» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • TOPUZ RUHAN DENIZ, ÇETINKAYA MEHMET ZAHID, ERÜMIT Dilsat, DUVAN AYDEMIR KÜBRA, GÜNDÜZ ÖZGÜR, KARADAG ÇETIN HAKAN, ULUGÖL AHMET, The role of endocannabinoid system and TRPV1 receptors in the antidepressant and anxiolytic effects of dipyrone in chronic unpredictable mild stress in mice, European Journal of Pharmacology, vol. 908, pp. 174315, 2021 (Ekim 2021)
 • GÜVEN SELIS GÜLSEVEN, ERSOY ONUR, TOPUZ RUHAN DENIZ, BULUT ERDOGAN, KIZILAY ÖZFIDAN GÜLNUR, UZUN CEM, Does Oral Monosodium Glutamate Have a Cochleotoxic Effect? An Experimental Study, Audiology and Neurotology, 2021
 • The Role of Hydrogen Sulfide in the Development of Tolerance and Dependence to Morphine in Mice, Neuropsychobiology, 11, 2020 (Kasım 2020)
 • Non-opioid Analgesics and the Endocannabinoid System, Balkan Medical Journal, 10, 2020 (Ekim 2020)
  3
  ATIF
 • Endocannabinoid and N-acylethanolamide levels in rat brain and spinal cord following systemic dipyrone and paracetamol administration, Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 97, no. 11, pp. 1035-1041, 11, 2019 (Temmuz 2019)
  3
  ATIF
 • M. AKINCI, H. Ç. KARADAG, S. CHOUSEIN-HÜSEYIN, Ç. OLTULU, S. CANBAZ, Ö. GÜNDÜZ, D. R. TOPUZ, Effects of in vitro Amitriptyline, Fluoxetine,Tranylcypromine and Venlafaxine on SaphenousVein Grafts, Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, vol. 34, no. 3, pp. 290-296, 1, 2019 (Temmuz 2019)
 • Effects of hippocampal histone acetylation and HDAC inhibition on spatial learning and memory in the Morris water maze in rats, Fundamental Clinical Pharmacology, vol. 34, no. 2, pp. 222-228, 4, 2020 (Nisan 2019)
  4
  ATIF
 • M. KUZUCUOGLU, D. R. TOPUZ, E. ALTUN, Effect of mitomycin-C applied through different approachesfollowing tracheal surgery on development of granulation tissueand level of nephrotoxicity in rats, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 27, no. 1, pp. 73-79, 1, 2019 (Ocak 2019)
  1
  ATIF
 • Changes in nociceptin/orphanin FQ levels in rat brain regions after acute and chronic cannabinoid treatment in conjunction with the development of antinociceptive tolerance (Aralık 2016)
  6
  ATIF
 • Analysis of the anti-allodynic effects of combination of a synthetic cannabinoid and a selective noradrenaline re-uptake inhibitor in nerve injury-induced neuropathic mice (Mart 2016)
  10
  ATIF
 • Effect of activation of the GLT-1 transporter by a beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice (Şubat 2015)
  4
  ATIF
 • Hemodynamic effects of atrial natriuretic peptide in ischemia-reperfusion injury that occurs after exercise.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AKBAS Sedef, TOPUZ RUHAN DENIZ, The role of neurotensin receptor 1 on fear memory in mice, Journal of Research in Pharmacy, vol. 25, no. 5, pp. 609-615, 2021
 • CANNABINOID RECEPTORS ARE NOT INVOLVED IN ANTINOCICEPTION INDUCED BY SYSTEMIC DICLOFENAC IN MICE, Turkish Medical Student Journal, vol. 7, no. 1, pp. 1-4, 2, 2020
  1
  ATIF
 • Does dipyrone produce anxiolytic-like effects in mice? (Ekim 2019)
  3
  ATIF
 • 5-HT7 receptor activation: A novel target for treatment of opioid-induced hyperalgesia – A hypothesis and mini review. (Eylül 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The role of endocannabinoid system and TRPV1 receptors in the antidepressant and anxiolytic effects of dipyrone in chronic unpredictable mild stress in mice (Ekim 2021)
 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECI, H. Ç. KARADAG, A. ULUGÖL, Does dipyrone produce anxiolytic-like effects in mice?, FENS Regional Meeting 2019. Belgrade, Serbia. (Temmuz 2019)
 • , Endocannabinoid and N-acylethanolamide levels in rat brain and spinal cord following systemic dipyrone and paracetamol administration, Pain in Europe XI, 11th Congress of the European Pain Federation EFIC. Valencia, SPAIN, -İSPANYA (Haziran 2019)
 • D. R. TOPUZ, The attitudes and behaviors of the physicians in thefamily health centers of Edirne province, on rational druguse and adverse effects, 8. International Trakya Family Medicine Congress, edirne-TÜRKIYE (Mart 2019)
 • S. YILMAZ, D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECI, A. ULUGÖL, H. Ç. KARADAG, Effect Of The Nociceptin Receptor Antagonist Jtc-801 On Chronic Win 55,212-2 Induced Changes In Contextual Fear Conditioning In Mice, Union of Thrace Universities 2 nd International Health Sciences Congress, TEKIRDAG-TÜRKIYE
 • Ö. E. ÖZGÜR, E. BAKSIN, H. DEMIREL, D. R. TOPUZ, A. ULUGÖL, Systemic cannabidiol does not reduce compound 48/80-induced itching behavior in mice, Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress
 • EFFECT OF MITOMYCIN-C APPLIED THROUGH DIFFERENT APPROACHES FOLLOWING TRACHEAL SURGERY ON DEVELOPMENT OF GRANULATION TISSUE AND LEVEL OF NEPHROTOXICITY IN RATS, Association of thrace of universities 1st international health science congres (Kasım 2017)
 • Effects of resveratrol on glycerol-induced myoglobirnuric kidney injury, Association of thrace of universities 1st international health science congres
 • The effecsts of in-vitro used amitriptyline ,fluoxetine tranylcpromine and venlafaxine on saphenous vein grafts that are oftenly used in coronary artery bypass surgery, Association of thrace of universities 1st international health science congres
 • The effect of GLT-1 transporter activation on learning and memory impairment in morris water maze induced by scopolamine in rats (Haziran 2016)
 • EFFECT OF HIPOCAMPAL HISTONE ACETYLATION AND HDAC INHIBITION ON SPATIAL LEARNING AND MEMORY IN THE MORRIS WATER MAZE IN RATS (Haziran 2016)
 • Changes in nociception/orphanin FQ levels in rat brain regions after acute and chronic cannabinoid treatment in conjunction with the development of antinociceptive tolerance.
 • Isobolographic analysis of the anti-allodynic effects of the synthetic cannabinoid win 55,212-2 and the selective noradrenaline re-uptake inhibitor maprotiline in nerve injury-induced neuropathic mice.
 • Effect of GLT-1 transporter activation by the beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice.
 • Hemodinamic effects of ANP in global ischemia-reperfusion injury which has occurred after the exercise.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • PERIPHERAL NERVE INJURY-INDUCED NEUROPATHIC PAIN MODELS IN RATS (Kasım 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • TOPUZ RUHAN DENIZ, Temel ve Klinik Farmakoloji, Nobel Tip Kitabevleri, istanbul-TÜRKIYE
 • TOPUZ RUHAN DENIZ, ULUGÖL AHMET, Temel ve Klinik Farmakoloji, Nobel Tip Kitabevleri, istanbul-TÜRKIYE

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • FARELERDE SKOPOLAMİNLE BOZULMUŞ ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE NÖROTENSİN AGONİSTİ PD149163’ÜN ETKİSİ
 • D. R. TOPUZ, Kannabinoidlerin Farmakolojisi, TÜRKIYE KLINIKLERI, vol. 6, no. 1, pp. 6-14, 1, 2018
 • Nöropatik Ağrı Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
 • Atriyal natriüretik peptid infüzyonunun izole sıçan kalbinde iskemi sonrası oluşturduğu hemodinamik değişikliklerde egzersizin rolü.
 • Nöropatik ağrı modelleri.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, H. Ç. KARADAĞ, D. DÖKMECİ, A. ULUGÖL, Akut Sistemik Dipiron ve Parasetamol Uygulamasının Sıçan Beyin Bölgelerinde ve Omurilikte Endokannabinoid ve NAçiletanolamin düzeylerine etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • D. R. TOPUZ, M. M. SAPMAZ, G. Z. YURTSEVEN, K. A. DUVAN, İntrauterin dönemde valproik aside maruz kalan dişi farelerin beyninde östrojen reseptör alfa’nın dağılımı ve davranışsal değişiklikler, 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı), EDİRNE-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • Z. ÇETİN, Ö. GÜNDÜZ, D. R. TOPUZ, D. DÖKMECİ, H. Ç. KARADAĞ, A. ULUGÖL, Farelerde Morfine Tolerans ve Bağımlılık Gelişiminde Hidrojen Sülfürün Rolü, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECİ, H. Ç. KARADAĞ, A. ULUGÖL, Dipiron farelerde anksiyolitik-benzeri etkiler oluşturuyor mu?, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİY (Kasım 2019)
 • G. GÜR, D. R. TOPUZ, G. Ö. KIZILAY, Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • S. AKBAŞ, D. R. TOPUZ, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve bağlamsal korku koşullanma üzerine etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (Kasım 2019)
 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, G. E. ÜMİT, Ö. SEZER, K. TABAKÇIOĞLU, O. KAYA, D. Y. HAN, M. GÜNEŞ, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Akılcı İlaç Kullanımı’xx Eğitimi Öğrenci Geribildirimleri, Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, eskişehir-TÜRKİYE (Nisan 2019)
 • Morris su labirenti uzaysal öğrenme ve bellek modelinde, sıçan hipokampüsünde histon asetilasyonu ve histon deasetilaz inhibitörünün etkisi.
 • Akut ve kronik kanabinoid uygulamasının sıçan beyin bölgelerinde nosiseptin/orfanin FQ düzeyleri üzerine etkisi ve antinosiseptif etkisine tolerans gelişimi ile ilişkisi
 • Farelerde sinir zedelenmesi ile oluşan allodini üzerine sentetik kannabinoid WIN 55,212-2 ile noradrenalin geri-alım inhibitörü maprotilinin etkileşimi: bir izobolografik analiz
 • Serotonin ile oluşturulan kaşinti üzerine beta-laktam antibiyotiğin neden olduğu glt-1 aktivasyonunun etkileri.
 • Düşük akımlı iskemi sonrası atriyal natriüretik peptid infüzyonunun izole sıçan kalbinde oluşturduğu hemodinamik değişikliklerde kısa süreli egzersizin rolü.
 • Kısa dönem egzersizin iskemi reperfüzyon hasarına bağlı hemodinemik yanıtlara etkisinde atriyal natriüretik peptidin rolü.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Klinik Toksikoloji Kursu (Ekim 2019)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A.ULUGÖL, ÇH. KARADAĞ, D. DÖKMECİ, Ö. GÜNDÜZ, RD. TOPUZ, Farmakoloji, Nobel Tıp Ktabevleri, İstanbul, 2017 (Eylül 2017)
 • Farmakoloji Bölüm: Antikanser ilaçlar, TÜRKIYE-, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiepileptik ilaçlar, pp. 115-223, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Otakoidler, pp. 195-205, Nobel tip kitanbevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Vitaminler, pp. 351-357, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antifungal ilaçlar, pp. 317-323, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiparaziter ilaçlar, pp. 323-331, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji,Bölüm: Immünomodülatör ilaçlar, pp. 339-345, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiviral ilaçlar, pp. 331-339, Nobel tip kitabevi, (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Antiseptikler ve Dezenfektanlar, pp. 345-351, Nobel Tip Kitabevi, 20171. Basim (Eylül 2017)
 • Farmakoloji, Bölüm: Kalsiyotropik ilaçlar, pp. 243-249, Nobel Tip Kitabevi, (Eylül 2017)
 • Sanford Antimikrobiyal Tedavi Kılavuzu.
 • Parkinsonizm ve Diğer Hareket Bozukluklarının Farmakolojik Tedavisi (Bölüm 28).Temel ve Klinik Farmakoloji
 • Lokal Anestezikler (Bölüm 26). Temel ve Klinik Farmakoloji

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi (Nisan 2019)
 • Nörotensinin farelerde ipuçlu ve bağlamsal korku koşullanma üzerine etkisi (Nisan 2019)

Yapılan Hakemlikler

 • The effect of prenatal zonisamide exposure on motor and cognitive functions of rats" (Haziran 2017)

Projeler

 • Kronik öngörülemeyen hafif strese maruz kalan farelerde dipironun antidepresan ve anksiyolitik etkisinde kannabinoid sistemin rolü
 • Glikojen sentaz kinaz-3β enzim inhibitörü TC-G24'ün akut immobilizasyon stresi üzerine olası rolü
 • Unipolar Mani ve Bipolar Bozukluk Hastalarinin Serum Endokannabinoid Seviyelerinin karsilastirilmasi, 2021
 • Monosodyum Glutamat’ın Kokleotoksik Etkisinin Guinea Piglerde Araştırılması, Monosodyum Glutamat’ın Kokleotoksik Etkisinin Guinea Piglerde Araştırılması (Aralık 2020)
 • Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi
 • Farelerde Streptozosin İle Oluşturulan Alzheimer Modelinde Glikojen Sentaz Kinaz-3 (Gsk-3) İnhibitörü Tc-G 24’ün Öğrenme Ve Bellek Üzerine Etkisi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Akut sistemik dipiron ve parasetamol uygulamasinin siçan beyin bölgelerinde ve omurilikte endokannabinoid ve N-açiletanolamin düzeylerine etkisi, Akut sistemik dipiron ve parasetamol uygulamasinin siçan beyin bölgelerinde ve omurilikte endokannabinoid ve N-açiletanolamin düzeylerine etkisi, Baslangiç Tarihi: 14.02.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalı Laboratuvarı Deney hayvanı Barındırma ünitesinin modernizasyonu (Eylül 2016)
 • Koroner arter bybass cerrahisinde sıklıkla kullanılan internal torasik arter ve safen ven greftleri üzerine in vivo amitirptilin,fluoksetin, tranilsipromin ve venlafaksin'in etkileri (Temmuz 2016)
 • GPR50 reseptör proteininin üç boyutlu yapısının ve etkileşim ara yüzünün belirlenmesi
 • Morris su labirenti uzaysal öğrenme ve bellek modelinde, sıçan hipokampüsünde histon asetilesyonu ve histon deasetilaz inhibitörünün etkisi (Araştırmacı).
 • Akut ve kronik kanabinoid uygulamasının sıçan beyin bölgelerinde nosiseptin/orfanin FQ düzeyleri üzerine etkisi ve antinosiseptif etkisine tolerans gelişimi ile ilişkisi (Araştırmacı)
 • Farelerde sinir zedelenmesi ile oluşan allodini üzerine sentetik kannabinoid WIN 55,212-2 ile noradrenalin geri-alım inhibitörü maprotilinin etkileşimi: bir izobolografik analiz
 • Atriyal natriüretik peptidin asimetrik dimetilarginin salinimina etkisinin izole siçan kalbinde incelenmesi ve kisa süreli egzersizin bu etkileşimdeki rolü
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve baglamsal korku kosullanma üzerine etkisi, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve baglamsal korku kosullanma üzerine etkisi, Baslangiç Tarihi: 28.03.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor

Diğer

 • temel hekimlik uygulaması (oral,rektal, vajinal ilaç uygulama)
 • temel hekimlik uygulama kılavuzu (uygulanacak ilacın hazırlanması)
 • Öğrenen Merkezli Eğitim Komisyon üyeliği (Eylül 2020)
 • Tıp Fakültesi Dersi
 • Bilimsel araştırmalar etik kurul üyeliği
 • Bilimsel Araştırma Etik Kurul Üyeliği
 • Bilimsel etik kurul üyeliği
 • Bilimsel araştırmalar etik kurul üyeliği
 • Bilimsel etik kurul üyeliği

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi)

Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalı Laboratuvarı Deney hayvanı Barındırma ünitesinin modernizasyonu
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya üniversitesi

» Verdiği Dersler

Farmakoloji yüksek lisans programı dersleri

Tıp Fakültesi Dersi