» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Öztürk S, Sarıkaya NA, Öz S. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden Hizmet Alan Hastaların Yeti Yitimi Ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri İle Öznel İyileşme Algıları. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya. (Kasım 2018). (Kasım 2018)
 • Öztürk S, İncedere A. Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Öznel İyileşme Algısı. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya. (Kasım 2018) (Kasım 2018)
 • Öz S, Sarıkaya NA, Öztürk S. Psikiyatri hastalarının ailelerinin yalnızlık algıları ve iyilik halleri. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya. (Kasım 2018)
 • Sarıkaya NA, Öz S, Öztürk S, Elmas S. Klinik Hemşirelerin Duygusal Tepkisellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya. (Kasım 2018) (Kasım 2018)
 • Öztürk S, Kahyaoğlu Süt H, Küçük L. An Examination of Sexual Functions and Depressive Symptoms among Infertile and Fertile Women. 21th International Nursing Research Conference, 14-17 Kasım 2017. (Ekim 2017)
 • Öztürk S, Aksoy B, Soydaş Yeşilyurt D, Altan Sarıkaya N. An Evaluation of Eating Attitudes of University Students'. 21th International Nursing Research Conference, 14-17 Kasım 2017. (Ekim 2017)
 • Süt KH, Öztürk S. İnfertil kadınlarda maruz kalınan şiddetin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli/Türkiye. (05/06 Ekim 2017) (Ekim 2017)
 • Altan Sarıkaya N, Öz S, Öztürk S. Ruhsal Yönden Risk Altında Olan Kadınların Kendini Toparlama Gücü ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. Kocaeli/Türkiye (Ekim 2017) (Ekim 2017)
 • İncedere A, Öztürk S, Küçük L, Çınar RK. Bipolar Bozukluk Tanısı Almış Hastaların Cinsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi, IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 06-09 Kasım,2016. (Kasım 2016)
 • Öztürk S, İncedere A. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutum Özellikleri ile Alkol , Madde ve İnternet Bağımlılık Riskleri Arasındaki İlişki, IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 06-09 Kasım,2016. (Kasım 2016)
 • ER RA, İncedere A, Öztürk S "İnsan Onuruna Saygılı Bakım: Hastalar ve Hemşireler Tarafından Nasıl Algılanıyor? ", Bildiri Özetleri Kitabı , VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi "Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan", 70-71, (2015) (Mart 2015)
 • İncedere A, Öztürk S, Er RA, "İnsan Onuruna Saygılı Hemşirelik Bakımı: Hemşirelerin Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme", Bildiri Özetleri Kitabı , Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi “Değişen Dünyada Biyoetik”, 32-34, (2012) (Ekim 2012)
 • Öztürk S, İncedere A, Er RA,"Nursing Care Respectful to Human Dignity: A Review From Patients’ Perspectives.", Abstract Book, ICNE 13th International Nursing Ethics Conference “Overcoming Challenges to Ethical Caring”, İzmir-2012. (Ekim 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Altan Sarıkaya N, Öztürk S, Arda Uğurlu N, Kel Buket. Alkol/Madde Bağımlığı Tedavisi Gören Hastalarda Yaşamın Anlamı. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. (23-26 Kasım 2017) (Kasım 2017)
 • Kel B, Öztürk S, Altan Sarıkaya N, Arda Uğurlu N. Sigara, Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programının (SAMBA) Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. (23-26 Kasım 2017) (Ekim 2017)
 • Gürdoğan EP, Öztürk S, Uğur E. Yoğun Bakımdaki Hastaların Yakınlarının Sağlık Çalışanına Şiddete İlişkin Görüşleri İle Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki. Bildiri Özetleri Kitabı , VII. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart-2016. (Mart 2016)
 • Ünsar S, Kostak MA, Yılmaz S, Özdinç S, Öztürk S. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanım Durumları ve Stres Düzeyleri, VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, İstanbul, 8-10 Nisan-2015 (Nisan 2015)

Ödüller

 • Gürdoğan EP, Öztürk S, Uğur E. Yoğun Bakımdaki Hastaların Yakınlarının Sağlık Çalışanına Şiddete İlişkin Görüşleri İle Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki. Bildiri Özetleri Kitabı , VII. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart-2015. (Sözel bildiri 1. lik Ödülü) (Mart 2016)