» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Changes in nociceptin/orphanin FQ levels in rat brain regions after acute and chronic cannabinoid treatment in conjunction with the development of antinociceptive tolerance (Aralık 2016)
 • Analysis of the anti-allodynic effects of combination of a synthetic cannabinoid and a selective noradrenaline re-uptake inhibitor in nerve injury-induced neuropathic mice (Mart 2016)
  2
  ATIF
 • Effect of activation of the GLT-1 transporter by a beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice (Şubat 2015)
 • Hemodynamic effects of atrial natriuretic peptide in ischemia-reperfusion injury that occurs after exercise.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 5-HT7 receptor activation: A novel target for treatment of opioid-induced hyperalgesia – A hypothesis and mini review. (Mayıs 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • EFFECT OF MITOMYCIN-C APPLIED THROUGH DIFFERENT APPROACHES FOLLOWING TRACHEAL SURGERY ON DEVELOPMENT OF GRANULATION TISSUE AND LEVEL OF NEPHROTOXICITY IN RATS, Association of thrace of universities 1st international health science congres (Kasım 2017)
 • Effects of resveratrol on glycerol-induced myoglobirnuric kidney injury, Association of thrace of universities 1st international health science congres
 • The effecsts of in-vitro used amitriptyline ,fluoxetine tranylcpromine and venlafaxine on saphenous vein grafts that are oftenly used in coronary artery bypass surgery, Association of thrace of universities 1st international health science congres
 • The effect of GLT-1 transporter activation on learning and memory impairment in morris water maze induced by scopolamine in rats (Haziran 2016)
 • EFFECT OF HIPOCAMPAL HISTONE ACETYLATION AND HDAC INHIBITION ON SPATIAL LEARNING AND MEMORY IN THE MORRIS WATER MAZE IN RATS (Haziran 2016)
 • Changes in nociception/orphanin FQ levels in rat brain regions after acute and chronic cannabinoid treatment in conjunction with the development of antinociceptive tolerance.
 • Isobolographic analysis of the anti-allodynic effects of the synthetic cannabinoid win 55,212-2 and the selective noradrenaline re-uptake inhibitor maprotiline in nerve injury-induced neuropathic mice.
 • Effect of GLT-1 transporter activation by the beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice.
 • Hemodinamic effects of ANP in global ischemia-reperfusion injury which has occurred after the exercise.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • PERIPHERAL NERVE INJURY-INDUCED NEUROPATHIC PAIN MODELS IN RATS (Kasım 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nöropatik Ağrı Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
 • Atriyal natriüretik peptid infüzyonunun izole sıçan kalbinde iskemi sonrası oluşturduğu hemodinamik değişikliklerde egzersizin rolü.
 • Nöropatik ağrı modelleri.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Morris su labirenti uzaysal öğrenme ve bellek modelinde, sıçan hipokampüsünde histon asetilasyonu ve histon deasetilaz inhibitörünün etkisi.
 • Akut ve kronik kanabinoid uygulamasının sıçan beyin bölgelerinde nosiseptin/orfanin FQ düzeyleri üzerine etkisi ve antinosiseptif etkisine tolerans gelişimi ile ilişkisi
 • Farelerde sinir zedelenmesi ile oluşan allodini üzerine sentetik kannabinoid WIN 55,212-2 ile noradrenalin geri-alım inhibitörü maprotilinin etkileşimi: bir izobolografik analiz
 • Serotonin ile oluşturulan kaşinti üzerine beta-laktam antibiyotiğin neden olduğu glt-1 aktivasyonunun etkileri.
 • Düşük akımlı iskemi sonrası atriyal natriüretik peptid infüzyonunun izole sıçan kalbinde oluşturduğu hemodinamik değişikliklerde kısa süreli egzersizin rolü.
 • Kısa dönem egzersizin iskemi reperfüzyon hasarına bağlı hemodinemik yanıtlara etkisinde atriyal natriüretik peptidin rolü.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A.ULUGÖL, ÇH. KARADAĞ, D. DÖKMECİ, Ö. GÜNDÜZ, RD. TOPUZ, Farmakoloji, Nobel Tıp Ktabevleri, İstanbul, 2017 (Eylül 2017)
 • Farmakoloji Bölüm: Antikanser ilaçlar, TÜRKIYE-, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiepileptik ilaçlar, pp. 115-223, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Otakoidler, pp. 195-205, Nobel tip kitanbevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Vitaminler, pp. 351-357, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antifungal ilaçlar, pp. 317-323, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiparaziter ilaçlar, pp. 323-331, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji,Bölüm: Immünomodülatör ilaçlar, pp. 339-345, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiviral ilaçlar, pp. 331-339, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiseptikler ve Dezenfektanlar, pp. 345-351, Nobel Tip Kitabevi, 20171. Basim (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Kalsiyotropik ilaçlar, pp. 243-249, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Sanford Antimikrobiyal Tedavi Kılavuzu.
 • Parkinsonizm ve Diğer Hareket Bozukluklarının Farmakolojik Tedavisi (Bölüm 28).Temel ve Klinik Farmakoloji
 • Lokal Anestezikler (Bölüm 26). Temel ve Klinik Farmakoloji

Yapılan Hakemlikler

 • The effect of prenatal zonisamide exposure on motor and cognitive functions of rats" (Haziran 2017)

Projeler

 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalı Laboratuvarı Deney hayvanı Barındırma ünitesinin modernizasyonu (Eylül 2016)
 • Koroner arter bybass cerrahisinde sıklıkla kullanılan internal torasik arter ve safen ven greftleri üzerine in vivo amitirptilin,fluoksetin, tranilsipromin ve venlafaksin'in etkileri (Temmuz 2016)
 • GPR50 reseptör proteininin üç boyutlu yapısının ve etkileşim ara yüzünün belirlenmesi
 • Morris su labirenti uzaysal öğrenme ve bellek modelinde, sıçan hipokampüsünde histon asetilesyonu ve histon deasetilaz inhibitörünün etkisi (Araştırmacı).
 • Akut ve kronik kanabinoid uygulamasının sıçan beyin bölgelerinde nosiseptin/orfanin FQ düzeyleri üzerine etkisi ve antinosiseptif etkisine tolerans gelişimi ile ilişkisi (Araştırmacı)
 • Farelerde sinir zedelenmesi ile oluşan allodini üzerine sentetik kannabinoid WIN 55,212-2 ile noradrenalin geri-alım inhibitörü maprotilinin etkileşimi: bir izobolografik analiz
 • Atriyal natriüretik peptidin asimetrik dimetilarginin salinimina etkisinin izole siçan kalbinde incelenmesi ve kisa süreli egzersizin bu etkileşimdeki rolü

Diğer

 • Bilimsel Araştırma Etik Kurul Üyeliği
 • Bilimsel etik kurul üyeliği

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi)

Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalı Laboratuvarı Deney hayvanı Barındırma ünitesinin modernizasyonu
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya üniversitesi