» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Unsar S, Dindar İ, Kurt S. Activities of Daily Living, Quality of Life, Social Support and Depression Levels of Elderly Individuals in Turkish Society. J Pak Med Assoc. 2015; 65(6): 642-646.
 • Akgün Kostak M., Ünsar S., Kurt S. Assessment of self-efficacy levels of health school students, Health Med. 2014; 8(3), 893-402.
 • Akgün Kostak M., Ünsar S., Kurt S., Erol Ö. (2012) “Attitudes Of Turkish Midwives And Nurses Working At Hospitals Towards People Living With Human İmmunodeficiency Virus/Acquired İmmune Deficiency Syndrome”. International Journol of Nursing Practice 18, 438-444.
 • Kurt S, Unsar S. (2011) “Assessment of Symptom Control Patients with Cancer in Northwestern Turkey”. European Journal of Oncology Nursing 15, 137-144.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ünsar S, Erol Ö, Kurt S, Türüng F, Dinlegör Sekmen I, Sak C, Türksen S. Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2015; 4(2):61-67. (Aralık 2015)
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt S., Ünsar S. Knowledge about cardiovascular risk factors among students in a faculty of health sciences Eurasian Journal of Family Medicine, Cilt:3, Sayı:2, s:79-84, Ağustos 2014. (Ağustos 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Erol Ö, Unsar S, Yacan L, İlmek M, Kurt S, Erdoğan B. Pain experiences of patients with cancer: A phenomenological study. Supportive Care in Cancer. Abstracts of the MASCC/ISOO 2015, 25-27 June 2015, Copenhagen, Denmark. (Haziran 2015)
 • Dindar İ., Akgün Kostak M., Paslı Gürdoğan E., Kurt S., Ünsar S. “Importance of Occupational Skills Laboratory in Developing Psychomotor Skills Related toBirth,Women's &Children's Health. 18th International Nursing Research Conference. 11-14 November 2014. İSPANYA. (Kasım 2014)
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt S., Çetinkaya Uslusoy E., Aksoy B. Yasak K.“Assessment of Peer Support Among Students in Faculty of Health Sciences”, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Poster Bildiri, Edirne, 14-16 Mayıs 2014. (Mayıs 2014)
 • Kurt S., Paslı Gürdoğan E., İlmek M., Aksoy B.“The Effects of Nurses’ Reading Habits to Their Emphatic Tendency”, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Poster Bildiri, Edirne, 14-16 Mayıs 2014. (Mayıs 2014)
 • Tekbaş S. Kurt S. Sayın C., “Nurses Views That Related to Sexual Consultancy in Patıents Who Receive Cancer Treatment”, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Sözel Bildiri, Edirne, 14-16 Mayıs 2014. (Mayıs 2014)
 • Kurt S., Paslı Gürdoğan E., Özdilek S., Topçu N. Güzey F. “Healthy Life Style Behaviors and Nutritional Habits of Students”, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Sözel Bildiri, Edirne, 14-16 Mayıs 2014. (Mayıs 2014)
 • “Edirne Merkez İlçede Ev Ortamında Yaşayan Yaşlı Bireylerin Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Kaliteleri, Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri”, 6. Akademik Geriatri Kongresi, Sözel Bildiri (Mayıs 2013)
 • “İntörn Doktor ve Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki İşbirliği”, 12. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Konya (Nisan 2013)
 • “Onkoloji Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Semptom Kontrolü”, 12. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Konya (Nisan 2013)
 • “Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğinde Tükenmişlik ile İlgili Düşünceleri ve Deneyimleri”, 12. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Konya (Nisan 2013)
 • “Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Tükenmişlikle Başetme”, 12. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Konya (Nisan 2013)
 • “Kadınlarda Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu”, 12. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Konya (Nisan 2013)
 • “Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, 12. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Sözel Bildiri, Konya (Nisan 2013)
 • “Kemoterapi Tedavisi Alan Kanserli Hastalarda Oluşan Nötropeninin Oral Mukozitlere Etkisi: Literatür İncelemesi”, 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildiri, s.412, Belek/Antalya, 3-7 Ekim 2012 (Ekim 2012)
 • Hemşirelik öğrencileri serviks kanseri ve HPV aşısını biliyor mu? 11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,Bursa (Nisan 2012)
 • “Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Durumlarının Değerlendirilmesi” 11. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Bursa
 • “Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri” 11. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Bursa
 • “Üniversite Öğrencilerinin Cilt Kanserine Yönelik Tutum ve Davranışları” 11. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Bursa
 • “Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamadaki Stres Düzeyleri ve Stresle Başetme Durumları” (Sözel bildiri), 13. Ulusal / Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa (Ekim 2011)
 • Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, 9. Uluslar arası Katılımlı-Ulusal Hemşerilik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı( E Book), Fethiye.
 • Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Politikaları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Siyasi Duyarlılıkları, 9. Uluslar arası Katılımlı-Ulusal Hemşerilik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı( E Book), Fethiye.
 • Hemşirelerin Mobbing Deneyimleri ve Başetme Yaklaşımları, Uluslar arası Kadın Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı, Sakarya
 • Assesment of Self-Efficacy Levels of School of Health Students in Turkey, 1st International Congress on Nursing Education, Research and Practice Final Program-Proceedings and Abstract Book, Thessaloniki, Greece.
 • Self-Actualization Levels of Turkish Nurses and Midwives, 1st International Congress on Nursing Education, Research and Practice Final Program-Proceedings and Abstract Book, Thessaloniki, Greece.
 • Fatigue Symptom Management in Cancer Patients, 1st International Congress on Nursing Education, Research and Practice Final Program-Proceedings and Abstract Book, Thessaloniki, Greece.
 • Determination of Midwives’ and Nurses’ Attitudes to AIDS, 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, 75, Ankara.
 • Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, 13, İstanbul.
 • Kanserli Hastalarda Evde Bakım, 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 33, İzmir.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Arıkan F., Kurt S., “Periferal Nöropati”, Onkoloji Hemşireliği. Ed. Doç. Dr. Gülbeyaz Can. p:489-496. İstanbul 2015, ISBN: 978-605-335-068-2
 • Arıkan F, Kurt S, Bayram Z, Tülek Z, Fadıloğlu Ç, Köknel Talu G. “Periferal Nöropati”, Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya. Ed. Doç. Dr. Gülbeyaz Can. p:69-75. İstanbul 2015, ISBN: 978-605-335-138-2.
 • Tekbaş S. Kurt S. Sayın C., “Nurses Views That Related to Sexual Consultancy in Patıents Who Receive Cancer Treatment”, A Current Perspective On Health Sciences.Ed. Prof. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu. p:506-512. Rotipo 2014, Romanya. ISBN: 978-606-8552-05-7
 • Kurt S., Paslı Gürdoğan E., Özdilek S., Topçu N. Güzey F. “Healthy Life Style Behaviors and Nutritional Habits of Students”, A Current Perspective On Health Sciences.Ed. Prof. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu. p:514-524. Rotipo 2014, Romanya. ISBN: 978-606-8552-05-7

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kurt S., Can G. Ağrı kontrolünde Nonfarnakolojik Yöntemler, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2014; Nisan:11, 58-59. (Nisan 2014)
 • Akgün Kostak M., Kurt S., Süt N., Akarsu Ö., Ergül G.D. Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, TAF Prev Med Bull, 2014; 13(3):189-196.
 • Kurt S., Can G. “Refleksoloji ve Kullanım Alanları”, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Nisan:3, 54-55 (2013) (Nisan 2013)
 • Kurt S., Enç N. “Yoğun Bakım Hastalarında Uyku Sorunları ve Hemşirelik Bakımı”, Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 4:5, 1-8 (2013).
 • Ünsar S., Akgün Kostak M., Kurt S., Erol Ö. “Hemşirelerin Kendilerini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4:1, 2-6 (2011).
 • Akgün Kostak M., Ünsar S., Kurt Sadırlı S. (2009). Hemşire ve Ebelerin AIDS’e Karşı Tutumlarının Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 17:2, 76-86.
 • Kurt S., Ünsar S. (2009). Kanserli Hastalarda Edmonton Semptom Tanılama Ölçeği (ESTÖ): Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4:11, 79-95.
 • Ünsar S., Yıldız Fındık Ü., Kurt S., Erol Ö., Ünsar S. (2009).Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri, Üniversite ve Toplum, 9:1, 1-13.
 • Ünsar S., Kurt S. Demir M., Zafer R., Erol Ö. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1:1, 17-29.
 • Ünsar S., Yıldız Fındık Ü., Kurt S. Özcan H. (2007). Kanserli Hastalarda Evde Bakım ve Semptom Kontrolü, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2:5, 89-106.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kahyaoğlu HS, Kurt S, Uzal Ö, Özdilek S “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanma Sıklığı ve Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri”. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri kitapçığı), Kayseri, 22-26 Nisan 2015. (Nisan 2015)
 • Erol Ö., Paslı Gürdoğan E., Akgün Kostak M., Kurt S., Ünsar S. “Hemşirelik Eğitiminde Öesleki Beceri Laboratuarının Önemi” 16. Ulıusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Antalya. (Ekim 2014)
 • Kurt S., Can G. “Kanserli Hastaların Periferal Nöropatiye İlişkin Görüşleri” 16. Ulıusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Antalya. (Ekim 2014)
 • Ünsar S., Kurt S. Akgün Kostak M.,, “Sitotoksik İlaçları Hazırlayan Hemşirelerin Maruziyetlerinin İncelenmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Trabzon, 1-3 Mayıs. (Mayıs 2014)
 • Kurt S., Ünsar S., Gültekin Ö. “Kronik Hastalıklarda Alterantif/Tamamlayıcı Yöntemlerin Kullanımı: Literatür İncelemesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, Trabzon, 1-3 Mayıs 2014. (Mayıs 2014)
 • Ünsar S, Erol Ö, Kurt S, Türüng F, Sekmen I, Sak C, Türksen S. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının incelenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon. (Sözel bildiri) (Mayıs 2014)
 • Paslı Gürdoğan E., Çetinkaya Uslusoy E., Kurt S., Yasak K. “Hemşirelik öğrencilerinde benlik saygısı ve iletişim becerileri” II. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 10-12 Nisan 2014, ÇANAKKALE (Nisan 2014)
 • ‘Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Hakkındaki Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi’, 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, s.274, Gaziantep, 2011. (Nisan 2011)
 • ‘Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Riskinin Değerlendirilmesi’ (Poster) I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Çeşme/İzmir, 21-23 Ekim 2010. (Ekim 2010)
 • Kanserli Hastalarda Semptom Kontrolünün Değerlendirilmesi, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya
 • Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri, 8. Ulusal Hemşerilik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, Ankara.
 • Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özeti Kitabı, Nevşehir
 • Obezite ve Sağlık Bakımı, 7. Ulusal Hemşerilik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, İstanbul
 • Stres ve Hemşirelik Yaklaşımı, 7. Ulusal Hemşerilik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, İstanbul
 • Hepatit B’den Korunalım, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, 156, Ordu

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Hemşireler Derneği

Projeler

 • Hemşirelik Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuarın Önemi
 • Doğum Kadın ve Çocuk Sağlığına İlişkin Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Mesleki Laboratuarın Önemi
 • Edirne Merkezde Ev Ortamında Yaşayan Yaşlı Bireylerin Günlük Yaşam Aktiviteleri, Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri

Ödüller

 • 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Öğrencilerin Cam Tavan Sendromu ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, İsimli Poster Bildiri İkincilik Ödülü
 • Trakya Üniversitesi Vakfı Yayın Teşvik Ödülü
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü

» Verdiği Dersler

Afetlerde İlkyardım

Bilgiye Ulaşma ve Sunum Teknikleri

Hemşirelikte Eleştirel Düşünme

Hemşirelikte Öğretim

İç Hastalıkları Hemşireliği

İlkyardım

Onkoloji Hemşireliği