» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Topcu, S.Y. (2018). Relations among Pain, Pain Beliefs, and Psychological Well-Being in Patients with Chronic Pain. Pain Management Nursing, 19(6): 637-644. Doi: 10.1016/j.pmn.2018.07.007 (Aralık 2018)
 • Topcu, S.Y. (2017). Do Turkish patients with lumbar disc herniation know body mechanics?. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 30(4): 835-840. doi: 10.3233/BMR-160542 (Ağustos 2017)
 • Rizalar, S. & Topcu, S.Y. (2017). The patient safety culture perception of Turkish nurses who work in operating room and intensive care unit. Pakistan Journal of Medical Sciences, 33(2): 374-379. doi: 10.12669/pjms.332.11727 (Nisan 2017)
 • Topcu, S.Y. & Oztekin, S.D. (2016). Effect of gum chewing on reducing postoperative ileus and recovery after colorectal surgery: A randomised controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 23: 21-25. doi:10.1016/j.ctcp.2016.02.001 (Mayıs 2016)
  1
  ATIF
 • Findik, U.Y., Ozbas, A., Cavdar, İ., Topcu, S.Y., Önler, E. (2015). Assessment of nursing students' stress levels and coping strategies in operating room practice. Nurse Education in Practice, 15(3): 192-195. (Mayıs 2015)
  6
  ATIF
 • Findik U.Y, Ozbas A., Cavdar I., Erkan T., Topcu S.Y. (2012), “Effects of the contact isolation application on anxiety and depression levels of the patients”, International Journal of Nursing Practice 18: 340–346. doi:10.1111/j.1440-172X.2012.02049.x (Temmuz 2012)
  4
  ATIF
 • Topcu S.Y. ve Findik U.Y. (2012), “Effect of Relaxation Exercises on Controlling Postoperative Pain”, Pain Management Nursing, 13(1):11-17. doi:10.1016/j.pmn.2010.07.006 (Mart 2012)
  19
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ünver, S., Topçu, SY., Findik, Ü.Y. (2016). Surgical Smoke, Me and My Circle. International Journal of Caring Sciences, 9(2): 697-703. (Ağustos 2016)
 • Topcu, S.Y., Rızalar, S., Önüt, F., Işıklı, A.G., Ünver, S. (2016). Relations between Patients' Breathing Practices and Mobilisation after Lung Resection Surgery. International Journal of Caring Sciences, 9(2): 653-657. (Ağustos 2016)
 • Ünver, S., Özkan, Z.K., Alptekin, H.V:, Topçu, S.Y. (2016). Patient Safety from a Different Perspective: An Evaluation of the Type of Foods and Drinks Visitors Bring for Postoperative Patients. Patient Safety & Quality Improvement Journal, 4(2): 346-350. (Nisan 2016)
 • Rızalar, S. & Topcu, S.Y: (2015). Analysis of Enhanced Recovery after Surgery Applications in Patients Who Received Surgical Intervention. Open Access Library Journal, 2(e2010): 1-8. doi: 10.4236/oalib.1102010 (Ekim 2015)
 • Topcu, S.Y. & Cakmak, B. (2014). Surgical Patients' Perceptions of the Care Provided by Student Nurses. International Journal of Caring Sciences, 7(1): 195-202. (Ocak 2014)
 • Findik, U.Y., Topcu, S.Y., Vatansever, O. (2013). "Effects of Draıns on Pain, Comfort and Anxiety in Patıents UndergoneSurgery". International Journal of Caring Sciences, 6 (3); 412-419. (Ağustos 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Topçu, S.Y., Makal, E. (2019). Is There A Relation Between Psychological Well-Being And Postoperative Pain? (Psikolojik İyilik İle Ameliyat Sonrası Ağrının İlişkisi Var Mı). 3. Uluslararası & 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2019, İzmir, Türkiye, pp. 934-935. (Ekim 2019)
 • Makal, E., Özkan, M., Topçu, S.Y. (2019). Reasons For Hospitalization Of Patients With Intestinal Stoma And The Role Of Nursing Care (Bağırsak Stoması Bulunan Hastaların Tekrar Hastaneye Yatış Nedenleri ve Hemşirelik Bakımının Rolü). 3. Uluslararası & 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2019, İzmir, Türkiye, pp. 622-623 (Ekim 2019)
 • Topcu, S.Y. & Öztekin, S.D. (2015). Effect of Gum Chewing on Reducing Postoperative İleus and Recovery after Colorectal Surgery. 19. ESGENA Conference, 24-26 October 2015; Barcelona, Spain: pp71-73 (Poster Presentation) (Ekim 2015)
 • Yıldız Fındık Ü, Ünver S, Yıldızeli Topçu S, Kasimi T, Soydaş D. ''Operating Room Nurses' Anxiety and Burnout Levels According to Safety Precautions''. 7th European Operating Room Nurses Congress, Roma /Italy, pp.21-23 [Fulltext],(7-10 May, 2015)(Oral Presentation) (Mayıs 2015)
 • Fındık Yıldız Ü, Ünver S, Özcan H, Erkan T, Yıldızeli Topçu S. “Usage of Evidence-Based Urinary Catheter Care Recommendations Among Nurses”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, pp.381-382 [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2014)
 • Fındık U.Y, Erol Ö, Ünver S, Topçu S.Y. “The Ageism Attitudes of Faculty of Health Science Students”. 1st. International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne/Turkey, pp. 53, (OP:13) (14-16 May 2014) (Oral Presentation) (Mayıs 2014)
 • Fındık, Ü.Y., Topçu, S.Y., Acar, E. (2013). Ameliyat Sırasında Tanılama ve Hasta Kaygısı. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 21-24 Kasım 2013, Kuşadası, Aydın, Türkiye. (Kasım 2013)
 • Rızalar, S. & Topçu, S.Y. (2013). Cerrahi Girişim Yapılan Hastalarda Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Uygulamalarının İncelenmesi. Uluslararası Katılım ile 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı. 21-24 Kasım 2013, Kuşadası, Aydın, Türkiye. (Kasım 2013)
 • Ünver S., Yıldızeli Topçu S, Yıldız Fındık Ü. (2013). Surgical Smoke, Me and My Circle. 17th International Nursing Research Conference (17. Uluslararası Hemşirelik Araştırmaları Konferansı). 12-15 Kasım 2013, Lleida, İspanya. (Kasım 2013)
 • Topçu, S.Y. & Oztekin D. (2013). Nurses Awareness and Attitudes of Pain Control in Turkey. 8. Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği Avrupa Federasyonu Kongresi, 9-12 Ekim 2013, Floransa, İtalya: pp. 780. (Ekim 2013)
 • Ünver, S., Topçu, S.Y., Fındık, Ü.Y. (2013). Pain Assessment Abilities of Nursing Students: The Difference between First and Second Years. 8. Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği Avrupa Federasyonu Kongresi, 9-12 Ekim 2013, Floransa, İtalya: pp. 776. (Ekim 2013)
 • Çakır, E., Güney, S., Topçu, S.Y., Çakmak, B. ve Karaoğlu, M., “The Position of Women in Health Sector”, 1st International Women and Health Congress, Sakarya, Turkey, June 3rd-5th 2010, 252-253. (Haziran 2010)
 • Karaoğlu, M., Çakmak, B., Topçu, S.Y., Güney, S. ve Çakır, E., “An Important Threat for Nurses: Sexual Harassment”, 1st International Women and Health Congress, Sakarya, Turkey, June 3rd-5th 2010, 250-251. (Haziran 2010)
 • Topçu, S.Y., Güroğan E.P. ve Kurt S., “Mobbing Experiences and Dealing Strategies of Nurses”, 1st International Women and Health Congress, Sakarya, Turkey, June 3rd-5th 2010, 75-76. (Haziran 2010)
 • Ummu Yildiz F., Ayfer O., Ikbal Ç., Yildizeli Sacide T. ve Ebru Ö., “Assessment Of Stress Levels And Stress Copıng Strategıes Of Nursıng Students In An Operatıng Room.” 1st International Congress On Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, October 15th-17th 2009, P. 387. (Ekim 2009)
 • Ummu Yildiz F., Ozgul E., Tulay E. ve Yildizeli Sacide T., “Evaluatıon Of Hospıtal Acquıred Infectıons Among Trauma Patıents.” 1st International Congress On Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, October 15th-17th 2009, P. 387. (Ekim 2009)
 • Yildizeli Topçu, S. ve Yildiz Findik U., “Relaxation Exercises For Controlling Pain İn Patients Who Underwent Cholesystectomy.” 1st International Congress On Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece, October 15th-17th 2009, P. 385. (Ekim 2009)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Topçu, S.Y., Özkan M., Ocak, Ç., Ertürk, N.D., Uludağ, S. (2017). Where are we on stomatherapy nursing? Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November 2017, Edirne, Turkey, pp. 88. (Kasım 2017)
 • Topçu, S.Y., Işıklı, A.G., Yanık, F. (2017). Sakız çiğnemek ağrı algısını etkiler mi?. 2. Uluslararası & 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2-5 Kasım 2017, Antalya, Türkiye, pp.441. (Kasım 2017)
 • Topcu, S.Y. (2017). My Emotions & My Patients Care: Effect Of Nurses Emotions On Nurses Caregiving Roles In Surgical Wards. 3rd Annual International Conference On Nursing, 1-4 May 2017, Athens, Greece, pp. 106. (Mayıs 2017)
 • Topcu, S.Y. & Rizalar, S. (2017). Attitudes for caregiving roles of nursing students who were doing internship of surgical nursing course. 8th Congress of The European Operating Room Nurses Association (EORNA), 04-07 May 2017, Rhodes, Greece, pp. 40-41. (Mayıs 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Fındık U.Y, Erol Ö, Ünver S, Topçu S.Y. The Ageism Attitudes of Faculty of Health Science Students. Kaptanoğlu A.Y (Ed.) A Current Perspective on Health Sciences. Romania: Rotipo 2014: 440-445. (ISBN: 978-606-8552-05-7)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Topçu, S.Y. (2016). Hastaların Solunum Egzersizi Uygulamalarını Etkileyen Faktörler ve Hemşirelerin Rolü. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 30(2). 89-96. (Ekim 2016)
 • Fındık, Ü.Y. & Topçu, S.Y. (2012). Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 19(2); 22-33.
 • Fındık, Ü.Y., Topçu, S.Y., Üstündağ H. ve Coşkun Ö. (2010). “Cerrahi Hastalarının Hastanede Sigara İçme Durumlarının Belirlenmesi”, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 18 (1), 26-32. (Şubat 2010)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Topçu, S.Y., Kostak, M.A., Semerci, R., Güray, Ö. (2017). Sakız Çiğnemenin Çocuklarda Damaryolu Açma Sırasında Oluşan Ağrı Ve Anksiyeteye Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne Türkiye. (Ekim 2017)
 • Rızalar, S., Baltacı, N., Topçu, S.Y., Gökçe, A.S. (2016). Ameliyathane ve yoğun bakım hemşirelerinin etik karar verme düzeylerinin incelenmesi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya, Türkiye, HP5 (Nisan 2016)
 • Topçu, S.Y. & Rızalar, S. (2016). Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Sürecinin Yönetimi ve Hemşirenin Rolü. 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart 2016, Kıbrıs, pp. 155. (Mart 2016)
 • Rızalar, S., Topçu, S.Y., Gökçe, A.S. (2016). Yoğun bakım hemşirelerinde hasta güvenliği kültürü algısının incelenmesi. 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart 2016, Kıbrıs, pp. 74. (Mart 2016)
 • Topçu, S.Y. & Rızalar, S. (2016). Hastam için güvenli miyim? Yoğunbakım hemşirelerinin hasta güvenliğine ilişkin tutumları. 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 24-27 Mart 2016, Kıbrıs, pp. 79-82. (Mart 2016)
 • Rızalar, S., Aydemir, A., Topçu, S.Y., Genel cerrahi servisinde yatan hastaların ameliyat öncesi ve sonrasıaçlık-susuzluk düzeyleri ve sürelerinin belirlenmesi. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla, Türkiye: pp. 198-200. (Sözel Bildiri) (Kasım 2015)
 • Rızalar, S., Topçu, S.Y., Gökçe, A.S. (2015). Ameliyathane hemşirelerinde hasta güvenliği kültürünün incelenmesi. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla Türkiye: pp. 560-562 (Poster bildiri). (Kasım 2015)
 • Topçu, S.Y., Önüt, F., Işıklı, A.G., Rızalar, S. Mobilizasyon Süresi ve Sıklığının Akciğer Cerrahisi Sonrası Sürece Etkisi. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 12-15 Kasım 2015, Muğla, Türkiye: pp. 356-361 (Poster Bildiri) (Kasım 2015)
 • Fındık, U.Y. & Topçu, S.Y: (2013). Ameliyat sırasında tanılama ve hasta kaygısı. Uluslar Arası Katılımlı 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi.21-24 Kasım 2013, İzmir(Tam metin/sözel bildiri) (Kasım 2013)
 • Türk, S., Topçu, S.Y., Fındık, Ü.Y. Üriner Kateter bakımında hemşirenin rolü, 5.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, Girne, K.K.T.C. 3-4 Mayıs 2012. (Mayıs 2012)
 • Rızalar S. & Topçu S.Y. (2012). Organ Transplantasyonunda Etik Ve Yasal Sorunlar. 18.Ulusal Cerrahi Kongresi & 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, 23-27 Mayıs 2012, HPB2. (Mayıs 2012)
 • Topçu S.Y. & Rızalar S. (2012). Organ Transplantasyonunda Hemşirelik Standartları. 18.Ulusal Cerrahi Kongresi & 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, 23-27 Mayıs 2012, HPB12. (Mayıs 2012)
 • Tekin F., Topçu S.Y., Bakan N., Babacan M. (2011). Ortopedi ve Travmatoloji Birimlerinde Yatan Hastaların Uyku Problemleri ve Uyku Kalitelerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 1-4 Kasım 2011, Antalya, Türkiye, p. 303. (Kasım 2011)
 • Fındık Ü.Y., Topçu S.Y., Çevik E., Tekin F. (2011). Ekstremite Travmalı Hastalarda Ağrı ve Anksiyete. 5. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 1-4 Kasım 2011, Antalya, Türkiye, p. 309. (Kasım 2011)
 • Fındık Ü.Y., Tekin F., Topçu S.Y. (2011). Traksiyonlu Hastalarda Bası Yarası oluşma Riskinin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 1-4 Kasım 2011, Antalya, Türkiye, p. 304. (Kasım 2011)
 • Gürdoğan E.P., Şen H.T., Yazıcı Z., Birbudak S., Topçu S.Y. (2011). Bir Kamu Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ve İş Doyumunun Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa Türkiye, p. 229-230. (Ekim 2011)
 • Gürdoğan E.P., Topçu S.Y., Uslusoy E.Ç., Şen H.T. (2011). Hemşirelik Öğrencilerinin Özgüven ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa Türkiye (Ekim 2011)
 • Gürdoğan E.P., Topçu S.Y., Uslusoy E.Ç., Aygün E. (2011). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa Türkiye (Ekim 2011)
 • Topcu S.Y., Gürdoğan E.P., Kurt S., Uslusoy E.Ç. (2011). Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin klinik Uygulamadaki Stres Düzeyleri ve Sttresle Başetme Durumları. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa Türkiye, p. 93-94. (Ekim 2011)
 • Topcu S.Y. (2011). Literatür İnceleme. Türk Kadınları Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapıyor mu?. 11. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya, Türkiye, p.274. (Ekim 2011)
 • Topçu, S.Y., Rızalar, S. (2011). “Laparoskopik Cerrahide Hemşire” 7. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir, S.230. (Mayıs 2011)
 • Rızalar, S., Topçu, S.Y. (2011). Tural E. “Çocuk Cerrahisinde Ameliyathane Hemşireliği” 7. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir, S.215. (Mayıs 2011)
 • Rızalar, S., Topçu, S.Y. (2011). “Ameliyathane Hemşireliğinde Uygulama Standartları” 7. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir, S.191. (Mayıs 2011)
 • Bilir T., Aktürk T., Güneş E., Fişekçi M., Topçu S.Y. (2011). Trakya Üniversitesi Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Sağlıklı Davranış Biçimleri. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep, Türkiye, p. 235. (Nisan 2011)
 • Topçu, S.Y., Fındık, Ü.Y. (2010). “Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü” 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım 2010, p. 401. (Ekim 2010)
 • Topçu, S.Y. (2010). “Üriner İnkontinanstan Korunmada Egzersizin Önemi” 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim-3 Kasım 2010, p. 399. (Ekim 2010)
 • Çakmak, B., Çakır, E., Topçu, S.Y., Karaoğlu, M. ve Güney, S.(2010). “Sağlıkta Malpraktis”, Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 3-6 Haziran 2010, p. 47. (Haziran 2010)
 • Güney, S., Karaoğlu, M., Topçu, S.Y., Çakır, E. ve Çakmak, B. (2010). “Hasta Bakımının Önemli Durağı: Hasta Güvenliği”, Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 3-6 Haziran 2010, p. 46. (Haziran 2010)
 • Işıklı, A.G., Fındık, Ü.Y., Süt, N. Ve Topçu, S.Y. (2010). “Kapalı Sualtı Dreninde Hasta Deneyimleri” 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 26-29 Mayıs 2010, HP17. (Mayıs 2010)
 • Topçu S.Y. ve Fındık, Ü.Y. (2010). “Ameliyathane’de Hasta Güvenliği” 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 26-29 Mayıs 2010, HP2. (Mayıs 2010)
 • Ergül G.D., Akarsu Ö., Gürdoğan E.P. ve Topçu S.Y. (2010). “Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri”, 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Muğla, 1-3 Nisan 2010, p. 380. (Nisan 2010)
 • Çakmak B. ve Topçu S.Y. (2010). “Cerrahi Hastalarının Öğrenci Hemşirelerin Verdiği Bakımı Algılayışları”, 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Muğla, 1-3 Nisan 2010, p. 186. (Nisan 2010)
 • Karaoğlu M., Güney S., Gürdoğan E.P. ve Topçu S.Y. (2010). “Geleceğin Hemşire ve Ebelerinin Organ Bağışı ile İlgili Görüşleri ve Bilgi Düzeyleri”, 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Muğla, 1-3 Nisan 2010, p.185. (Nisan 2010)
 • Akarsu Ö., Ergül G.D., Fındık Ü.Y. ve Topçu S.Y. (2010). “Tıbbi Atıkların Serüveni”, 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Muğla, 1-3 Nisan 2010, p.178. (Nisan 2010)
 • Çakmak B. ve Topçu S.Y. (2010). “Isınan Dünyada Öğrenci Hemşireler”, 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, Muğla, 1-3 Nisan 2010, p. 69. (Nisan 2010)
 • Fındık, Ü.Y., Topçu, S.Y., Üstündağ, H. ve Coşkun,Ö. (2009). “Cerrahi Hastalarının Hastanede Sigara İçme Durumlarının Belirlenmesi”, 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası, Aydın, S.317. (Mayıs 2009)
 • Topçu, S.Y., Fındık, Ü.Y., Üstündağ, H. ve Özcan,H. (2009). “Cerrahi Hastalarının Ameliyat Sonrası Ayağa Kalkma Davranışlarının Değerlendirilmesi”, 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası, Aydın, S.89. (Mayıs 2009)
 • Fındık ÜY, Ünsar S,Topçu SY. Çalışan hemşirelerin eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. VI ulusal (Uluslararası Katılımlı), Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir,22-25 Ekim 2008.s.38. (Ekim 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Topçu, S.Y. & Öztekin, S.D. (2015). Beyin Ölümü ve Hemşirelik Bakımı. İçinde; S.D.: Öztekin (Ed.), Nöroşirurji Hemşireliği (pp. 333-358). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN:978-605-335-145-0 (Eylül 2015)
 • Topçu, S. (2015). Travmalarda İlkyardım. İçinde; H.Yıldız & E. Çatal (Ed.), İlkyardım. Lisans yayıncılık, İstanbul; ss. 119-133. ISBN: 978-605-5044-59-6 (Eylül 2015)
 • Topçu, S.Y. (2010). Yaşlı Hastalarda Bası Yarasının Önlenmesi. İçinde Ü.Y. Fındık ve Ö. Erol (Ed.), Geriyatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı, (ss. 262-273). Türkiye, Ankara: Alter Yayıncılık. (Nisan 2010)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği (Ekim 2017)
 • Üroloji Hemşireleri Derneği
 • Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği
 • Türk Hemşireler Derneği

Ödüller

 • Topçu, S.Y., Kostak, M.A., Semerci, R., Güray, Ö. (2017). Sakız Çiğnemenin Çocuklarda Damaryolu Açma Sırasında Oluşan Ağrı Ve Anksiyeteye Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne Türkiye. (Sözel Bildiri üçüncülük ödülü) (Ekim 2017)

» Verdiği Dersler

Acil Bakım Hemşireliği

Acil Bakım ve İlkyardım

Afetlerde Bakım ve İlkyardım

Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı (YL)

Ameliyathane Hemşireliği

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 (YL)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 2 (YL)

Enfeksiyon Kontrolü ve Hemşirelik

Gebelikte Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi

Hemşirelikte Bakım Teknolojileri

İLKYARDIM

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

Stomaterapi Hemşireliği (YL)

Transplantasyon Hemşireliği (YL)