» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • MELENDİZ HAVZASI YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ
  • AKSARAY BÖLGESİ SULAMA SUYU KALİTESİNİN COĞRAFİK BİLGİ SİSTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  • EKOLOJİK DENGENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN MELENDİZ ÇAYI SU KİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Farklı Çevre Koşulları ile Sulama Suyu Tuzluluğu İlişkilerinin Domatesin Büyüme Gelişme Verim ve Kalitesi Üzerindeki Etkileri

» Verdiği Dersler

Drenaj ve Arazi Islahı

Kentsel Peyzaj Planlama

Meteoroloji

Peyzaj Alanlarında Sulama

Peyzaj Proje - Çizim Teknikleri