» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • E. Demirel, S. Zeren, K. Hakan, Smart contracts in tourism industry: a model with blockchain integration for post pandemic economy, 10.1080/13683500.2021.1960280, CURRENT ISSUES IN TOURISM, pp. , 2021

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Engin DEMİREL, Seda KARAGÖZ, "Public and Private Sector Health Finance Relation on Health Status Indicators of National Health Systems", 2nd International Conference of Development and Economy, Thessaloniki, Greece. (Haziran 2017)
 • Seda KARAGÖZ ZEREN, Nabila DJAADİ, Esra ERGİN, "TÜRKİYE İLLERİNDE BULUNAN KONAKLAMA TESİSLERİNDE KONAKLAYAN TURİST SAYISI VE KONAKLAMA SÜRELERİNİN ANALİZİ: EDİRNE İLİ", Trakya Üniversiteler Birliği 2.Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, 15-16.05.2017 (Mayıs 2017)
 • Seda KARAGÖZ ZEREN, "Finansal Performans Analizi: Borsa Istanbul Turizm Endeksinde Işlem Gören Şirketlerin Incelenmesi",III.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barselona-İspanya,27-30.04.2017 (Nisan 2017)
 • Seda KARAGÖZ ZEREN, Engin DEMİREL,"OECD Ülkeleri Sağlık Durum Göstergeleri Ölçütlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ve Panel Data Analizi Ile Karşılaştırılması",III.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barselona-İspanya,27-30.04.2017 (Nisan 2017)
 • Seda KARAGÖZ ZEREN, "Kurumsal Yönetim Uygulamalari: Bist Kurumsal Yönetim Endeksinde Işlem Gören Firmalarin Web Sitelerinin Incelenmesi",III.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barselona-İspanya,27-30.04.2017 (Nisan 2017)
 • Gamze YAKAR , Seda KARAGÖZ ZEREN, Elif Deren ÜNAL, "A STUDY FOR MEASURING THE ETHICAL VALUES OF ACADEMICIAN IN TURKEY: THRACE REGION", 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (IConGFESR), Bahçeşehir University, Istanbul/Turkey. (Aralık 2016)
 • Gürkan KOLAYLI, Seda KARAGÖZ ZEREN, Nabila DJAADİ, "Ethics ans Corruption on the Healthcare Sector: Literature Review", 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (IConGFESR), Bahçeşehir University, Istanbul/Turkey. (Aralık 2016)
 • Seda KARAGÖZ,"Contemporary Technological Developments in Health Care Finance and Their Effects on Financial Synergy", International Conference on Social Sciences and Humanities, ICSSH 2016-Challenges: From Diversity to Synergy, International Balkan University, Skopje, 13-15 May 2016. (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • SEDA KARAGÖZ ZEREN, KIYMET TUNCA ÇALIYURT "Borsa Istanbul’da Yer Alan Finansal Kiralama Sirketlerinin Konsolide Bilançolarına Benford Yasasının Yazar Bilgisi Uygulanması", PROF. DR. FEHMI YILDIZ ANISINA MUHASEBE FINANS VE DENETIMDE GÜNCEL KONULAR 2017,ISBN: 978-975-374-216-0, Trakya Üniversitesi Yayın No:191. (Aralık 2017)
 • Seda KARAGÖZ ZEREN, Süleyman GÖKHAN GÜNAY, "Borsa Istanbul Ticaret Endeskinde Islem Gören Firmaların Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi ile Yazar Bilgisi Belirlenmesi",PROF. DR. FEHMI YILDIZ ANISINA MUHASEBE FINANS VE DENETIMDE GÜNCEL KONULAR 2017,ISBN: 978-975-374-216-0, Trakya Üniversitesi Yayın No:191. (Aralık 2017)
 • İsmail KOCAYUSUFOĞLU, Seda KARAGÖZ, Matematik Tarihi (Kısa bir Gezinti), İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayıncılık, Eskişehir, 2010, ISBN:978-605-137-035-4, ISBN:978-605-137-036-1.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

2.ULUSLARARASI TRAKYA MUHASEBE FİNANS VE DENETİM SEMPOZYUMU
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Stratejik Planlama Açısından Bölge Halkının Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BAP

Ulusal » Diğer » Diğer

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE VE DENETİM SEMPOZYUMU
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BAP