» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gürcan, Ş. 2021. Importance of surveillance studies on tularemia in Thrace Region of Turkey. Balkan Med J. 38(3):198-200. (Temmuz 2021)
 • Amir Arastehfar, Süleyha Hilmioğlu-Polat, Farnaz Daneshnia, Ahmed Hafez, Mohammadreza Salehi, Furkan Polat, Melike Yaşar, Nazlı Arslan, Tuğrul Hoşbul, Nevzat Ünal, Dilek Yeşim Metin, Şaban Gürcan, Asuman Birinci, Nedret Koç, Weihua Pan, Macit Ilkit, David Scott Perlin, Cornelia Lass-Flörl. 2020. Recent increase in the prevalence of fluconazole-non-susceptible Candida tropicalis blood isolates in Turkey: Clinical implication of azole-non-susceptible and fluconazole tolerant phenotypes and genotyping. Frontiers in Microbiology, section Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.587278 (Ekim 2020)
  8
  ATIF
 • Investigation of Tularemia Incidence and Presence of Francisella tularensis in Streams/Mains Water in a Risky Region of Thrace (Mart 2019)
 • Karataylı E, Soydemir E, Aksoy ZB, Kızılpınar M, Altay Koçak A, Karataylı SC, Yurdcu E, Yıldırım U, Güriz H, Bozdayı G, Yurdaydın C, İlhan O, Yıldırım Y, Bozdayı AM; MOTAKK HBV ve HCV Çalışma Grubu (… Gürcan Ş. …). 2018. Evaluation of 2015-2016 MOTAKK HBV DNA and HCV RNA external quality assessment national program results. Mikrobiyol Bul. 2018 Oct;52(4):348-366. (Ekim 2018)
 • Tikvesli, M., ASAN, A., Gurcan, Ş., Aksu, B. 2018. Airborne Fungal Biodiversity in Indoor and Outdoor Air of Three Mosques In Edirne City, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 27 (8): 5252-8. (Ekim 2018)
 • Oguz, S., Salt, O., Ibis, A.C., Gurcan, S., Albayrak, D., Yalta, T., Sagiroglu, T., Erenoglu, C. 2018. Combined Effectiveness of Honey and Immunonutrition on Bacterial Translocation Secondary to Obstructive Jaundice in Rats: Experimental Study. Med Sci Monit. 24: 3374–3381. (Mayıs 2018)
  3
  ATIF
 • Sari, AN; Suzuk, S; Karatuna, O ; Ogunc, D; Karakoc, AE; Cizmeci, Z; Aliskan, HE; Comert, F; Bakici, MZ; Akpolat, N; Cilli, FF; Zer, Y; Karatas, A; Karapinar, BA; Bayramoglu, G; Ozdamar, M; Kalem, F; Delialioglu, N; Aktas, E; Yilmaz, N; Gurcan, S; Gulay, Z. 2017. Results of a Multicenter Study Investigating Plasmid Mediated Colistin Resistance Genes (mcr-1 and mcr-2) in Clinical Enterobacteriaceae Isolates from Turkey. Mikrobiyol Bul 2017; 51(3): 299-303. (Temmuz 2017)
  8
  ATIF
 • Süzük Yıldız, S., Şimşek, H., Çöplü, N., Gülay, Z., UAMDSS Çalışma Grubu* (… Gürcan, Ş., ... 2017. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları: 2011-2016. Mikrobiyol Bul 2017; 51(3): 247-259. (Temmuz 2017)
 • Eryıldız, C., Gürcan, Ş, Bukavaz, Ş. 2017. Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Nadir İzole Edilen Bir Etken: Streptococcus uberis. Mikrobiyol Bul 2017; 51(2): 171-176. (Nisan 2017)
  1
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Ünlü, S., Kuloğlu, F., Karadenizli, A., Kuşkucu, M.A. 2016. Aggregatibacter actinomycetemcomitans Kaynaklı Olası Endokardit Vakasına Mikrobiyolojik Yaklaşım. Mikrobiyoloji Bülteni 50 (2): 315-321. (Nisan 2016)
  1
  ATIF
 • S. GÜRCAN, Bocavirus Viremia And Hepatitis In An Immunocompetent Child, Balkan Medical Journal., 10, 2016
 • S. GÜRCAN, S. ÜNLÜ, F. H. KULOGLU, A. KARADENIZLI, A. M. KUSKUCU, Aggregatibacter actinomycetemcomitans Kaynakli Olasi Endokardit Vakasina Mikrobiyolojik Yaklasim Mikrobiyoloji Bülteni, Mikrobiyoloji Bülteni, vol. 50, no. 2, pp. 315-321, Anakara-TÜRKIYE, 4, 2016
 • C. ERYILDIZ, S. GÜRCAN, S. BUKAVAZ, Mikrobiyoloji Laboratuvarlarinda Nadir Izole Edilen Bir Etken Streptococcus uberis Mikrobiyoloji Bülteni Kabul edildi, Mikrobiyoloji Bülteni, ankara-TÜRKIYE, 12, 2016
 • Ünal-Yılmaz, G., Gürcan, Ş., Özkan, B., Karadenizli, A. 2014. Trakya Bölgesi’nde Farelerde Kültür, Seroloji ve Moleküler Yöntemlerle Francisella tularensis Varlığının Aranması. Mikrobiyoloji Bülteni 48(2): 213-22. (Nisan 2014)
  5
  ATIF
 • Gürcan, Ş. 2014. Epidemiology of tularemia. Balkan Medical Journal 31 (1): 3-10. (Ocak 2014)
  62
  ATIF
 • Hatipoğlu, A.R., Oğuz, S., Gürcan, Ş., Doğan Albayrak, Y., Erenoğlu, C., Sağıroğlu, T., Sezer, Y.A. 2013. Combined Effects of Tauroursodeoxycholic Acid and Glutamine on Bacterial Translocation in Obstructive Jaundiced Rats. Balkan Medical Journal 30(4): 362-368. (Aralık 2013)
  3
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Tikveşli, M., Üstündağ, S., Ener, B. 2013. Aspergillus lentulus pnömonisi olgu sunumu Balkan Medical Journal 30(4): 429-431. (Aralık 2013)
  12
  ATIF
 • Gürcan, Ş. 2013. Tularemi. Türk Geriatri Dergisi 16(1): 119-120. (Mart 2013)
 • Alver, O., Gürcan, Ş., Özkaya, G., Ener, E. 2013. The effects of virulence factors on invasion in various species of Candida. African Journal of Microbiology Research 7(9): pp. 719-723 (Şubat 2013)
 • Karabay, O., Kilic, S., Gurcan, S., Pelitli, T., Karadenizli, A., Bozkurt H., Bostanci, S. 2013. Cervical lymphadenitis: tuberculosis or tularaemia? Clin Microbiol Infect 19(2): E113-7. doi: 10.1111/1469-0691.12097. (Şubat 2013)
  10
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Varol Saraçoğlu, G., Karadenizli, A., Özkayın, E.N., Öztürk, Ş.Z., Çiçek, C., Vatansever, B. 2012. Tularemia as a result of outdoor activities for children in the countryside. Turk J Med Sci 42 (6): 1044-9.
  4
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Alver, A., Ercan, İ., Ener, B. 2010. Çeşitli Candida Türlerinde Virülansın Değerlendirilmesi: in vitro ve in vivo Çalışma. Turkiye Klinikleri J Med Sci 30(5): 1493-1502.
 • Gürcan, Ş., Tikveşli, M., Eryıldız, C., Evci, C., Ener, B. 2010. İnvazif Aspergillozlu Olgulardan İzole Edilen Aspergillus spp. Suşlarının Antifungal Duyarlılıkları. Mikrobiyol Bul 44 (2):273-8.
 • Kılıç, H., Gürcan, Ş., Kunduracılar, H., Eskiocak, M. 2010. Kene Isırığı Öyküsü Olan Kişilerde Anaplazmoz Seropozitifliği. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Balkan Medical Journal) 27 (1): 79-82.
  1
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Pişkin, S., Kılıç, H., Temelli, B., Yalçın, Ö. 2009. İmmün Sistemi Sağlam Bir Konakta Alternaria alternata ile Oluşan Deri Enfeksiyonu. Mikrobiyol Bul 43 (1):163-167.
  3
  ATIF
 • Taş, A., Yağız, R., Gürcan, Ş., Karaoğlu, D. 2008. Oropharyngeal Anthrax. Turkish Journal of Medical Sciences 38 (6): 621-623. (Aralık 2008)
  1
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Karabay, O., Karadenizli, A., Karagöl, Ç., Kantardjiev, T., Ivanov, I.N. 2008. Characteristics of the Turkish Isolates of Francisella tularensis. Jpn J Infect Dis 61 (3): 223-5. (Mart 2008)
  13
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Tikveşli, M., Eskiocak, M., Kılıç, H., Otkun, M. 2008. Dermatofitozlarda Etkenlerin ve Risk Faktörlerinin Araştırılması: Hastane Bazlı Bir Çalışma. Mikrobiyol Bul 42 (1): 95-102. (Ocak 2008)
  4
  ATIF
 • Taş, A., Yağız, R., Gürcan, Ş., Karaoğlu, D. 2008. Oropharyngeal Anthrax. Turkish Journal of Medical Sciences 38 (6): 621-623.
 • Gürcan, Ş. 2007. Francisella tularensis ve Türkiye’de Tularemi. Mikrobiyol Bul 41 (4):621-36. (Ekim 2007)
  9
  ATIF
 • Dedeoğlu-Kılınç, G., Gürcan, Ş., Eskiocak, M., Kılıç, H., Kunduracılar, H. 2007. Trakya Bölgesinin Köylerinde Tularemi Seroprevalansının Araştırılması. Mikrobiyol Bul 41 (3): 411-8.
  6
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Konuk, E., Kılıç, H., Otkun, M., Ener, B. 2007. Sporotrichosis, a Disease Rarely Reported From Turkey, and an Overview of Turkish Literature. Mycoses 50 (5): 426-9.
  1
  ATIF
 • Aksu, B., İnan, M., Puyan, FÖ., Uzun, H., Altun, G., Gürcan, Ş., Aydın, S., Pul, M. 2007. The Effects of Methylene Blue on Renal Scarring due to Pyelonephritis in Rats. Pediatr Nephrol 22 (7): 992-1001.
  3
  ATIF
 • Karabay, O., Yilmaz, F., Gurcan, S., Goksugur, N. 2007. Tularaemic Cervical Lymphadenopathy. N Z Med J 120 (1248):U2403.
  1
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Eskiocak, M., Varol, G., Uzun, C., Tatman-Otkun, M., Şakru, N., Karadenizli, A., Karagöl, Ç., Otkun, M. 2006. Tularemia re-emerging in European Part of Turkey after 60 years. Jpn J Infect Dis 59 (6): 391-3.
  17
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Tuğrul, H.M., Yörük, Y., Özer, B., Tatman-Otkun, M., Otkun, M. 2006. First Case Report of Empyema caused by Beauveria bassiana. Mycoses 49 (3): 246-48.
  7
  ATIF
 • Leblebicioglu, H., Yilmaz, H., Tasova, Y., Alp, E., Saba, R., Caylan, R., Bakir, M., Akbulut, A., Arda, B., Esen, S., Study Group*(*Cagatay, A., Ergin, F., Bodur, H., Sahin, GO., Sencan, I., Gurcan, S., Doyuk, E., Mete, B., Oncul, O.). 2006. Characteristics and Analysis of Risk Factors for Mortality in Infective Endocarditis. Eur J Epidemiol 21: 25–31.
  11
  ATIF
 • Tatman-Otkun, M., Gürcan, Ş., Özer, B., Aydoslu, B., Bukavaz, Ş. 2005. The Antimicrobial Susceptibility of Stenotrophomonas maltophilia Isolates Using Three Different Methods and Their Genetic Relatedness. BMC Microbiol 5: 24. (Mart 2005)
  9
  ATIF
 • Karadenizli, A., Gurcan, S., Kolayli, F., Vahaboglu, H. 2005. Outbreak of Tularemia in Golcuk-Turkey in 2005: Report of 5 Cases and an Overview of the Literature from Turkey. Scand J Infect Dis 37 (10):712-6.
  11
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Akata, F., Kuloğlu, F., Erdoğan, S., Tuğrul, M. 2005. Meningitis due to Bacillus anthracis. Yonsei Med J 46 (1):159-60.
  2
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Tatman-Otkun, M., Otkun, M., Arıkan, OK., Özer, B. 2004. An Outbreak of Tularemia in Western Black Sea Region of Turkey. Yonsei Med J 45 (1): 17-22. (Ocak 2004)
  17
  ATIF
 • Kuloğlu, F., Erdenliğ, F., Akata, F., Tansel, Ö., Gürcan, Ş., Tuğrul, H.M. 2004. Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde 1997-2002 Yılları Arasında Saptanan Brucella İzolatlarının Tür ve Biyovar Dağılımı. Mikrobiyol Bul 38 (3): 187-191.
  3
  ATIF
 • Akalın, H., Ener, B., Kahveci, F., Akcağlar, S., Gürcan, Ş., Töre, O. 2004. Persistence of Candiduria in ICU Catheterized Patients is not Linked to Adherence and Proteolytic Activities of Candida Strains. Intensive Care Med 30 (5):972-975.
  1
  ATIF
 • Tatman-Otkun, M., Gürcan, Ş., Özer, B., Shokrylanbaran, N. 2004. Annual Trends in Antibiotic Resistance of Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains and the Effect of Synergistic Antibiotic Combinations. Microbiologica 27: 21- 28.
  6
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Davarcı, İ., Eryıldız, C., Gürcan, Ş. 2021. Sağlık Çalışanlarında İnaktive SARS-CoV-2 Aşısı ile Aşılanma Sonrası Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi. FLORA 26(2):338-43. (Nisan 2021)
 • Musri, Ö.C., M., Serhat, O., Gürcan, Ş., Özgürtaş, T., Yalta, T.D., Tazegül. G., Müsri, F.Y.. 2019. Carnosol Alleviates Inflammation And Bacterial Translocation In A Rat Model Of Intestinal Ischemia Reperfusion Injury. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 5 (2); 105-118. (Temmuz 2019)
 • Uğur, M., Gürcan, Ş., Eskiocak, M., Karadenizli, A. 2019. Trakya’da Riskli Bir Bölgede Tularemi İnsidansının ve Dere/Şebeke Sularında Francisella tularensis Varlığının Araştırılması. Klimik Dergisi 32 (1): 78-83 (Nisan 2019)
  2
  ATIF
 • Gürcan, Ş., Demir, M., Altıay, G., Tikveşli, M., Kılıç, H., Otkun M. 2007. Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde Solunum Yolu Örneklerinde Aspergillus spp. İzolasyonları. Tuberk Toraks. 55 (2): 160-6.
 • Gürcan, Ş., Uzun, C., Karagöl, Ç., Karasalihoğlu, AR., Otkun, M. 2006. The First Tularemia Case in Thrace Region of Turkey in the Last 60 Years. Turkish Journal of Medical Sciences 36 (2): 127-8.
 • Tatman-Otkun, M., Gürcan, Ş., Özer, B., Karagöl, Ç., Turan, P., Otkun, M. 2005. Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde Son İki Yılda Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokokların Antibiyotik Direnci. Mikrobiyol Bul 39 (1):133-135. (Ocak 2005)
 • Ay, G., Gürcan, Ş., Tatman-Otkun, M., Tuğrul, M., Otkun, M. 2004. Edirne’de 1994-2002 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Özellikleri. Mikrobiyol Bul 38 (1-2): 113-120.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tikveşli, M., Gürcan, Ş., Afyoncu, E., Sarıkaya-Solak, S., Gürsel- Ürün, Y. 2019. Fusarium pseudensiforme’ye Bağlı İlk Mix Onikomikoz Olgusu. 2nd International Eurasia Mycology Congress (4-6 September 2019, Konya, Turkey). Abstract Book, p.144. (Eylül 2019)
 • Gürcan, Ş., Tikveşli, M., İnal, MT., Ener, B. 2017. Case report of Scedosporium apiospermium complex fungemia. 1st International Eurasia Mycology Congress (3-7 July 2017, Manisa, Turkey). Abstract Book, p.69-70. (Temmuz 2017)
 • Tikveşli, M., Gürcan, Ş. 2017. Epidemiology of dermatophytoses according to the samples which are sent for mycological examination between January 2012 and December 2016. 1st International Eurasia Mycology Congress (3-7 July 2017, Manisa, Turkey). Abstract Book, p.O21.69-70. (Temmuz 2017)
 • S. GÜRCAN, M. TIKVESLI, T. M. INAL, B. ENER, Case report of Scedospermium complex fungemia, 1st International Eurasia Mycology Congress
 • Tikveşli, M., Asan, A., Gürcan, Ş., Şen, B. Fungal Concentration of Indoor and Outdoor Air Three Mosques of Edirne, Turkey and Climatic Effects. 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID) (29 September- 3 October 2015, Tbilisi, Georgia). Congress Book p.364. (Ekim 2015)
 • Gürcan, Ş., Tikveşli, M. Investigation of Dermatophytes in Carpet Dusts and Slippers of the Turkish Mosques. 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID) (29 September- 3 October 2015, Tbilisi, Georgia). Congress Book p.170. (Eylül 2015)
 • Ünal-Yılmaz, G., Gürcan, Ş., Özkan, B., Karadenizli, A. 2013. Investigation of Francisella tularensis by using culture, serology and molecular methods in rats of Thrace Region, Turkey. International Symposium on Francisella tularensis and Tularemia (19-22 June 2013, Ürgüp, Nevşehir) Abstract Book, p.51-52. (Haziran 2013)
 • Yahyaoğlu, M., Karabay, O., Gürcan, Ş., Tuna, N., Orkun, Ö. 2013. Investigation of tularemia seroprevalence after tick bite. International Symposium on Francisella tularensis and Tularemia (19-22 June 2013, Ürgüp, Nevşehir) Abstract Book, p.41. (Haziran 2013)
 • Aksoy, H., Oguz, S., Ibış, A.C., Gürcan, Ş., Yalta, T., Sağıroğlu, T., Coşkun, İ., Yeldan, E. 2013. Effects Of Moxifloxacin And Tauroursodeocsicolic Acid On Bacterial Translocation In Obstructive Jaundice Following ; An Experimental Study. 48th Congress Of The European Society For Surgical Research (29 May- 1 June 2013, İstanbul, Turkey) (Mayıs 2013)
 • Gurcan, Ş., Tikveşli, M., Üstündağ, S., Ener, B. 2012. Extraordinary Strain of Aspergillus sp. as Causative Agent of Pneumonia in Renal Transplant Recipient. CBS symposium: One Fungus = Which Name? (2012) (12-13 April 2012, Amsterdam, The Netherlands). http://www.cbs.knaw.nl/News/abstracts.pdf. Erişim Tarihi: 13.04.2012.
 • Gurcan, S., Varol, G., Karadenizli, A., Ozkayin, N., Ozturk, Z., Cicek, C., Vatansever, B. 2011. Has Francisella tularensis Persisted in a Region for 74 Years? The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (01-05 June 2011, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina). P. 167.
 • Karabay, O., Kilic, S., Gurcan, S., Pelitli, T., Karadenizli, A., Bozkurt, H., Bostanci, S. 2011. A Nationwide Study on Cervical Lymphadenitis in Turkey: Tuberculosis or Tularemia? The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (01-05 June 2011, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina). P.115.
 • Padeshki, P.I., Ivanov, I.N., Gürcan, S., Panaiotov, S., Popov, B., Nenova, R., Kantardjiev, T. 2008. A common F. tularensis outbreak MLVA genotype in the Balkans. 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (19-22 April, 2008, Barcelona, Spain).
 • Yuluğkural, Z., Doğan-Çelik, A., Gürcan, Ş., Kuloğlu, F., Erdenliğ, S., Tuğrul, M. 2007. A case of Asymptomatic Brucellosis with Bacteremia. 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (15-19 May, 2007, Kuşadası, Türkiye).
 • Karabay, O., Gürcan, Ş., Karadenizli, A., Vahaboğlu, H. 2006. Second Tularemia Outbreak within 5 Years in Same Village of Bolu, Turkey. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases (October 30- November 2, 2006, Bishkek, Kyrgyzstan). Program and Abstracts Book p.80.
  1
  ATIF
 • Karadenizli, A., Leblebicioglu, H., Celebi, G., Ozdemir, D., Gurcan, S., Vahaboglu, H. 2006. Investigation of Francisella tularensis Using Real Time TaqMan PCR in Water Sources in Turkey Where Tularemia Cases Seen Mostly as Pharyngeal Form. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (April 1-4, 2006, Nice, France). Final Programme Book p.75.
 • Turkyilmaz, M., Tatman Otkun, M. Otkun, M., Gurcan, S. and Feyizogglu, A. 2005. The Synthesis of Alkali and Alkaline Earth Carboxylate and the Examination of their Antimicrobial Activity. The 33rd Northeast Regional Meeting (July 14-17, 2005).
 • Gürcan, Ş., Uzun, C., Karagöl, Ç., Karasalihoğlu, A.R., Otkun, M. 2005. The First Tularemia Case in Thrace Region of Turkey in the Last 60 Years. Symposium on Vector-borne Emerging and Re-emerging Pathogens and Their Infections (June 4-6, 2005, İstanbul, Turkey). Abstracts of Invited Papers and Free Communications 35.
 • Gürcan, Ş., Eskiocak, M., Varol, G., Uzun, C., Tatman-Otkun, M., Şakru, N., Karadenizli, A., Karagöl, Ç., Otkun, M. 2005. Re-Emerging Tularemia in European Part of Turkey After 60 Years. Symposium on Vector-borne Emerging and Re-emerging Pathogens and Their Infections (June 4-6, 2005, İstanbul, Turkey). Abstracts of Invited Papers and Free Communications 36-37.
  1
  ATIF
 • Leblebicioglu, H., Yilmaz, H., Tasova, Y., Alp, E., Saba, R., Caylan R., Bakir, M., Akbulut, A., Arda, B., Esen, S., Study Group. 2005. Epidemiologic and Clinical aspects of Infective Endocarditis in Turkey. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (April 2-5, 2005, Copenhagen, Denmark). Clinical Microbiology and Infection 11 (Suppl 2): 411.
 • Kuloğlu, F., Erdenliğ, S., Akata, F., Tansel, Ö., Gürcan, Ş., Tuğrul, M. 2003. Evaluation of Brucella Strains Isolated in Trakya University Hospital. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 279.
 • Kuloğlu, F., Tansel, Ö., Gürcan, Ş., Akata, F., Oktun, M., Tuğrul, M. 2003. Spotted Fever Cases in the Trakya Region of Turkey. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 467.
 • Kuloğlu, F., Akata, F., Ekuklu, G., Tansel, Ö., Gürcan, Ş., Eker, A., Demirci, N., Tuğrul, M. 2003. Evaluation of the Etiology of Urinary Tract Infections. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 313.
 • Gürcan, Ş., Tatman-Otkun, M., Otkun, M., Arıkan, O.K., Özer, B., Gedikoğlu, S. 2003. An Outbreak of Tularemia in Black Sea Region of Turkey. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 465.
 • Ay, G., Gürcan, Ş., Tatman-Otkun, M., Tuğrul, M. 2003. Characteristics of Malaria Cases Diagnosed in Edirne Province Between 1994-2002. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 351.
 • Ege, T., Tatman Otkun, M., Çıkırıkçıoğlu, M., Gürcan, Ş., Turan, P., Acıpayam, M., Duran, E. 2003. Microbial Colonization of Catheters Used in Patients with Cardiac Surgery. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 524.
 • Gürcan, Ş., Tatman-Otkun, M., Özer, B., Türe, M., Otkun, M. 2003. Measures to Prevent for Uncompleted Culture Request Form. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 322.
 • Gürcan, Ş., Eker, A., Akata, F., Tuğrul, M., Tatman-Otkun, M., Otkun, M. 2003. The Features of Cases With Candidemia in Trakya University Hospital. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 377.
 • Gürcan, Ş., Alver, O., Ercan, İ., Ener, B. 2003. Comparison Between in Vitro Virulence Factors and in Vivo Tissue Invasion Among Various Candida Isolates. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 378.
 • Gürcan, Ş., Akata, F., Kuloğlu, F., Erdoğan, S., Tuğrul, M. 2003. Meningitis Due to Bacillus anthracis. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 303.
 • Tatman-Otkun, M., Gürcan, Ş., Özer, B., Shokrylanbaran, N. 2003. Annual Trends in Antibiotic Resistance of Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains and the Effect of Synergistic Antibiotic Combinations. 3rd Balkan Conference of Microbiology (Sep 4-6, 2003, Istanbul, Turkey). Proceeding and Abstract Book 538.
 • Akalın, H., Ener, B., Kahveci, F., Akçağlar, S., Gürcan, Ş., Töre, O. 2001. Virulence Factors of Candida spp. and Persistence of Candidüria in the Patients with Urinary Catheters. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (April 1-4, 2001, İstanbul, Turkey). Clinical Microbiology and Infection 7 (Suppl: 1): 337.
 • Mıstık, R., Gürcan, Ş., Yüce, O., Oral, H.B., Töre, O. 2000. Thyroid Gland Involvement in Brucellosis: Report of Two Cases. 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (May 28-31, 2000, Stockholm, Sweden). Clinical Microbiology and Infection 6: 62.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Eryıldız, C., Tabakçıoğlu, K., Kehaya, S., Şakru, N., Gürcan, Ş. 2020. Lysinibacillus massiliensis Isolated from the Synovial Fluid: A Case Report. FLORA 25(4):595-598 • doi: 10.5578/flora.70014. (Aralık 2020)
 • Yahyaoğlu, M., Karabay, O., Gürcan, Ş., Nazan, T., Orkun, Ö. 2016. Kene Isırığı Sonrası Tularemi Seroprevalansının Araştırılması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 1 (2): 1-5. (Haziran 2016)
 • Doğan Çelik, A., Yuluğkural, Z., Gürcan, Ş., Ünlü, E., Bozboğa, M. 2010. Immunokompetan Bir Hastada Gelişen Serebral Nokardiyoz. Türk Mikrobiyol Cem Derg 40 (1): 11 - 15.
  1
  ATIF
 • Karabay, O., Yılmaz, F., Gürcan, Ş. 2008. Tularemi: Türkiye'de servikal lenfadenopatinin beklenmeyen ancak yaygın bir nedeni. Olgu sunumu ve literatür derlemesi. Türk Otolarengoloji Arşivi doi:10.2399/tao.06.028.
 • Gürcan, Ş. 2007. Tek Konidyum Oluşturan Hyalen Küfler ve İnfeksiyonları (Scedosporium, Chrysosporium, Sepedenium ve Beauveria). İnfeksiyon Dergisi 21 (2-Ek): S159-64.
 • Çakır-Edis, E., Çağlar, T., Otkun, M., Gürcan, Ş., Hatipoğlu, O.N., Erkan, T. 2006. Hastane Kökenli Pnömonilerde Sorumlu Etkenler ve Antimikrobiyal Direnç Değişimi İnfeksiyon Dergisi 20 (2):107-10.
 • Tatman-Otkun, M., Gürcan, Ş., Özer, B., Ertem, A., Şakru, N., Otkun, M. 2005. Edirne Merkez İlköğretim Okulları Öğrencilerinde Pediculus humanus capitis ve Tinea Capitis Sıklığı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 22 (2): 82-7. (Nisan 2005)
  1
  ATIF
 • Özer, B., Gürcan, Ş., Tuğrul, M., Tatman-Otkun, M., Otkun, M. 2005. Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde 1995-2003 Yılları Arasında Saptanan Dermatofitoz Etkenleri. İnfeksiyon Dergisi 19 (3): 367-71.
 • Serologically confirmed cases of Mediterranean Spotted Fever in the Trakya Region of Turkey. Turkiye Parazitol Derg 28 (3):167-170. (Eylül 2004)
  3
  ATIF
 • Kuloğlu, F., Akata, F., Tansel, Ö., Gürcan, Ş., Otkun, M., Tuğrul, M. 2004. Son Altı Yılda Trakya Bölgesindeki Benekli Ateş Grubu Riketsiyoz Olgularının Özellikleri. KLİMİK Dergisi 17 (2): 87-90.
 • Gürcan, Ş., Tatman-Otkun, M., Otkun, M., Arıkan, O., Özer, B., Gedikoğlu, S. 2003. Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü’nde Tularemi Epidemisi. İnfeksiyon Dergisi, 17, 145-9. (Haziran 2003)
  2
  ATIF
 • Tatman-Otkun M, Özer B, Gürcan Ş, Türe M, Tuğrul M, Otkun M. 2003. Mikrobiyoloji Uygulama Derslerinde Sınav Sistemi Değişikliğinin Öğrenme Üzerine Etkisinin Öğrenci Geribildirimleriyle Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20(1-3): 24-9.
 • Tatman-Otkun, M., Gürcan, Ş., Özer, B., Türe, M. 2003 Nozokomiyal Acinetobacter baumannii Kökenlerinde 1994’den 2000’e Yıllık Antibiyotik Direnç Değişimi. ANKEM Dergisi 17: 1-6.
 • Gürcan, Ş., Mıstık, R., Yılmaz, E., Yüce, O., Oral, H.B., Töre, O. 2001. Thyroid Gland Involvement in Brucellosis: Report of Two Cases. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 15 (3): 369-71.
 • Gürcan, Ş., Aydın, Ö., Mıstık, R. 2001. Hepatitis B Aşılama Sonuçları. Viral Hepatit Dergisi 7: 383-4.
 • Yılmaz, E., Helvacı, S., Özakın, C., Gürcan, Ş. 1999. Listeria monocytogenes Meninjiti Tedavisinde İmipenem. İnfeksiyon Dergisi 13: 293-5.
  1
  ATIF
 • Akalın, H., Yüce, O., Özakın, C., Gürcan, Ş., Helvacı, S., Göral, G., Gedikoğlu, S., Töre, O. 1999. Tifoit Salmonelloz Olgularının Retrospektif Olarak İrdelenmesi. İnfeksiyon Dergisi 13: 1-4.
 • Gürcan, Ş., Mıstık, R. 1999. Gastrointestinal Enfeksiyonların Patogenezi. Türk Mikrobiol Cem Derg 29: 119-23.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Şimşek, H., Süzük, S., Bayram, M., Aktaş, D., UAMDSS Çalışma Grubu (…Gürcan, Ş., ….) 2015. Uluslararası Antimikrobiyal Direnç Sürveyansı Ağı Caesar (Central Asian And Eastern European Surveillance Of Antimicrobial Resistance) Katılım Deneyimi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, (18-22 Kasım 2015, Belek, Antalya) Kongre Kitabı PS237. (Kasım 2015)
 • Şimşek, H., Süzük, S., Bayram, M., Aktaş, D., UAMDSS Çalışma Grubu (…Gürcan, Ş., ….) 2015. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) 2011-2014 Yılı Verileri. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, (18-22 Kasım 2015, Belek, Antalya) Kongre Kitabı PS236. (Kasım 2015)
 • Süzük, S., Şimşek, H., Bayram, M., Temel F., Gürpelioğlu, S., UAMDSS Çalışma Grubu (…Gürcan, Ş., ….) UAMDSS. 2015. Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları 2011-2014 Yılı Sonuçları. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, (18-22 Kasım 2015, Belek, Antalya) Kongre Kitabı PS235. (Kasım 2015)
 • Gürcan, Ş., Ünlü, S., Kuloğlu, F., Karadenizli, A. Aggregatibacter actinomycetemcomitans kaynaklı olası endokardit vakasına mikrobiyolojik yaklaşım. XVII. KLİMİK Kongresi, (25-29 Mart 2015, Belek, Antalya) Kongre Kitabı 275. (Mart 2015)
 • Tikveşli, M., Gürcan, Ş., Şen, B., Ökten, S., Kolukırık, M. 2014. Edirne ili atmosferinden izole edilen mikrofungus izolatlarının ITS, beta tubulin ve actin gen dizisi tespitiyle moleküler tanısı. 1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Kongresi (24-26 Eylül 2014) Özet Kitabı 79. (Eylül 2014)
 • Gürcan, Ş. 2014. Hiyalen küf enfeksiyonlarının tanısında ve etkenlerin identifikasyonunda moleküler yöntemler. 1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Kongresi (24-26 Eylül 2014) Özet Kitabı 15-6. (Eylül 2014)
 • Gürcan, Ş., Tikveşli, M., Üstündağ, S., Ener, B. Türkiye’de Aspergillus lentulus ile meydana gelen ilk enfeksiyon olgu bildirimi. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (3-7 Kasım 2012, Pinebay Otel, Kuşadası, Aydın)
 • Gürcan, Ş. Ulusal ve uluslar arası perspektiften patent alma süreci. Patent Nasıl Alınır? Kongre Öncesi Kursu. 4. Türkiye EKMUD Kongresi (9-12 Mayıs 2012, Pendik, İstanbul) Patent Nasıl Alınır? Kurs Kitabı P1-23.
 • Özkayın, N., Özduğan, Z., Gürcan, Ş., Vatansever, B., Çiçek, C., Başaran, Ü.N. Tularemi Olgu Sunusu. 7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi (06-09 Mart 2011, Grand Yazıcı-Uludağ) Kongre Özet Kitabı P13.
 • Gürcan, Ş. Francisella tularensis mikrobiyolojisi ve oluşturduğu klinik tablolar. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (07-11 Kasım 2010, Girne, KKTC) Program ve Bildiri Kitabı 56-7.
 • Gürcan, Ş., Karabay, O., Geyik, İ. 2009. Serumda tularemi antikorlarının dinamiği - Ön Sonuçlar. Francisella tularensis ve Tularemi Sempozyumu (24-26 Eylül 2009, Edirne) Program ve Bildiri Kitapçığı, 12.
 • Gürcan, Ş., Pişkin, S., Kılıç, H., Ay-Temelli, B. 2008. Nadir bir olgu: İmmünitesi sağlam konakta Alternaria alternata ile oluşan deri infeksiyonu. 4. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Simpozyumu: Esmer Mantarlar, (30 Ekim- 01 Kasım 2008, Elazığ) İnfeksiyon Dergisi, 22 (3-Ek):S49.
 • Taş, A., Yağız, R., Gürcan, Ş., Karaoğlu, D. 2008. Oropharyngeal Anthrax. 29th Turkish National Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Congress, (26-31 May 2007, Antalya).
 • Gürcan, Ş., Tikveşli, M., Eskiocak, M., Kılıç, H., Otkun, M. 2006. Edirne’de dermatofitoz epidemiyolojisi ve risk faktörleri. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, (12-16 Eylül 2006, WOW Kremlin Palace, Belek/Antalya) Kongre Kitabı, 384-5.
 • Gürcan, Ş., Konuk, E., Kılıç, H., Otkun, M., Ener, B. 2006. Türkiye’de nadir bildirilen bir hastalık: Sporotrikoz. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, (12-16 Eylül 2006, WOW Kremlin Palace, Belek/Antalya) Kongre Kitabı, 384.
 • Gürcan, Ş., Demir, M., Altıay, G., Tikveşli, M., Kılıç, H., Otkun, M. 2006. Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde solunum yolu örneklerinde Aspergillus spp izolasyonları. 3. Ulusal Mantar Hastalıkları Klinik Mikoloji Simpozyumu Aspergillus Türleri ve Oluşturdukları Hastalıklar (15-18 Haziran 2006, Uludağ, Bursa) 21-22.
 • Çakır Edis, E., Çağlar, T., Otkun, M., Gürcan, Ş., Hatipoğlu, ON. 2006. Trakya Üniversitesi’nde Hastane kökenli pnömonilerde 10 yıllık süreçte etkenler ve değişen direnç durumu. 9. Yılık Kongre (19-23 Nisan 2006, Kemer, Antalya) Toraks Dergisi, 45.
 • Uzun, C., Gürcan, Ş., Eskiocak, M., Varol, G., Karaoğlu, D., Karasalihoğlu, A. 2005. Tularemi: Lenfadenopati özelliklerinin değerlendirilmesi ve KBB açısından öneriler. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı’nda 145-146.
 • Kuloğlu, F., Erdenliğ, S., Akata, F., Tansel, Ö., Gürcan Ş, Tuğrul M. 2003. 1997-2002 Yılları Arasında Trakya Bölgesinde İzole Edilen Brusella Kökenlerinin Özellikleri. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul, Kongre Kitabı’nda, 317. (Temmuz 2004)
  1
  ATIF
 • Tatman-Otkun, M., Gürcan, Ş., Özer, B., Karagöl, Ç., Turan, P., Otkun, M. 2004. Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde Son İki Yılda Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokokların Antibiyotik Direnci. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004, Kuşadası) Kongre Kitabı, 390.
 • Kara, ES., Tansel, Ö., Kuloğlu, F., Gürcan, Ş., Tuğrul, M. 2004. Haemophylus influenzae ile Oluşan Akut Bakteryel Menenjit: Olgu Sunumu. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004, Kuşadası) Kongre Kitabı, 356.
 • Gürcan, Ş., Tuğrul, M., Yörük, Y., Özer, B., Tatman-Otkun, M., Otkun, M. 2004. Türkiye’de İlk Beauveria spp Enfeksiyonu Olgusu. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004, Kuşadası) Kongre Kitabı, 330.
 • Aksu, B., İnan, M., Puyan, FÖ., Uzun, H., Altun, G., Gürcan, Ş., Aydın, S., Pul, M. 2004. Piyelonefrit Oluşturulmuş Sıçanlarda Metilen Mavisinin Renal Skar Üzerine Etkileri. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (8-11 Eylül 2004, Bursa) Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı 18 (Supl): 228.
 • Özer, B., Gürcan, Ş., Tuğrul, H.M., Otkun, M. 2004. 1995-2003 Yıllarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Saptanan Dermatofitoz Etkenleri. 2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Simpozyumu (3-4 Haziran 2004, Kayseri), Tutanaklar 177.
 • Tatman-Otkun, M., Gürcan, Ş., Özer, B., Türe, M. 2002. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii Kökenlerinde 1994‘ten 2000’e Yıllık Antibiyotik Direnç Değişimi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül- 5 Ekim 2002, Antalya. Kongre Kitabı’nda, 276.
 • Gürcan, Ş., Tatman-Otkun, M., Otkun, M., Arıkan, O., Özer, B., Gedikoğlu, S. 2002. Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü’nde Tularemi Epidemisi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül- 5 Ekim 2002, Antalya. Kongre Kitabı’nda, 273.
 • Alver, O., Gürcan, Ş., Akçağlar, S., Ener, B. 2000. Nötropenik Olmayan Fare Modelinde Çeşitli Candida Kökenlerinin Doku İnvazyonu ve Mortalite Yetileri. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Aksu-Antalya. Program ve Özet Kitabı. 363.
 • Gürcan, Ş., Alver, O., Ercan, İ., Ener, B. 2000. Kandidemi Etkeni Kökenlerde İn Vitro Virulans Faktörlerine Dayalı Kümeleme Analizi. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Aksu-Antalya. Program ve Özet Kitabı, 363.
 • Gürcan, Ş., Alver, O., Ercan, İ., Ener, B. 2000. Çeşitli Candida Kökenlerinde in Vitro Virulans Faktörleri ile in Vivo Doku İnvazyonlarının Karşılaştırılması. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Aksu-Antalya. Program ve Özet Kitabı 326.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gürcan, Ş. Histopatolojide Mantarların Tanısı. Tümbay, E. (Ed). Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Mikoloji Derneği Yayın No:2, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir. ISBN: 978-605-70236-0-5. Nisan-2021. P: 545-56. (Nisan 2021)
 • Doğanay, M., Şahin, M., Topluoğlu, S., Yazarlar Grubu (… Gürcan, Ş., ….). Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023). Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1130. Artı6 Medya Tanıtım Matbaac Ltd. Şti., Ankara. 2019. (ISBN: 978-975-590-718-5 (Şubat 2019)
 • Gürcan, Ş. Borrelia Türleri. Ed. Topçu-Willke A, Söyletir, G., Doğanay M. (Editörler) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2017. P.:2086-91. (Ocak 2017)
 • Gürcan, Ş. 33. Francisella ve Brucella. In: Tıbbi Mikrobiyoloji, Muray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A. (Eds.) Us D., Başustaoğlu A. (Çeviri Eds.) Pelikan Kitabevi, Ankara. 2015. p.: 310-6. ISBN: 978 - 605 - 9160 - 14 - 8.
 • Gürcan, Ş. Şarbon. Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı Garcia L.S. (Ed.) Başustaoğlu A., Yıldıran, Ş.T. (Çeviri Eds.) Atlas Kitapçılık, Ankara. 2014, 16.4. p.:1-8. ISBN: 978-605-5265-06-9 (Ocak 2014)
 • Gürcan, Ş. Biyoterörizm. Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı Garcia L.S. (Ed.) Başustaoğlu A., Yıldıran, Ş.T. (Çeviri Eds.) Atlas Kitapçılık, Ankara. 2014, 16.1. p.:1-8. ISBN: 978-605-5265-06-9 (Ocak 2014)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Yazarlar Grubu (… Gürcan, Ş., ….). Bulaşıcı Hastalıkların Araştırılmasında Sahada Çalışan Hekimler İçin Laboratuvar Rehberi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 964. Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti., Ankara. 2014. (ISBN: 978-975-590-511-2)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Leblebicioğlu, H., Kandemir, Ö., Arman, D., Çelebi, G., Gürcan, Ş., Karabay, O., Karadenizli, A., Bulut, C. Tularemi Hastalığının Kontrolü İçin Saha Rehberi. Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti., Ankara. 2011 (978-975-590-328-6).
 • Gürcan, Ş. Francisella tularensis ve Tularemi Ulusal Kaynakçası. Gürcan, Ş. Ed. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009, 349-65.
 • Eskiocak, M., Gürcan, Ş. Tularemi Salgın Kontrol Rehberi ve Bir Örnek Çalışma. Gürcan, Ş. Ed. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009, 335-7.
 • Karahan, ZC., Gürcan, Ş. Tularemi Örnekleri Alma, Saklama ve Gönderme Rehberleri. Gürcan, Ş. Ed. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009, 329-34.
 • Gürcan, Ş. Serolojik Tanı Yöntemleri. Gürcan, Ş. Ed. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009, 269-72.
 • Gürcan, Ş. Serumda Tularemi Antikorlarının Dinamiği. Gürcan, Ş. Ed. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009, 201-3.
 • Gürcan, Ş. Trakya Bölgesi’nde Tularemi. Gürcan, Ş. Ed. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009, 111-4.
 • Gürcan, Ş. Türk Kökenlerinin Özellikleri. Gürcan, Ş. Ed. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009, 81-5.
 • Gürcan, Ş. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009 (ISBN: 978-975-420-730-9).
 • Gürcan, Ş. Ehrlichia, Anaplasma ve İlgili Hücre İçi Bakteriler. Manual of Clinical Microbiology (Başustaoğlu, A., Kubar, A., Yıldıran, T.A., Tanyüksel, M. Çeviri eds.). 2008, 1046-1061.
 • Gürcan, Ş. Aspergillus Çalışmalarında Hayvan Modelleri. Ener, B. Ed. Aspergillus. Birmat Matbaacılık, İstanbul. 2006, 174-8. ISBN: 975-95-460-4-3
 • Gürcan, Ş. Ehrlichia. Abacıoğlu, H., Gülay, Z. Eds. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Kitabı. Turgut Yayıncılık ve Tic. AŞ, İstanbul. 2004, 230-1.
 • Gürcan, Ş. Tripanozomiazis. Braunwald, E., Fauci, A.S., Kasper, D.L., Hauser, S.L., Longo, D.L., Jameson, J.L. eds (Sağlıker, Y. çeviri ed). Harrison İç Hastalıkları Prensipleri (çeviri). 15.baskı. Cilt 1. Nobel Tıp Kitabevleri& McGraw-Hill, İstanbul. 2004, 1218-22.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Trakya bölgesinde tarla farelerinde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle Francisella tularensis’in aranması (TÜBAP 2012/108, Proje kabul tarihi: 28.05.2012)
 • Edirne’de 3 Ayrı Camideki Halı ve Havadaki Mikrofungal Flora (TÜBAP 2009/64, Proje kabul tarihi: 20.05.2009)
 • Proje-Tez Konusu : Trakya Bölgesinde kene ısırığı öyküsü olanlarda Erlichia antikorlarının araştırılması (TÜBAP 2008/27, Proje kabul tarihi: 14.04.2008) Bütçe: 15.435 TL Proje-Tez Yürütücüsü : Şaban GÜRCAN Proje-Tez Hazırlayan : Haluk KILIÇ

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • H.2. Tamamlanmış yüksek lisans tez danışmanlığı Tez Konusu : Trakya Bölgesinde Kırsal Alanlarda Tularemi Seroprevalansı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şaban GÜRCANTezi Hazırlayan: Günay Dedeoğlu-Kılınç

Editörlük / Yayınlama

 • Gürcan, Ş. Francisella tularensis ve Tularemi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2009 (ISBN: 978-975-420-730-9).
  2
  ATIF

Yapılan Hakemlikler

 • Mikrobiyoloji Bülteni. 11.11.2019. (Kasım 2019)
 • Mikrobiyoloji Bülteni. 14.10.2019. (Ekim 2019)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 26.09.2019. (Eylül 2019)
 • Mikrobiyoloji Bülteni. 31.08.2019. (Ağustos 2019)
 • International Wound Journal. 15.08.2019. (Ağustos 2019)
 • Balkan Medical Journal. 19.07.2019. (Temmuz 2019)
 • Balkan Medical Journal. 09.06.2019. (Haziran 2019)
 • KLİMİK Dergisi. 09.05.2019. (Mayıs 2019)
 • KLİMİK Dergisi. 15.04.2019. (Nisan 2019)
 • KLİMİK Dergisi. 06.03.201 (Mart 2019)
 • KLİMİK Dergisi. 18.02.2019 (Şubat 2019)
 • KLİMİK Dergisi. 16.12.2018. (Aralık 2018)
 • KLİMİK Dergisi. 02.08.2018. (Ağustos 2018)
 • KLİMİK Dergisi. 19.07.2018. (Temmuz 2018)
 • KLİMİK Dergisi. 20.06.2018. (Haziran 2018)
 • BMC Infectious Diseases. 01.04.2018. (Nisan 2018)
 • Balkan Medical Journal. 17.07.2017. (Temmuz 2017)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 16.06.2017. (Haziran 2017)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 22.05.2017. (Mayıs 2017)
 • 1st International Eurasian Mycology Congress’te sunulmak üzere gönderilmiş olan EMC089 nolu ve “In vitro activity of farnesol and carvacrol, alone and in combination with antifungals, against clinical Candida isolates” (Nisan 2017)
 • 1st International Eurasian Mycology Congress’te sunulmak üzere gönderilmiş olan EMC088 nolu “The evaluation of contribution of herbal products, curcumin, naringenin, ginger, and epigallotectin gallate, on the antifungal drug activity against clinical Candida isolates”. (Nisan 2017)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 27.04.2017. (Nisan 2017)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 06.10.2016. (Ekim 2016)
 • Balkan Medical Journal. 04.10.2016. (Ekim 2016)
 • Journal of Epidemiological Research. 23.06.2016. (Haziran 2016)
 • TÜBİTAK SBAG 3001- (Şubat 2016)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 23.02.2016. (Şubat 2016)
 • TÜBİTAK 1001 – (Ocak 2016)
 • TÜBİTAK 1001 – (Ocak 2016)
 • TÜBITAK SBAG 3001, -TÜRKIYE, 1, 2016
 • Balkan Medical Journal. 22.12.2015. (Aralık 2015)
 • Balkan Medical Journal. 29.12.2015. (Aralık 2015)
 • Balkan Medical Journal. 17.08.2015. (Ağustos 2015)
 • Mikrobiyoloji Bülteni. 16.06.2015. (Haziran 2015)
 • Balkan Medical Journal. 09.03.2015. (Mart 2015)
 • Nobel Medicus. 27.01.2015. (Ocak 2015)
 • Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. 19.12.2014. (Aralık 2014)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 08.12.2014. (Aralık 2014)
 • Turkish Medical Science. 01.10.2014. (Ekim 2014)
 • Balkan Medical Journal. 08.09.2014. (Eylül 2014)
 • Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. 20.08.2014. (Ağustos 2014)
 • Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. 30.06.2014. (Haziran 2014)
 • 36- Mikrobiyoloji Bülteni. 10.03.2014. Tularemi Türkiye’nin Kuzeyinden Güneyine Doğru Yayılıyor; Kahramanmaraş’dan İlk Olgular. (Mart 2014)
 • İnönü Üni. Tugut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 07.02.2014. “Steril Piyürili Hastalarda Mycoplasma hominis-Ureaplasma urealyticum Varlığının ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması” (Şubat 2014)

Projeler

 • İç Ege Bölgesi'nde yaşayan insanlarda tularemi serolojisinin araştırılması (TÜBAP 2020-121) Proje kabul tarihi: 07.10.2020, Bitiş:10.11.2020) Bütçe: 16077 TL (Kasım 2021)
 • İç Ege Bölgesinde tularemi araştırması (Ekim 2021)
 • Eğitim Alanında COVID-19 Hızlı Antijen Testinin Olguları Erken Tespit Etmede ve Salgının Önlenmesinde Etkisi: Trakya Üniversitesi'nden Bir Fakülte Örneği (TÜBAP 2021-116) Proje kabul tarihi: 15.10.2021, Bitiş:Devam ediyor) Bütçe: 83482 TL (Ekim 2021)
 • Proje Konusu : Trakya’da Riskli Bir Bölgede Tularemi İnsidansının Araştırılması (TÜBAP 2015/128, Proje kabul tarihi: 18.08.2015, Bitiş:) Bütçe: 37.500 TL Proje Yürütücüsü : Şaban GÜRCAN Proje Yardımcısı : Mediha CERRAH (Ağustos 2015)
 • Proje Konusu : Edirne İli atmosferinden izole edilen mikrofungus izolatlarının ITS, Beta Tubulin ve Actin Gen dizisi tespitiyle moleküler tanısı (TÜBAP 2013/120, Proje kabul tarihi: 11.09.2013) Bütçe: 25.265 TL Proje Yürütücüsü : Melek TİKVEŞLİ Proje Yardımcısı : … Şaban GÜRCAN (Eylül 2013)
 • 5- Proje-Tez Konusu : Elazığ ili ve çevre illerde avcılar, av hayvanları ve ürünleriyle uğraşanlarda tularemi görülme sıklığının mikro aglütinasyon yöntemiyle araştırılması (FÜBAP) Proje-Tez Danışmanı : Mustafa Yılmaz, Şaban GÜRCAN Proje-Tezi Hazırlayan : Mehmet Aksu
 • 7-Proje Konusu : Koledok kanal tıkanıklığı sonrası oluşan bakteriyel translokasyon üzerine immünonutrisyon solüsyonunun arı balı ile olan sinerjik etkisinin incelenmesi (TÜBAP 2011/100, Proje kabul tarihi: 20.06.2011) Bütçe: 11.710 TL Proje Yürütücüsü : Serhat OĞUZ Proje Yardımcısı : … Şaban GÜRCAN
 • 6- Proje-Tez Konusu : Deneysel koledok kanal tıkanıklığı sonrası oluşan bakteriyel translokasyon üzerine tauroursodeoksikolik asit ve moxifloksasinin etkisi (TÜBAP 2011/46, Proje kabul tarihi: 07.03.2011) Bütçe: 11.710 TL Proje-Tez Yürütücüsü : Serhat OĞUZ Proje-Tez Hazırlayan : … Şaban GÜRCAN
 • 2- Proje Konusu :Bisiklo (2,2,1)-hept-5-n-2-karboksilik asitin alkali ve toprak alkali metallerle yaptığı karboksilatların sentezi ve bunların antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi (TÜBAP 2004/491, Proje kabul tarihi: 12.11.2002) Bütçe: 9.158 TL Proje Yürütücüsü :Murat TÜRKYILMAZ Proje Yardımcısı :Müşerref TATMAN-OTKUN Ali Metin OTKUN Şaban GÜRCAN Adilhan FEYİZOĞLU
 • 1-Proje Konusu :Stenotrophomonas maltophilia’nın fenotipik ve genotipik tiplendirme yöntemleri ile hastane içi epidemiyolojisi (TÜBAP 2001/449, Proje kabul tarihi: 05.12.2001) Bütçe: 2.500 TL Proje Yürütücüsü : Müşerref TATMAN-OTKUN Proje Yardımcısı : Şaban GÜRCAN

Diğer

 • Buluş Başlığı: Ürün Son Kullanım Tarihi Değişimi Gözlemleme Cihazı. TPE Başvuru Tarihi: 13.06.2013. Dosya No: 2013/07170. Patent veriliş tarihi: 06.01.2016. (Ocak 2016)
 • ÜRÜN SON KULLANIM TARIHI DEGISIMI GÖZLEMLEME CIHAZI, 2016,Basvuru Sahipleri G. SABAN, Bulus SahipleriSaban Gürcan,Fatma Merve Tozluklu,Göksel Berker Gönül,Burak Matraci,Atakan Yamak,Tolga Gürcan,Ceren Ay,Neriman Beste Kaygisiz
 • ÜRÜN SON KULLANIM TARIHI DEGISIMI GÖZLEMLEME CIHAZI, 2016,Basvuru Sahipleri G. SABAN, Bulus SahipleriSaban Gürcan,Fatma Merve Tozluklu,Göksel Berker Gönül,Burak Matraci,Atakan Yamak,Tolga Gürcan,Ceren Ay,Neriman Beste Kaygisiz
 • Ulusal Patent Francisella tularensis antijeni (Patent No: TR 2008 01623 B) Patent Veriliş Tarihi: 21.07.2011

» Duyurular

12 Nisan 2013 » Francisella tularensis ve Tularemi kitabı