» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Trabekülektomi sonrası göz içi basıncı, oküler pulse amplitüd ve koroid kalınlığının değişimi (Aralık 2021)
 • The natural course of vitreomacular traction in eyes with diabetic retinopathy and factors associated with spontaneous release (Aralık 2020)
 • Comparison of macular thickness change by optical coherence tomography after uncomplicated cataract surgery in eyes with and without exfoliation syndrome (Ekim 2020)
 • Clinical and imaging findings of pattern dystrophy subtypes; Diagnostic errors and unnecessary treatment in clinical practice (Ocak 2018)
 • Aflibercept in macular edema secondary to retinal vein occlusion: A real life study (Ekim 2017)
 • The comparison of multimodal imaging findings of central serous chorioretinopathy patients in regard to the early anatomically treatment response to half-fluence photodynamic therapy: a retrospective case-control study (Haziran 2017)
 • The role of indocyanine green angiography imaging in further differential diagnosis of patients with nAMD who are morphologically poor responders to ranibizumab in a real-life setting (Temmuz 2016)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • şaşılık cerrahisi sonrası korneal dellen gelişimi (Kasım 2021)
 • pitozis cerrahisini içeren YouTube videolarının eğiticilik kalitesi ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi (Ekim 2021)
 • The comparison of multimodal imaging findings of central serous chorioretinopathy patients in regard to the early anatomically treatment response to half-fluence photodynamic therapy: a retrospective case–control study (Haziran 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Göz kapağı lezyonlarının değerlendirilmesinde klinik ön tanı ile histopatolojik tanı uyumunun incelenmesi (Mart 2021)
 • komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası gelişen toksik ön segment sendromunun postoperatif görme keskinliği ve uzun dönem komplikasyonlarının değerlendirilmesi (Şubat 2021)
 • Çocuklarda Farklı Yaş Gruplarında Başlanan Ambliyopi Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Mart 2020)
 • Outcomes of inferior retinectomy in patients with recurrent rhegmatogenous retinal detachments due to proliferative vitreoretinopathy
 • Pneumatic vitreolysis treatment for vitreomacular traction syndrome

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • European Society of Cataract & Refractive Surgeons

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ptoliferatif vitreoretinopatiye bağlı rekürren regmatojen retina dekolmanında inferior retinektoımi sonuçları (Aralık 2021)
 • Evaluation of Clinical Findings, Optical Coherence Tomography, Fundus Fluorescein Angiography, and Indocyanine Green Angiography Imaging in Patients with Polypoidal Choroidal Vasculopathy (Temmuz 2020)
 • R. GARIP, D. Y. , A. Ö. , Evaluation of clinical findings, optical coherence tomography, fundus flourescein angiography and indocyanine green angiography imaging in patients with Polypoidal Choroidal Vasculopathy, Beyoglu Eye Journal, vol. 5, no. 2, pp. 135-141, 2020
 • Evaluation of Axial Length Changes after Combined Phacovitrectomy for Macula-off Rhegmatogenous Retinal Detachment (Aralık 2019)
 • Ranibizumab versus Aflibercept in Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion in Real Life: A Retrospective Case Control Study (Mayıs 2017)
 • Viral Keratokonjonktivite Bağlı Oluşan Kornea Opasitelerinin Tedavisinde Fototerapötik Keratektomi

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Retinal ven tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tedavisinde ranibizumab ve afliberceptin etkinliklerinin karşılaştırılması: 6 aylık gerçek yaşam verisi
 • Düşük görme keskinliğine sahip eksüdatif yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu gözlerde intravitreal aflibercept sonuçları
 • Vitrektomi ile yırtıklı retina dekolmanı cerrahisine yeni başlayan bir cerrahın ilk iki yıldaki vakalarının sonuçları
 • Tip 2 idiyopatik jukstafoveal telenjiektazi tedavisinde intravitreal bevacizumab etkinliği
 • Ranibizumab cevapsızlığında indosiyanin yeşili anjiografi ile ayırıcı tanı
 • Tip 2 jukstafoveal telenjiektazi hastalarının klinik ve görüntüleme bulguları
 • pattern distrofi hastalarında tanısal hatalar eşliğinde klinik ve görüntüleme bulguları
 • Penetran keretoplasti sonrası gelişen göz içi basınç yüksekliği
 • Afakinin cerrahi tedavisinde yöntemler (skleral fiksasyon/ön iris kıskaçlı lens/arka iris kıskaçlı lens)
 • Phthriasis palpebrarum: 2 olgu ile tanı ve tedavisi

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi
 • Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi
 • Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi
 • Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi
 • Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi
 • Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi

» Verdiği Dersler

Göz Yaşı Kanal Tıkanıklıkları

Kırmızı Göz: Üveit, Episklerit ve Sklerit

Optik Sinir ve Pupilla Hastalıkları