» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Arıcak, O. T., Dündar, Ş., Saldana, M. (2015). Mediating effect of self-acceptance between values and offline/online identity expressions among college students. Computers in Human Behavior, 49, 362–374.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dündar, Ş. (2019). An evaluation of the intentions of preservice teachers to use the case study method in social studies classes. Issues in Educational Research, 29(2), 384-401. http://www.iier.org.au/iier29/dundar.pdf (Nisan 2019)
 • Dündar, Şahin. (2019). Examining the Relationship Between Preservice Teachers’ Interest inVarious Disciplinary Areas of Social Studies and Their Planned Teaching Effort for These Disciplines’Topics. i.e.: inquiry in education, 11(1). https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1217416.pdf
 • Dündar, Ş. (2018). Exploring the Relationship Between Constructivist Learning Environments, Attitudes, Academic Delay of Gratification, and Teaching Efficacy Beliefs in a Social Studies Teaching Course. Journal of International Social Studies, 8(2), 3-28. http://www.iajiss.org/index.php/iajiss/article/view/367/287 (Kasım 2018)
 • Dündar, Ş. (2015). Are Prospective Elementary School Teachers’ Social Studies Teaching Efficacy Beliefs Related to Their Learning Approaches in a Social Studies Teaching Methods Course?. Australian Journal of Teacher Education, 40(7), 70-85. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2015v40n7.6
 • Dündar, Ş. (2014). Reasons for Choosing the Teaching Profession and Beliefs about Teaching: A Study with Elementary School Teacher Candidates. College Student Journal, 48(3), 445-460.
 • Dündar, Ş., Acar Güvendir, M., Onat Kocabıyık, O., & Papatga, E. (2014). Which elementary school subjects are the most likeable, most important, and the easiest? Why?: A study of science and technology, mathematics, social studies, and Turkish. Educational Research and Reviews, 9(13), 417-428.
 • Dündar, Ş. (2014). Algılanan anne-baba ve öğretmen akademik katılım ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [The adaptation of the perceived parental and teacher academic involvement scale into Turkish]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 369-382. http://ebad-jesr.com/
 • Dündar, Ş. (2014). Burnout in prospective elementary school teachers: Is it related to reasons for choosing the elementary school teaching major, beliefs about the teaching career and satisfaction with the choice?. Educational Research and Reviews, 9(4), 110-117.
 • Dundar, S., & Rapoport, A. (2014). Elementary Students’ Attitudes toward Social Studies, Math, and Science: An Analysis with the Emphasis on Social Studies. The Councilor: A Journal of the Social Studies, 75(2).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Dündar, Ş. (2018). Concerns About Teaching: The Case of Preservice Social Studies Teachers. Paper presented at 14th International Conference on Social Sciences, Frankfurt 2-3 March 2018. Conference Proceedings Volume II (pp. 27-33). https://lib.euser.org/14th_ICSS_2018_Proceedings_Book_Vol2_ISBN_9781642553970.pdf (Mart 2018)
 • Dündar, Ş. (2018). An examination of the necessity and functionality of courses required in a social studies teacher education program. Paper presented at the INTCESS 2018- 5th International Conference on Education and Social Sciences, 5-7 February 2018, Istanbul, Turkey. http://www.ocerint.org/intcess18_e-publication/papers/503.pdf (Şubat 2018)
 • Dündar, Ş., Kabapınar, Y. & Deniz, L. (2009). “Evaluation of the Elementary School Social Studies Classes’ Learning Environments From the Constructivist Viewpoint: Students’ Perspectives” UNITEC, 20-21 November 2009, Technical University of Gabrova, Gabrova-BULGARIA. pp:284-293 (Volume III).
 • Dundar, S., Kabapinar, Y. & Deniz, L. (2011). “Constructivist Learning Environments in Social Studies Classes: Teachers’ Perceptions” The International Society for the Social Studies Annual Conference, February 24-25, 2011 – Orlando, FL (ERIC Database ED518589). pp. 34-38
 • Dundar, S. & Rapoport, A. (2012) Elementary students’ attitudes toward social studies, math, and science. The International Society for the Social Studies Annual Conference, March 1-2, 2012- Orlando, FL. (ERIC Database ED531864). pp. 97-101.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dündar, Ş. (2021). Pre-service elementary school teachers’ outlook on values education in social studies lessons: relations between self- efficacy beliefs, teaching efficacy beliefs, expectancy of success, and planned effort. In F. Ü. Bozdağ & Y. Günaydın (Eds), Current Researches in Educational Sciences III (pp. 41 - 63). Ankara: Akademisyen. https://doi.org/10.37609/akya.76
 • Polat Zafer, S. S. & Dündar, Ş. (2020). Parental academic involvement in social studies lessons: the effect of perceptions of lesson importance and teacher academic involvement. In O. Zahal & K. Baş (Eds), Theory and Research in Educational Sciences II (pp. 177-194). Ankara: Gece Publishing.
 • Dündar, Ş. (2022). The social studies teaching experiences of preservice elementary school teachers while on teaching practice courses. In A. Kabadayı & B. A. Akbel (Eds.), New Dimensions in Educational Sciences Without Borders (pp. 51 – 80). France: Livre de Lyon

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dündar, Ş. (2017). Preservice Elementary School Teachers’ Opinions Related to Oral History as a Teaching Method in Social Studies, Elementary Education Online, 16(4), 1621-1643. doi: 10.17051/ilkonline.2017.342981
 • Onat Kocabıyık, O., Çelik, H. ve Dündar, Ş. (2017). Genç yetişkinlerin bilişsel duygu düzenleme tarzlarının ilişkisel bağımlı benlik kurgusu ve cinsiyet açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 79-92. doi: 10.15285/maruaebd.279969
 • Dündar, Ş. (2017). The Effects of Conscious Consumerism-Related Parental Role Modeling, Parental Communication, and Social Studies on Children’s Socialization as Conscious Consumers. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 726-743. doi: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.316607
 • Dündar, Ş., Kabapınar, Y., ve Deniz, L. (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Öğrenci Algıları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 154-175.
 • Dündar, Ş. (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde Algılanan Anne-Baba Ve Öğretmen Akademik Katılımının Öğrencilerin Akademik Benlik Kavramlarına Ve Sosyal Bilgiler Dersine Bağlılıklarına Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 608-635.
 • Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dündar, Ş. (2018). Sosyal bilgilerde içerik ve temel kavramlar. H. Çalışkan & B. Kılcan (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s. 13-52). İstanbul: Lisans Yay.
 • Dündar, Ş. (2015). Günümüz eğitim anlayışı yapılandırmacı yaklaşım ve ilkokuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi. Ö. Yılar (Ed.), İlkokuma ve Yazma Öğretimi içinde (ss. 155-182). Ankara: Pegem Akademi