» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ünver S, Özlem G, Aral S. (2020) “Effectiveness of a Group Game Intervention in Reducing Preoperative Anxiety Levels of Children and Parents: A Randomized Controlled Trial” AORN Journal. Volume: 111, Issue: 4, Page: 403-412. (AORN 2020; 111(4):403-412) (Doi: 10.1002/aorn.12990) (Nisan 2020)
 • Özkan ZK, Ünver S, Fındık ÜY, Albayrak D, Fidan Ş. (2020) “The Effect of Short Message Service (SMS) Use on Bowel Preparation Quality of Patients Undergoing Colonoscopy” Gastroenterology Nursing. Volume: 43, Issue: 1, Page: 89-95. (Gastroenterol Nurs 2020; 43(1):89-95) (Doi: 10.1097/SGA.0000000000000405) (Ocak 2020)
 • Fındık ÜY, Yeşilyurt DS, Ünver S, Özkan ZK. (2019) “Effect of stoma model based education on knowledge and skill levels of student nurses” Journal of the Pakistan Medical Association. Volume: 69, Issue: 10, Page: 1496-1500. (JPMA 2019; 69(10): 1496-1500) (Ekim 2019)
 • Ünver S, Eyi S, Özkan ZK. (2018) “A Descriptive, Qualitative Study to Explore the Pain Experience During Negative Pressure Wound Therapy for Postsurgical Abdominal Wounds.” Ostomy Wound Management. Volume: 64, Issue: 12, Page: 38-48. (OWM 2018; 64(12): 38-48) (http://dx.doi.org/10.25270/owm.2018.12.3848) (Aralık 2018)
  1
  ATIF
 • Ünver S, Semerci R, Özkan ZK, Avcıbaşı İM. (2018) “Attitude of Nursing Students Toward Scientific Research: A Cross-Sectional Study in Turkey” The Journal of Nursing Research. Volume: 26, Issue: 5, Page: 356-361. (JNR 2018; 26(5): 356-361) (http://dx.doi.org/10.1097/JNR.0000000000000244) (Eylül 2018)
  8
  ATIF
 • Ünver S, Fındık ÜY, Özkan ZK, Sürücü Ç. (2017) “Attitudes of surgical nurses towards pressure ulcer prevention” Journal of Tissue Viability. Volume: 26, Issue: 4, Page: 277-281. (JTV 2017; 26(4): 277-281) (http://dx.doi.org/10.1016/j.jtv.2017.09.001) (Kasım 2017)
  24
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özkan ZK, Ünver S. “Total Kalca Protezi Ameliyatı Sonrası Hastalarda Umutsuzluk Düzeyi ve Etkileyen Faktörler” Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 17(Ek sayı):27-31. (HEAD. 17(Ek sayı):27-31) (DOI:10.5222/HEAD.2020.47113) (Mayıs 2020)
 • Ünver S, Arslan Ü, Demirci S, Cebeci H. (2020) “Status of Nursing Students About Identifying Pressure Injury Risk Factors”. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 10-18. (Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 12(1):10-18) (doi: 10.5336/nurses.2019-70214) (Mart 2020)
 • Ünver S, Özkan ZK, Ecder T, Çetin B. (2019) “Attitudes of Patients’ Relatives towards Organ Donation”. Journal of Human Rhythm. Cilt: 5, Sayı: 1, Sayfa: 23-33. (JHR 2019; 5(1): 23-33) (ISSN: 2149-455X) (Nisan 2019)
 • Ünver S, Kıvanç G, Alptekin HM. (2018) “Deep breathing exercise education receiving and performing status of patients undergoing abdominal surgery”. International Journal of Health Sciences. Cilt: 12, Sayı: 4, Sayfa: 1-4. (IJHS 2018; 12(4): 1-4) (ISSN: 1658-3639) (Temmuz 2018)
  2
  ATIF
 • Fındık ÜY, Ünver S, Yeşilyurt DS, Özkan ZK. (2018) “Satisfaction Levels of Nursing Students about Summer Term Education”. International Journal of Caring Sciences. Volume: 11, Issue: 1, Page: 118-124. (IJCS 2018; 11(1): 118-124) (Online version ISSN: 1792-037X, Printed version ISSN: 1791-5201) (Şubat 2018)
 • Ünver S, Turan F.N. (2018) “Turkish Validity and Reliability Study of Fear of Pain Questionnaire-III”. Ağrı Dergisi. Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 18-27. (Ağrı 2018; 30(1): 18-27) (doi: 10.5505/agri.2017.62681) (ISSN: 1300-0012) (Şubat 2018)
  2
  ATIF
 • Ünver S, Akyolcu N. (2018) “The Effect of Hand Exercise on Reducing The Symptoms in Hemodialysis Patients with Carpal Tunnel Syndrome”. Asian Journal of Neurosurgery. Volume: 13, Issue: 1, Page: :31-36. (Asian J Neurosurg 2018; 13(1): 31-36) (doi: 10.4103/ajns.AJNS_343_16) (Ocak 2018)
  3
  ATIF
 • Özkan ZK, Ünver S, Fındık ÜY, Fidan Ş, Albayrak D. (2016) “Kolonoskopi yapılan hastalarda retrospektif analizle yetersiz bağırsak hazırlığı nedeniyle tamamlanamayan kolonoskopi işlemlerinin sıklığının belirlenmesi”. Endoskopi Dergisi. Cilt: 24, Sayı: 3, Sayfa: 78-82. (Endoscopy Gastrointestinal 2016; 24(3): 78-82) (ISSN: 2149-0597) (Aralık 2016)
 • Topçu S.Y, Rızalar S, Önüt F, Işıklı A.G, Ünver S. (2016) “Relations between Patients' Breathing Practices and Mobilisation after Lung Resection Surgery”. International Journal of Caring Sciences. Volume: 9, Issue: 2, Page: 653-657. (IJCS 2016; 9(2): 653-657) (Online version ISSN: 1792-037X, Printed version ISSN: 1791-5201) (Ağustos 2016)
  2
  ATIF
 • Ünver S, Topçu S.Y, Fındık Ü.Y. (2016) “Surgical Smoke, Me and My Circle”. International Journal of Caring Sciences. Volume: 9, Issue: 2, Page: 697-703. (IJCS 2016; 9(2): 697-703) (Online version ISSN: 1792-037X, Printed version ISSN: 1791-5201) (Ağustos 2016)
  8
  ATIF
 • Ünver S, Özkan Z.K, Alptekin H.M, Topçu S.Y. (2016) “Patient Safety from a Different Perspective: An Evaluation of the Type of Foods and Drinks Visitors Bring for Postoperative Patients”. Patient Safety Quality and Improvement. Volume: 4, Issue: 2, Page: 346-350. (Patient Saf Qual Improv 2016; 4(2):346-350) (Online version ISSN 2345-4490, Printed version ISSN 2345-4482) (Ocak 2016)
 • Ünver S. (2016) “Physical Environment and Safety Precautions in Operating Room”. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1-5. (Euras J Health Sci 2016;1(1):1-5) (ISSN: 2148-4104) (Ocak 2016)
 • Ünver S, Köşgeroğlu N, Durmaz G. (2014) “Nasal Staphylococcus aureus Carriage in Nurses and Their Household Members”. International Journal of Caring Sciences. Volume: 7, Issue: 2, Page: 692-698. (IJCS 2014; 7(2): 692-698) (Online version ISSN: 1792-037X, Printed version ISSN: 1791-5201)
 • Ünver S, Yıldırım M. (2013) “Cerrahi Girişim Sürecinde Çocuk Hastaya Yaklaşım”. Güncel Pediatri Cilt: 11, Sayı: 3, Sayfa: 128-133. (J Cur Pediatrics 2013;11(3):128-133) (ISSN: 1304-9054) (DOI:10.4274/Jcp.11.35229)
  23
  ATIF
 • Ünver S, Yıldırım M, Ünal E. (2013) “Placebo Effect of Saline in Pain Management: Compared Study with Hemodialysis and Non-hemodialysis Nurses' Experiences”. Ağrı Dergisi. Cilt: 25, Sayı: 4, Sayfa: 156-162. (Ağrı 2013;25(4):156-162)
  5
  ATIF
 • Ünver S. “Low back pain management methods used by the patients after lumbar disc herniation surgery”. yayınlanmak üzere kabul edildi- Journal of Academic Research in Nursing-JAREN (24/09/2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Özkan ZK, Ünver S, Dığın F. “Göğüs Tüpünün Güvenli Kullanımı Hakkında Hastaların Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - Determining of the Knowledge Levels of Patients About Safe Use Chest Tube”. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, ss. 888-889 (PP: 36) (3-6 Ekim 2019) (Poster Presentation) (Ekim 2019)
 • Yeniğün SC, Ünver S. “Kolorektal Cerrahi Öncesi Uyku Hijyeni Görsel Materyali Kullanımının Hastaların Uyku Kalitesine Etkisi - The Effect Of Sleep Hygıene Vısual Materıal Use On Sleep Qualıty Of Patıents Before Colorectal Surgery”. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, ss. 648-649 (SS: 97) (3-6 Ekim 2019) (Sözel Bildiri) (Ekim 2019)
 • Özkan ZK, Ünver S. “Total Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Hastalarda Umutsuzluk Düzeyi ve Etkileyen Faktörler-Hopelessness Level and the Affecting Factors among Patients after Total Hip Arthroplasty”. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, ss. 632-633 (SS: 88) (3-6 Ekim 2019) (Sözel Bildiri) (Ekim 2019)
 • Afacan M, Ünver . “Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası Taburculuk Bilgilendirme Takvimi Kullanımının Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi - Effect of Using Discharge Information Calendar on Patients’ Healthy Lifestyle Behaviors After Coronary Artery Bypass Graft Surgery”. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, s. 534-535. (SS: 44) (3-6 Ekim 2019) (Sözel Bildiri) (Ekim 2019)
 • Ünver S, Yılmaz M. “Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Tutmanın Hastaların İnsentif Spirometre Kullanma Durumlarına Etkisi- The Effect of Using Respiratory Exercise Diary on Patients’ Incentive Spirometer Usage among the Postoperative Period”. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, s. 532-533. (SS: 43) (3-6 Ekim 2019) (Sözel Bildiri) (Ekim 2019)
 • Ünver S, Yenigün SC, Özkan ZK. “Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları-Attitudes of Surgical Nurses towards Computer Use”. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir-Türkiye. pp.490-494 (S-29) [Fulltext], (3-6 Ekim, 2019) (Sözel Bildiri) (Ekim 2019)
 • Ünver S. “International Nursing Students in Turkey: Problems and Solutions”. Nursing Students Meeting Conference, Elbasan/Albania, (31 May, 2018) (Sözel Bildiri) (Mayıs 2018)
 • Fındık ÜY, Ünver S, Özkan ZK. “Sterile Technique Practices of Operating Room Nurses”. 2nd International Congress of Nursing (ICON-2018), İstanbul, ss. 38, (13-15 Nisan, 2018) (Sözel Bildiri) (Nisan 2018)
 • Ünver S. “Pain Management in Operated Patients with Lumbar Disc Hernia”. 2nd International Congress of Nursing (ICON-2018), İstanbul, ss. 40, (13-15 Nisan, 2018) (Sözel Bildiri) (Nisan 2018)
 • Ünver S, Turan FN. “Turkish Validity and Reliability Study of Fear of Pain Questionnaire-III”. 2nd International Congress of Nursing (ICON-2018), İstanbul, ss. 39, (13-15 Nisan, 2018) (Sözel Bildiri) (Nisan 2018)
 • Özkan ZK, Ünver S, Dığın F, Fındık ÜY. “Status of Informing Patients About Operation Cancellation ”. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, Edirne-Turkey, pp.106, (PP: 49) (23-25 November, 2017) (Poster Presentation) (Kasım 2017)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Fındık ÜY, Albayrak D, Fidan Ş. “Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Kısa Mesaj Hizmetinin Bağırsak Hazırlığı Kalitesine Etkisi”. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss…401-403, (SS: 45) (2-5 Kasım, 2017) (Sözel Bildiri) (Kasım 2017)
 • Ünver S, Arslan Ü, Demirci S, Cebeci H. “Hemşirelik Öğrencilerinin Basınç Yaralanması Risk Faktörlerini Belirleyebilme Durumlarının İncelenmesi”. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss. 387-388, (SS: 38) (2-5 Kasım, 2017) (Sözel Bildiri) (Kasım 2017)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, İlmek M, Fındık ÜY. “Forensic Cases Observation Status of Nursing Students in Emergency Room” ISER 72nd International Conference on Science, Health and Medicin, pp.51, Venice, Italy, (22-23 August, 2017) (Oral Presentation) (Ağustos 2017)
 • Ünver S, Özkan ZK, Fındık ÜY. “Determination of Daily Life Activities and Anxiety Levels of Primer and Recurrent Lumbar Disc Herniated Patients” ISER 72nd International Conference on Science, Health and Medicine, pp.48-49, Venice, Italy, (22-23 August, 2017) (Oral Presentation) (Ağustos 2017)
 • Fındık ÜY, Ünver S, Yeşilyurt DS, Özkan ZK. “Determining the Satisfaction Level of Summer School Nursing Students”. 20th International Nursing Research Conference, Coruna-Spain, pp.540-541 [Fulltext], (PP: 127) (15-18 November, 2016) (Poster Presentation) (Kasım 2016)
 • Avcıbaşı İM, Dindar İ, Ünver S, Özkan ZK, Semerci R. “Violence towards health care staff and steps against the violence in health care: university hospital sample”. 20th International Nursing Research Conference, Coruna-Spain, pp.127-128 [Fulltext], (15-18 November, 2016) (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Özkan ZK, Ünver S, Avcıbaşı IM, Semerci R, Fındık ÜY. “Evaluating nursing students’ perception towards nursing profession”. 20th International Nursing Research Conference, Coruna-Spain, pp.125 [Fulltext], (15-18 November, 2016) (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Ünver S, Özkan ZK, Fındık ÜY, Sürücü Ç. “Interventions and Attitudes towards Pressure Wound Prevention of Nurses Working in Surgical Units”. 20th International Nursing Research Conference, Coruna-Spain, pp.367-368 [Fulltext], (15-18 November, 2016) (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Ünver S, Özkan ZK, Yeşilyurt DS, Fındık ÜY. “What Nursing Students Think about Taking a Part in the Care of a Patient with Colostomy?”. 20th International Nursing Research Conference, Coruna-Spain, pp.123-124 [Fulltext], (15-18 November, 2016) (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Ünver S, Özkan ZK, Semerci R, Avcıbaşı I.M, Aral S. “Rational Analgesic Use Status of Nursing Students”. 20th International Nursing Research Conference, Coruna-Spain, pp.110-111 [Fulltext], (15-18 November, 2016) (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F. “Determining attitudes and knowledge of patient relatives about the precautions taken to prevent patient falls” 15th Euro Nursing & Medicare Summit, pp.91, Roma/İtalya (17-19 October, 2016) (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Semerci R, Ünver S, Özkan ZK, Avcıbaşı İM. “Determination of attitudes towards scientific research of nursing students” 15th Euro Nursing & Medicare Summit, pp.88, Roma/İtalya (17-19 October, 2016) (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Fındık ÜY, Fidan Ş, Albayrak D. “Adequency of bowel preparation among colonoscopy patients: A retrospective study” 15th Euro Nursing & Medicare Summit, pp.96, Roma/İtalya (17-19 October, 2016) (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Ünver S, Yeşilyurt DS, Özkan ZK. “Effect of groupwork on satisfaction and preparing nursing care plans among students” 15th Euro Nursing & Medicare Summit, pp.69, Roma/İtalya (17-19 October, 2016) (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Ünver S, Topçu SY, Özkan ZK. “Nursing students’ knowledge about the responsibilities and roles of wound ostomy nursing” 15th Euro Nursing & Medicare Summit, pp.104, Roma/İtalya (17-19 October, 2016) (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Ünver S. “Effect of Visual Materials Showed at the End of Lessons on Environmental Behavior of Nursing Students” Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul/Turkey, pp.589-591 [Fulltext], (PP: 2) (2-4 May, 2016) (Poster Presentation) (Mayıs 2016)
 • Ünver S. “Imagine!!! What Would You Do In Your Clinic to Protect the Environment and Get Back the Recyclable Waste?” Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul/Turkey, pp.585-587 [Fulltext], (PP: 1) (2-4 May, 2016) (Poster Presentation) (Mayıs 2016)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Yeşilyurt Soydaş D, Fındık Yıldız Ü. “Difficulties of Nursing Students in Patients Undergoing Colorectal Surgery”. 19th International Nursing Research Conference, Cuenca-Spain, pp.252-253 [Fulltext], (17-20 November, 2015) (Oral Presentation) (Kasım 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı I.M, Alptekin HM. “The Viewpoint of Nursing Students’ about the Gap Between Theoretical Education and Clinical Skills”. 19th International Nursing Research Conference, Cuenca-Spain, pp.254-255 [Fulltext], (17-20 November, 2015) (Oral Presentation) (Kasım 2015)
 • Dığın F, Bıkmaz Z, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı M.İ. “Practices of Students Who Studied Surgery Course for Pain Assessment and Management” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1065, (PP: 690) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)
 • Avcıbaşı M.İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Dığın F. “Can Registered Surgical Nurses’ Opioids Usage Help Their Patients with Pain?” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.788, (PP: 754) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı M.İ, Dığın F, Yıldız Fındık Ü. “Determining Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1066, (PP: 742) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)
 • Ünver S. “Effect of Hand Exercise Treatment on Pain Relief in Carpal Tunnel Syndrome: A Short Review” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.658, (PP: 993) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)
 • Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Kızılcık Özkan Z. “Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar”. 3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale/Türkiye, pp. 54-55, (PP:8696) (21-23 May 2015) (Poster Presentation) (Mayıs 2015)
  3
  ATIF
 • Kızılcık Özkan Z, Fındık Yıldız Ü, Ünver S, Evcil P. “Hastaların Ameliyathane İçin Hazırlıklarının Değerlendirilmesi”. 3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale/Türkiye, pp. 82-84, (OP:7632) (21-23 May 2015) (Oral Presentation) (Mayıs 2015)
 • Ünver S, Fındık Yıldız Ü, Kızılcık Özkan Z, Karakaya M. “A Qualitative Study of Operating Room Nurses: What Increases Your Anxiety?” 7th EORNA Congress, Rome-Italy, pp. 133 [Fulltext], (PP:157) (07-10 May, 2015) (Poster Presentation) (Mayıs 2015)
 • Fındık Yıldız Ü, Ünver S, Yıldızeli Topçu S, Soydaş D, Kasimi T. “Operating Room Nurses’ Anxiety And Burnout Levels According To Safety Precautions” 7th EORNA Congress, Rome -Italy, pp. 21-23 [Fulltext], (OC:17) (07-10 May, 2015) (Oral Presentation) (Mayıs 2015)
 • Ünver S, Avcıbaşı I.M, Kızılcık Özkan Z, Dığın F, Fındık Yıldız Ü, Dindar I. “Determination of Health Anxiety Levels of Nursing Students in First and Last Class”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, pp.396-397 [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2014)
 • Avcıbaşı I.M, Soydaş D, Ünver S, Doğan I, Dindar I. “Nurses and Midwives Attitudes on Patient’s Rights: Survey in University Hospital of Turkey”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, pp.284-285 [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Presentation) (Kasım 2014)
 • Fındık Yıldız Ü, Ünver S, Özcan H, Erkan T, Yıldızeli Topçu S. “Usage of Evidence-Based Urinary Catheter Care Recommendations Among Nurses”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, pp.381-382 [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2014)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F, Fındık Yıldız Ü. “Drain Following Abilities of Nursing Students”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, pp.402-403 [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2014)
 • Ünver S, Yıldız Fındık Ü. “A qualitative study of emergency room experiences of nursing students”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz/Spain, pp. 566-567 [Fulltext], (PP: 116) (11-14 November, 2014) (Poster Presentation) (Kasım 2014)
 • Ünver S, Köşgeroğlu N, Durmaz G. “Nasal Staphylococcus aureus Carriage in Nurses and Their Household Members”. 1st. International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne/Turkey, pp. 57, (OP:17) (14-16 May 2014) (Oral Presentation) (Mayıs 2014)
 • Fındık U.Y, Erol Ö, Ünver S, Topçu S.Y. “The Ageism Attitudes of Faculty of Health Science Students”. 1st. International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne/Turkey, pp. 53, (OP:13) (14-16 May 2014) (Oral Presentation) (Mayıs 2014)
 • Yıldırım M, Ünver S, Kasimi T. “Operating Room Experiences of Nursing Students: A Qualitative Study”. 7th Pan-Hellenic & 6th Pan-European Scientific & Professional Nursing Conference, Ioannina/Greece, pp. 44, (OP:142) (08-11 May, 2014) (Oral Presentation) (Mayıs 2014)
 • Ünver S, Yıldızeli Topçu S, Yıldız Fındık Ü. “Surgical smoke, me and my circle…”. 17th International Nursing Research Conference, Lleida/Spain, pp. 684-685 [Fulltext], (PP: 151) (12-15 November, 2013) (Poster Presentation) (Kasım 2013)
 • Ünver S, Yıldırım M, Akyolcu N, Kanan N. “From Correct Words to Correct Care: Wrong Usage of the Term Pressure Sore among Turkish Nurses”. 17th International Nursing Research Conference, Lleida-Spain, pp.439-440 [Fulltext], (12-15 November, 2013) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2013)
 • Yıldırım M, Ünver S, Kanan N, Akyolcu N. ”Assessment of Painful Facial Expressions by Nurses and Its Relation with Their Clinical Experience”. 8th World Congress of the European Pain Federation EFIC, Florence/Italy, pp.994, (PP: 213) (09-12 October, 2013) (Poster Presentation) (Ekim 2013)
 • Ünver S, Yıldızeli Topçu S, Yıldız Fındık Ü. ”Pain Assessment Abilities of Nursing Students: The Difference Between First and Second Years”. 8th World Congress of the European Pain Federation EFIC, Florence/Italy, pp.776, (PP: 368) (09-12 October, 2013) (Poster Presentation) (Ekim 2013)
 • Ünver S, Vardar F, Emir G. “Think...Before Using It !!!” Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul/Turkey, pp.721-723 [Fulltext], (PP: 21) (14-16 November, 2011) (Poster Presentation) (Kasım 2011)
 • Ünver S, Altınay M, Emir G. “Don’t Mess Plastic Caps With The Household Waste”. Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul/Turkey, pp.459-462 [Fulltext], (OP: 081) (14-16 November, 2011) (Oral Presentation) (Kasım 2011)
 • Şahin Ö, Ünver S, Emir E, Kahvecioğlu S. “Patient Safety Culture in Haemodialysis”. 39th EDTNA/ERCA International Conference, Dublin/Ireland, pp.53-54, (PP: 016) (18-21 September, 2010) (Poster Presentation) (Eylül 2010)
 • Yıldırım M, Ünver S. “Psychological Scars of Burns in Children”. 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries (ISBI), İstanbul/Turkey, pp.316, (PP: 193) (21-25 June, 2010) (Poster Presentation) (Haziran 2010)
 • Ünver S, Yıldırım M. “A Beneficial Therapy in Scar Management: Scar Massage”. 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries (ISBI), İstanbul/Turkey, pp.315-316, (PP: 192) (21-25 June, 2010) (Poster Presentation) (Haziran 2010)
 • Ünver S, Yıldırım M. “Don’t Skip Hypothermia, Keep The Motto: Cool The Burn, Warm The Patient!” 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries (ISBI), pp.154-155, İstanbul/Turkey (OP: 109) (21-25 June, 2010) (Oral Presentation) (Haziran 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ünver S. “Nursing Students Meeting Conference”, Organisation Committe (Trakya University & Alexander Xhuvani University of Elbasan) (Elbasan/Albania) (31 May 2018) (Mayıs 2018)
 • “13. Yara Bakım Hemşireliği Kursu” Yara Bakım Derneği, Kurs Katılımı (21-23 Nisan, 2017) (Kapadokya) (Nisan 2017)
 • 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, (02-05 September, 2015) (Eylül 2015)
 • 3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale/Türkiye, (21-23 May 2015) (Mayıs 2015)
 • 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz/Spain (11-14 November, 2014) (Kasım 2014)
 • 1st Balkan Ceongress on Health Sciences, Edirne/Turkey (14-16 May, 2014) (Mayıs 2014)
 • 17th International Nursing Research Conference, Lleida/Spain (12-15 November, 2013) (Kasım 2013)
 • 8th World Congress of the European Pain Federation EFIC, Florence/Italy, (09-12 October, 2013) (Ekim 2013)
 • 14th World Congress on Pain, Milan/Italy, (27-31 August, 2012) (Ağustos 2012)
 • Eurasia Waste Management Symposium, Istanbul/Turkey, (14-16 November, 2011) (Kasım 2011)
 • 39th EDTNA/ERCA International Conference, Dublin/Ireland, (18-21 September, 2010) (Eylül 2010)
 • 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries (ISBI), İstanbul/Turkey, (21-25 June, 2010) (Haziran 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ünver S, Semerci R, Özkan ZK, Avcıbaşı İM, Aral S. (2020) “Self – medication with Analgesics among Nursing Students for Pain Management” Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt: 11, Sayı: 1, Sayfa: 154-159. (doi: 10.31067/0.2020.254) (ISSN: 1309 - 470X) (Ocak 2020)
 • Özkan Z.K. Ünver S, Çetin B, Ecder T. (2019) “Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Sıvı Kontrolüne Yönelik Uyumlarının Belirlenmesi”. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 10-16. (ISSN: 2147-7728) (Ocak 2019)
 • Özkan ZK, Ünver S, Pelin M, Fındık ÜY. (2018) “Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Serviste Adli Vakaları Gözlemleme Durumu” Sağlık ve Toplum, Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa: 47-52 (Sağlık ve Toplum 2018; 28(2): 47-52) (ISSN: 1301-1421) (Ağustos 2018)
 • Özkan ZK, Ünver S, Avcıbaşı İM, Semerci R, Fındık ÜY. (2017) “Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı” Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa: 38-47 (HEMARGE 2017; 19(1): 38-47) (ISSN: 1307-9557) (Ekim 2017)
  1
  ATIF
 • Temiz Z, Öztürk D, Ünver S, Tohumat GŞ, Akyolcu N, Kanan N, Nur F. (2017) “Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Belirlenmesi” Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa: 83-89 (Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences2017; 20(2): 83-89) (ISSN: 1309-5471) (Temmuz 2017)
  8
  ATIF
 • Özkan ZK, Ünver S, Dığın F. (2017) “Hasta Yakınlarının Hastanın Düşmesini Önlemedeki Etkisi” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 70-76 (Gümüşhane University Journal of Health Science 2017; 6(2): 70-76) (ISSN: 2146-9954) (Mayıs 2017)
 • Ünver S, Özkan Z.K, Avcıbaşı İ.M, Dığın FB. (2016) “Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Sonrasi Ağrı Yönetimine İlişkin Girişimlerinin Değerlendirilmesi”. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 146-151. (Journal of Education and Research in Nursing 2016; 13(2): 146-151) (ISSN: 1305-0397) (Aralık 2016)
  2
  ATIF
 • Ünver S, Yıldırım M, Akyolcu N, Kanan N. (2016) “Doğru Sözcüklerden Doğru Bakıma: Hemşireler Arasında “Basınç Yarası” Teriminin Kullanılma Durumu”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. Cilt: 24, Sayı: 3, Sayfa: 127-132. (F.N.Hem.Derg 2014; 22(3): 127-132) (ISSN: 2147-4923) (Ekim 2016)
 • Özkan ZK, Ünver S, Başar A. (2016) “Karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı kontrolünde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi”. Ağrı Dergisi. Cilt: 28, Sayı: 4, Sayfa: 177–182. (Ağrı 2016; 28(4): 177–182) (doi: 10.5505/agri.2016.03525) (Eylül 2016)
  2
  ATIF
 • Özkan Z.K, Ünver S, Avcıbaşı İ.M (2016) “Hemşirelik Öğrencilerinin Ebola Virüs Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri”. Sağlık ve Toplum Dergisi. Cilt:26, Sayı:1, Sayfa:27-32. (Sağlık ve Toplum Dergisi 2016;26(1):27-32) (ISSN: 1301-1421) (Ağustos 2016)
 • Özkan ZK, Fındık, ÜY, Ünver S. (2016) “Hastaların Ameliyat Sonrası Kompresyon Çorabı Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. Cilt: 24, Sayı: 1, Sayfa: 30-37. (F.N.Hem.Derg 2016; 24(1):30-37) (ISSN: 2147-4923) (Mayıs 2016)
  5
  ATIF
 • Ünver S, Yıldırım M, Akyolcu N, Kanan N. (2014) “Basınç Yaralarına İlişkin Kavram Analizi”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. Cilt: 22, Sayı: 3, Sayfa: 168-171. (F.N.Hem.Derg 2014; 22(3):168-171) (ISSN: 2147-4923) (Eylül 2014)
  5
  ATIF
 • Yıldırım M, Ünver S, Kanan N, Akyolcu N. (2014) “Hemşirelerin Ağrılı Yüz İfadelerini Değerlendirme Becerilerinin Klinik Deneyimleri ile İlişkisi”. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. Cilt: 22, Sayı: 3, Sayfa: 152-158. (F.N.Hem.Derg 2014; 22(3):152-158) (ISSN: 2147-4923) (Ağustos 2014)
  3
  ATIF
 • Ünver S, Yıldırım M. (2014) “Ameliyathanede Lazer Cerrahisine İlişkin Güvenlik Önlemleri”. Anatolian Journal of Clinical Investigation Cilt: 8, Sayı: 2, Sayfa: 92-97. (AJCI 2014; 8(2): 92-97) (ISSN: 1306-8814) (Ağustos 2014)
  2
  ATIF
 • Ünver S, Diri E, Ercan İ. (2010) “Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı”. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. Cilt: 18, Sayı:2, Sayfa: 96-102. (Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2010;18(2):96-102)
  31
  ATIF
 • Köşgeroğlu N, Ünver S. (2009) “Vakum Yardımı İle Yara Kapama (VAC) Tedavisi ve Hasta Bakımında Bilgilendirmenin Önemi”. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt:17, Sayı:1, Sayfa:48-52. (İ.Ü.F.N. Hem. Derg 2009;17(1):48-52)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ünver S, Özkan ZK, Tütüncüler B, Fındık ÜY. “Ventriküloperitoneal Şantlı Çocukların Annelerini Şant Enfeksiyonlarını Önleme Konusunda Bilgilendirmenin Etkisi”. 15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya ss. 447, (HS-02) (11-14 Nisan, 2019) (Sözel Bildiri) (Nisan 2019)
 • Özkan ZK, Ünver S, Çetin B, Ecder T. “Hemodiyaliz Hastalarının Sıvı Kontrolüne Yönelik Uyumlarının Belirlenmesi”. 28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya ss. 179-180, (HS-03) (03-07 Ekim, 2018) (Sözel Bildiri) (Ekim 2018)
 • Yeşilyurt DS, Ünver S, Makal E, Fındık ÜY. “Mesleki Yaşamlarında Çocuk Cerrahisi Hemşirelerini Etkileyen Hastalar: Bir Nitel Araştırma”. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Edirne, ss. 502-503, (SB:11) (25-28 Ekim, 2017) (Sözel Bildiri) (Ekim 2017)
 • Ünver S, Güray Ö, Aral S. “Ameliyat Öncesi Dönemde Oyun Oynamanın Çocukların ve Bakım Verenlerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi”. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Edirne, ss. 515-516, (SB:18) (25-28 Ekim, 2017) (Sözel Bildiri) (Ekim 2017)
 • Yılmaz M, Ünver S. “Kolostomili Hastalarda Koku Sorunu ve Hemşirelik Bakımı: Literatür İncelemesi”. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, ss. 263-264, (HS:013) (16-20 Mayıs 2017) (Sözel Bildiri) (Mayıs 2017)
 • Ünver S. Özkan ZK, Fındık ÜY. “Pediatrik Hastalarda Ventrikülperitoneal Şant ve Bakımı”. 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss. 335, (PS:06) (29 Mart-02 Nisan 2017) (Poster Bildiri) (Nisan 2017)
 • Ünver S. “Hemşirelerde Karpal Tünel Sendromu: Literatür İncelemesi”. 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss. 330, (SS:09) (29 Mart-02 Nisan 2017) (Sözel Bildiri) (Nisan 2017)
 • Ünver S, Özkan ZK, Fındık ÜY. “Lomber disk hernili hastalarda sık karşılaşılan semptomlar ve semptom kontrolüne ilişkin öneriler:Kısa literatür taraması”. 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss. 331, (SS:12) (29 Mart-02 Nisan 2017) (Sözel Bildiri) (Nisan 2017)
 • Kızılcık Özkan Z, Fındık Yıldız Ü, Ünver S. “Ameliyat Sonrası Hastalarda Kompresyon Çorabı Kullanımının Değerlendirilmesi”. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, ss.261-263, [Tam metin] (PS: 009) (12-15 Kasım, 2015) (Poster Bildiri) (Kasım 2015)
 • Alptekin HM, Ünver S. “Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların Spirometre Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, ss.190-196, [Tam metin] (SS: 13) (12-15 Kasım, 2015) (Sözel Bildiri) (Kasım 2015)
 • Yıldız Fındık Ü, Paslı Gürdoğan E, Ünver S. “Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Ağız Sağlığı ve Ağız Bakımı Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Gazi Üniversitesi, Antalya, ss. 283, (PS: 097) (19-22 Kasım 2014) (Poster Bildiri) (Kasım 2014)
 • Özkan Z.K, Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Motör D. “Hemşirelerin Kanser Tarama Yöntemlerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi” 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, ss. 1307-1308, (PS:48) (20-24 Ekim 2014) (Poster Bildiri) (Ekim 2014)
 • Temiz Z, Öztürk D, Ünver S, Tohumat G, Akyolcu N, Kanan N, Nur F. “Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları” 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss. 1620, (SS:22) (16-20 Nisan 2014) (Sözel Bildiri) (Nisan 2014)
 • Ünver S, Yıldırım M. “Spinal Cerrahide Prone Pozisyonuna İlişkin Oluşabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler” 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss. 409, (PT:14) (04-08 Nisan 2014) (Poster Bildiri) (Nisan 2014)
 • Ünver S, Akyolcu N. “Karpal Tünel Sendromlu Hemodiyaliz Hastalarında El Egzersizinin Semptomların Azaltılması Üzerine Etkisi”. 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss. 399-340, (SS:08) (04-08 Nisan 2014) (Sözel Bildiri) (Nisan 2014)
 • Ünal E, Ünver S. “Hemodiyaliz Tedavisi Sonunda Ekstrakorporeal Kan Devresinde (EKD) Kalan Sıvının Boşaltılması ve Tıbbi Atık Ağırlığının Azaltılması İşlemi”. 22. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.163, (SS: 05) (14-18 Kasım, 2012) (Sözel Bildiri) (Kasım 2012)
 • Ünver S, Yıldırım M, Ünal E. “Hemodiyalizde Çalışan Hemşirelerde Kas İskelet Sistemi Ağrıları ve İlişkili Faktörler”. 22. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.171, (SS: 17) (14-18 Kasım, 2012) (Sözel Bildiri) (Kasım 2012)
 • Ünver S, Emir G, Ünal E. “Doğanın Sessiz Çığlığına Kulak Verelim, Plastik Kapakları Geri Dönüşüme Kazandıralım”. 22. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.166, (SS: 09) (14-18 Kasım, 2012) (Sözel Bildiri -Mansiyon Ödülü) (Kasım 2012)
 • Çetin B, Ünver S, Akdeniz F, Ecder T. “Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kol Hijyeni Geliştirme Faaliyeti”. 21. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.147, (SS: 11) (19-23 Ekim, 2011) (Sözel Bildiri) (Ekim 2011)
 • Emir G, Ünver S, Kahvecioğlu S. “Daha Yolun Başında Kaybedilen Hayat Yolları”. 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.116, (SS: 19) (22-26 Eylül, 2010) (Sözel Bildiri) (Eylül 2010)
 • Emir G, Ünver S, Azazi S, Hür E, Kahvecioğlu S. “Hemodiyalizdeki Dostlarımızı Dostluk Sınırları İçinde Tutmak”. 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.111, (SS: 07) (22-26 Eylül, 2010) (Sözel Bildiri) (Eylül 2010)
 • Ünver S, Şahin Ö, Emir G, Kahvecioğlu S. “Hematokrit Düzeyinin Kt/V Değeri Üzerine Etkisi”. 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.114, (SS: 15) (22-26 Eylül, 2010) (Sözel Bildiri) (Eylül 2010)
 • Emir G, Ünver S, Kahvecioğlu S. “Hasta Güvenliği Kapsamında İlaç Güvenliğinin Sağlanması İle İlgili Uygulamalarda Neredeyiz?” 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.99, (SS: 14) (18-22 Kasım, 2009) (Sözel Bildiri) (Kasım 2009)
 • Ünver S, Azazi S, Emir G, Kahvecioğlu S. “Hemodiyaliz Hastalarının Diyaliz Esnasında Deprem Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Buna Yönelik Eğitimlerinin Sağlanması”. 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.98, (SS: 12) (18-22 Kasım, 2009) (Sözel Sunum İkincilik Ödülü-Eczacıbaşı Baxter Bildiri Ödülü İkinciliği) (Kasım 2009)
 • Yıldırım M, Ünver S. “Alternatif Bir Yaklaşım: Bal İle Yara Tedavisi”. IV. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Bursa, (PS: 12) (04-07 Kasım, 2009) (Poster Bildiri) (Kasım 2009)
 • Ünver S, Yıldırım M. “Hemodiyaliz Hastalarında Diyabetik Ayak Bakımına Yönelik Yaklaşım Önerisi: Diyabetik Ayak İzlem Ekibi”. IV. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Bursa, ss.121, (PS: 10) (04-07 Kasım, 2009) (Poster Bildiri) (Kasım 2009)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Sözel Bildiri Oturumu-5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Oturum Başkanı (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) (Edirne) (10:40-12:00 oturumu) (08 Aralık 2019) (Aralık 2019)
 • “Onkoloji Hemşireliği Kursu” Onkoloji Hemşireliği Derneği ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İşbirliği, Kurs Katılımı (25-26 Ekim, 2019) (Edirne) (Ekim 2019)
 • “Enfeksiyon Avcıları” 3. Uluslararası, 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kurs Katılımı (03 Ekim, 2019) (İzmir) (Ekim 2019)
 • Sözel Bildiri Oturumu-1. 28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Üroloji Kongresi & 9. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, Oturum Başkanı (Türk Üroloji Derneği) (Antalya) (15:45-16:45 oturumu) (11 Ekim 2019) (Ekim 2019)
 • “TR Dizin Bölgesel Editör Çalıştayı” Tübitak ULAKBİM, Çalıştay Katılımı (06 Mayıs 2019) (Trakya Üniversitesi - Edirne) (Mayıs 2019)
 • Ünver S. 15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Bilimsel Kurul Üyesi (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (11-14 Nisan 2019) (Nisan 2019)
 • Poster Bildiri Oturumu.14. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Oturum Başkanı (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (16:10-17:00oturumu) (13 Nisan 2019) (Nisan 2019)
 • Sözel Bildiri Oturumu-2.14. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Oturum Başkanı (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (08:30-09:30 oturumu) (13 Nisan 2019) (Nisan 2019)
 • Evidence Based Nursing Research Workshop-International Article Publishing Process with Editor’s Perspective, Evidence Based Nursing Research Workshop-International Article Publishing Process with Editor’s Perspective, Trakya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Saglık Bilimleri Fakültesi, Workshop Katılımı, Edirne, Çalıstay, (15.05.2017 -16.05.2017) (Uluslararası) (Mayıs 2017)
 • 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Bilimsel Kurul Üyesi (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (29 Mart – 02 Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Cerrahi Girişimlerde Kanama Durdurucu Ürünler. 1. 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Oturum Başkanı (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (11:40-12:10 oturumu) (31 Mart 2017) (Nisan 2017)
 • Sözel Bildiri Oturumu 1. 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Oturum Başkanı (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (08:30-09:15 oturumu) (31 Mart 2017) (Nisan 2017)
 • 11. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya (17-21 Nisan, 2015) (Nisan 2015)
 • 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, (19-22 Mart, 2015) (Mart 2015)
 • Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme Sempozyumu, İstanbul, (03 Aralık 2014) (Aralık 2014)
 • Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, (27 Eylül 2014) (Eylül 2014)
 • 28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, “10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi”, Antalya, (04-08 Nisan, 2014) (Nisan 2014)
 • 2. Bursa Eğitim Günleri “Her Yönüyle Obezite” Sempozyumu, Bursa, (08-10 Şubat, 2013) (Şubat 2013)
 • 22. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, (14-18 Kasım, 2012) (Kasım 2012)
 • 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, (26-28 Nisan, 2012) (Nisan 2012)
 • Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar, Edirne, (6 Nisan, 2012) (Nisan 2012)
 • Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, (23-24 Mart, 2012) (Mart 2012)
 • 21. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, (19-23 Ekim, 2011) (Ekim 2011)
 • I. Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, (26-27 Mayıs, 2011) (Mayıs 2011)
 • Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, (24-26 Mayıs, 2011) (Mayıs 2011)
 • 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, (22-26 Eylül, 2010) (Eylül 2010)
 • 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, (18-22 Kasım, 2009) (Kasım 2009)
 • IV. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Bursa, (04-07 Kasım, 2009) (Kasım 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ünver S, Fındık ÜY. (2019) “Ameliyat sonrası gastrointestinal sistem komplikasyonları ve hemşirelik bakım” Ed. Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK. Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı, Sayfa: 30-36, Türkiye Klinikleri, Ankara. (Online ISBN: 978-605-7650-53-5) (Temmuz 2019)
 • Ünver S. (2019) “Mide Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı” Ed. Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK, Dr. Öğr. Üyesi Seher ÜNVER, Dr. Öğr. Üyesi Semra EYİ. Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Bölüm:5, Sayfa: 57-68, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, İstanbul. (ISBN: 978-605-335-448-2) https://books.google.com.tr/books/about?id=gdGlDwAAQBAJ https://play.google.com/books/reader?id=gdGlDwAAQBAJ&hl=tr&pg=GBS.PP1 (Mart 2019)
 • Ünver S. (2019) “Midenin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı” Ed. Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK, Dr. Öğr. Üyesi Seher ÜNVER, Dr. Öğr. Üyesi Semra EYİ. Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Bölüm:4, Sayfa: 45-56, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, İstanbul. (ISBN: 978-605-335-448-2) https://books.google.com.tr/books/about?id=gdGlDwAAQBAJ https://play.google.com/books/reader?id=gdGlDwAAQBAJ&hl=tr&pg=GBS.PP1 (Mart 2019)
 • Fındık ÜY, Ünver S. (2017) “Fizyopatoloji” Ed. Aslan FE, Olgun N. Kulak Burun Boğaz Göz ve Hastalıkları. Konu:19, Sayfa:543-582, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara. (ISBN: 978-605-9354-41-7) (Ocak 2017)
 • Fındık ÜY, Ünver S. (2017) “Cerrahi Değerlendirme ve Klinik Karar Verme” Ed. Aslan FE. Sağlığın Değerlendirilmesi. Konu:26, Sayfa: 763-781, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara. (ISBN: 978-605-9354-36-3) (Ocak 2017)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Mesude YILMAZ – “Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öncesi Ve Sonrası Nazal, El, Cep Telefonlarında Staphylococcus Aureus Kolonizasyon Durumunun Karşılaştırılması” (Aralık 2019)
 • Seda Cansu YENİĞÜN – “Kolorektal Cerrahi Öncesi Uyku Hijyeni Görsel Materyali Kullanımının Hastaların Uyku Kalitesine Etkisi” (19.04.2019) (Nisan 2019)
 • Merve AFACAN - “Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası Taburculuk Bilgilendirme Takvimi Kullanımının Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi” (19.04.2019) (Nisan 2019)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • “Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı” (2019) Editörler: Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK, Dr. Öğr. Üyesi Seher ÜNVER, Dr. Öğr. Üyesi Semra EYİ. ISBN: 978-605-335-448-2. Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. İstanbul (Mart 2019)

Yapılan Hakemlikler

 • Ünver S. 14. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Bilimsel Kurul Üyesi (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (20-24 Nisan 2018) (Nisan 2018)
 • Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (Kasım 2017)

Projeler

 • TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı, 4007 Bilim Şenliği Programı kapsamında, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi İşbirliğinde yürütülen “Edirne, Sokakta Şenlik Var Bilim Şenliği” Projesi, Üniversite İrtibat Kişisi – (27.09.2019-28.09.2019) (Eylül 2019)
 • “Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası Taburculuk Bilgilendirme Takvimi Kullanımının Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi” Trakya Üniversitesi 2017/212 No’lu Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü – Öğrenci: Merve Afacan (28-11-2017 – 29.05.2019 Tamamlanmış proje) (2.446,00 TL) (Mayıs 2019)
 • “Ventriküloperitoneal Şantlı Çocukların Annelerini Şant Enfeksiyonlarını Önleme Konusunda Bilgilendirmenin Etkisi” Trakya Üniversitesi 2015/207 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü - (26-07-2016 – 15.11.2018 Tamamlanmış proje) (4.430,00 TL) (Kasım 2018)
 • “Stoma Maketi İle Yapılan Eğitimin Öğrenci Hemşirelerin Bilgi ve Becerisi Üzerine Etkisi” Trakya Üniversitesi 2015/193 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı - (05.11.2015- 06.11.2017-Tamamlanmış proje) (6.785,00 TL) (Temmuz 2017)
 • “Karpal Tünel Sendromlu Hemodiyaliz Hastalarında El Egzersizinin Semptomların Azaltılması Üzerine Etkisi” İstanbul Üniversitesi 13001 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi –Proje Yürütücüsü- (04.06.2012-03.06.2013 Tamamlanmış proje) (14.360,00 TL) (Aralık 2013)
 • “Plastik Kapakları Geri Dönüşüme Kazandırma Projesi” Fresenius Medical Care Bireysel Öneri Sistemi - 72 No’lu proje– Proje yürütücüsü- 27 Temmuz 2012 (Temmuz 2012)
 • “Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öncesi ve Sonrası Nazal, El, Cep Telefonlarında Staphylococcus aureus Kolonizasyon Durumunun Karşılaştırılması” Trakya Üniversitesi 2018/231 No’lu Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü – Öğrenci: Mesude Yılmaz (11-09-2018 – Devam ediyor) (8.597,00 TL)

Ödüller

 • Ünver S, Özkan ZK, Tütüncüler B, Fındık ÜY. “Ventriküloperitoneal Şantlı Çocukların Annelerini Şant Enfeksiyonlarını Önleme Konusunda Bilgilendirmenin Etkisi”. 15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya (HS-01) (11-14 Nisan, 2019) (Yılın Bildirileri-Sözel Sunum Birincilik Ödülü) (Nisan 2019)
 • Özkan ZK, Ünver S, Çetin B, Ecder T. “Hemodiyaliz Hastalarının Sıvı Kontrolüne Yönelik Uyumlarının Belirlenmesi”. 28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya ss. 179-180, (HS-03) (03-07 Ekim, 2018) (Sözel Sunum Üçüncülük Ödülü) (Ekim 2018)
 • Ünver S. (2018) “Attitudes of surgical nurses towards pressure ulcer prevention", Journal of Tissue Viability”. UBYT (Yayın teşvik ödülü) (Yazarlar: Ünver S, Fındık ÜY, Özkan ZK, Sürücü Ç. )
 • Ünver S, Güray Ö, Aral S. “Ameliyat Öncesi Dönemde Oyun Oynamanın Çocukların ve Bakım Verenlerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi”. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Edirne, ss. 515-516, (SB:18) (25-28 Ekim, 2017) (Sözel Sunum İkincilik Ödülü) (Ekim 2017)
 • Ünver S, Emir G, Ünal E. “Doğanın Sessiz Çığlığına Kulak Verelim, Plastik Kapakları Geri Dönüşüme Kazandıralım”. 22. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.166, (SS: 09) (14-18 Kasım, 2012) (Sözel Bildiri -Mansiyon Ödülü) (Kasım 2012)
 • “Plastik Kapakları Geri Dönüşüme Kazandırma Projesi” Fresenius Medical Care Bireysel Öneri Sistemi - 72 No’lu proje– Proje Yürütücüsü- 27 Temmuz 2012 (Birincilik Ödülü) (Temmuz 2012)
 • Ünver S, Azazi S, Emir G, Kahvecioğlu S. “Hemodiyaliz Hastalarının Diyaliz Esnasında Deprem Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Buna Yönelik Eğitimlerinin Sağlanması”. 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, ss.98, (SS: 12) (18-22 Kasım, 2009) (Sözel Sunum İkincilik Ödülü-Eczacıbaşı Baxter Bildiri Ödülü İkinciliği) (Kasım 2009)

Sertifikalar

 • “Yara Bakımı Kursu” Semahat Ersel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Kurs Katılımı (10-12 Ekim, 2016) (İstanbul) (Ekim 2016)
 • 11. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Kurs Katılımı “Hemşirelikte Araştırma” (19 Nisan, 2015) (Antalya) (Nisan 2015)
 • Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu, Kurs Katılımı “Spinal Cerrahi ve Enstrümantasyon Hemşireliği Kursu” (26 Eylül, 2014) (İzmir) (Eylül 2014)
 • “Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Edirne 2014”. TÜBİTAK 2237 Proje eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı, Edirne, (05-07 Haziran 2014) (Haziran 2014)
 • 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Kurs Katılımı “Ameliyathanede Nöronavigasyon Kursu” (04 Nisan, 2014) (Antalya) (Nisan 2014)
 • “Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri”. TRAKYA-TEK Eğitici Eğitimi Kursu - Birinci Modül - Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne, (06-08 Mayıs, 2013) (Mayıs 2013)
 • “Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası”. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz Eğitim Merkezi, Bursa, (Sertifika No:4151) (28 Şubat 2007) (Resertifikasyon: 2013) (Şubat 2007)

Diğer

 • Ünver S. “Santral Venöz Kateterler ve Hemşirelik Bakımı” Onkoloji Hemşireliği Kursu, Konuşmacı (Onkoloji Hemşireliği Derneği ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İşbirliği) (Edirne) (16:30-16:50 oturumu) (25 Ekim 2019) (Ekim 2019)
 • Ünver S. “Üroloji hastasında normoterminin sürdürülmesi: Güncel rehberler” 28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Üroloji Kongresi & 9. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı (Türk Üroloji Derneği) (Antalya) (16:30-16:50 oturumu) (12 Ekim 2019) (Ekim 2019)
 • “SPSS Uygulamalı İleri Düzey İstatistik Kursu”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Araştırma Eğitimi Etkinlikleri-IV, Kurs Katılımı, İzmir (20-21 Haziran 2019) (Haziran 2019)
 • “Temel Eğitim Becerileri Kursu”. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişimi Programları Temel Eğitim Becerileri Programı, Eğitici Eğitimi Kursu, Kurs Katılımı, Edirne (13-17 Mayıs 2019) (Mayıs 2019)
 • Ünver S. “Nöroşirürjide Güvenli İlaç Uygulamaları: Analjezik ve Opioid İlaçlar” 15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (14:55-15:35 oturumu) (12 Nisan 2019) (Nisan 2019)
 • Ünver S. “Laparoskopik Cerrahide Hemostaz” 27. Ulusal Üroloji Kongresi & 8. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı (Türk Üroloji Derneği) (Kıbrıs) (14:15-14:35 oturumu) (27 Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Ünver S. “Kurs - Basınç Yaraları - Önleme ve Tedavide Kılavuzların Kullanımı” 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi & 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD) ve Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği) (Edirne) (14:30-14:30 oturumu) (25 Ekim 2017) (Ekim 2017)
 • Ünver S. “Sosyal Medya ve Sağlık Bakımı Çalışanları” 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı (Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği) (Antalya) (13:30-14:15 oturumu) (01 Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • Ünver S. “Ağrı Yönetiminde Plasebo Kullanımı” Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Sempozyumu, Konuşmacı (Yeditepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü) (İstanbul) (18 Nisan 2016 – 14:05-15:10 oturumu) (18-19 Nisan 2016) (Nisan 2016)
 • Ünver S. “Spinal Cerrahi Sonrası Yaşam Kalitesinin Arttırılması” 11. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Konuşmacı (Nöroşirürji Hemşireleri Derneği ve Türk Nöroşirürji Derneği TURNOG) (Antalya) (11:15-12:30 oturumu) (20 Nisan 2015) (Nisan 2015)
 • Ünver S. ““Cerrahide Yönetilemeyen Komplikasyonların Hukuksal Boyutu” 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Konuşmacı (Uludağ Üniversitesi) (Bursa) (21 Mart 2015 - 16:00-17:00 oturumu) (19-22 Mart 2015) (Mart 2015)
 • Ünver S. “Nöroonkoloji Hastalarında Rehabilitasyon ve Yaşam Kalitesi” Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme Sempozyumu, Konuşmacı (Nöroşirürji Hemşireleri Derneği ve Türk Nöroşirürji Derneği TURNOG) (İstanbul) (13:15-14:45 oturumu) (03 Aralık 2014) (Aralık 2014)
 • Ünver S. “Nörolojik Defisit Gelişen Hastaların Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik irişimler (Disiplinlerarası)” Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu, Konuşmacı (Nöroşirürji Hemşireleri Derneği ve THDer Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu) (İzmir) (14:00-15:15 oturumu) (27 Eylül 2014) (Eylül 2014)
 • Ünver S. “Hemodiyaliz tedavisinde çevreyi korumak için neler yapabiliriz?” Hemodiyaliz Hemşireliği Eğitim Toplantısı, Konuşmacı (Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Derneği) (Bursa) (14:00-14:30 oturumu) (06 Ekim 2013) (Ekim 2013)
 • Ünver S. “A-V Kanülasyon teknikleri- avantaj ve dezavantajları.” Hemodiyaliz Hemşireliği Eğitim Toplantısı, Konuşmacı (Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Derneği) (Bursa) (11:20-11:50 oturumu) (09 Eylül 2012) (Eylül 2012)

» Verdiği Dersler

Acil Bakım Hemşireliği

Acil Bakım ve İlk Yardım

Ameliyathane Hemşireliği

Ameliyathane Hemşireliği I

 • Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Lisans Dersi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I

 • Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II

 • Lsansüstü Eğitimi- Yüksek Lisans Dersi

Cerrahi Hastasının Bakımında Güvenlik

 • Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi

Cerrahi Hastasının Evde Bakımı

 • Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi

Cerrahi Hemşireliğinde Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler

 • Lisansüstü Eğitimi - Yüksek Lisans Dersi

Enfeksiyon Kontrolü ve Hemşirelik

 • Lisans Dersi

Nöroşirürji Hemşireliği

 • Lisans Dersi

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

 • Lisans Dersi