» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Engin DEMİREL, Seda KARAGÖZ, "Public and Private Sector Health Finance Relation on Health Status Indicators of National Health Systems", 2nd International Conference of Development and Economy, Thessaloniki, Greece. (Haziran 2017)
  • Seda KARAGÖZ ZEREN, Nabila DJAADİ, Esra ERGİN, "TÜRKİYE İLLERİNDE BULUNAN KONAKLAMA TESİSLERİNDE KONAKLAYAN TURİST SAYISI VE KONAKLAMA SÜRELERİNİN ANALİZİ: EDİRNE İLİ" (Mayıs 2017)
  • Seda KARAGÖZ ZEREN, "Finansal Performans Analizi: Borsa Istanbul Turizm Endeksinde Işlem Gören Şirketlerin Incelenmesi" (Nisan 2017)
  • Seda KARAGÖZ ZEREN, Engin DEMİREL,"OECD Ülkeleri Sağlık Durum Göstergeleri Ölçütlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ve Panel Data Analizi Ile Karşılaştırılması" (Nisan 2017)
  • Seda KARAGÖZ ZEREN, "Kurumsal Yönetim Uygulamalari: Bist Kurumsal Yönetim Endeksinde Işlem Gören Firmalarin Web Sitelerinin Incelenmesi" (Nisan 2017)
  • Gamze YAKAR , Seda KARAGÖZ ZEREN, Elif Deren ÜNAL, "A STUDY FOR MEASURING THE ETHICAL VALUES OF ACADEMICIAN IN TURKEY: THRACE REGION", 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (IConGFESR), Bahçeşehir University, Istanbul/Turkey. (Aralık 2016)
  • Gürkan KOLAYLI, Seda KARAGÖZ ZEREN, Nabila DJAADİ, "Ethics ans Corruption on the Healthcare Sector: Literature Review", 7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (IConGFESR), Bahçeşehir University, Istanbul/Turkey. (Aralık 2016)
  • Seda KARAGÖZ,"Contemporary Technological Developments in Health Care Finance and Their Effects on Financial Synergy", International Conference on Social Sciences and Humanities, ICSSH 2016-Challenges: From Diversity to Synergy, International Balkan University, Skopje, 13-15 May 2016. (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • İsmail KOCAYUSUFOĞLU, Seda KARAGÖZ, Matematik Tarihi (Kısa bir Gezinti), İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayıncılık, Eskişehir, 2010, ISBN:978-605-137-035-4, ISBN:978-605-137-036-1.