» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • HCC with tumor thrombus entering the right atrium and inferior vena cava treated by percutaneous ablation December 2017BMC Surgery 17(1) (Aralık 2017)
 • Management of the “Other” retroperitoneal sarcomas November 2017Journal of Surgical Oncology DOI10.1002/jso.24893 (Kasım 2017)
 • Tumors of the Striated Muscle Cell Lineage: Hepatobiliary Rhabdomyosarcoma and Rhabdomyoma October 2017 DOI10.1007/978-3-319-26956-6_64 In book: Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract Arthur Zimmermann (Ekim 2017)
 • Evaluation of serum level of Osteocalcin hormone in male infertility (Ekim 2017)
 • A Case of Radiation Recall Dermatitis of Scalp in Acute Lymphoblastic Leukemia After Prophylactic Cranial Radiotherapy September 2017 DOI10.7759/cureus.1671 LicenseCC BY 3.0 (Eylül 2017)
 • Pediatric Hepatobiliary Neoplasms An Overview and Update (Temmuz 2017)
 • Postmastectomy radiation therapy for breast cancer patients with one to three positive lymph nodes: a propensity score matching analysis (Temmuz 2017)
 • Thoracic Pleomorphic Liposarcomas: A Prognostic Variability Depending on Location May 2017 DOI10.15406/jlprr.2017.04.00118 ProjectsThoracic surgery (Haziran 2017)
 • Relapsed Pleomorphic Liposarcoma with Mediastinal Metastasis: A Case Report and Review of the Literature May 2017Zhongguo fei ai za zhi = Chinese journal of lung cancer 20(5):361-365 DOI10.3779/j.issn.1009-3419.2017.05.10 (Haziran 2017)
 • Solitary Fibrous Tumors of Chest: Another Look with the Oncologic Perspective (Mayıs 2017)
 • Effect of Coenzyme Q10 on Radiation Nephropathy in Rats (Mayıs 2017)
 • Rhabdomyosarcoma of the biliary tract: a case report April 2017 DOI10.18203/2349-3291.ijcp20171734 (Nisan 2017)
 • Predicting loco-regional recurrence risk in T1, T2 breast cancer with 1-3 positive axillary nodes postmastectomy: Development of a predictive nomogram (Mart 2017)
 • An atypical presentation in journal of a rare giant chest wall tumor (Şubat 2017)
 • Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: A Report 5 Cases (Şubat 2017)
 • Acute Histopathological Responses Of Renal Tissues After Different Fractionated Abdominal 12 Gy Irradiation In Rats January 2017 DOI10.14744/scie.2017.93276 (Ocak 2017)
 • Acute Histopathological Responses Of Renal Tissues After Different Fractionated Abdominal 12 Gy Irradiation In Rats January 2017 DOI10.14744/scie.2017.93276 (Ocak 2017)
 • Epidemiology, risk factors, symptomatology, TNM classification of Non Small Cell Lung Cancer. An overview while waiting the 8 th TNM classification (Ocak 2017)
 • Radiation induced leiomyosarcoma of the mandible and a short review of the literature (Article) Pérez Villar, Á.abc , Sánchez Cuellar, L.A.a, Blanco Sanfrutos, S.b, Casañas Villalba, N.a, Molina Méndez, F.a, García Sierra, C.a, Zamora Martínez, T.c (Kasım 2016)
 • Docetaxel-induced radiation recall dermatitis: A case report and literature review (Article) [Docetaxel-induzierte Strahlen-Recall-Dermatitis : Eine Kasuistik und Review der Literatur] Strouthos, I. , Tselis, N., Zamboglou, N. (Ekim 2016)
 • Metastatic adenoid cystic carcinoma to the dermis and subcutis of right breast (Article) (Ekim 2016)
 • Possible therapeutic effect of arsenic trioxide and L-carnitine on hepatocellular carcinoma induced in rats (Article) Emam, B.Z.a, Abo-Youssef, A.M.b , Osman, A.H.c, Amer, A.M.d (Ekim 2016)
 • Locoregional Recurrence Risk for Postmastectomy Breast Cancer Patients With T1–2 and One to Three Positive Lymph Nodes Receiving Modern Systemic Treatment Without Radiotherapy (Article) (Ekim 2016)
 • Radiation recall after capecitabine in a patient with recurrent nasopharyngeal carcinoma: A case report (Article) (Eylül 2016)
 • L-carnitine has a protective effect on the colonic mucosa during abdominopelvic radiotherapy in rats (Article) (Eylül 2016)
 • Beneficial effects of aminoguanidine on radiotherapy-induced kidney and testis injury (Article) (Ağustos 2016)
 • Practical issues for retroperitoneal sarcoma (Article) (Temmuz 2016)
 • Perineural Spread of Renal Cell Carcinoma: A Case Illustration with a Proposed Anatomic Mechanism and a Review of the Literature (Article) (Mayıs 2016)
 • Postmastectomy radiotherapy benefit in Chinese breast cancer patients with T1–T2 tumor and 1–3 positive axillary lymph nodes by molecular subtypes: an analysis of 1369 cases (Article) (Mayıs 2016)
 • Neuroimaging of Cerebrovascular Complications in Cancer Patients (Book Chapter) Nagpal, P.a, Ellika, S.b, Jain, R.c (Nisan 2016)
 • A case of severe rectal hemorrhage possibly caused by radiation recall after administration of gemcitabine (Mart 2016)
 • Postoperative radiotherapy for the treatment of solitary fibrous tumor with malignant transformation of the pelvic: A rare case report with literature review (Article) (Ocak 2016)
 • A random diagnosis of solitary fibrous tumor of the pleura (Article) [Una diagnosi casuale di tumore fibroso solitario della pleura]

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Development of a new model of actinic enteritis in rats using a cobalt-60 open source and a protection device as a collimator (Nisan 2017)
 • Karnitin ya da Dimetilsulfoksidin ya da herikisinin antrasiklin ekstravazasyonun tedavisi (Ekim 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Lung cancer metastasis to the heart through pulmonary veins after 18 years of coronary bypass surgery (Eylül 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 11. Çapa Onkoloji Günleri. Hodgkin Dışı Lenfomalarda Evreleme ve Yeni Tedavi Seçenekleri. (Aralık 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Histopathology March 2017 DOI10.1007/978-3-319-04669-3_5 (Mart 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Oncentra Braki Aplikatör Modelleme ile Kaynak Lokalizasyonu (Ekim 2017)
 • Volümetrik Arc Tedavi Yöntemi ile Yapılan Tek ve Çift Ark Endometrium Planlarının Değerlendirilmesi (Ekim 2017)
 • Seröz Papiller Over Kanserinin Meme Metastazı (Nisan 2017)
 • Zoledronik asit tedavisine bağlı gelişen mandibula osteonekrozu: Mr bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi; 6-10 Kasım 2013 (Kasım 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • IX. Oturum Eş Zamanlı Tedaviler ve korunma yöntemleri Moderatörler: Meryem Aktoz, Bülent Erdoğan, Ruşen Coşar, Servet Altay (Aralık 2017)
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. Kan Alma Teknikleri, İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri. (Aralık 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Temel ve Klinik Radyoterapi. Over, Vulva ve Vajen Kanserleri (Bölüm 42) (Nisan 2013)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Cinsiyet Farkının Radyoterapiye Bağlı Akut Akciğer Toksisite Üzerine Etkisinin Genetik Prediktör Olan Ataksi Telenjiektazi Mutasyon TGF-B1 ve SOD2 paneli ile araştırılması. Dr. Deniz Çelik

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sol meme kanserli hastaların radyoterapisinde derin inspiryum tekniği ile kalp-akciğer dozlarının ve klinik pnömoni oranının araştırılması (Nisan 2016)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Radyasyon Onkolojisi üye
 • Trakya Meme Derneği Kurucu Üye
 • Trakya meme derneği kurucu üye (Şubat 2016)

Projeler

 • Yüksek doz hızlı konformal brakiterapi ile tedavi edilen kanser hastalarında konformal brakiterapinin lokal kontrol ve toksisite üzerine etkisinin değerlendirilmesi (Aralık 2016)
 • Sol meme kanserli hastaların radyoterapisinde derin inspiryum tekniği ile kalp-akciğer dozlarının ve klinik pnömoni oranının araştırılması (Aralık 2016)
 • Cinsiyet farkının Radyoterapiye Bağlı Akut Akciğer Toksisite Üzerine Etkisinin Genetik Prediktör Olan ATM, TGFB1 ve SOD2 paneli Araştırılması. (Haziran 2013)

Sertifikalar

 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursunda Eğitmen (Kasım 2017)
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursunda eğitici olarak (Aralık 2016)

Diğer

 • Meme Kanseri Farkındalık Haftası Hasta Eğitim Semineri (Ekim 2017)
 • Meme Kanseri Farkındalık Haftası (Ekim 2017)
 • Sağlık Meslek Yüksekokulu 2. sınıf dersi Tedavi Prensipleri II
 • Bilimsel okur yazarlık-4.sınıf
 • Sağlık Meslek Yüksekokulu 2. sınıf Radyoterapi Teknikerliği eğitim programı içinde Tedavi Prensipleri I dersi (Eylül 2016)
 • sınav jürisi:uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavı: Dr. İlknur Harmankaya (Ekim 2013)
 • Sınav Jürisi: Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavı, Dr. Deniz Çelik (Mayıs 2013)
 • Sınav jürisi; Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi bitirme sınavı, Dr. Nilüfer Kılıç Durankuş (Mayıs 2013)

» Verdiği Dersler

Bilimsel okur-yazarlık

Tedavi prensipleri II