» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • S. Koralp Güreşir, "İhanetin Mekanından Mücadele ve Kurtuluşun Mekanına: Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Şiirlerini Coğrafya Merkezli Okuma Denemesi" Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. 5, S. 9, 2015, s. 133-143. (Ocak 2015)
  • Halûk Harun Duman, S. Koralp Güreşir, “Savaş ve Edebiyat”, Turkish Studies, Volume 4 Issue 1-1, s. 29-77.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Salih Koralp Güreşir (Hzl), Keçecizade Macit Paşa, İberistan-ı Almani Namıdiğer Almancadan Mütercem 190 Hikaye, Akıl Fikir Yayınları İstanbul 2016. (Haziran 2016)
  • S. Koralp Güreşir, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Alegori”, Cengiz Aytmatov Tematik İncelemeler, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara 2010, s. 101-116.
  • S. Koralp Güreşir, “Tiyatro”, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, İstanbul 2010, s. 423-434.

Diğer

  • S. Koralp Güreşir, “Hatırlanan Harbin Unutulan Romanı”, Kar Çiçekleri, Nefti Yayınları, İstanbul 2009. (Kitap tanıtma)
  • Salih Koralp Güreşir, “Ahmet Haşim’in Şiir Coğrafyası”, Türk Edebiyatı, S. 419, s. 38-40

» Verdiği Dersler

Türk Dili I-II

» Duyurular