» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • TRAVMATİK DUODENUM PERFORASYONUNDA TRİOSTOMİ TEKNİĞİ (Ekim 2019)
  • ÇOCUKLARDA EN SIK ÖZOFAGUS YABANCI CİSMİ OLAN MADENİ PARANIN ÇIKARILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI (Ekim 2018)
  • NEKROTİZAN ENTEROKOLİTTE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2018)