» Biyografi

2008 yılında Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden lisans derecesiyle mezun oldu. 2011 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans tez çalışmasında, biyoeşdeğerlik çalışmaları üzerine çalıştı. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı. Doktora çalışması kapsamında 2015-2016 yılları arasında University of California San Diego üniversitesinde bulunan San Diego Supercomputer Center’a bağlı RCSB Protein Data Bank’ta doktora tez çalışmasını yürüttü. Doktora tez çalışması kapsamında Protein Data Bank’ta bulunan protein yapılarının kestirimi üzerine yeni yöntemler geliştirdi. 2017 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı'ında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları makine öğrenimi, proteomik, genetik ve bilgisayar destekli ilaç geliştirme çalışmalarıdır. Farklı bilim dallarında kullanılmak üzere bulut tabanlı web uygulamaları geliştirmektedir.  Ayrıca, TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ulusal bulut tabanlı istatistik yazılımının geliştirilmesi projesini yürütmektedir.

Google Scholar sayfası
GitHub sayfası
Akademik web uygulamaları
Türkiye'nin ilk ulusal istatistik yazılımı
Kişisel web sayfası: skorkmaz.netlify.com

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Korkmaz S, Zararsız G, Göksülük D, Şeneş M, Sönmez C, Yücel D. (2020). BioVar: an online biological variation analysis tool. Turkish Journal of Biochemistry (Kabul Edildi/Basımda).
  (Ekim 2020)
 • Korkmaz S. (2020). Deep Learning-Based Imbalanced Data Classification for Drug Discovery. Journal of Chemical Information and Modeling, 60(9):4180–4190.
  (Eylül 2020)
 • Ustabaşıoğlu, F. E., Korkmaz, S., İlgen, U., Solak, S., Kula, O., Turan, S., & Emmüngil, H. (2020). Quantitative Assessment of Salivary Gland Parenchymal Vascularization Using Power Doppler Ultrasound and Superb Microvascular Imaging: A Potential Tool in the Diagnosis of Sjögren's Syndrome. Balkan Medical Journal, 37(4):203-207. (Haziran 2020)
 • Ilgın C, Çomut E, Sarıgül Ç, Korkmaz S, Vardar E, Müftüoğlu SE. (2019). The Evaluation of the Distribution of CD133, CXCR1 and the Tumor Associated Macrophages in Different Molecular Subtypes of the Breast Cancer. Histology and Histopathology, 35(1), 83-96. (Ocak 2020)
 • Gürdoğan M, Ustabaşıoğlu FE, Kula O, Korkmaz S. Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Transthoracic Echocardiography: Investigation of Concordance between the Two Methods for Measurement of the Cardiac Chamber. Medicina 2019, 55(6), 260
  (Haziran 2019)
 • Guclu, O., Guclu, H., Huseyin, S., Korkmaz, S., Yuksel, V., Canbaz, S., & Gurlu, V. P. (2019). Retinal ganglion cell complex and peripapillary retinal nerve fiber layer thicknesses following carotid endarterectomy. International Ophthalmology, 1-9, DOI: 10.1007/s10792-018-0973-4 (Haziran 2019)
  1
  ATIF
 • Gurdogan M, Altay S, Korkmaz S, Kaya Ç, Zeybey U, Ebik M, Demir M. (2019). The Effect of Thyroid Stimulating Hormone Level Within the Reference Range on In-Hospital and Short-Term Prognosis in Acute Coronary Syndrome Patients. Medicina 2019, 55, 175. (Mayıs 2019)
 • Falay M,⁠ Senes M, Korkmaz S, Zararsız G, Turhan T, Okay M, Yücel Ç, Kılınckaya MF, Ozet G, Yucel D. Biological variation of peripheral blood T-lymphocytes. Journal of Immunological Methods 470 (2019) 1–5. (Nisan 2019)
 • Göksülük D, Zararsız G, Korkmaz S, Eldem V, Klaus B, Öztürk A, Karaağaoğlu AE. MLSeq: Machine learning interface for RNA sequencing data. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 175 (2019) 223–231
  (Mart 2019)
 • Erzincan SG, Sayın NC, Korkmaz S, Sütçü H, İnan C, Çilingir IU, Varol FG. Can myometrial thickness / cervical length ratio predict preterm delivery in singleton pregnancy with threatened preterm labor? A prospective study. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2019, 1-8. (Mart 2019)
 • Gürdoğan M, Kehaya S, Korkmaz S, Altay S, Özkan U, Kaya Ç. (2019). The Relationship Between Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging Lesions and 24-Hour Rhythm Holter Findings in Patients With Cryptogenic Stroke. Medicina 2019, 55(2), 38.
  (Ocak 2019)
 • Singh SP, Janjuha S, Chaudhuri S, Reinhardt S, Dietz S, Eugster A, Bilgin H, Korkmaz S, Reid JE, Zararsız G, Ninov N "Machine learning based classification of cells into chronological stages using single-cell transcriptomics", Scientific Reports, 8:17156, DOI: 10.1038/s41598-018-35218-5
  (Kasım 2018)
 • Falay M, Senes M, Korkmaz S, Turhan T, Okay M, Öztürk B. Yücel D, Ozet G. (2018). Biological variation estimates of prothrombin time, activated partial thromboplastin time, and fibrinogen in 28 healthy individuals. Int J Lab Hem. 2018;00:1–5, DOI: 10.1111/ijlh.12910 (Ağustos 2018)
  1
  ATIF
 • S Korkmaz, JM Duarte, A Prlic, D Göksülük, G Zararsız, O Saracbasi, SK Burley, PW Rose. Investigation of Protein Quaternary Structure via Stoichiometry and Symmetry Information. PLOS ONE 13(6): e0197176, 2018, DOI: 10.1371/journal.pone.0197176
  (Haziran 2018)
  2
  ATIF
 • Zararsız G, Göksülük D, Klaus B, Korkmaz S, Eldem V, Karabulut E, Öztürk A (2017) "voomDDA: Discovery of diagnostic biomarkers and classification of RNA-seq data" PeerJ, 5:e3890.
  (Ekim 2017)
  1
  ATIF
 • Korkmaz S, Göksülük D, Zararsiz G, Karahan S (2017) "geneSurv: An Interactive Web-Based Tool for Survival Analysis in Genomics Research" Computers in Biology and Medicine, 89(2017), 487-496.
  (Ekim 2017)
 • Zararsiz G, Göksülük D, Korkmaz S, Eldem V, Zararsız GE, Duru İP, Öztürk A (2017) "A comprehensive simulation study on classification of RNA-Seq data" PLOS ONE 12(8): e0182507.
  (Temmuz 2017)
  4
  ATIF
 • Bal C, Öztürk A, Çiçek B, Özdemir A, Zararsız G, Ünalan D, Ertürk ZG, Korkmaz S., Göksülük D, Eldem V, İsmailoğulları S (2017) “The Relatıonship Between Blood Pressure And Sleep Duratıon In Turkish Children: A Cross-Sectıonal Study” Journal of clinical research in pediatric endocrinology. (Haziran 2017)
  5
  ATIF
 • Goksuluk D, Korkmaz S, Zararsiz G, Karaağaoğlu AE (2016) "easyROC: An Interactive Web-tool for ROC Curve Analysis Using R Language Environment" The R Journal, 8(2), 213-230. (Aralık 2016)
  44
  ATIF
 • Zararsiz G, Goksuluk D, Korkmaz S, Ozturk A, Akyildiz HY (2016) "Statistical learning approaches in diagnosing patients with nontraumatic acute abdomen" Turkish Journal of Electrical Engineer and Computer Science 24, 3685-3697. (Haziran 2016)
 • Korkmaz S, Zararsiz G and Goksuluk D (2015) "MLViS: A Web Tool for Machine Learning-Based Virtual Screening in Early-Phase of Drug Discovery and Development" PLOS ONE 10(4): e0124600.
  (Nisan 2015)
  10
  ATIF
 • Korkmaz S, Goksuluk D and Zararsiz G (2014) "MVN: An R Package for Assessing Multivariate Normality" The R Journal 6(2), 151-162. (Aralık 2014)
  233
  ATIF
 • Korkmaz S, Zararsiz G and Goksuluk D (2014) "Drug/Nondrug Classification Using Support Vector Machines with Various Feature Selection Strategies" Computer Methods and Programs in Biomedicine 117(2), 51-60.
  (Kasım 2014)
  26
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Alkin Z, Perente I, Ozkaya A, Alp D, Agca A, Aygit ED, Korkmaz S, Yazici AT, Demirok A (2014) "Comparison of Efficacy Between Low-fluence and Half-dose Verteporfin Photodynamic Therapy for Chronic Central Serous Chorioretinopathy" Journal of Clinical Ophthalmology 2014(8), 685-690.
  (Nisan 2014)
  20
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Korkmaz S. Deep Learning Based Imbalanced Data Classification for Drug Discovery. 21. Ulusal ve 4. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi. 26-29 Ekim 2019, Antalya. (Ekim 2019)
 • Durmuşçelebi A, Zararsız G, Zararsız GE, Korkmaz S, Göksülük D, Eldem V, Öztürk A. RNA-Dizileme Verilerinin Kümelenmesinde Yeni İstatistiksel Yaklaşımlar. XX. Ulusal ve III.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi 26-29 Ekim 2018 GAZİANTEP (Ekim 2018)
 • Ünlüsavuran M, Zararsız GE, Zararsız G, İpekten F, Korkmaz S, Göksülük D, Doğan HO, Eldem V, Erkorkmaz Ü, Koçyiğit İ, Aydın Z, Öztürk A. H2O Otomatik Makine Öğrenme Algoritmasının Metabolomik Verilerinde Performansının Araştırılması. XX. Ulusal ve III.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26-29 Ekim 2018 GAZİANTEP (Ekim 2018)
 • Bilgin H, Zararsız G, Özkaya V, Çiçek B, Ertütrk-Zararsız G, Korkmaz S, Göksülük D, Öztürk A “Improved Estimation of Body Fat Percentage via Machine Learning” XIX. National and II. International Biostatistics Congress, Antalya, 25-28 October 2017. (Ekim 2017)
 • Korkmaz S, Zararsız G, Göksülük D, Süt N “Machine Learning Based Virtual Screening in Drug Discovery” XIX. National and II. International Biostatistics Congress, Antalya, 25-28 October 2017. (Ekim 2017)
 • Zararsız G, Güksülük D, Kormaz S, Eldem V, Klaus B, Öztürk A “MLSeq 2.0: Machine Learning Interface for RNA Sequencing Data” XIX. National and II. International Biostatistics Congress, Antalya, 25-28 Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • Eldem V, Zararsız G, Kormaz S, Güksülük D, Ertürk-Zararsız G, Bilgin H, Öztürk A “A Glimse at Long-read Sequencing and Megabase-sized Scaffolding Approaches” XIX. National and II. International Biostatistics Congress, Antalya, 25-28 October 2017. (Ekim 2017)
 • İpekten F, Zararsız G, Ünlüsavuran M, Ertürk-Zararsız G, Korkmaz S, Göksülük D, Doğan HO, Eldem V, Öztürk A “Metabolomik Biyobelirteçlerin Tespitinde ANOVA-PCA Yaklaşımı” XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, 25-28 Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • Ünlüsavuran M, Zararsız G, İpekten F, Ertürk-Zararsız G, Korkmaz S, Göksülük D, Doğan HO, Eldem V, Öztürk A “Metabolomik Verilerin Sınıflandırılmasında Kısmi En Küçük Kareler Ayırma Analizi Yaklaşımı” XIX. National and II. International Biostatistics Congress, Antalya, 25-28 October 2017. (Ekim 2017)
 • Durmuşçelebi A, Zararsız G, Kormaz S, Bilgin H, Güksülük D, Ertürk-Zararsız G, Elmalı F, Öztürk A “2x2 Tablolar için Kapsamlı Bir Web Yazılımı” XIX. National and II. International Biostatistics Congress, Antalya, 25-28 October 2017. (Ekim 2017)
 • Çavuşoğlu M, Zararsız G, Ertürk-Zararsız G, Kormaz S, Güksülük D, Mazıcıoğlu M, Öztürk A “GAMLSS Modellerinin Model Yeterliliğinin Belirlenmesinde Worm Eğrileri” XIX. National and II. International Biostatistics Congress, Antalya, 25-28 October 2017. (Ekim 2017)
 • Gökmen ZARARSIZ, Selçuk KORKMAZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Vahap ELDEM, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, MELTEM ÜNLÜSAVURAN, Ahmet ÖZTÜRK "compSurv: Sağkalım Analizi için Web-Tabanlı Interaktif Bir Yazılım", XVIII. National and I. International Biostatistics Congress , Antalya, October 2016. (Ekim 2016)
 • Dinçer GÖKSÜLÜK, Selçuk KORKMAZ, Gökmen ZARARSIZ, Sevilay KARAHAN "compSurv: Sağkalım Analizi için Web-Tabanlı Interaktif Bir Yazılım", XVIII. National and I. International Biostatistics Congress , Antalya, October 2016. (Ekim 2016)
 • Ahu DURMUŞÇELEBİ, Gökmen ZARARSIZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Selçuk KORKMAZ, Ahmet ÖZTÜRK "DataOrganizer: Veri Manipülasyonu Web Yazılımı" XVIII. National and I. International Biostatistics Congress , Antalya, October 2016. (Ekim 2016)
 • Ahmet ÖZTÜRK, Gökmen ZARARSIZ, Betül ÇĠÇEK, M. Mümtaz MAZICIOĞLU, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Meltem ÜNLÜSAVURAN, Dinçer GÖKSÜLÜK, Selçuk KORKMAZ, Selim KURTOĞLU "Kayseri'de 6-17 Yaş Arasındaki Çocukların Vücut Bileşenlerinin Değerlendirmesinde Hattori Grafiği Uygulaması" XVIII. National and I. International Biostatistics Congress , Antalya, October 2016. (Ekim 2016)
 • Meltem ÜNLÜSAVURAN, Gökmen ZARARSIZ, Gözde E. ZARARSIZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Selçuk KORKMAZ, Bileda Ozan KAVCU, Ahmet ÖZTÜRK "Metabolomik Verilerinin Kümelenmesinde Danışmansız Random Forest Yaklaşımı" XVIII. National and I. International Biostatistics Congress , Antalya, October 2016. (Ekim 2016)
 • Selçuk KORKMAZ, Peter W. ROSE, Jose M. DUARTE, Andreas PRLIC, Dinçer GÖKSÜLÜK, Gökmen ZARARSIZ, Osman SARAÇBAŞI "Protein Veri Tabanındaki Hatalı Yapıların Tespiti ve Hata Oranının Belirlenmesi" XVIII. National and I. International Biostatistics Congress , Antalya, October 2016. (Ekim 2016)
 • Gökmen ZARARSIZ, Selçuk KORKMAZ, Vahap ELDEM, Dinçer GÖKSÜLÜK, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Meltem ÜNLÜSAVURAN, Ahmet ÖZTÜRK "Independent Hypothesis Weighting In Differential Expression Analysis Of RNA-SEQ Data" XVIII. National and I. International Biostatistics Congress , Antalya, October 2016. (Ekim 2016)
 • Dinçer GÖKSÜLÜK, Selçuk KORKMAZ, Gökmen ZARARSIZ, Sevilay KARAHAN "compSurv: Sağkalım Analizi için Web-Tabanlı Interaktif Bir Yazılım", XVIII. National and I. International Biostatistics Congress , Antalya, October 2016. (Ekim 2016)
 • Zararsiz G, Goksuluk D, Korkmaz S, Eldem V, Duru IP, Unver T, Ozturk A "MLSeq: Machine Learning Interface for RNA-Seq Data", The R User Conference 2015, June 30 - July 3 2015, Aalborg/Denmark. (Temmuz 2015)
 • Goksuluk D, Korkmaz S, Zararsiz G, Karahan S, Karaagaoglu AE "easyROC: an interactive web-tool for ROC analysis", The R User Conference 2015, June 30 - July 3 2015, Aalborg/Denmark. (Temmuz 2015)
 • Zararsiz G, Akyildiz HY, Goksuluk D, Korkmaz S, Ozturk A, Karahan S, Karaismailoglu E "DDNAA: Decision Support System for Differential Diagnosis of Nontraumatic Acute Abdomen", The R User Conference 2015, June 30 - July 3 2015, Aalborg/Denmark. (Temmuz 2015)
 • Zararsiz G, Akyildiz HY, Goksuluk D, Korkmaz S, Ozturk A "Statistical Learning Approaches In Diagnosing Patients With Nontraumatic Acute Abdomen", 8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), 11-15 May 2015, Nevsehir, Turkey. (Mayıs 2015)
 • Goksuluk D, Zararsiz G, Korkmaz S, Karaagaoglu E "Negative Binomial Linear Discriminant Analysis For The Classification Of Rna-Seq Data", 8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), 11-15 May 2015 Nevsehir, Turkey. (Mayıs 2015)
 • Zararsiz G, Eldem V, Korkmaz S, Göksülük D, Duru IP, Unver T, Karabulut E, Öztürk A "Diagonal Discriminant Analysis For Gene-Expression Based Tumor Classification", International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (ICBCB 2015), 12-13 March 2015 Hong Kong. (Mart 2015)
 • Goksuluk D, Korkmaz S, Zararsiz G, Karaagaoglu E, “Ensemble Machine Learning Approach for Biomarker Discovery using Mass-Spectrometry based Proteomics Data”, XXVII International Biometric Conference, 6-11 July 2014, Florence, Italy. (Temmuz 2014)
 • Zararsiz G, Goksuluk D, Korkmaz S, Eldem V, Unver T, Ozturk A “Classification of RNASeq Data via Bagging Support Vector Machines”, XXVII International Biometric Conference, 6-11 July 2014, Florence, Italy. (Temmuz 2014)
 • Korkmaz S, Zararsiz G, Goksuluk D, Saracbasi O, “Homology Modeling Using Machine Learning Approach”, XXVII International Biometric Conference, 6-11 July 2014, Florence, Italy. (Temmuz 2014)
 • Korkmaz S, Zararsız G and Dalkara S “Drug/Non-Drug Classification Using Machine Learning” International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 28-30 November 2013, Antalya, Turkey. (Kasım 2013)
 • Korkmaz S, Göksülük, D and Zararsız G “bbRVM: an R package for Ensemble Classification Approaches of Relevance Vector Machines” The R User Conference 2013, 9-12 July 2013, Albacete/Spain. (Temmuz 2013)
 • Arslankoz S, Korkmaz S, Netto GJ and Baydar DE “Immunoexpression of mTOR Pathway Members in Non-Invasive Papillary Urothelial Neoplasms of Bladder” Annual Meeting Abstracts, February 2013, USA. (Şubat 2013)
 • Korkmaz S and Orman MN “The Use of Nonlinear Mixed Effects Models in Bioequivalence Studies: A Real Data Application” 26th International Biometric Conference, 26-31 August 2012, Kobe, Japan. (Ağustos 2012)
 • Korkmaz S and Orman MN “A Simulation Study Based on Nonlinear Mixed Effects Models” 6th EMR-IBS Conference, 8-12 May 2011, Crete, Greece. (Mayıs 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • R ile Biyoinformatik Analizleri Uygulamalı Eğitimi - XVIII. National and I. International Biostatistics Congress (Ekim 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Korkmaz, S. (2019). Small Drug Molecule Classification Using Deep Neural Networks. Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics, 11(2). (Mart 2019)
 • İnal MT, Memiş D, İnal V, Uyar AŞ, Tek ŞÇ, Çiftçi T, Efe S, Korkmaz S (2018) "Evaluation of predelirium score in intensive care patients" Turk J Intense Care, 16(1): 26-29, DOI: 10.4274/tybd.85047 (Mart 2018)
 • Öner N, Caferoğlu Z, Korkmaz S. (2017) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DÜZENLİ KAHVALTI TÜKETİMİ İLE ANTROPOMETRIK ÖLÇÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ" Journal of Health Sciences, 2017; 26: 153-158. (Ekim 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Göksülük D, Korkmaz S, Zararsız G, Karaağaoğlu E “Kütle-Spektrometresine Dayalı Proteomik Verilerinin Ensemble Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması” 16th National Biostatistics Congress, 10-12 September 2014, Antalya, Turkey. (Eylül 2014)
 • Zararsız G, Göksülük D, Korkmaz S, Eldem V, Duru İP, Ünver T, Öztürk A “RNA-Dizileme Verileri ile Gen Ekspresyonuna Dayalı Sınıflandırmada Yeni Bir Yaklaşım ve MLSeq R/BIOCONDUCTOR Yazılımı” 16th National Biostatistics Congress, 10-12 September 2014, Antalya, Turkey. (Eylül 2014)
 • Zararsız G, Korkmaz S, Göksülük D, Eldem V, Öztürk A “RNA Dizileme Verilerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi” 16th National Biostatistics Congress, 10-12 September 2014, Antalya, Turkey. (Eylül 2014)
 • Zararsız G, Eldem V, Korkmaz S, Göksülük D, Duru İP, Ünver T, Öztürk A “De-Brujin Grafikleri ile De-Novo Genom Dizileme Analizleri” 16th National Biostatistics Congress, 10-12 September 2014, Antalya, Turkey. (Eylül 2014)
 • Göksülük D, Zararsız G, Korkmaz S, Eldem V, Duru İP “RNA-Dizileme Verilerinde Kullanılan Anlamlılık Testlerine İlişkin Hesaplama Sürelerinin Karşılaştırılması” 16th National Biostatistics Congress, 10-12 September 2014, Antalya, Turkey. (Eylül 2014)
 • Korkmaz S, Zararsız G, Göksülük D, Saraçbaşı O “Makine Öğrenimi Yaklaşımı ile Homolog Protein Tespiti” 16th National Biostatistics Congress, 10-12 September 2014, Antalya, Turkey (Eylül 2014)
 • Korkmaz S, Göksülük D, Zararsız G “MVN-web: Çok Değişkenli Normal Dağılıma Uygunluğun Belirlenmesi için Bir Web Uygulaması” 16th National Biostatistics Congress, 10-12 September 2014, Antalya, Turkey (Eylül 2014)
 • Korkmaz S, Göksülük D, Zararsız G “MVN: Çok Değişkenli Normal Dağılıma Uygunluğun Belirlenmesi için Bir R Paketi” 16th National Biostatistics Congress, 10-12 September 2014, Antalya, Turkey (Eylül 2014)
 • Yamasan BE, Gülyaşar T, Sipahi T, Korkmaz S, and Palabıyık O “Koroner Arter Hastalığında Anjiyotensinojen M235T ve T174M Gen Polimorfizimlerinin Araştırılması Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” 25th National Biophisics Congress, 24-27 September 2013, Trabzon, Turkey. (Eylül 2013)
 • Korkmaz S, Zararsız G, Coşgun E, Dalkara S and Saraçbaşı O “Drug/Non-Drug Classification Using Support Vector Machines with Various Feature Selection Strategies” 15th National Biostatistics Congress, 20-23 August 2013, Aydın, Turkey. (Ağustos 2013)
 • Korkmaz S and Süt N “Dört Gözlü Kontenjans Tablolarında Yates Düzeltmeli Ki-Kare Testinin İncelenmesi: Simülasyon Çalışması”. 14th National Biostatistics Congress, 4-7 September 2012, Kayseri, Turkey. (Eylül 2012)
 • Korkmaz S and Orman MN “Doğrusal Olmayan Karma Etki Modelleri Üzerine Bir Simülasyon Çalışması”. 12th National Biostatistics Congress, 28 June - 1 July 2010, Van, Turkey. (Temmuz 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • R ile Biyoistatistik Analizleri - Sivas Biyokimya Günleri (Kasım 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Civan percemi (Archilia millefolium)’nin diyabetik sıçanların karaciğer dokusundaki antioksidan enzimler üzerine koruyucu etkisinin araştırılması (Aralık 2019)
 • Protective role of poplar propolis against alcohol-induced biochemical and histological changes in liver and testes tissues of rats (Aralık 2019)
 • Gallic acid Reduces Experimental Colitis in Rats by Downregulation of Cathepsin and Oxidative Stress (Aralık 2019)
 • Can Mean Platelet Volume Be Used as a Thrombosis Marker in Subjective Tinnitus? (Aralık 2019)
 • RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND RESTLESS LEGS SYNDROME (Aralık 2019)
 • Seasonal Pattern of Acute Appendicitis in Central Anatolia (Aralık 2019)
 • AN ACADEMIC-CLINICAL PARTNERSHIP PROJECT: THE EFFECT OF A SCIENTIFIC RESEARCH SKILLS EDUCATION PROGRAM (Aralık 2019)
 • Comparison of Proximal Versus Total Gastrectomy in the Surgical Treatment of Proximal Gastric Cancers (Ekim 2019)
 • Effects of Meteorological Changes on Migraine Headache Patients’ Visits to the Emergency Department: A Retrospective Study (Ekim 2019)
 • Can Increased Mean Platelet Volume Be Used as a Thrombosis Marker in Patients With Subjective Tinnitus? (Ekim 2019)
 • Comparison of primary closure, secondary closure (open) and Limberg flap in treatment of Pilonidal Sinus (Ekim 2019)
 • Intralesional Ethanolamine Oleate Injection for Management of Venous Malformations: Case series (Eylül 2019)
 • Manuscript Number: ACBI-D-18-00063 Manuscript Title: Robust model selection and estimation for censored survival data with high dimensional genomic covariates Journal Name: Acta Biotheoretica (Aralık 2018)
 • Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi IS IT NECESSARY TO APPLY THE OUTLIER DETECTION FOR PROTEIN-PROTEIN INTERACTION DATA? (Ağustos 2018)
 • The influence of the negative-positive ratio and screening database size on the performance of machine learning-based virtual screening
 • Screening Explorer- An interactive tool for the analysis of screening results. Journal of Chemical Modeling and Information (Ekim 2016)
 • Multiple Processes in Two-Dimensional Visual Statistical Learning. PLOS ONE (Ağustos 2016)

Projeler

 • TÜBİTAK 1005. Kullanıcı Dostu, Kişiselleştirilmiş ve Bulut Tabanlı İstatistiksel Analiz Sistemi (Haziran 2019)

Ödüller

 • En iyi poster sunum ikincilik ödülü: Durmuşçelebi A, Zararsız G, Kormaz S, Bilgin H, Güksülük D, Ertürk-Zararsız G, Elmalı F, Öztürk A “2x2 Tablolar için Kapsamlı Bir Web Yazılımı” XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, 25-28 Ekim 2017 (Ekim 2017)
 • En iyi sözlü sunum ikincilik ödülü: Zararsız G, Güksülük D, Kormaz S, Eldem V, Klaus B, Öztürk A “MLSeq 2.0: Machine Learning Interface for RNA Sequencing Data” XIX. Ulusal and II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, 25-28 Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • En iyi sözlü sunum birincilik ödülü: Korkmaz S, Zararsız G, Göksülük D, Süt N “Machine Learning Based Virtual Screening in Drug Discovery” XIX. Ulusal and II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, 25-28 Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • En iyi 3. sözlü sunum: Goksuluk D, Korkmaz S, Zararsiz G, Karaagaoglu AE “compSurv: Sağkalım Analizi için Web-Tabanlı Interaktif Bir Yazılım”, 18. Ulusal ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 10-12 Eylül 2016, Antalya. (Eylül 2016)
 • En İyi Sözlü Sunum: International Conference on Bioinformatics and Computational Biology, 2015, Çin. (Eylül 2015)
 • Gevher Nesibe Araştırma Ödülleri: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015, Kayseri. (Mart 2015)
 • En iyi sözlü sunum: Zararsiz G, Goksuluk D, Korkmaz S, Eldem V, Unver T, Ozturk A “RNA-Dizileme Verileri ile Gen Ekspresyonuna Dayalı Sınıflandırmada Yeni Bir Yaklaşım ve MLSeq R/BIOCONDUCTOR Yazılımı”, 16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Antalya. (Eylül 2014)
 • Young Statistician’s Showcase Prize: Zararsiz G, Goksuluk D, Korkmaz S, Eldem V, Unver T, Ozturk A “Classification of RNASeq Data via Bagging Support Vector Machines”, XXVII International Biometric Conference, 6-11 Temmuz 2014, Floransa, İtalya. (Temmuz 2014)
 • Gevher Nesibe Araştırma Ödülleri: Zararsiz G, Goksuluk D, Korkmaz S, Eldem V, Unver T, Ozturk A “Yeni Nesil Dizileme Sistemleri için Veri Madenciliği Aracı” 2014, Kayseri. (Mart 2014)

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » 3001

Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus L., 1758) Genomunun Mate-Pair Dizileme Yaklaşımı ile Geliştirilmesi
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Araştırmacı     Kurum : İstanbul Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2214/A)

A Novel Method for Prediction of Biological Assemblies and Protein-Protein Interfaces
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : University of California San Diego

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntemleri (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Biyoistatistik (BYS101)

Biyoistatistik (ECZ112)

İstatistik Paket Programı Kullanımı II (BIS708)