» Biyografi

1960 lı yılları başlarında Şanlıurfa ili, halfeti İlçesi, Fıstıközü köyünde dünyaya gelgim.
İlk öğrenimimi Fıstıközü Köyü İlkokulu nda  tamamlama müteakip orta öğrenimimi Gaziantep İsmet Paşa Lisesi nde tamamladım. Lisans öğrenimimi Gazi Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü  /ANKARA (1987)  de tamamladım. Aynı yıl, MEB Öğretmen Yeterlilli Sınavı sıralamasında  ilk 10. sıradan Balıkesir Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi İngilizce Öğretmeni olarak atamam yapıldı; ancak,göreve başlamadım ve özel sektörde İstanbul  Dış Ticaret Sorumlusu olarak, öğrencilik yıllarımdan beri part-time çalıştığım  firmadaki işime full-time olarak devam etmeye karar verdim.Bir yandan çalışırken diğer yandan İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisad-ı Enstitüsü, Uluslararası işletmecilik Proğramı(İNGİLİZCE) na devam ettim ve bitirdim (1989).1989 Aralık ayında, 211.dönem yedek subay adayı olarak Levazım Maliye Okulu/ Küçükyalı İstanbul'a başladım(1989). Okulu bitirmeme müteakip, 41.Piyade Tugayı na Levazım Asteğmen olarak atandım(Mart-1990) .Askerlik görevim bittikten(Mart-1991)  sonra tekrar eski çalıştığım iş yerine(SUDE Suni Dericilik Sanayi A.Ş) döndüm; İç ve Dış Ticaret Sorumlulusu çalışmaya başladım ve aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte imza yetkilisi oldum.  29.12.1992 tarihinde özel sektörden ayrılarak MEB da Edirne İli, İpsala Lisesi, İngilizce öğretmeni olarak göreve başladım. Ekim-1996 da Trakya Üniversitesi tarafından açılan Okutman kadrosuna başvurdum. Sınavı kazanarak Mart-1997 de MEB muafakatı sonucu YÖK bünyesinde çalışmaya başladım. Yüksek Lisans öğrenimimi Trakya Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, EYTEPE proğramında Kasım-2001 de tamamladım. 2006-2009 yılları arası kuruluş sürecinde yer aldığım Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Md.Yrd. olarak görev yaptım. Mayıs 2009 dan beri İktisat Fakültesi Mesleki Yabancı Dil Derslerini ve Rektörlük Yabancı Diller Bl. bşk.lığı tarafından verilen eğitim-öğretimle ilgili sorumlulukları yerine getirmekteyim.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Avrupa Birliği Sürecinde Öğretmen- Öğrenci İlişkilerine Genel Bir Bakış", Oluşum Dergisi, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, Yıl :13, Sayı : 49 EDİRNE (Mart 2005)
  • CELEP C. , ERDOĞAN S., Orta Öğretimde Olumlu Öğretmen- Öğrenci İlişkileri, Eğitim ve Bilim, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Cilt :27, Sayı: 124 ANKARA (Temmuz 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • "Etkili Öğretimde Olumlu Öğretim Elemanı- Öğrenci İlişkilerinin Rolü", Muğla Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu (Mayıs 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Number One, A Coursebook, Aralık-2010, ANKARA Data Yayınları (Ortak Kitap Yazımı) (Aralık 2010)

» Verdiği Dersler

ESP ( English for Business Administration) - I /II/ III/IV