» Biyografi

1966 Yılında Edirne’de doğdu. Edirne Lisesinin ardından 1991 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında ECA’ da çalıştıktan sonra, 1994 yılında Trakya Üniversitesinde çalışmaya başladı. 1999 yılında  Trakya Üniversitesi Havsa MYO Bankacılık Programında öğretim görevlisi iken 2008 yılında Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik programına atandı. Evli, Ege Ataol adında bir oğlu, Ece Naz adında bir kızı vardır.

» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1. DURANLAR S.,(2005) “Stock Brokers And Constant Field Securites In Turkey” Bulgaria, Burgas Free Univ., Science The Magazine, 2/2005:24-27.2.DURANLAR S., ÇEVİK H., (2010) “Management of Loans In Logistic Sector in Turkish Banking System” Journal of the Technical University of Gabrovo, Volume 39(99-101) 3.DURANLAR S., (2013), “Bulgaria and Turkey Railway Employment” ARPN Journal of Science and Technology, Vol.3 No.2, January, p.172-175 (Ocak 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Blok Tren Uygulamaları ve Türkiye III127-III131, Transportation 2017, Bulgaria Sofya (Ekim 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Intermodal Transportation in Turkey,III.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series 4-5 March Turkey (Mart 2017)
 • "Marmaray Porject" 21st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT 2013,10-13 October, Todor Kableshkov Hıgher School Of Transport, Bulgaria, Volume 11, ıssue 3, III 97-103 (Ekim 2013)
 • 1. DURANLAR S.,(2004)“ A Research On Banking In Turkey and Ethıcal Admınıstration” Unitech’04, International Scientific Conference, Technical University of Gabrovo , Bulgaria, 18-19 November 2004/217-222 2. DURANLAR S. ,(2005) “How About The Local Admınıstratıons And Bankıng In Turkey”Scientific Conference with İnternational Participation, , University of Economics – Varna, Bulgaria , 8-9 June 2005 /526-535 3. DURANLAR S.,GÜLER T.,(2005) “A Research On Investment Fund ın Turkey“ Education, Science Economics and Technologies in The Global World, Burgas Free Üniv , Bulgaria, 16-17 September/135-140 4. DURANLAR S.,(2005) “The Profile Of Investment Funds In Turkey” Unitech’05 , International Scientific Conference, Technical University of Gabrovo , Bulgaria, 24-25 November 2005/81-84 5. CESUR F., DURANLAR S.,(2005) “Efficiency of Internal Audit In Institutional” Unitech’05, Technical University of Gabrovo ,Unıtech’05, Bulgaria, 24-25 November2005/111-114 6. DURANLAR S.,(2006) “Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin Edirne Ekonomisindeki Yeri” II. Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu, Edirne, 02-04 Temmuz, Bildiri Kitabı, s:55-64 7. DURANLAR S., GÜLER S.(2007) “Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin Edirne’de Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri”, III.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu, 27-29 Haziran, EDİRNE, Bildiri Kitabı, s: 207-215 8. DURANLAR S., EKİCİ Y., ZOGO R.(2008), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Fon Hareketleri, Finansal Krizler ve Önleyici Mekanizmalar” Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Sempozyumu, Bandırma İ.İ.B.F. 24-27 Nisan, Bandırma, Bildiri Kitabı. 9. DURANLAR S., (2008) “Önemli Spor Organizasyonları ve Tarihi Kırkpınar Güreşlerine Uygulanması”, IV.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu, Trakya Üniversitesi 2-4 Temmuz, EDİRNE, Bildiri Kitabı, s: 11-19 10. CENGİZ H.A., DURANLAR S., (2009) “Selimiye Cami’sinin Lojistiği”, 5. Uluslar arası Sinan Sempozyumu, 1-2 Nisan Trakya Üniversitesi Müh.Mim. Fak Mim.BL., EDİRNE, Bildiri Kitabı, s: 115-120 11. DURANLAR S., ÇETİN M., (2009) “Edirne’deki Esnafın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden Beklentileri” 5.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu, 15-16 Mayıs,Trakya Üniversitesi Bildiri Kitabı s:24-29 12. DURANLAR S., ÇEVİK H., (2009) “Edirne’deki Seyahat Acentelerinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerindeki Yeri” 5.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu , 15-16 Mayıs,Trakya Üniversitesi Bildiri Kitabı s: 30-34 13. DURANLAR S., (2009) “Ülkemizde Lojistik Eğitimi” 5.Uluslararası Balkan Kongresi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi1-3 Ekim Edirne, Bildiri Kitabı s:494-497 14. CEVİK H., DURANLAR S.,(2009) “E-Gümrük Uygulamaları : Edirne Gümrükleri” Uluslararası VII Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, 30 Ekim- 1 Kasım 2009 Yalova, Bildiri kitabı, s:187-195 15. DURANLAR S., CEVİK H.,(2009) “Analysıs Of Trasportıng Sector In Capıtal Markets” TODOR KABLESHKOV HIGHER SCHOOL OF TRANSPORT, THE 19th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT,6-7 Novamber, Bulgaria 2009/53-57 16. ÇEVİK H., DURANLAR S.,(2009) “The Raılway Transportatıon And Bulgarıa Cooperatıon” TODOR KABLESHKOV HIGHER SCHOOL OF TRANSPORT, THE 19th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT ,6-7 Novamber, Bulgaria, 2009/14-17 17. CEVİK H., DURANLAR S.,(2009), “Investment Envıronment, The Comparıson Of Turkey And Bulgarıa: Transportatıon Sector” Technical University of Gabrovo ,Unıtech’09, Bulgaria, 20-21 November 2009/110-114 18. DURANLAR S., CEVİK H., (2009), “The Exıstance Of Customs Gate Of Hamzabeylı In Other West Customs Gates” Technical University of Gabrovo ,Unıtech’09, Bulgaria, 20-21 November 2009/115-118 19. DURANLAR S., CEVİK H.,(2010), “Services and Activities of Textile Companies in The Digital Economy in Edirne About Management of Supply Chain” D.Tsenov Academy of Economıcs –Svishtov Bulgaria, 23-24 April 2010/175-179 20. CEVİK H., DURANLAR S., (2010), “E-Trade Practices and Its Effect In Edirne” D.Tsenov Academy of Economıcs –Svishtov Bulgaria, 23-24 April 2010/180-183 21. DURANLAR S.,(2010), Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Sarayiçi Esnafı” 6.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu 22. KURTONUR İ., GÜR U., DURANLAR S.,(2010), Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin Mekansal Özellikleri ve Turizm Yönünden İncelenmesi ” 6.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu 23. AĞIR N., DURANLAR S., (2010) “Tarihi Kırkpınar Güreşlerini Nasıl Tanıtmalıyız” 6.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu 24. ÇEVİK H., BAYRAK ALADAĞ Ö. DURANLAR S.,(2010) “Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin Uluslararası Pazarlara Sunulması” 6.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu 25. DURANLAR S., (2010) “Suply Chain Management and New Members of European Unıon” Regional Workshop Transport Research and Business Cooperation in See 6-7 December 2010 Bulgaria, Sofia 26. DURANLAR S.,DURANLAR A., (2011) “Trakya University Two-Year Degree Students Expections From Public Transportation Services” (297-300) VI.International Balkan Congress for Education and Science, 29 September--1 October, p.s297-300 27. DURANLAR S.,DURANLAR A., (2011) “European Countries and Turkish Railroad Transportation” “Transportation 2011” Todor Kableshkov Transport University, 4-5 Novamber,Sofia Bulgaria p.X83-89 28. DURANLAR S., STANEVA V.İ.,(2012) “The Transportation Passages Of The European Union And The Roles Of Balkan Countries” Varna Economi University, Trends and Challenges In The Economic Development 10-11 May, s.145-152 29. DURANLAR S.,(2012),” Is Transportation A Leading Sector In Fixed Capital Investments? “ 1st International Aviation Management Conference, University of Turkish Aeronautical Association. 7 December 2012, p49-56

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1. DURANLAR S.,(2004), “Türkiye’de Kredi Kartları Üzerine Bir İnceleme”, Finans&Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:40, Sayı:482, Mayıs, sayfa:58-63 2. DURANLAR S., TIPIŞ Ö.(2004), “Ülkemizde 1999-2003 Yılları arası Yatırım Fonları” , Finans&Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:41, Sayı:486, Eylül, sayfa:22-34 3. DURANLAR S.,(2004), “Tarımın Bankalarca Finansmanına İlişkin Analizi“ http://www.basarm.com.tr/dergi Mevzuat Dergisi,Yıl:7, Sayı:82, Ekim Ayı 4. DURANLAR S.,(2004) “2003 Yılı Türk Bankacılık Sistemi Üzerine” http//www.basarm.com.tr /dergi , Mevzuat Dergisi, Yıl:7, Sayı:83, Kasım Ayı 5. DURANLAR S.,CEYLAN H.,(2004),”Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı”, Finans&Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:41 Sayı:488, Aralık, s: 75-83 6. DURANLAR S.(2005) “ Ülkemizde 2003 Yılı Yatırımcı Profili ve Analizi” Mevzuat Dergisi, Yıl:8, Sayı:85, Ocak 2005. 7. DURANLAR S., ERDAŞ H.(2005) “Ülkemizde Tarımın Finansmanına İlişkin Analiz“ Mevzuat Dergisi, Yıl:8, Sayı:86, Şubat 2005. 8. DURANLAR S.,(2005) BİLGİ İ., “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem Gören Ticari Bankaların Analizi ” Mevzuat Dergisi , Yıl:8, Sayı:86, Şubat 2005 9. DURANLAR S.(2005) “Tarımın Finansmanına İlişkin Analiz “, KAZANCI Dergisi, Şubat, Sayı: 6 s:127-135 10. DURANLAR S,.ERDAŞ H.(2005) ,”Banka İşletmelerinin hizmet Çeşitlendirmesi ve Kredi Kartları” KAZANCI DERGİSİ, Mart Ayı, Sayı:7, sayfa: 98-104 11. DURANLAR S.,(2005) “ Türkiye’ de 1950-1960 yılları Arası Bankacılığın Gelişimi” KAZANCI Dergisi, Mart sayı: 7, s:105-111 12. DURANLAR S.,(2005) “ Banka İşletmelerinde Tüketici Kredileri Üzerine Bir İnceleme “ Finans&Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:42 , Sayı: 492, Mart Ayı, sayfa: 24-35 (Bu makale Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dökümantasyon Daire Başkanlığı,Temmuz 2005’te Enformasyon Bülteninde yer aldı) 13. DURANLAR S., GÜLER T.,(2005) “ Türkiye’de Yoksulluk ve Konut Sorunları ” Mevzuat Dergisi, Yıl:8, sayı:89, Mayıs , 14. DURANLAR S.,(2005) “Yabancı Bankalar Türk Bankacılık Sektörünün Neresinde? ” Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mayıs, Yıl:42, S:494 s:53-61 15. DURANLAR S.,YALÇIN Ü,(2005)” Ülkemizdeki Bankaların Mevduat Gelişimi” Ekonomik Yorumlar Dergisi, Temmuz, Yıl:42, Sayı:496 s: (Bu makale Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dökümantasyon Daire Başkanlığı,Kasım 2005 Enformasyon Bülteninde yer aldı) 16. GÜLER T., DURANLAR S., (2005) “Bölgesel Birliklerin Yoksulluk Üzerine Etkisi” , Mevzuat Dergisi Yıl:8 Sayı:94 Ekim 2005 17. CESUR F., DURANLAR S.,(2005), “Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi “ Mevzuat Dergisi, Yıl:8 sayı: Aralık:96 18. DURANLAR S.,(2006)” İnşaat Sektörünün Büyüme Dinamiklerine Etkisinin Analizi” İnşaat Dünyası dergisi, Ocak , 01, Sayı:273,sayfa:56-60 19. DURANLAR S. (2006)”Tüketici Kredilerinin Büyüme Üzerine Etkileri“ Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:43, sayı:503, Şubat s:63-69 Bu makale Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Kasım 2006 Enformasyon Bülteninde yer aldı) 20. DURANLAR S. (2006)”İnşaat Sektörü Banka Kredileri ile mi Destekleniyor? “ İnşaat Dünyası Dergisi, Şubat Ayı, sayı:274, Şubat s:72-75 21. DURANLAR S.(2006)” Yeni Bankalar Kanunda İç Denetim Süreci” Hakemli Kazancı Dergisi, Şubat Ayı, sayı:17-18, s:64-70 22. DURANLAR S. (2006)” Türkiye’de Yatırım Süreci ve İnşaat Sektörüne Etkisi” İnşaat Dünyası Dergisi, Mart s: 92-95 23. GÜLER T., DURANLAR S. (2006 )”Ülkemizde Yoksulluk, İnşaat Sektörüne Etkisi” MEVZUAT DERGİSİ,Yıl:8, Sayı:101, Mayıs Ayı 24. DURANLAR S.,(2006)” Türk Bankacılık Sektöründe Döviz Açık Pozisyonu Ve İç Borçlanma Süreci” Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:43, sayı:507, Haziran Ayı,s: 70-75 25. DURANLAR S.,(2006)”Rekabet Hukuku Açısından Türk Bankacılık Sektörü” Kazancı Dergisi ,sayı:21-22, Mayıs-Haziran s:124-134 26. DURANLAR S.,(2006)”Konut (kira) Harcamalarının Enflasyon Üzerine Etkisi” İnşaat Dünyası Dergisi, Temmuz , s:72-73 27. DURANLAR S.,(2006) ”Türkiye’de Aracı Kurumların Analizi” Mevzuat Dergisi, Yıl:8, sayı:104, Ağustos 28. DURANLAR S.,(2006)” İnşaat Sektörü Kredileri Sorunlu Hale mi Geliyor?İnşaat Dünyası Dergisi, Ağustos, sayfa:78 29. DURANLAR S., (2006) “GYO’lar İnşaat Sektörünü Etkiler mi? İnşaat Dünyası Dergisi, Eylül, sayfa: 100-101 30. DURANLAR S.,(2006)“Küreselleşen Dünyada Yükselen Piyasalar ve Türkiye” , Civilacademy C:3, Bahar, s:23-26 31. DURANLAR S., ERDAŞ H.(2006) “Bankalarda Müşteri ilişkileri Yönetimi Etkisi” ”Pazarlama Dünyası Dergisi, Kasım –Aralık 2006 sayfa:34-36 32. DURANLAR S.,(2007) “T.C. Merkez Bankası Bağımsızlığı ve 4651 Sayılı Kanun” Kazancı Dergisi.Hakemli Hukuk Dergisi, S:33-34, sayfa:134-142 33. DURANLAR S.(2007) “Özel Sermayeli Ticari Bankaların Yabancı Bankalarla Karşılaştırması ve Verimlilik Analizi” MPM Verimlilik Dergisi, Sayı:2007/4, s:21-28 34. DURANLAR S.(2007) “Dünyadaki Değişimler ve Tercihler, Edirne’nin E-ticaret Görünümü” Pazarlama Dünyası Dergisi, Y;:21, sayı:2007/05, sayfa:45-46 35. DURANLAR S.(2009) “Karayolu Taşıma Kanunu, Yetki Belgeleri” Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Şubat, Sayı:53-54, s:81-90 36. ÇETİN M., DURANLAR S.,(2009) “Önlisans Muhasebe Öğrencilerinin Mesleğine Bakışları” Tekirdağ SMMYO YORUM Dergisi, Yıl2, sayı.5 Temmuz-Eylül, S:24-26 37. DURANLAR S., STANEVA V.İ.,(2011) “Turkey and Bulgaria Transport” Electronic Journal of Vocational Colleges, ISSN:2146-7684 p.191-197 December 2011 (Ocak 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • DURANLAR S., GÜLER T.(2005)” Banka İşletmelerinde Kurumsal Çeşitlilik” , TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. IV. Orta Anadolu İşletme Kongresi,13-14 Mayıs 2005, s:276-281 DURANLAR S., TIPIŞ Ö.(2005)” 2002-2004 Yıllarında Edirne’nin Yatırımcı Profili” III.Ulusal MYO Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, BURDUR MYO, 28-30 Eylül 2005, s: 411-414 DURANLAR S.,(2005), “Halkbank ’ın KOBİ’ lere Açtığı Krediler Yeterli Düzeyde mi?” İst. Kültür Üniversitesi II. KOBİ’ ler ve Verimlilik Kongresi,İstanbul, 2-3 Aralık 2005,s:206-211 DURANLAR S.,ERDAŞ H.,GULER T.CEYLAN H.(2006)” Rize İlinin Tasarruf ve Mevduat Potansiyeli”1. Rize Sempozyumu, 16-18 Kasım 2006,s:575-580 DURANLAR S.(2007)” Ülkemizde MYO ve Sınavsız Geçiş Sürecinde Başarı Durumları Analizi” IV.Ulusal MYO Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Bergama MYO, 14-16 Mayıs, Bildiri Kitabı s:249-251 DURANLAR S.(2008) “Türkiye’nin Taşıma Yollarındaki Durumu: KAPIKULE ÖRNEĞİ”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 11-12 Eylül, s:125-139 DURANLAR S.(2009) “Dış Kaynak Kullanımı, Hizmet Alımları: SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRNEĞİ” Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı YEBKO, İZMİR 24-25 Eylül, bildiri kitabı:565-573 DURANLAR S.(2009) “Bölgesel Kalkınmada Lojistik Sektörü Öncü Olabilir mi? ” 1.Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne 16-18 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, s:263-270 KILIÇASLAN E., DURANLAR S., (2009) “Kalkınma, Eğitim, Üniversite Üçgeninde Edirne” 1.Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne 16-18 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, s:177-18410. KURTONUR İ., GÜR U.,DURANLAR S. (2009) “Edirne’nin Bölgesel Kalkınmasında Turizm ve Finansmanı” 1.Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne 16-18 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, s:299-30811. ÇETİN, M., DURANLAR, S.,(2009), “Çalışma Hayatındaki Yeni Kavramlar: Mobbing ve Hukuki Süreci Üzerine, Edirne Örneği” 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara, s:471-48012. DURANLAR S., STANEVA V.İ.,(2011), Trakya Bölgesindeki Taşıma Modlarının Kalkınmasına Etkisi” 3.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, 21-22 Ekim 2011, Tekirdağ S.595-606 (Ocak 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Genel Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri, Paradigma Yayınevi (Ekim 2013)
 • Kitap Adı: Küreselleşme Üzerine Notlar, Ed. Oğuz KAYMAKÇI, Nobel Yayın Dağıtım, DURANLAR S.,(2007) “Küreselleşme Sürecinde Yeni Ekonomi”, s:123-136 (Ocak 2007)

Diğer

 • DURANLAR, S., (2013) " Kamu İhale Kurumu'na Göre Sağlık Bakanlığı" Satınalma dergisi. Nisan Ayı, Y.1 S:4 s:54-55 (Nisan 2013)
 • 1. DURANLAR S., (1999), “Privatization in Turkey and The World”, Turkish Daily News, Agustus 11 2. DURANLAR S.,(1999), “Agricultural Politics and The Customs Union”, Turkish Daily News, Agustus 14 3. DURANLAR S.,(2004) “ Aracı Kurumlar ve SGMK’ ler Üzerine” http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=513 , (12.9.2004) 4. CEYLAN H., DURANLAR S.,(2004) “ Dünyada Yoksulluk Kalkınma “ http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=546 (06.12.2004) (Bu makale www.ceterisparibus.net adresinde de yayınlandı.) 5. DURANLAR S.,(2004), “Ülkemizde İnşaat Sektörüne Yapılan Yatırımlar”, İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Gazetesi, Yıl:1, Sayı:4, s:26, Ağustos- Eylül 6. DURANLAR S.,(2004), “Orta Doğu Ülkelerine Ticarette , Metal Eşya Sektörünün Analizi”,Türk Metal Dergisi,Sayı:65, s:18, Ekim 7. DURANLAR S., (2004), “Yoksul Dünyada Büyüyen Çin, Türk Metal Dergisi, Sayı:66 s:26-27, Kasım 2004 8. DURANLAR S., (2004), “Otomotiv Sektöründe Tercihler, Türk Metal Dergisi, Sayı:67 s:12, Aralık 2004 9. DURANLAR S.,(2005) “2005 Yılı İnşaat Yılı Olacak”, Dünya Gazetesi, 11 Ağustos 2005 10. DURANLAR S.,(2005) “Orta Doğu Ülkelerinin İthalatı ve İnşaat Sektörü , Dünya Gazetesi,25 Ağustos 11. DURANLAR S.,(2006) “Edirne‘nin Kredi Analizi” Oluşum Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, Yıl:14, sayı:56, s:34-36 12. DURANLAR S.,(2006) “Edirne‘nin Tasarruf Potansiyeli” OLUŞUM Dergisi, Yıl:14, Sayı:54, NİSAN- MAYIS-HAZİRAN, s:48-58 13. DURANLAR S.,(2006) “Edirne’deki Yatırımcı Analizinin Seyri” OLUŞUM,Yıl:14 Temmuz-Ağustos-Eylül, S:55, s:44-49 14. DURANLAR S.,(2006) “Ülkemizde e-Ticaretin Gelişimi” STANDARD Dergisi, Yıl:45, Sayı:534, Haziran s:52-56 15. DURANLAR S.,(2006) “Bireysel Emeklilik Sistemi Finansal Piyasalara Derinlik Yaratır mı?-1-” Sigorta Dünyası dergisi, Kasım Ayı, sayı: ,s:32-34 16. DURANLAR S.,(2006) “Orta Asya Cumhuriyetlerinde Türk Bankalarının Faaliyetleri” Türk Boyları Dergisi, Ekim –Aralık , sayı:4, Sayfa:43-44 17. DURANLAR S.,(2006) “Bireysel Emeklilik Sistemi Finansal Piyasalara Derinlik Yaratır mı?-2-” Sigorta Dünyası dergisi, Aralık Ayı, sayı:547 ,s:26-28 18. DURANLAR S.,(2008) “Tüketimin Yapısı ve Tüketici Kredileri” STANDARD Dergisi, Yıl:47, Sayı:551, Nisan s:97-100 19. DURANLAR, S.,(2009) “Taşımacılık Sektörünün Ödemeler Dengesindeki Yeri” TSE, STANDARD Dergisi, Yıl:48, Sayı:566, Nisan s:91-97 20. DURANLAR, S.,(2013) “Dış Kaynak Kullanımı, Sağlık Sektörü Hizmet Alımları” Satınalma Dergisi Yıl:1, Sayı:3, Mart, 52-54

» Verdiği Dersler

lojistik, dış ticaret, bankacılık ve sigortacılık programları

 •  

  2010-2011 Güz Dönemi Dersleri                                                                            Saat       Öğrenci
                                                                                                                                                         sayısı

  LOJİSTİK

  ULUSLAR ARASI TİCARİ BELG.

  3

  120

  LOJİSTİK

  TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

  3

  120

  LOJİSTİK

  ULAŞTIRMA MEVZUATI

  2

  120

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  GENEL BANKACILIK

  3

  40

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BANKACILIK SİSTEMİ ve MEVZ.

  3

  40

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  KREDİ YÖNETİMİ

  2

  40

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BANKA İŞLEMLERİ

  3

  40

  DIŞ TİCARET

  BANKA  VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

  2

  120

   

   

  2010-2011 Bahar Dönemi Dersleri                                                                Saat  Öğrenci sayısı

  LOJİSTİK

  DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

  2

  120

   LOJİSTİK

  PAZARLAMA İLKELERİ

  3

  120

  LOJİSTİK

  KAMBİYO İŞLEMLERİ

  3

  120

  LOJİSTİK

  ULAŞTIRMA MEVZUATI-II

  2

  120

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BANKA VE SİGORTA HUKUKU

  3

  40

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BANKA İŞLETMECİLİĞİ

  2

  40

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  ULUSLAR ARASI  BANKACILIK

  2

  40

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BİREYSEL BANK. MŞT.İLŞK.Y.

  2

  40

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  AKTİF PASİF YÖNETİMİ

  2

  40

   

   

   

   

  2011-2012 Güz Dönemi Dersleri                                                               Saat Öğrenci sayısı

  LOJİSTİK

  ULUSLAR ARASI TİCARİ BELG.

  3

  120

  LOJİSTİK

  TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

  3

  120

  LOJİSTİK

  ULAŞTIRMA MEVZUATI

  2

  120

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  GENEL BANKACILIK

  3

  50

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BANKACILIK SİSTEMİ ve MEVZ.

  3

  50

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  KREDİ YÖNETİMİ

  2

  50

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BANKA İŞLEMLERİ

  3

  50

  DIŞ TİCARET

  BANKA  VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

  2

  120

   

  2011-2012 Bahar Dönemi Dersleri                                                                Saat  Öğrenci sayısı

  LOJİSTİK

  DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

  2

  120

   LOJİSTİK

  PAZARLAMA İLKELERİ

  3

  120

  LOJİSTİK

  KAMBİYO İŞLEMLERİ

  3

  120

  LOJİSTİK

  ULAŞTIRMA MEVZUATI-II

  2

  120

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BANKA VE SİGORTA HUKUKU

  3

  50

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BANKA İŞLETMECİLİĞİ

  2

  50

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  ULUSLAR ARASI  BANKACILIK

  2

  50

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  BİREYSEL BANK. MŞT.İLŞK.Y.

  2

  50

  BANKACIL. VE SİGORTAC.

  AKTİF PASİF YÖNETİMİ

  2

  50

» Duyurular

06 Mayıs 2020 » Bankacılık ve Sigortacılık Programı dersimi alan öğrencilerime

06 Mayıs 2020 » Lojistik Programı İkinci Öğretim Öğrencilerine

06 Mayıs 2020 » Lojistik Programı Örgün Öğretim Öğrencilerine

01 Mayıs 2020 » takip edilecek internet siteleri