» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Kıran Çakır, H., Aydın, D. and Arabulan, S. (2020). "Adaptive reuse of open spaces in historical buildings", International Journal of Building Pathology and Adaptation, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. doi: 10.1108/IJBPA-04-2019-0034 (Ekim 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Arabulan, S., “Wooden Carcase System In Traditional Housing Architecture: Edirne Sample”, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 267-271, 2009.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Arabulan, S., Çakır, H.K., “Komşuluk Biriminden Kamusal Alana, Karaağaç Mahallesi", X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Komşuluk, 27-28 Nisan 2017, Edirne, Türkiye. (Nisan 2017)
 • YAŞ, S. Z., ARABULAN, S., "A New Social Movement as a Reaction to the Urban Regeneration", International Conference on Social Science and Economics, ICSSE, 04.08.2016, Athens, GREECE [https://worldresearchlibrary.org/proceeding.php?pid=493, erişim tarihi:11.01.2017] (Ağustos 2016)
 • Çakır, H.K., Arabulan, S., Delibaş, N., “Kamusal Yeşil Alanların Yapısal Olarak Sınırlandırılması / Structural Limitation of Public Green Areas”, IV. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Sınırla-ma, 21-22 Nisan 2015, Edirne, Türkiye.
 • Arabulan, S., Çakır, H.K., Atik, D.,“Sınır Kentlerde Dönüşümün Tartışılması”, 1. Uluslar arası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Kocaeli (Mayıs 2014)
 • Kartal, S., Mıhlayanlar, E., Arabulan, S., “Tarihi Alanlarda Canlandırma Edirne/ Karaağaç Örneği”, 1. Uluslar arası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Kocaeli. (Mayıs 2014)
 • Kıran Çakır, H.; Arabulan, S.; Atik, D., " Yaşanamayan Yaşam Alanları", Proceedings of the 8th International Symposium On Sinan (Farkındalık-Awareness), ISBN: 978-975-374-159-0, Trakya Üniversitesi Yayın No: 144, 25-26 April 2013, pp: 189-196, Edirne/TURKEY
 • Çahantimur,A.I., Şenkal, F. S., Çakır, H.K., Arabulan, S., “Mekansal Dönüşümün Kentsel Yaşama Etkileri :Edirne/Türkiye Örneği”, 24. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi Dönüşüm: Yaşama Ve Mekana Etkileri, 05-07 Nisan 2012 Bursa, Türkiye.
 • Benian, E; Kartal S., Arabulan S.; Atik D.; " Structural Developments In Architecture Since The Beginning", International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University "Chernorizets Hrabar", 13-15 September 2012, pp: 214-220, Varna/Bulgaria
 • Atik D.; Arabulan S.; Benian, E; Kartal S., "Effect of Structure on Facade", International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University "Chernorizets Hrabar", 13-15 September 2012, pp: 34-40, Varna/Bulgaria
 • Benian, E., Dalgıç, G., Arabulan, S., “Remarks On Symbol Buıldıngs: Sampling of Edirne Selimiye Complex and Giza Pyramids”, International Scientific Conference for The Centennial of The Faculty of Fine Arts, 19- 22 October 2008, Cairo /Egypt, (bildiri tam metni dijital ortamda basılmıştır, ulaşılabilirlik: www.fineartscairoegypt.com) (Ekim 2008)
 • Sazak, Ş., Arabulan, S., “Türkiye’de Kıyı Kullanımı ve Yasal Değerlendirme”, IV. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Su ve Mimarlık , 10-11 Nisan 2008, Edirne, Türkiye.
 • Arabulan, S., Varlı, E., Minez, B., “Toplu Konut Olgusuna Kısa Bir Bakış ve Edirne Uygulamaları”, III. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Kent ve Yöresel Mimaride Konut, 12-13 Nisan 2007, Edirne, Türkiye.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ARABULAN,S., BENİAN, E., “Tarihi Yapıdaki Eğitim İşlevi İle Gelişen Sosyo-Kültürel Doku”, Sosyo-Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, IJOPEC Publication Limited, Londra, İngiltere, s. 273-286, ISBN: 978-1-912503-19-3 (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kısa Ovalı P., Kıran Çakır H., Atik D., Arabulan S., (2016), "Comparasion of Hagia Sophia And Selimiye in Context of Space Hierarchy Related to Privacy", Artium: Mimarlık Planlama Tasarım ve Sanat Dergisi, ISSN: 2147-6683, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Cilt:4, Sayı:1, Şubat 2016, s:27-42 (Şubat 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ARABULAN, S., Yalıda Sabah, Kitap: Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık, Editörler: Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, Türkiz Özbursalı, ISBN:978-625-7008-30-3, YEM Yayın, İstanbul, 1.Baskı: Şubat 2021, s:252-256 (Şubat 2021) (Şubat 2021)

Editörlük / Yayınlama

 • Mıhlayanlar, E., Zülfikar, H. C., Arabulan, S., XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Mimarlık ve Ekonomi, 11-12 Nisan 2019, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM EDİTÖRLÜĞÜ (Nisan 2019)
 • Arabulan, S.,Dayan S., Tachir Y., Ertin, D.G., Meral,A., Aydın, D., X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Komşuluk, 27-28 Nisan 2017, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM SEKRETERLİĞİ (Nisan 2017)
 • Arabulan, S.,Gencer İ., VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Geleceği Tasarlamak, 29-30 Nisan 2010, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM SEKRETERLİĞİ
 • Kaprol, T., Benian, E., Arabulan, S., V. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, 02-03 Nisan 2009, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM SEKRETERLİĞİ
 • Küçükkaya, A.G., Çakır, H., Atik, D., Arabulan, S., IV. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Su ve Mimarlık, 10-11 Nisan 2008, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM EDİTÖRLÜĞÜ
 • Küçükkaya, A.G., Minez, B., Arabulan, S., Ataç, B., Çakır, H., Kartal, S., III. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Kent ve Yöresel Mimaride Konut, 12-13 Nisan 2007, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM EDİTÖRLÜĞÜ
 • Küçükkaya, A.G., Ataç, B., Ovalı P., Arabulan, S.,Kartal, S., Minez, B.,Yenidünya, D., II. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Mekanın Ruhu, 13-14 Nisan 2006, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM EDİTÖRLÜĞÜ

Projeler

 • TÜBAP - 2021/58, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Akreditasyonu (Haziran 2021)
 • TÜBAP - 2021/37, Küçük Mimarlardan Genç Mimarlara: Sokak Hayvanları İçin Barınak Tasarım ve Üretimi (Nisan 2021)
 • TÜBAP - 2019/176, 3. Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor Kültür Mirası Çalıştayı (Eylül 2019)
 • TÜBAP - 2018/ 313, I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu "SARAYLAR" (Kasım 2018)
 • TÜBAP – 2017/ 61, “X. Uluslararası Sinan Sempozyumu” (Ağustos 2017)
 • TÜBAP – 2012/ 115, “Edirne Anıtları Serisi-1: Dini Yapılar”
 • TÜBAP – 2010/ 118, “Dünya Mirası Kapsamında Selimiye ve Ayasofya Camilerinin Mekansal ve Boyutsal Kademelenmesinin Karşılaştırılması“

Diğer

 • 3. EDİRNE AÇIKHAVA AMFİSİ GELECEĞİN MİMARLARINI YETİŞTİRİYOR KÜLTÜR MİRASI ÇALIŞTAYI "Kent İçinde ANıt" (Eylül 2019)
 • I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu "SARAYLAR", SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU (Kasım 2018)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Edirne Valiliği işbirliğiyle ‘Edirne Açıkhava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor' II. Kültür Mirası Atölye Çalışması (Eylül 2018)
 • 5th International University Museums Association Conference - ULUSLARARASI FOTOĞRAF SERGİSİ (Mayıs 2018)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Edirne Valiliği işbirliğiyle ‘Bir Osmanlı Kenti Edirne: Kültür Mirası' atölye çalışması SERGİSİ (Eylül 2017)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Edirne Valiliği işbirliğiyle ‘Bir Osmanlı Kenti Edirne: Kültür Mirası' atölye çalışması (Eylül 2017)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Edirne Belediyesi işbirliğiyle ‘ENGELSİZLİK EDİRNE’ başlıklı atölye çalışması (Haziran 2017)
 • “ 3D Workshop” , Atölye Çalışması, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi , 25-26 Şubat 2016, Edirne (Şubat 2016)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Edirne Belediyesi işbirliğiyle ‘ENGELSİZ EDİRNE’ başlıklı atölye çalışması (Haziran 2015)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Democritus Üniversitesi Mimarlık Bölümü işbirliğiyle “GEÇMİŞİ TARAMAK-SCANNING THE PAST” 3 BOYUTLU DİJİTAL BELGELEME ATÖLYESİ isimli uluslararası atölye çalışması (Haziran 2015)
 • “ Yaşamın Artıkları, Yeniden…” , Workshop Çalışması, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 29 Nisan 2014, Edirne (Nisan 2014)
 • Makedonya Yerleşkesi Bahçe Duvarları RÖLÖVE ve RESTORASYON Projeleri, 2014
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kurumsal Web Sayfası Tasarımı, 2014
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kurumsal Web Sayfası Tasarımı, 2014
 • Makedonya Yerleşkesi Diploma Projesi Atölyesi Sergi Panosu Tasarımı, 2013
 • Makedonya Yerleşkesi Otopark Düzenlemesi ve Kent Mobilyası Tasarımı, 2013
 • Makedonya Yerleşkesi Atölye İyileştirme ve İşlevlendirme Önerisi, 2013
 • Makedonya Yerleşkesi Ortak Mutfak Tasarımı, 2013
 • Lalapaşa İlçe Merkezindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne Ait Binada Gençlik Merkezi ve Toplantı Salonu Tasarımı Ocak, 2012
 • XXXIII. MOBBİG Toplantısı, 06-07 Ekim 2011, Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta
 • Makedonya Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Tabela Tasarımı Ağustos,2011
 • Makedonya Yerleşkesi İnşaat ve Yerleşim Raporu Ağustos,2011
 • Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Hulusi Güngör Kitaplığı Tefriş Elemanı Tasarımı Mayıs,2011
 • Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Trakya Üniversitesi Müh.Mim. Fak. Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen BULGARİSTAN YUNANİSTAN TÜRKİYE katılımlı YAZ OKULU PROGRAMI - 2010
 • Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Giriş Kapısı Tasarımı ve Yol Düzenlemesi, 2010
 • Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Amfi Tasarımı, 2010
 • Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Müh. Mim. Fak. Ek Bina (F BLOK) Tasarımı FİKİR PROJESİ- 2009
 • KAPAK ve AFİŞ TASARIMI Benian, E., Dalgıç G., Arabulan, S., V. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, 02-03 Nisan 2009, Edirne, Türkiye.