» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Evaluation Of Two Predictive Models For Prognosis On Isolated Head Injured Cases. Kocaturk M, Akıncı AT, Şimşek O, Cobanoglu S, Sut N (Ocak 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Von Hippel Lindau Hastalığı ile İlişkili Multipl Progresif Kranyal ve Spinal Hemanjiyoblastomlar: Olgu Sunumu B Tütüncüler, O Şimşek, Ş Giray, S Çobanoğlu (Ekim 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Emilebilen Seluloz Kanama Durdurucu Kullanimina Bagli Reaktif Epidural Koleksiyon: Olgu Sunumu. Banu Tütüncüler, Sebahattin Çobanoğlu, Hacı Mehmet Saygı. IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi (Ekim 2013)