» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Counseling Trainees' Views Towards Usage of Online Counseling in Psychological Services (Mart 2019)
 • A Study On Prospective School Counselors? Views On School Violence. Universal Journal of Educational Research (Ocak 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Görücü Usulüyle Evlenen Çiftlere Göre Evlilik, Evlilikte Yaşanan Problemler ve Çözümü. (Ekim 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Travma Psikolojik Danışmanlığı (Eylül 2019)
 • Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (Eylül 2018)
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Engelli Kadınlarla Gerçekleştirilen Bir Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması: Edirne İli Örneği (Aralık 2019)
 • Yükseköğretimde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları (Mayıs 2019)
 • Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Profilini ve Oryantasyon Gereksinimlerini Belirleme Çalışması. (Ocak 2019)
 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ. (Mart 2018)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Okullardaki Rehberlik Servisini Değerlendirmeleri (Eylül 2017)
 • Şiddet ve Saldırganlığın Azaltılmasında Önleme ve Müdahale Programlarının Etkililiği Meta Analiz Çalışması. (Mart 2014)
 • İlköğretim Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları ile Yaş Cinsiyet Başarı Durumu ve Öfke Arasındaki İlişkiler. (Ekim 2012)
 • Çocuk Ve Ergenlerde Şiddet Ve Saldırganlığı Önleme Programının Ergenlerin Saldırganlık Düzeyini Azaltmadaki Etkisi. (Haziran 2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Durumluluk Sınav Kaygısını Yordamada Ruminatif Tepkiler ve Cinsiyetin Rolü (Ekim 2019)
 • Yükseköğretimde İstenmeyen Öğrenci Davranışları (Haziran 2019)
 • Yoganın Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Azaltmadaki Etkisi. (Haziran 2019)