules in Health and Disease, 24-29 June, 2006, İstanbul, Turkey, PP-694 Session 5.2. Parasitic Disease (Haziran 2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Süer Gökmen S, Eskiocak M. Bilim Okuryazarlığı Dersinin Müfredata Entegrasyonu: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi. Tıp Eğitimi Dünyası 2021;20(62):5-15. (Aralık 2021)
 • Sayılan Özgün G, Özgün E, Tabakçıoğlu K, Süer Gökmen S, Eskiocak S. Effect of palmitate-induced steatosis on paraoxonase-1 and paraoxonase-3 enzymes in human-derived liver (HepG2) cells. Arch Clin Exp Med 2019;4(3):142-147.
 • Özgün E, Özgün GS, Usta U, Eskiocak S, Süer Gökmen S. Melatoninin Deneysel Miyokart İnfarktüsünde Serum Paraoksonaz ve Laktonaza Etkisi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2018; 16(1):32-41 (2018).
 • Özgün GS, Özgün E, Eskiocak S, Süer Gökmen S, Süt N, Akıncı M. Diyabetik Sıçanlarda Taurinin Paraoksonaz, Arilesteraz ve Laktonaz Aktivitelerine Etkileri. Türk Klinik Biyokimya Derg 2016; 14(3): 157-165.
 • Kazezoğlu C, Usta U, Süer Gökmen S. Deneysel Miyokart İnfarktüsünde Total ve Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyleri. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2009;7(1):7-15.
  2
  ATIF
 • Kazezoğlu C, Süer Gökmen S, Sunar B, Aygıt C, Çakır B. Benin ve Melanom Dışı Malin Deri Tümörlü Hastalarda Serum Total ve Lipide Bağlı Siyalik Asit Düzeyleri. Türk Biyokimya Dergisi 2007;32(1):17-21.
  1
  ATIF
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Tabakoğlu E, Altıay G, Güngör Ö, Türe M. Küçük Hücreli ve Küçük Hücreli dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Total ve Lipide Bağlı Siyalik Asidin Marker Olarak Önemi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;24(2):101-108.
  1
  ATIF
 • Süer Gökmen S, Yıldız R, Özçelik F, Aktaş Z, Gülen Ş. Akut Myokard İnfarktüsünde Eritrosit Arjinaz Aktivitesinin Önemi. Türk Biyokimya Dergisi 2006;31(3);115-123.
 • Süer Gökmen S, Yıldız R, Tabakoğlu E, Altıay G, Yavuz E, Gülen Ş. Akciğer Kanserli Hastalarda Eritrosit Arginaz Aktivitesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 22 (2): 76-81.
 • Eskiocak S, Süer Gökmen S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş. Biyokimyada Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav (OSPE) Deneyimi. Türk Biyokimya Dergisi 2005; 340 (2): 174-177.
 • Eskiocak S, Süer Gökmen S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Son 5 Yılda Yapılan Biyokimya Sınav Sorularının Analizi. Türk Biyokimya Dergisi 2004; 29: 273-6.
  5
  ATIF
 • Eskiocak S, Süer Gökmen S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş, Kazezoğlu C. Dönem II Öğrencileri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Uygulama Eğitimini Değerlendiriyor. Türk Biyokimya Dergisi 2004; 29: 216-25.
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Tabakoğlu E, Altıay G, Güngör Ö, Türe M. Serum Total Sialic Acid Levels in Lung Cancer Patients of Different Histological Types With And No Extrapulmonary Metastases. Türk Biyokimya Dergisi 2004; 29: 262-7.
 • Süer Gökmen S, Sunar B, Kazezoğlu C, Özçelik F, YORULMAZ F, Gülen Ş. Akut Myokard İnfarktüsünde İnflamasyona Duyarlı Protein Düzeyleri. Türk Biyokimya Dergisi 2004; 4: 256-61.
  1
  ATIF
 • Göngör Ö, Sunar B, Özçelik F, Aktaş Z, Süer Gökmen S. Akut Myokard İnfarktüsünde Sialik Asid Düzeyleri ve Seruloplazmin İle İlişkisi. Türk Biyokimya Dergisi 2004; 29: 226-31.
 • Selen İşbilir S, Süer Gökmen S, Çağlar T, Hatipoğlu N, Gülen Ş. Akciğer Kanserinde Serum Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Düzeylerinde Yükselme ve Bunun Metastaz İle İlişkisi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 19(2): 75-79.
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Birsin A, Gülen Ş. Koroner Kalp Hastalarında Damar Tıkanıklığı İle Serum Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Arasındaki İlişki. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 19 (1): .24-29.
 • Metin S, Süer Gökmen S, Ayhan MS, Aygıt AC, Gülen Ş. Streptozotosin (STZ) İle Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Doku Arginaz Aktivitesi ve Ornitin Düzeyindeki Değişiklikler. Türk Biyokimya Dergisi 2002; 27(4): 129-134.
 • Süer Gökmen S, Selen Ş, Çağlar T, Tabakoğlu E, Gülen Ş. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Düzeyleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 18 (3): 173-177.
 • Kılıçlı G, Süer Gökmen S, Özçelik F, Birsin A, Gülen Ş. Myokard İnfarktüslü Hastalarda Total Sialik Asidin Diagnostik Önemi. Türk Biyokimya Dergisi 2000; 25(2): 59-65.
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Birsin A, Gülen Ş. Koroner Kalp Hastalığında Serum Sialik Asid Düzeyleri. Türk Biyokimya Dergisi 2000; 25(2): 43-48.
 • Süer Gökmen S, Yörük Y, YORULMAZ F, Gülen Ş. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Doku Arginaz Aktivitesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 16 (1): 9-12.
 • Süer Gökmen S, Aygıt AC, Ayhan MS, Çakır E, Gülen Ş. Habis Cilt Tümörlü Hastalarda Doku Arginaz Aktivitesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 15(2): 73-76.
 • Süer S, Sönmez H, Kökoğlu E. Atheroskleroz Patojenezinde Modifiye Lipoproteinlerin Rolü. Biyokimya Dergisi 1996; 21(2): 33-44.
 • Süer S, Sönmez H, Güngör Z, Kökoğlu E, Altuğ T, İsbir T. Streptozotosin (STZ)-Diabetik Sıçanların Çeşitli Doku ve Serum Sialidaz Aktiviteleri. Klinik Gelişim 1996; 9(2): 4054-4057.
 • Çakır E, Süer S, YORULMAZ F, Delibaş N, Şeker H, Akgün A, Çiftçi Ş. Tip II Diabetes Mellitusta HbA1c ve Serum Apoprotein (Apo A-1,Apo B) Düzeylerinin Vasküler Komplikasyonların Oluşumuna Etkileri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 11(1,2,3): 221-230.
 • Çakır E, Süer S. Vasküler Komplikasyonlu Tip II Diabetli ve Sağlıklılarda Açlık Kan Şekeri (AKŞ),Lipid-Lipoprotein Düzeylerinin, Cinsiyet, BMI ve Yaş İle İlişkileri. Bilim Dialog 1993; 8: 2-6.
 • Süer S, Çakır E. Vasküler Komplikasyonlu Tip II Diabette İnsülin Düzeyleri İle Karbonhidrat ve Lipid Metabolizmaları Arasındaki İlişki.Klinik Gelişim 1992; 5(10-12): 2183-2186.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Eskiocak M, Ciğalı BS, Eskiocak S, Tezel A, Süer Gökmen S, İnan M, Demir AM. Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Süreci: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi. Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, UTEK’18, X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İzmir, sf.153. (Mayıs 2018)
 • Özgün E, Sayılan Özgün G, Eskiocak S, Yalçın Ö, Süer Gökmen S. Deneysel kolitte L-karnitin tedavisinin karaciğer laktonaz aktivitesine etkisi. XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, 25-28 Eylül 2012, Konya, P180.
 • Sayılan Özgün G, Özgün E, Eskiocak S, Yalçın Ö, Süer Gökmen S. Deneysel kolitte L-karnitin ve N-asetilsisteinin plazma nitrik oksit düzeyine etkisi. XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, 25-28 Eylül 2012, Konya, P179.
 • Göncü E, Eskiocak S, Usta U, Süer Gökmen S. Deneysel miyokart infarktüsünde L-argininin, lipit-lipoprotein profiline ve lipit peroksidasyonuna etkisi. XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, 25-28 Eylül 2012, Konya, P140.
 • Özgün E, Sayılan Özgün G, Eskiocak S, Yalçın Ö, Süer Gökmen S. Deneysel kolitte L-karnitinin serum paraoksonaz-1 aktivitelerine etkisi. XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Marmaris, P42.
 • Eskiocak S, Yalçın Ö, Sayılan Özgün G, Özgün E, Süer Gökmen S. Kolit geliştirilen sıçanlarda profilaktik N-asetilsistein uygulamasının etkinliği. XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık 2011, Adana, P.175.
 • Özsoy ÖD, Uzgur S, Eskiocak S, Altaner Ş, Çobanoğlu S, Süer Gökmen S. Deneysel ateroskleroz oluşturulmuş sıçanlarda L-argininin paraoksonaz aktivitesine etkisi. XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık 2011, Adana, P.173.
 • Sayılan Özgün G, Özgün E, Eskiocak S, Yalçın Ö, Süer Gökmen S. Deneysel kolit modelinde N-asetilsistein ve L-karnitinin glutatyon ve total tiyol düzeylerine etkisi. XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık 2011, Adana, P.061
 • Özgün E, Sayılan Özgün G, Eskiocak S, Yalçın Ö, Süer Gökmen S. Asetik asitle kolit geliştirilen sıçanlarda N-asetilsistein ve L-karnitinin serum total sialik asit düzeyine etkisi. XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık 2011, Adana, P.060.
 • Süer Gökmen S. Ateroskleroz Patogenezinde Sialik Asit. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Eskişehir, Davetli Konuşmacı Özetleri. Türk Biyokimya Dergisi, 35, Özel Sayı 1, 2010.
 • Şentürk S, Süer Gökmen S, Usta U. ISO İle Miyokart İnfarktüsü Oluşturulmuş Sıçanlarda L-Lizinin Total Sialik Asit Düzeylerine Etkisi. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim 2009, İstanbul, KB 002, sf 188.
 • Sezer N, Süer Gökmen S, Ulusoy F, Usta U. Deneysel Miyokart İnfarktüsünde L-Arginin’in Serum Total Sialik Asid Düzeylerine Etkisi. XX.Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Kapadokya, Nevşehir, P-019.
 • Eskiocak S, Süer Gökmen S, Erbaş H, Çakır E. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dönem II’de yapılan Biyokimya Sınavlarının ve Sorularının Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, 22-25 Nisan 2005, Antalya, P-060.
 • Kazezoğlu C, Süer Gökmen S, Sunar B, Sunar A. Kardiyopulmoner Bypass Yapılan Hastalarda Peroperatif Myokardial İskeminin Serum Arginaz Aktivitesine Etkisi. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, 22-25 Nisan 2005, Antalya. P-080.
 • Kazezoğlu C, Süer Gökmen S, Sunar B, Aygıt C, Çakır B. Benign ve Malign Deri Tümörlü Hastalarda Serum Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Düzeyleri. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, 22-25 Nisan 2005, Antalya, P-079.
 • Eskicak S, Süer Gökmen S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Son 5 Yılda Sorulan Dönem I Biyokimya Sorularının Analizi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Mares Otel, Marmaris, p. 172.
 • Eskiocak S, Süer Gökmen S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş. Biyokimya Uygulama Dersinde Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav (OSPE) Deneyimi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Mares Otel, Marmaris, p. 171.
 • Süer Gökmen S, Sunar B, Kazezoğlu C, Özçelik F, YORULMAZ F, Gülen Ş. Akut Myokard İnfarktüsünde İnflamasyona Duyarlı Protein Düzeyleri. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Mares Otel, Marmaris, p. 93.
 • Süer Gökmen S, Yıldız R, Tabakoğlu E, Altıay G, Gülen Ş. Ekstrapulmoner Metastazı Olan ve Olmayan Akciğer Kanserli Hastalarda Eritrosit Arginaz Aktivitesi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Mares Otel, Marmaris, p. 52.
 • Eskiocak S, Süer Gökmen S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş, Kazezoğlu C. Dönem II Öğrencileri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Uygulama Eğitimini Değerlendiriyor. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 15-19 Mayıs 2004, Trabzon, p. 185.
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Güngör Ö, Tabakoğlu E, Türe M. Küçük Hücreli ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sialik Asid Düzeyleri. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 15-19 Mayıs 2004, Trabzon, p. 086.
 • Süer Gökmen S, Yıldız R, Özçelik F, Aktaş Z, Gülen Ş. Akut Myokard İnfarktüsünde Eritrosit Arginaz Aktivitesinin Önemi. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 15-19 Mayıs 2004, Trabzon, p. 072.
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Güngör Ö, Tabakoğlu E, Türe M. Yaygın ve Sınırlı Hastalığı Olan Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Olgularda Serum Total Sialik Asidin Önemi. II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, 16-18 Nisan 2004, Kervansaray Termal Otel, Bursa, p. 19.
 • Süer Gökmen S, Yıldız R, Tabakoğlu E, Gülen Ş. Akciğer Kanserli Hastalarda Eritrosit Arginaz Aktivitesi. II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, 16-18 Nisan 2004, Kervansaray Termal Otel, Bursa, p. 18.
 • Süer Gökmen S, Kazezoğlu C, Aygıt AC, Çakır B. Benign Cilt Tümörlü Hastalarda Serum Total Sialik Asid Düzeylerinin İncelenmesi. III. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs 2003, İzmir, p.55.
 • Süer Gökmen S, Yıldız R, Aygıt AC, Çakır B, Gülen Ş. Benign Cilt Tümörlerinde Arginaz Aktivitesi ve Ornitin Düzeyleri. III. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs 2003, İzmir, p.54.
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Türe M, Gülen Ş. Koroner Atheroskleroz Derecesi ve Lipide Bağlı Sialik Asid. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 Haziran 2002, Ankara, p.239.
 • Süer Gökmen S, Aygıt AC, Bilgi E, Çakır B, Gülen Ş. İnsan Cildinin Benign Tümörlerinde Arginaz Aktivitesi. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 Haziran 2002, Ankara, p.238.
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Gülen Ş. Koroner Kalp Hastalığında Tıkalı Damar Sayısı İle Serum Total Sialik Asid ve Lipid-Bağlı Sialik Asid Konsantrasyonları Arasındaki İlişki. First National Congress on Thrombosis with international participation, 30.Eylül-2.Ekim 2000, İstanbul, p. 35.
 • Selen İşbilir Ş, Süer Gökmen S, Çağlar T, Hatipoğlu ON, Gülen Ş. Akciğer Kanserinde Serum Total ve Lipid-Bağlı Sialik Asid ve Metastazdaki Rolleri. XVI Ulusal Biyokimya Kongresi, İkinci Uluslararası Biyobilim Günleri, Efes Sürmeli Hotel, İzmir, Türkiye, 23-27 Ekim 2000,p.103.
 • Süer Gökmen S, Kılıçlı G, Özçelik F, Birsin A, Gülen Ş. Koroner Kalp Hastalığında Serum Sialik Asid Düzeyleri. XV.Ulusal Biyokimya Kongresi, Birinci Uluslararası Biyobilim Günleri, Balkan Biyobilimler Birliği Kongresi, Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu-II, Sirene Hotel, Antalya,Türkiye, 20-24 April, 1999,p.663.
 • Kılıçlı G, Süer Gökmen S, Özçelik F, Birsin A, Gülen Ş. Myokard İnfarktüslü Hastalarda Total Sialik Asidin Prognostik Önemi. XV.Ulusal Biyokimya Kongresi, Birinci Uluslararası Biyobilim Günleri, Balkan Biyobilimler Birliği Kongresi, Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu-II, Sirene Hotel, Antalya,Türkiye, 20-24 April, 1999,p.429.
 • Metin S, Süer Gökmen S, Ayhan MS, Aygıt AC, Gülen Ş. Streptozotosin (STZ) ile Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Arginaz Aktivitesi ve Ornitin Düzeyindeki Değişiklikler. XV.Ulusal Biyokimya Kongresi, Birinci Uluslararası Biyobilim Günleri, Balkan Biyobilimler Birliği Kongresi, Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu-II, Sirene Hotel, Antalya,Türkiye, 20-24 April, 1999,p.431.
 • Altundağ Y, Süer Gökmen S, Ertürk M, Dökmeci G, Gülen Ş. The possible role of orotic acid in diagnosis of cirrhosis. XV.Ulusal Biyokimya Kongresi, Birinci Uluslararası Biyobilim Günleri, Balkan Biyobilimler Birliği Kongresi, Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu-II, Sirene Hotel, Antalya,Türkiye, 20-24 April, 1999,p.402.
 • Süer Gökmen S, Aygıt AC, Ayhan MS, Gülen Ş. İnsan Cildinin Habis Tümörlerinde Arginaz ve Ornitinin Önemi. Türk Biyokimya Derneği XIV.Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, 28-31 Ekim, 1997,C-411
 • Süer Gökmen S, Yörük Y, YORULMAZ F, Gülen Ş. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Marker Olarak Arginaz ve Ornitin. Türk Biyokimya Derneği XIV.Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, 28-31 Ekim, 1997,C-403.
 • Süer S, Sönmez H, Kökoğlu E, Ulutin T, Sultuybek G, Üçışık N. Atheroskleroz Patojenezinde Lp(a), t-PA-PAI-1 Kompleks ve Fibronektin’in Rolü. 24.Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 11-14 Nisan, 1996,p.213.
 • Sönmez H, Süer S, Kökoğlu E, Dirican A, Ulutin T, Üçışık N. Atherojenezde Lp(a)-Fibronektin Etkileşiminin Rolü. 24.Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 11-14 Nisan, 1996,p.209
 • Sönmez H, Süer S, Güngör Z, Kökoğlu E, İsbir T. Streptozotosin (STZ)-Diabetik Sıçanların Karaciğer ve Serum Sialidaz ve Sialik Asid Düzeyleri. Türk Biyokimya Derneği, 13.Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, 26-30 Mart, 1996,C-624.
 • Sönmez H, Süer S, Kökoğlu E, Alasya H, Sayhan N. Diabetik Atherosklerozda Fibronektin, Total ve Lipid Bağlı Sialik Asid Düzeyleri. Türk Biyokimya Derneği, 13.Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, 26-30 Mart, 1996,C-542.
 • Kökoğlu E, Süer S, Sönmez H, Üçışık N, Aydoğ B, Sözer V. Koroner Kalp Hastalığında Lipoprotein Desialilasyonu ve Sialidaz Düzeyleri Arasındaki İlişki. Türk Biyokimya Derneği, 13.Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, 26-30 Mart, 1996,C-541.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Davetli Konuşmacı: Selma SÜER GÖKMEN. “Ateroskleroz Patogenezinde Sialik Asit” XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Eskişehir. (Ekim 2010)
 • Davetli Konuşmacı: Selma SÜER GÖKMEN. “Şendoğan Gülen Özgeçmişi” XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim 2009, İstanbul. (Ekim 2009)
 • Oturum Başkanları: Selma SÜER GÖKMEN, Yavuz SİLİĞ. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim 2009, İstanbul. Şendoğan Gülen Konferansı. (Ekim 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hipokalemi. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;394-396.
 • Hiperkalemi. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;390-393.
 • Hiperkalsemi. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed), Güneş tıp kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;386-389.
 • D-Dimer. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;382-385.
 • Antinükleer Antikor Titresi Yüksekliği. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;368-372.
 • Aminotransferaz Düzeylerinde Yükseklik. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;363-368.
 • Alkalen Fosfataz Yüksekliği. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;358-363.
 • Yüksek Kreatinin. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;377-382.
 • Beyin Natriüretik Peptid. Taylor Ayırıcı Tanı El Kitabında. Kırkızlar HO, Demir AM (Çev Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Üçüncü baskı. 2018;373-376.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Koroner Ateroskleroz Şiddetinin Serum Arjinaz-1 ve Oksidatif Stres İndeksi ile İlişkisi (Dr. Necati TABAK, devam ediyor)
 • İsoproterenol ile miyokart infarktüsü oluşturulan sıçanlarda kafeik asit fenetil esterinin arginin metabolizmasına etkisinin incelenmesi (Dr. Barış PERSİL, 2017)
 • İsoproterenol ile miyokart infarktüsü oluşturulan sıçanlarda melatoninin serum paraoksonaz aktivitesine etkisi (Dr. Eray ÖZGÜN, 2013)
 • Metabolik Sendromlu Hastalarda Serum Sialik Asid, HS-CRP ve Prokalsitonin Düzeylerinin İncelenmesi (Dr. Hülya ÇELTİK, 2008)
 • İsoproterenol İle Miyokard İnfarktüsü Oluşturulmuş Sıçanlarda Sialik Asid Metabolizmasının İncelenmesi (Dr. Cemal KAZEZOĞLU, 2006)
 • Kardiyopulmoner Bypass Ameliyatı Yapılan Hastalarda Perioperatif Myokard Hasarının Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Düzeylerine Etkisi (Dr. Bendigar SUNAR, 2005)
 • Miyokard İnfarktüsünde Hücre Hasarının ve Akut Faz Proteinlerinin Serum Sialik Asid Artışındaki Rolü (Dr. Gülseven KILIÇLI, 2001)
 • L-Arginin ve L-Lizinin Deneysel Ateroskleroz Gelişimine Etkisinin İncelenmesi (Selda ŞENTÜRK, devam ediyor)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Deneysel Ateroskleroz Oluşturulmuş Ratlarda L-Argininin, TAS, TOS ve Oksidatif Stres İndeksine Etkisinin İncelenmesi (Simla ÇOBANOĞLU, 2011)
 • Deneysel Ateroskleroz Oluşturulmuş Sıçanlarda L-Argininin Paraoksonaz Aktivitesine Etkisi (Özgür Doğa ÖZSOY, 2011)
 • İsoproterenol ile Miyokard İnfarktüsü Oluşturulmuş Ratlarda L-Arginin’in Lipid, Lipoprotein ve Malondialdehid Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi (Ebru GÖNCÜ, 2010)
 • İsoproterenol İle Miyokard İnfarktüsü Oluşturulmuş Ratlarda L-Lizin’in Total Sialik Asit Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi (Selda ŞENTÜRK, 2008)
 • İsoproterenol İle Miyokard İnfarktüsü Oluşturulmuş Ratlarda L-Arginin’in Total Sialik Asit Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi (Nuray SEZER, 2006)
 • Akut Myokard İnfarktüslü Hastalarda Serum Seruloplazmin ve Sialik Asid Düzeylerinin İncelenmesi (Özgül GÜNGÖR, 2003)
 • Akciğer Kanserli Hastalarda Doku ve Serum Sialik Asid Düzeylerinin İncelenmesi (Şebnem SELEN İŞBİLİR, 2000)

Yapılan Hakemlikler

 • Turkish Journal of Medical Sciences (Temmuz 2021)
 • Turkish Journal of Medical Students (Mayıs 2021)
 • Turkish Journal of Medical Students (Haziran 2021)
 • Turkish Journal of Medical Students (Mayıs 2020)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Nisan 2018)
 • Balkan Medical Journal (Şubat 2016)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Aralık 2015)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Aralık 2015)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Eylül 2014)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Şubat 2013)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Haziran 2012)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Mayıs 2011)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Nisan 2011)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Nisan 2011)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Kasım 2010)
 • Turkish Journal of Biochemistry (Ekim 2010)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Mayıs 2009)
 • İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Ekim 2008)
 • Türk Biyokimya Dergisi (Ekim 2008)
 • Türk Biyokimya Dergisi (Nisan 2007)
 • Türk Biyokimya Dergisi (Şubat 2007)
 • Türk Biyokimya Dergisi (Nisan 2006)

Projeler

 • TÜBAP- 2021/125 Proje Yürütücüsü-Koroner Ateroskleroz Şiddetinin Serum Arjinaz-1 ve Oksidatif Stres İndeksi ile İlişkisi (Aralık 2021-devam ediyor)
 • TÜBİTAK 317S045 -Araştırmacı- İnsan Kaynaklı Karaciğer Hepatoma Hücrelerinde Serbest Yağ Asitleri ile Oluşturulan Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Modellerinde L-Karnitin, Taurin ve E Vitamininin Yağlanma, Paraoksonaz Enzimleri, Endoplazmik Retikulum Stresi ve Protein Oksidasyonu Üzerine Etkileri Ve Olası Etkilerin Adenozin Monofosfat Aktive Protein Kinaz Enzimi İle İlişkisi (Araştırma projesi)(Ağustos 2018-devam ediyor) (Ağustos 2018)
 • TÜBAP 2016/06 -Proje yürütücüsü- İsoproterenol ile miyokart infarktüsü oluşturulan sıçanlarda kafeik asit fenetil esterinin arginin metabolizmasına etkisinin incelenmesi (Uzmanlık tezi projesi) (Haziran 2017)
 • TÜBAP 2015/159 -Proje yürütücüsü- Alfa-Lipoik asitin hepatoma hücrelerinde paraoksonaz 1 ve paraoksonaz 3 gen ve protein ekspresyonları üzerindeki doza bağlı etkileri (Araştırma projesi) (Nisan 2017)
 • TÜBAP 2012/71 -Proje yürütücüsü- L-Arginin ve L-Lizinin Deneysel Ateroskleroz Gelişimine Etkisinin İncelenmesi (Doktora tezi projesi) (Ağustos 2015)
 • TÜBAP 2013/21-Proje yürütücüsü- Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Lipoik Asidin Paraoksonaz Enzimlerine ve Oksidatif Duruma Etkisi (Araştırma projesi) (Şubat 2015)
 • TÜBAP 2011/120 -Proje yürütücüsü- Isoproterenol ile Deneysel Miyokart İnfarktüsü Oluşturulan Sıçanlarda Melatoninin Serum Paraoksonaz Aktivitesine Etkisi (Uzmanlık tezi projesi) (Nisan 2013)
 • TÜBAP 2009-112 -Proje yürütücüsü- Deneysel Ateroskleroz Oluşturulmuş Ratlarda L-Argininin, TAS, TOS ve Oksidatif Stres İndeksine Etkisi (Yüksek lisans tezi projesi) (Aralık 2011)
 • TÜBAP 2009-111 -Proje yürütücüsü- Deneysel Ateroskleroz Oluşturulmuş Sıçanlarda L-Argininin Paraoksonaz Aktivitesine Etkisi (Yüksek lisans tezi projesi) (Temmuz 2011)
 • TÜBAP 920 -Proje yürütücüsü- İsoproterenol İle Miyokard İnfarktüsü Oluşturulmuş Ratlarda L-Arginin’in Lipit, Lipoprotein ve Malondialdehid Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi (Yüksek lisans tezi projesi) (Şubat 2011)
 • TÜBAP 785 -Proje yürütücüsü- İsoproterenol ile miyokard infarktüsü oluşturulmuş ratlarda L-lizin’in total sialik asit düzeylerine etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi projesi) (Ocak 2009)
 • TÜBAP 810 - Proje yürütücüsü- Metabolik sendromlu hastalarda serum sialik asid, Hs-CRP ve prokalsitonin düzeylerinin incelenmesi (Uzmanlık tezi projesi) (Eylül 2008)
 • TÜBAP 609 -Proje yürütücüsü- Kardiyopulmoner bypass ameliyatı yapılan hastalarda perioperatif myokard hasarının total ve lipide bağlı sialik asid düzeylerine ve sialidaz aktivitesine etkisi (Araştırma projesi) (Mart 2007)
 • TÜBAP 702 -Proje yürütücüsü- İsoproterenol ile myokard infarktüsü oluşturulmuş ratlarda sialik asid metabolizmasının incelenmesi (Uzmanlık tezi projesi) (Haziran 2006)
 • TÜBAP 405 -Proje yürütücüsü- Akut Myokard İnfarktüsünde Hücre Hasarının Serum Sialik Asid Artışındaki Rolü (Araştırma projesi) (Mart 2005)

Diğer

 • Doçentlik Sınavı Asil Jüri Üyeliği (Nisan 2021)
 • Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (Ekim 2021)
 • Doçentlik Sınavı Asil Jüri Üyeliği (Ağustos 2020)
 • Profesörlük Atama Jüri Üyeliği (Ağustos 2020)
 • Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (Ağustos 2017)
 • Yardımcı Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (Ağustos 2017)
 • Yardımcı Doçentlik Atama Jüri üyeliği (Ağustos 2017)
 • Doçentlik sınavı asil jüri üyeliği (Mayıs 2017)
 • Doçentlik sınavı asil juri üyeliği (Mayıs 2017)
 • Doçentlik sınavı asil jüri üyeliği (Mayıs 2017)
 • Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (Haziran 2015)
 • Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (Haziran 2015)
 • Doçentlik Atama Jüri Üyeliği (Haziran 2015)
 • Profesörlük Atama Jüri Üyeliği (Mayıs 2013)
 • Profesörlük Atama Jüri Üyeliği (Mayıs 2013)
 • Doçentlik sınavı yedek jüri üyeliği (Temmuz 2012)
 • Doçentlik sınavı yedek jüri üyeliği (Temmuz 2012)
 • Doçentlik sınavı yedek jüri üyeliği (Temmuz 2012)
 • Yardımcı Doçentlik Atama jüri üyeliği (Nisan 2012)
 • Yardımcı Doçentlik Atama jüri üyeliği (Nisan 2012)
 • Yardımcı Doçentlik Atama jüri üyeliği (Nisan 2012)
 • Doçentlik sınavı asil jüri üyeliği (Aralık 2009)
 • Doçentlik sınavı asil jüri üyeliği (Aralık 2009)
 • Yardımcı Doçentlik Atama jüri üyeliği (Temmuz 2008)
 • Yardımcı Doçentlik Atama jüri üyeliği (Haziran 2008)
 • Doçentlik sınavı asil jüri üyeliği (Ağustos 2007)
 • Doçentlik sınavı asil jüri üyeliği (Ağustos 2007)
 • Doçentlik sınavı asil jüri üyeliği (Ağustos 2007)
 • Yardımcı Doçentlik Atama jüri üyeliği (Mart 2007)

» Verdiği Dersler

Açlıkta metabolizma

Aminoaçil tRNA sentezi

Bilim insanı yetkinliği ve tıp eğitimi

Disakkaridler ve Polisakkaridler

Erkek Cinsiyet Hormonları

Etkili Sunum Teknikleri

Folik asit, kobalamin ve askorbik asit

Genetik kod ve t-RNA

Glikojenez ve glikojenoliz

Glikoliz ve glukoneogenezin karşılıklı regülasyonu

Glikolizin enerji kazancı ve kontrolü

Glikoproteinler ve Glikolipidler

Gliserofosfat ve malat-aspartat mekiği

Glukoneogenez

Hücre içi reseptöre bağlanan hormonların etki mekanizması

Hücre Membranının Yapısı

Hücre solunumu ve glikoliz

Kadın Cinsiyet Hormonları

Karbonhidratların sindirimi

Karbonhidratların yapısı ve özellikleri, monosakkaridler

Membran reseptörüne bağlanan hormonların etki mekanizması

Nükleik Asitlerin yapısı ve fonksiyonları

Nükleotidlerin Yapısı ve Fonksiyonu

Ökaryotik DNA Replikasyonu ve Telomeraz

Ökaryotlarda DNA'nın Düzenlenmesi

Pantotenik asit, pridoksal ve biotin

Pentoz-Fosfat yolu

Pirimidin metabolizması ve bozuklukları

Piruvat dehidrojenaz reaksiyonu

Prokaryotik DNA Replikasyonu

Protein Biyosentezi

Purin nükleotid sentezi ve kontrolü

Purin nükleotid yıkılımı ve metabolizma bozuklukları

RNA sentezi ve regülasyonu

TCA döngüsü ve kontrolü

Tiroid hormonları

Tiyamin, riboflavin ve niasin

Toklukta metabolizma

Üronik asid yolu ve önemli hekzozların metabolizması