» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • The Roles of Seeking Psychological Help, Self-Stigma and Self-Construal in Prediction of Attitudes towards Seeking Psychological Help. (Ocak 2021)
 • Bilişsel Duygu Düzenleme ve Değer Tercihlerinin Flört Şiddetini Yordama Gücü (Ocak 2020)
 • Counseling Trainees' Views Towards Usage of Online Counseling in Psychological Services (Mart 2019)
 • A Study On Prospective School Counselors? Views On School Violence. Universal Journal of Educational Research (Ocak 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Görücü Usulüyle Evlenen Çiftlere Göre Evlilik, Evlilikte Yaşanan Problemler ve Çözümü. (Ekim 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Parenting and Child Sexuality Questionnaire Reliablity and Validity Study of Turkish (Ekim 2019)
 • Examination Of School Violence In Counseling Education (Ekim 2018)
 • Trakya Üniversitesi Uluslar Arası Öğrenci Profili ve Oryantasyon Gereksinimleri (Ekim 2018)
 • THE EVALUATION OF GROUP COUNSELING ON DISABLED WOMEN (Şubat 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Travma Psikolojik Danışmanlığı (Eylül 2019)
 • Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (Eylül 2018)
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Genç Yetişkinlerde Siber Flört Şiddeti Kategorilerini Yordayan Risk Faktörlerinin İncelenmesi (Haziran 2022)
 • 21. Yüzyılda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Siber Riskler (Ocak 2022)
 • Görücü Usulüyle Evlenen Çiftlere Göre Evlilik, Evlilikte Yaşanan Problemler ve Çözümü (Ekim 2021)
 • Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlığın Önlemesi: Bir Grup Rehberliği Programı (Haziran 2021)
 • Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Bilgi Düzeyleri ile Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Bildirme Tutumlarının İncelenmesi (Haziran 2020)
 • Ebeveynlik ve Çocuk Cinselliği Anketi’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Şubat 2020)
 • Engelli Kadınlarla Gerçekleştirilen Bir Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması: Edirne İli Örneği (Aralık 2019)
 • Yükseköğretimde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları (Mayıs 2019)
 • Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Profilini ve Oryantasyon Gereksinimlerini Belirleme Çalışması. (Ocak 2019)
 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ. (Mart 2018)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Okullardaki Rehberlik Servisini Değerlendirmeleri (Eylül 2017)
 • Şiddet ve Saldırganlığın Azaltılmasında Önleme ve Müdahale Programlarının Etkililiği Meta Analiz Çalışması. (Mart 2014)
 • İlköğretim Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları ile Yaş Cinsiyet Başarı Durumu ve Öfke Arasındaki İlişkiler. (Ekim 2012)
 • Çocuk Ve Ergenlerde Şiddet Ve Saldırganlığı Önleme Programının Ergenlerin Saldırganlık Düzeyini Azaltmadaki Etkisi. (Haziran 2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Durumluluk Sınav Kaygısını Yordamada Ruminatif Tepkiler ve Cinsiyetin Rolü (Ekim 2019)
 • Yükseköğretimde İstenmeyen Öğrenci Davranışları (Haziran 2019)
 • Yoganın Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Azaltmadaki Etkisi. (Haziran 2019)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Pandemi Sürecinde Algılanan Stres ve Psikolojik Sağlamlığın Bilişsel Kontrol/Esnekliği Yordama Düzeyleri (Mart 2022)
 • Alanda Çalışan Rehber Öğretmenlerin Mesleğe İlişkin Görüşleri (Nisan 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çocuk ve Ergenlerde Travma, Kayıp ve Yas Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları- Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas Sürecinde Uyum/Uyumsuzluk ve Psikopatoloji (Eylül 2021)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Teknoloji Kullanımında Bugünün Bilinçli Ebeveynleri Yarının Bilinçli Çocukları
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

SORU TİPİ İLE SINAV KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

» Verdiği Dersler

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Eğitim Psikolojisi

Grupla Psikolojik Danışma

Kadın ve Şiddet

Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Rehberlik

Test Dışı Teknikler

Travma sonrası psikolojik danışma