» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The Role of Hydrogen Sulfide in the Development of Tolerance and Dependence to Morphine in Mice, Neuropsychobiology, 11, 2020 (Kasım 2020)
 • Non-opioid Analgesics and the Endocannabinoid System, Balkan Medical Journal, 10, 2020 (Ekim 2020)
  1
  ATIF
 • Endocannabinoid and N-acylethanolamide levels in rat brain and spinal cord following systemic dipyrone and paracetamol administration, Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 97, no. 11, pp. 1035-1041, 11, 2019 (Temmuz 2019)
  3
  ATIF
 • M. AKINCI, H. Ç. KARADAG, S. CHOUSEIN-HÜSEYIN, Ç. OLTULU, S. CANBAZ, Ö. GÜNDÜZ, D. R. TOPUZ, Effects of in vitro Amitriptyline, Fluoxetine,Tranylcypromine and Venlafaxine on SaphenousVein Grafts, Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, vol. 34, no. 3, pp. 290-296, 1, 2019 (Temmuz 2019)
 • Effects of hippocampal histone acetylation and HDAC inhibition on spatial learning and memory in the Morris water maze in rats, Fundamental Clinical Pharmacology, vol. 34, no. 2, pp. 222-228, 4, 2020 (Nisan 2019)
  1
  ATIF
 • M. KUZUCUOGLU, D. R. TOPUZ, E. ALTUN, Effect of mitomycin-C applied through different approachesfollowing tracheal surgery on development of granulation tissueand level of nephrotoxicity in rats, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 27, no. 1, pp. 73-79, 1, 2019 (Ocak 2019)
 • Changes in nociceptin/orphanin FQ levels in rat brain regions after acute and chronic cannabinoid treatment in conjunction with the development of antinociceptive tolerance (Aralık 2016)
  5
  ATIF
 • Analysis of the anti-allodynic effects of combination of a synthetic cannabinoid and a selective noradrenaline re-uptake inhibitor in nerve injury-induced neuropathic mice (Mart 2016)
  8
  ATIF
 • Effect of activation of the GLT-1 transporter by a beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice (Şubat 2015)
  3
  ATIF
 • Hemodynamic effects of atrial natriuretic peptide in ischemia-reperfusion injury that occurs after exercise.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • CANNABINOID RECEPTORS ARE NOT INVOLVED IN ANTINOCICEPTION INDUCED BY SYSTEMIC DICLOFENAC IN MICE, Turkish Medical Student Journal, vol. 7, no. 1, pp. 1-4, 2, 2020
  1
  ATIF
 • Does dipyrone produce anxiolytic-like effects in mice? (Ekim 2019)
 • 5-HT7 receptor activation: A novel target for treatment of opioid-induced hyperalgesia – A hypothesis and mini review. (Eylül 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECI, H. Ç. KARADAG, A. ULUGÖL, Does dipyrone produce anxiolytic-like effects in mice?, FENS Regional Meeting 2019. Belgrade, Serbia. (Temmuz 2019)
 • , Endocannabinoid and N-acylethanolamide levels in rat brain and spinal cord following systemic dipyrone and paracetamol administration, Pain in Europe XI, 11th Congress of the European Pain Federation EFIC. Valencia, SPAIN, -İSPANYA (Haziran 2019)
 • D. R. TOPUZ, The attitudes and behaviors of the physicians in thefamily health centers of Edirne province, on rational druguse and adverse effects, 8. International Trakya Family Medicine Congress, edirne-TÜRKIYE (Mart 2019)
 • S. YILMAZ, D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECI, A. ULUGÖL, H. Ç. KARADAG, Effect Of The Nociceptin Receptor Antagonist Jtc-801 On Chronic Win 55,212-2 Induced Changes In Contextual Fear Conditioning In Mice, Union of Thrace Universities 2 nd International Health Sciences Congress, TEKIRDAG-TÜRKIYE
 • Ö. E. ÖZGÜR, E. BAKSIN, H. DEMIREL, D. R. TOPUZ, A. ULUGÖL, Systemic cannabidiol does not reduce compound 48/80-induced itching behavior in mice, Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress
 • EFFECT OF MITOMYCIN-C APPLIED THROUGH DIFFERENT APPROACHES FOLLOWING TRACHEAL SURGERY ON DEVELOPMENT OF GRANULATION TISSUE AND LEVEL OF NEPHROTOXICITY IN RATS, Association of thrace of universities 1st international health science congres (Kasım 2017)
 • Effects of resveratrol on glycerol-induced myoglobirnuric kidney injury, Association of thrace of universities 1st international health science congres
 • The effecsts of in-vitro used amitriptyline ,fluoxetine tranylcpromine and venlafaxine on saphenous vein grafts that are oftenly used in coronary artery bypass surgery, Association of thrace of universities 1st international health science congres
 • The effect of GLT-1 transporter activation on learning and memory impairment in morris water maze induced by scopolamine in rats (Haziran 2016)
 • EFFECT OF HIPOCAMPAL HISTONE ACETYLATION AND HDAC INHIBITION ON SPATIAL LEARNING AND MEMORY IN THE MORRIS WATER MAZE IN RATS (Haziran 2016)
 • Changes in nociception/orphanin FQ levels in rat brain regions after acute and chronic cannabinoid treatment in conjunction with the development of antinociceptive tolerance.
 • Isobolographic analysis of the anti-allodynic effects of the synthetic cannabinoid win 55,212-2 and the selective noradrenaline re-uptake inhibitor maprotiline in nerve injury-induced neuropathic mice.
 • Effect of GLT-1 transporter activation by the beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice.
 • Hemodinamic effects of ANP in global ischemia-reperfusion injury which has occurred after the exercise.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • PERIPHERAL NERVE INJURY-INDUCED NEUROPATHIC PAIN MODELS IN RATS (Kasım 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • D. R. TOPUZ, Kannabinoidlerin Farmakolojisi, TÜRKIYE KLINIKLERI, vol. 6, no. 1, pp. 6-14, 1, 2018
 • Nöropatik Ağrı Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
 • Atriyal natriüretik peptid infüzyonunun izole sıçan kalbinde iskemi sonrası oluşturduğu hemodinamik değişikliklerde egzersizin rolü.
 • Nöropatik ağrı modelleri.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, H. Ç. KARADAĞ, D. DÖKMECİ, A. ULUGÖL, Akut Sistemik Dipiron ve Parasetamol Uygulamasının Sıçan Beyin Bölgelerinde ve Omurilikte Endokannabinoid ve NAçiletanolamin düzeylerine etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • D. R. TOPUZ, M. M. SAPMAZ, G. Z. YURTSEVEN, K. A. DUVAN, İntrauterin dönemde valproik aside maruz kalan dişi farelerin beyninde östrojen reseptör alfa’nın dağılımı ve davranışsal değişiklikler, 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı), EDİRNE-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • Z. ÇETİN, Ö. GÜNDÜZ, D. R. TOPUZ, D. DÖKMECİ, H. Ç. KARADAĞ, A. ULUGÖL, Farelerde Morfine Tolerans ve Bağımlılık Gelişiminde Hidrojen Sülfürün Rolü, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECİ, H. Ç. KARADAĞ, A. ULUGÖL, Dipiron farelerde anksiyolitik-benzeri etkiler oluşturuyor mu?, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİY (Kasım 2019)
 • G. GÜR, D. R. TOPUZ, G. Ö. KIZILAY, Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • S. AKBAŞ, D. R. TOPUZ, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve bağlamsal korku koşullanma üzerine etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, G. E. ÜMİT, Ö. SEZER, K. TABAKÇIOĞLU, O. KAYA, D. Y. HAN, M. GÜNEŞ, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Akılcı İlaç Kullanımı’xx Eğitimi Öğrenci Geribildirimleri, Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, eskişehir-TÜRKİYE (Nisan 2019)
 • Morris su labirenti uzaysal öğrenme ve bellek modelinde, sıçan hipokampüsünde histon asetilasyonu ve histon deasetilaz inhibitörünün etkisi.
 • Akut ve kronik kanabinoid uygulamasının sıçan beyin bölgelerinde nosiseptin/orfanin FQ düzeyleri üzerine etkisi ve antinosiseptif etkisine tolerans gelişimi ile ilişkisi
 • Farelerde sinir zedelenmesi ile oluşan allodini üzerine sentetik kannabinoid WIN 55,212-2 ile noradrenalin geri-alım inhibitörü maprotilinin etkileşimi: bir izobolografik analiz
 • Serotonin ile oluşturulan kaşinti üzerine beta-laktam antibiyotiğin neden olduğu glt-1 aktivasyonunun etkileri.
 • Düşük akımlı iskemi sonrası atriyal natriüretik peptid infüzyonunun izole sıçan kalbinde oluşturduğu hemodinamik değişikliklerde kısa süreli egzersizin rolü.
 • Kısa dönem egzersizin iskemi reperfüzyon hasarına bağlı hemodinemik yanıtlara etkisinde atriyal natriüretik peptidin rolü.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Klinik Toksikoloji Kursu (Ekim 2019)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A.ULUGÖL, ÇH. KARADAĞ, D. DÖKMECİ, Ö. GÜNDÜZ, RD. TOPUZ, Farmakoloji, Nobel Tıp Ktabevleri, İstanbul, 2017 (Eylül 2017)
 • Farmakoloji Bölüm: Antikanser ilaçlar, TÜRKIYE-, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiepileptik ilaçlar, pp. 115-223, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Otakoidler, pp. 195-205, Nobel tip kitanbevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Vitaminler, pp. 351-357, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antifungal ilaçlar, pp. 317-323, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiparaziter ilaçlar, pp. 323-331, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji,Bölüm: Immünomodülatör ilaçlar, pp. 339-345, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiviral ilaçlar, pp. 331-339, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiseptikler ve Dezenfektanlar, pp. 345-351, Nobel Tip Kitabevi, 20171. Basim (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Kalsiyotropik ilaçlar, pp. 243-249, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Sanford Antimikrobiyal Tedavi Kılavuzu.
 • Parkinsonizm ve Diğer Hareket Bozukluklarının Farmakolojik Tedavisi (Bölüm 28).Temel ve Klinik Farmakoloji
 • Lokal Anestezikler (Bölüm 26). Temel ve Klinik Farmakoloji

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi (Nisan 2019)
 • Nörotensinin farelerde ipuçlu ve bağlamsal korku koşullanma üzerine etkisi (Nisan 2019)

Yapılan Hakemlikler

 • The effect of prenatal zonisamide exposure on motor and cognitive functions of rats" (Haziran 2017)

Projeler

 • Monosodyum Glutamat’ın Kokleotoksik Etkisinin Guinea Piglerde Araştırılması, Monosodyum Glutamat’ın Kokleotoksik Etkisinin Guinea Piglerde Araştırılması (Aralık 2020)
 • Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi
 • Farelerde Streptozosin İle Oluşturulan Alzheimer Modelinde Glikojen Sentaz Kinaz-3 (Gsk-3) İnhibitörü Tc-G 24’ün Öğrenme Ve Bellek Üzerine Etkisi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Akut sistemik dipiron ve parasetamol uygulamasinin siçan beyin bölgelerinde ve omurilikte endokannabinoid ve N-açiletanolamin düzeylerine etkisi, Akut sistemik dipiron ve parasetamol uygulamasinin siçan beyin bölgelerinde ve omurilikte endokannabinoid ve N-açiletanolamin düzeylerine etkisi, Baslangiç Tarihi: 14.02.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalı Laboratuvarı Deney hayvanı Barındırma ünitesinin modernizasyonu (Eylül 2016)
 • Koroner arter bybass cerrahisinde sıklıkla kullanılan internal torasik arter ve safen ven greftleri üzerine in vivo amitirptilin,fluoksetin, tranilsipromin ve venlafaksin'in etkileri (Temmuz 2016)
 • GPR50 reseptör proteininin üç boyutlu yapısının ve etkileşim ara yüzünün belirlenmesi
 • Morris su labirenti uzaysal öğrenme ve bellek modelinde, sıçan hipokampüsünde histon asetilesyonu ve histon deasetilaz inhibitörünün etkisi (Araştırmacı).
 • Akut ve kronik kanabinoid uygulamasının sıçan beyin bölgelerinde nosiseptin/orfanin FQ düzeyleri üzerine etkisi ve antinosiseptif etkisine tolerans gelişimi ile ilişkisi (Araştırmacı)
 • Farelerde sinir zedelenmesi ile oluşan allodini üzerine sentetik kannabinoid WIN 55,212-2 ile noradrenalin geri-alım inhibitörü maprotilinin etkileşimi: bir izobolografik analiz
 • Atriyal natriüretik peptidin asimetrik dimetilarginin salinimina etkisinin izole siçan kalbinde incelenmesi ve kisa süreli egzersizin bu etkileşimdeki rolü
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve baglamsal korku kosullanma üzerine etkisi, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve baglamsal korku kosullanma üzerine etkisi, Baslangiç Tarihi: 28.03.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor

Diğer

 • Öğrenen Merkezli Eğitim Komisyon üyeliği (Eylül 2020)
 • Tıp Fakültesi Dersi
 • Bilimsel araştırmalar etik kurul üyeliği
 • Bilimsel Araştırma Etik Kurul Üyeliği
 • Bilimsel etik kurul üyeliği
 • Bilimsel araştırmalar etik kurul üyeliği
 • Bilimsel etik kurul üyeliği

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi)

Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalı Laboratuvarı Deney hayvanı Barındırma ünitesinin modernizasyonu
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya üniversitesi

» Verdiği Dersler

Farmakoloji yüksek lisans programı dersleri

Tıp Fakültesi Dersi