» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Yüksel V, Güçlü O, Yılmaz E, Hüseyin S, Özkara T, Atakan YS, Canbaz S. Superior mezenterik arter tromboembolisi sonrası cerrahi sonuçları etkileyen faktörler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2017;25(4):580-585. (Aralık 2017)
 • Hüseyin S, Guclu O, Yüksel V, Erkul GSA, Can N, Turan F, Canbaz S. İnfrarenal kros-klemp nedeniyle gelişen karaciğer hasarından korunmada papaverin ve askorbik asid. Bir deneysel çalışma. Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery 2017;32(3):197-201. (Mayıs 2017)
 • Gurkan S, Gur O, Yuksel V, Tastekin E, Huseyin S, Gur DO, Canbaz S. The Effect of Distention Pressure on Endothelial Injury and Vasodilatation Response in Saphenous Vein Grafts: Conversion of a Bypass Graft to a dead Pipe. Kardiochir Torakochirurgia Pol 2014; Jun 11(2):119-125. doi: 10.5114/kitp.2014.43836. (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Canbaz S, Unal S, Dikmengil M, Duran E. The Evaluation of Arterial and Venous Grafts with Intraoperative Flowmeter Techniques in Coronary Artery Bypass Grafting Operations. Clinical Study. Balkan Medical J 2010;27(4):411-416. (Ekim 2010)
 • Ozalp B, Canbaz S, Huseyinova G, Duran E. Histopathological Comparison of Vascular Wall Damage Created by External Cross-clamp and Endoluminal Balloon Occlusion Techniques. J Cardiovasc Surg 2009;50(4):545-553. (Ekim 2009)
  1
  ATIF
 • Cicin I, Usta U, Sezer A, Canbaz S, Uzunoglu S, Karagol H, Genchellac H, Karasalihoglu AR. Synchronous Tonsil, Gallbladder, and Cardiac Metastases Without Any Other Visceral Metastases of Malignant Melanoma. Onkologie 2009;32(4):197-199. (Temmuz 2009)
 • Canbaz S, Erbas H, Huseyin S, Duran E. The Role of Inflammation in Atrial Fibrillation Following Open Heart Surgery. J Int Med Res 2008;36(5):1070-1076. (Eylül 2008)
  2
  ATIF
 • GALA Trial Colloborative Group, Lewis SC, Warlow CP, Bodenham AR, Colam B, Rothwell PM, Torgerson D, Dellagrammaticas D, Horrocks M, Liapis C, Banning AP, Gough M, Gough MJ. General Anaesthesia Versus Local Anaesthesia For Carotid Surgery (GALA): A Multicentre, Randomised Controlled Trial. Lancet 2008;372(9656):2132-2142. (Colaborators 684) Canbaz S. (Nisan 2008)
 • Gur O, Canbaz S, Halici U, Duran E. A Splenic Injury due to Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm -Case Report. J Cardiovasc Surg 2007;48(4):528. (Ekim 2007)
 • Gur O, Canbaz S, Karaca OG, Duran E. Iatrogenic Femoral Arterio-venous Fistula and Pseudoaneurysm Following Catheter Insertion for Hemodialysis. J Cardiovasc Surg 2007;48(2):257-258. (Nisan 2007)
 • Gürkan S, Sunar H, Canbaz S, Duran E. Late Manifestation of a Pseudoaneurysm in the Descending Thoracic Aorta. Vasa 2006;35(2):112-114. (Nisan 2006)
 • Karaca OG, Canbaz S, Gur O, Duran E. Bilateral Venous Thrombosis and Lymphedema in Upper Extremities of the Patients with Lung Cancer. J Cardiovasc Surg 2005;46(5):523-524. (Eylül 2005)
 • Canbaz S, Turgut N, Halici U, Sunar H, Balci K, Duran E. Brachial Plexus Injury During Open Heart Surgery- Controlled Prospective Study. Thorac Cardiovasc Surg 2005;53(5):295-299. (Mayıs 2005)
  2
  ATIF
 • Canbaz S, Turgut N, Duran E. Neuroapraxia, Neuropraxia or Neurapraxia. Ann Thorac Surg 2005;80(2):791-792. (Nisan 2005)
 • Canbaz S, Turgut N, Halici U, Duran E. Diagnosis of Phrenic Nerve Injury After Cardiac Surgery. Ann Thorac Surg 2004;78(4):1517. (Ekim 2004)
 • Ege T, Tatli E, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Sunar H, Ozalp B, Duran E. The Importance of Intrapericardial Drain Selection in Cardiac Surgery. Chest 2004;126:1559-1562. (Haziran 2004)
  4
  ATIF
 • Canbaz S, Ege T, Halici U, Duran E. Effect of Obesity on Risks After Coronary Artery Bypass Grafting. Am Heart J 2004;148(5):e22. (Mayıs 2004)
 • Simsek O, Kilincer C, Sunar H, Hamamcioglu MK, Canbaz S, Cobanoglu S, Duran E. Surgical Management of Combined Stab Injury of the Spinal Cord and Aorta -Case Report-. Neurol Med Chirur 2004;44:263-265. (Mayıs 2004)
 • Canbaz S, Ege T, Eray IC, Duran E. False Aneurysm of the Radial Artery with Stab Injury of the Brachial Artery, Median and Ulnar Nerves: An Unusual Presentation. J Cardiovasc Surg 2004;45(2):169-170. (Nisan 2004)
 • Canbaz S, Sunar H, Yuksel V, Duran E. Trombektomi Sonrası Posterior Tibial Arter Pseudoanevrizması. J Cardiovasc Surg 2004;45(1):87-88. (Ocak 2004)
 • Ege T, Arar C, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Sunar H, Yuksel V, Duran E. Kardiopulmoner Bypass Sonunda Protaminin Neden Olduğu Akciğer Hasarı ve Lökosit Sekestrasyonunu Önlemede Aprotinin ve Pentoksifilinin Önemi. Thorac Cardiovasc Surg 2004;52(1):10-15. (Ocak 2004)
  1
  ATIF
 • Sunar H, Huseyinova G, Canbaz S, Halici U, Duran E. Nadroparinin Koagülasyon Mekanizmasına Etkis: Ultrastrüktürel Analiz. Blood Coagul Fibrinol 2003;14(8):703-706. (Ekim 2003)
 • Ege T, Canbaz S, Pekindil G, Duran E. Bilateral Kavikulaların Medial Başlarının Hipertrofisi ve Retrosternal Yerdeğiştirmesi ile Brakiosefalik Vene Bası. Int Angiol 2003;22(3):325-327. (Ekim 2003)
 • Canbaz S, Duran E. İskemi-reperfüzyon çalışmaları ve diabetes mellitus. Br J Anaesth 2003;91:158-159. (Temmuz 2003)
 • Canbaz S, Duran E, Ege T, Sunar H, Cikirikcioglu M, Acipayam M. Koroner Arter Cerrahisinde Myokard İskemi-Reperfüzyon Hasarına İntra-Koroner Verilen Vitamin E'nin Etkileri. Thorac Cardiovasc Surg 2003;51(2):57-61. (Nisan 2003)
  1
  ATIF
 • Ege T, Canbaz S, Yuksel V, Duran E. Perikardiyal sıvıdaki pro-inflamatuar sitokinlerin hemodinamik parametreler etkisi. Cytokine 2003;23(1-2):47-51. (Ocak 2003)
 • Ege T, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Arar C, Edis M, Duran E. Kardiyopulmoner bypass esnasında pulmoner arter dolaşımının önemi. J Int Med Res 2003;31(1):17-25. (Ocak 2003)
 • Canbaz S Acipayam M, Gurbuz H, Duran E. Komplike femur kırığı fiksasyonunu takiben profunda femoris arterin perforan dalının yalancı anevrizması. J Cardiovasc Surg 2002;43(4):519-521. (Ekim 2002)
  3
  ATIF
 • Canbaz S, Ege T, Sunar H, Cikirikcioglu M, Acipayam M, Duran E. Koroner arter bypass cerrahisinde kardiyopulmoner bypasın androjen hormonlar üzerine etkisi. J Int Med Res 2002;30(1):9-14. (Mayıs 2002)
 • Duran E, Canbaz S, Ege T, Acipayam M. Periferik arter bypass operasyonlarını takiben sentetik greft açıklığında aspirin ve klopidogrelin karşılaştırılması. Platelets 2001;12:503-504. (Kasım 2001)
 • Yalcinbas YK, Sasmaz H, Canbaz S. Torasik sol böbrek: Göğüs cerrahları için ayrıcı tanıda bir muamma. Ann Thorac Surg 2001;72:281-283. (Nisan 2001)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hüseyin S, Yüksel V, Sivri N, Gür Ö, Gürkan S, Canbaz S, Ege T, Sunar H. Surgical Management of Iatrogenic Femoral Artery Pseudoaneurysms: A 10-year Experience. Hippokratia 2013; Oct 17(4):332-336. (Ekim 2013)
  1
  ATIF
 • Sunar H, Ege T, Canbaz S, Cikirikcioglu M, Edis M, Halici U, Duran E. In Situ Saphenous Bypass in the Treatment of Infrainguinal Synthetic Graft Infections. Chirurgia 2006;19(1):57-59. (Ocak 2006)
 • Duran E, Canbaz S, Acipayam M, Gur O. Our Experiences with Adult Type Aortic Coarctation. Chirurgia 2006;19(1):49-51. (Ocak 2006)
 • Canbaz S, Ege T, Acipayam M, Duran E. The Effect of Hyaluronic Acid on Vascular Surgical Adhesions. Internet J Thorac Cardiovasc Surg 2005;7(1). (Temmuz 2005)
 • Canbaz S, Kocailik A, Duran E. Hepatic Artery Aneurysms. Internet J Thorac Cardiovasc Surg 2005;7(2). (Nisan 2005)
 • Canbaz S, Turgut N, Halici U, Ege T, Duran E. Atherosclerosis and Peripheral Neurological Problems. Japan Heart J 2004;45(3):547-549. (Temmuz 2004)
 • Canbaz S, Turgut N, Halici U, Balci K, Ege T, Duran E. Kalp Cerrahisi Esnasında Oluşan Frenik Sinir Hasarının Elektrofizyolojik Değerlendirmesi -Prospektif, Kontrollü, Klinik Çalışma-. BMC Surg 2004;4(1):2. (Ocak 2004)
  3
  ATIF
 • Acıpayam M, Canbaz S, Duran E. Arteriovenöz Fistül Greftinde Greftotomiden Gelişen Bir Pseudoanevrizma. Internet J Thorac Cardiovasc Surg 2003;6(1). (Ocak 2003)
 • Canbaz S, Edis M, Ege T, Duran E. Bilateral Süperfisyal Femoral Arter Anevrizması. Internet J Thorac Cardiovasc Surg 2003;6(1). (Ocak 2003)
 • Sunar H, Canbaz S, Edis M, Duran E. Karotis arter yaralanmasında değişik bir tamir tekniği. J Vasc Endovasc Surg Extra 2002;4:35-36. (Ekim 2002)
 • Canbaz S, Ege T, Saygin G, Sunar H, Duran E. Bilateral popliteal arter anevrizması; soldakinin rupturü ve pseudoanevrizma gelişimi. EJVES Extra 2002;3(2):36-38. (Mart 2002)
 • Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Akata F, Ozbay G. Brusella endokarditte aortik vejetasyonun eksizyonu. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2001;9(1):59-61. (Eylül 2001)
 • Canbaz S, Kolbakir F, Keceligil HT, Demir Z, Erk MK. Koroner Sinus Diastolik Balon Pulsasyonun İskemik Myokard Üzerine Etkisi. Exp Clin Cardiol 2001;6(2):99-104. (Mart 2001)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akıncı M, Oltulu Ç, Karadağ ÇH, Hüseyin S, Gündüz Ö, Topuz RD, Canbaz S. The effects of in-vitro used amitriptyline, fluoxetine, tranylcypromine and venlafaxine on saphenous vein grafts that are oftenly used in coronary artery bypass surgery. Association of Thrace Universities, 1st International Health Sciences Congress 2017, Edirne. (Aralık 2017)
 • Oltulu Ç, Akıncı M, Yeşil Devecioğlu T, Akgül SV, Akgün SG, Motör D, Canbaz S, Şardaş S. Mesleki olarak antineoplastik ilaçlara maruz kalan sağlık çalışanlarında jenotoksisite riskinin araştırılması. 53rd Congress of the European Society of Toxicology. 2017 Bratislava. (Kasım 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Zorkun CS, Yalta AK, Koçak Z, Gürlertop HY, Canbaz S, Tüfekçioğlu O. Sağ atriumda büyük kitle ile seyreden hepatosellüler karsinom. Global Cardio-oncology Summit. Londra 2017. (Eylül 2017)
 • Hüseyin S, Yüksel V, Erkul AGS, Can N, Turan FN, Canbaz S. Prevention of hepatic injury with ascorbic acid and papaverine due to infrarenal cross clamping on experimental study. 13th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 2017 Çeşme, İzmir. (Mart 2017)
 • Yüksel V, Taştekin E, Güçlü O, Halıcı Ü, Hüseyin S, Turan FN, Canbaz S. Temporal arteritli hastaların biopsilerinin klinik ve patolojik incelemesi. 13th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 2017, Çeşme, İzmir. (Mart 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Kardiyotoksisite. Balkan KardiyoOnkoloji Günleri 30 Kasım- 1 Aralık 2017 Edirne (Kasım 2017)
 • Balkan KardiyoOnkoloji Zirvesi 13 Mayıs 2017, Edirne (Mayıs 2017)
 • Canbaz S. Kanser ve Kalp Cerrahisi. Balkan KardiyoOnkoloji Zirvesi 13 Mayıs 2017 Edirne. (Mayıs 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Doç.Dr. Murat Günday'ın, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent Kadrosuna Atanmasında Jüri Üyeliği (Rapor Yazarak) (Aralık 2017)
 • Doç.Dr. Onursal Buğra'nın, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent Kadrosuna Atanmasında Jüri Üyeliği (Rapor Yazarak) (Aralık 2017)
 • Yrd.Doç.Dr. Okay Güven Karaca'nın, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalına Yard. Doç.Dr. Olarak Yeniden Atanmasında Jüri Üyeliği (Haziran 2017)
 • Dr. Orhan Fındık'ın, Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında, Doçentlik Ünvan Sınavı Jüri Üyeliği (Dosya İnceleme Aşamasında Rapor Yazarak ve Sözlü Sınav Aşamasında) (Nisan 2017)
 • Dr. Mete GÜRSOY'un Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Doçentlik Ünvan Sınavı Jüri Üyeliği (Rapor Yazarak) (Nisan 2017)
 • Dr. Ali İhsan Parlar'ın Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Doçentlik Ünvan Sınavı Jüri Üyeliği (Dosya Değerlendirme Aşamasında Rapor Yazarak ve Sözlü Sınavında) (Nisan 2017)
 • Prof. Dr. Enver Duran'ın, Arel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Profesör kadrosuna Atanmasında Jüri Üyeliği (Nisan 2017)

Projeler

 • Çağatay Oltulu, Suat Canbaz, Melek Akıncı, Tuğçe Yeşil Devecioğlu, Deniz Motör, Semra Şardaş, Serra Vildan Akgül, Sevcan Gül Akgün. Antineoplastik ajanlara iş ortamında maruz kalan sağlık çalışanlarında genotoksisite riskinin araştırılması. (Nisan 2017)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Antineoplastik ajanlara iş ortamında maruz kalan sağlık çalışanlarında genotoksisite riskinin araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP

» Verdiği Dersler

Aort Kapak Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

 • Aort Kapak Anatomisi
  Aort Kapak Fizyolojisi 
  Aort Darlığı Kliniği ve Tanısı
  Aort Yetmezliği Kliniği ve Tanısı
  Aort Kapak Cerrahisi Tarihçesi
  Aort Darlığı Kapak Tamiri
  Aort Yetmezliği Kapak Tamiri
  Aort Kapak Replasmanı
  Aort Kapak Cerrahisi Sonrası Sonuçlar ve Takip

Mitral Kapak Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

 • Mitral Kapak Anatomisi
  Mitral Kapak Fizyolojisi
  Mitral Darlığı Kliniği ve Tanısı
  Mitral Yetmezliği Kliniği ve Tanısı
  Mitral Kapak Cerrahisi Tarihçesi
  Mitral Darlığı Kapak Tamiri
  Mitral Yetmezliği Kapak Tamiri
  Mitral Kapak Replasmanı
  Mitral Kapak Cerrahisi Sonrası Sonuçlar ve Takip