» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • S. ESEN, A. AKYOL, B. M. ATAMAN, Examination of the effects of the relationship marketing orientation on the company performance, Quality Quantity, vol. 43, no. 3, pp. 441-450, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cebeci, G., Esen Kucukkancabas, S. (2018). Netnografi Yöntemi Kullanılarak Arabesk ve Türk Sanat Müziği Sanal Topluluklarının İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 18 - Sayı/No: 1 (129-142) (Mayıs 2018)
 • S. ESEN, E. ARIKAN, Recovering from Services Failures: The Moderating Role of Emotional Attachment, International Journal of Innovative Research Development, vol. 6, no. 3, 2017
 • M. ÖZTÜRK, A. AKYOL, S. ESEN, Exploring Consumers’ Perceptions of Automobile Brands in Turkey Through Multidimensional Scaling, EUL Journal of Social Sciences, vol. 1, no. 1, pp. 97-107, 2010
 • Akkucuk, U., Küçükkancabaş, S. (2007), Analyzing the Perceptions of Turkish Universities Using Multidimensional Scaling (MDS) Analysis, Bogazici Journal of Economics and Administrative Sciences, 21, 125-141

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • B. SADiK, A. AKYOL, S. ESEN, TÜRKIYE’DEKI BITKISEL YAG SEKTÖRÜNÜN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALIZI ILE DEGERLENDIRILMESI, V. InternaOonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Kirklareli / Turkey
 • Ç. UNURLU, S. ESEN, The Effects of Destination Personality Items on Destination Brand Image, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES
 • Arıkan, E., Küçükkancabaş, S. (2007), Justice-Based Recovery Expectations, 3rd International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Antalya, 59-80 (Haziran 2007)
 • Akyol, A. ve S. Küçükkancabaş, “Marketing Ethics and Organizational Effectiveness: Comparing Services Marketing Managers with Non-Services Marketing Managers”, Bourgas Free University, Burgaz, Bulgaristan, 196-202
 • Akyol, A. ve S. Kucukkancabas, “Marketing and Corporate Social Responsibility”, 1. International Business Ethics Congress of Turkey, Hacettepe University Research Centre for Business & Professional Ethics, September 17-19

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • S. ESEN, S. ELBARKY, Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management, Uluslararasi, Bölüm: Drivers and Barriers to Green Supply Chain Management Practices: The Views of Turkish and Egyptian Companies Operating in Egypt, Basim Türü: Basili, pp. 232-260 , ISBN9781522520368, IGI Global, 20171. Basim
 • S. ESEN, Marketing Management: From Theory to Implementation, Uluslararasi, Bölüm: The Role of Attribution Theory in Consumer Behavior, Basim Türü: Basili, pp. 31-39 , ISBN978-960-6672-61-3, ATINER, 20091. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. U. BINER, S. ESEN, YESIL SATINALMA DAVRANISININ AÇIKLANMASI: ÇEVRESEL KAYGININ, ALGILANAN TÜKETICI ETKINLIGININ VE DEMOGRAFIK FAKTÖRLERIN ETKILERI, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 19, no. 2, 2018
 • D. ERGIN, S. ESEN, H. TUZLA, GENÇ TÜKETICILERIN KARAR VERME STILLERI ILE SMS REKLAMLARINA YÖNELIK TUTUMLARI ARASINDAKI FARKLARIN INCELENMESI, Yönetim ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 18-40, 2016
 • Y. ERDOGAN, S. ESEN, MARKA IMAJI ILE MARKA SADAKATI ARASINDAKI ILISKIDE MARKA GÜVENININ ARACILIK ROLÜ, Uludag Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 1, pp. 135-150, 2015
 • Göksu, A., Ünsar, S., Küçükkancabaş, S. (2014), Liderlik Davranışlarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi: Bir Alan Araştırması, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (27)
 • N. AÇAR, A. AKYOL, S. ESEN, MARKETING HIGHER EDUCATION IN TURKEY: A MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) ANALYSIS APPROACH, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 16, no. 2, pp. 151-162, 2014
 • Küçükkancabaş, S.; A. Akyol; and B.M. Ataman, “İlişki Pazarlaması Bileşenlerinin Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri: İçecek Sektöründe Uygulamalı Bir Araştırma”, Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsu Hakemli Dergisi Oneri, Sayi 25, Cilt 7, 131-139 (Ocak 2006)

Projeler

 • EDİRNE’NİN KÜLTÜREL BİR TURİZM DESTİNASYONU OLARAK TANITILMASI VE TURİZM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ, İl Özel İdaresi ve Trakya Üniversitesi Ortak Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, HIZMET IYILESMESININ BELIRLEYICILERININ VE SONUÇLARININ INCELENMESI, HIZMET IYILESMESININ BELIRLEYICILERININ VE SONUÇLARININ INCELENMESI, Baslangiç Tarihi: 24.04.2012, Bitis Tarihi : 25.04.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

» Verdiği Dersler

Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

E-Ticaret

Mobil Pazarlama

Pazarlama Araştırması

Pazarlama Yönetimi

Sosyal Bilimlerde Yöntem Bilim

Tüketici Davranışları