» Biyografi

Tiran Arnavutluk doğumlu.
2002 yılında Durres H. Mustafa Varoshi medresesini (İmam Hatibini) tamamladı.
2009 yılında lisansını Selçuk Üniversitesi İlahiyat programında tamamladı.
2011 yılında yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi S.B.E. "Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı - Dinler Tarihi Bilim Dalı"nda tamamladı.
2016 yılında Doktorasını Çanakkale Üniversitesi S.B.E. "Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı"nda tamamladı.
Dinler Tarihi alanında Arnavutça katkılarla çeviri vb. eserler yayınladı. Türkçe ve Arnavutça dillerinde makale çalışmaları vardır.
Dinler Tarihi, Balkanlarda Hıristiyan, Osmanlı Tarihi ve Arnavut Dili ve Edebiyatı ile ilgili çalışmalar üzerine çalışmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • RRUGA ILIR, Öteki” ve “Ötekilik” Bağlamında Osmanlı'nın Arnavut Gayrimüslimlere Yaklaşımı, Mevzu - Sosyal Bilimler Dergisi, no. 6, pp. 71-88, 2021 (Eylül 2021)
  1
  ATIF
 • RRUGA ILIR, Aspekti Fetar i Kryengritjeve të Skënderbeut dhe Lidhjet e tij me Papen, Edukata Islame: Reviste Shkencore, Kulturore Islame, Tremujore, vol. 51, no. 123, pp. 41-72, 2021 (Nisan 2021)
 • RRUGA ILIR, Sherbimet fetare islame dhe krishtere ne burgjet e shqiperise / Islamic and Christian Religious Services in Albanian Prisons, Edukata Islame: Reviste Shkencore, Kulturore Islame, Tremujore, vol. 51, no. 126, pp. 79-97, 2021
 • I. RRUGA, Osmanli Idaresinde Arnavutluk’ta Görülen Kripto (Gizli) Hiristiyanlar Üzerine Genel Bir Degerlendirme, Tasavvur / Tekirdag Ilahiyat Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 1237-1268, 12, 2020 (Aralık 2020)
  1
  ATIF
 • I. RRUGA, Të Krishterët në Shqipëri Gjatë Shekujve XIV-XVI / Christians in Albania During the XIV-XVI Centuries, Edukata Islame: Reviste Shkencore, Kulturore Islame, Tremujore, vol. 50, no. 119-120, pp. 105-128, 2020
 • Aziz Pavlus’un Seyahatleri Çerçevesinde Arnavutların Hıristiyanlıkla İlk Temasları Konusundaki İddiaların Değerlendirilmesi (Haziran 2019)
  1
  ATIF
 • İ. RRUGA, Dini Arastırmalar, İskender Bey İsyanlarının Dinî Boyutu ve Papalıkla İlişkileri, Cilt. 21, Sayı. 53, sayfa. 175-202, 12, 2018 (Aralık 2018)
  6
  ATIF
 • İ. RRUGA, Arnavutluk’ta Osmanli Döneminde (XV-XVII. Yüzyıllarda) Müslümanlar ile Hıristiyanların Birlikte Yaşama Tecrübesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 47, ss. 205-224, 8, 2018 (Ağustos 2018)
  6
  ATIF
 • İ. RRUGA, Dogu-Bati Tartismalari Çerçevesinde Arnavutluk’taki Kiliseler (III-XIII. Yüzyillar Arasinda), İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, C. 4, nr. 1, ss. 48-68, 1, 2018 (Ocak 2018)
  1
  ATIF
 • İ. RRUGA, XIV-XVI. Yüzyıllar Arasında Arnavutluk’ta Gayrimüslimler, İSTEM, C. 15, nr. 29, ss. 159-172, 2017 (Aralık 2017)
  9
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • RRUGA ILIR, XV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Arnavutluk’unda Hıristiyan Din Adamlarında Ahlâkî Sorunlar, II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu (UDIS-2021) “Din, Ahlak ve Hukuk” 07-09 EKIM 2021, Eskisehir-TÜRKIYE (Ekim 2021)
 • RRUGA ILIR, Balkanlarda Misyonerlik Çalismalari: Arnavutça Internet Sitelerinde Misyonerlik Faaliyetlerine Genel Bir Bakis, Islâm ve Yorum V Uluslararasi Sempozyum - Dijitallesme ve Din (Imkânlar, Sorunlar ve Sinirlar) 20-23 Mayis 2021 Malatya/Türkiye, Malatya-TÜRKIYE (Mayıs 2021)
 • RRUGA ILIR, Osmanlı İstanbulundan Arnavutluk’a Bir Piskoposun Öyküsü Kristofor Kisi’nin Ortodoks Kilisesine Katkıları, BALKANLAR: II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu, 17-18 Aralık 2021 Edirne, Edirne-TÜRKİYE
 • I. RRUGA, Arnavutluk Cezaevlerinde Islâm ve Hristiyan Din Hizmetleri, Cezaevi Hizmetlerinde Manevi Danismanlik ve Rehberlik, Istanbul-TÜRKIYE
  1
  ATIF

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • RRUGA ILIR, Balkanlar'da Okullarda Din Egitimi, Ensar Nesriyat Tic. A.S., Istanbul-TÜRKIYE (Ekim 2023)
 • RRUGA ILIR, "Tarihi ve Dinî Yapısıyla Arnavutluk", Balkanlar, Kültür A.S, Konya-TÜRKIYE (Aralık 2022)
 • RRUGA ILIR,"Osmanlı Döneminde Protestan Kilisesi’nin Arnavut Bölgeleri ile İlk Temasları", Osmanli Dönemi Ilmî Çalismalari - I -, Sonçag Yayincilik, Ankara-TÜRKIYE (Mayıs 2021)
 • RRUGA ILIR, Osmanlı Arnavutluk’unda Hıristiyanlık ve Islâmiyet (XVI. Yüzyıl Sonlarına Kadar) , Trakya Üniversitesi Yayinlari, Edirne-TÜRKIYE
  1
  ATIF
 • I. RRUGA, Theofan Stilian Noli’nin Arnavut Ortodoks Kilisesi’ne Katkilari, Balkanlar ve Islam Sempozyumu, vol. 2, pp. 49-72, Edirne-TÜRKIYE (Haziran 2020)
 • RRUGA ILIR, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Okur Akademi Yayinlari, Istanbul-TÜRKIYE
 • RRUGA ILIR, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Okur Akademi Yayinlari, Istanbul-TÜRKIYE
 • I. RRUGA, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Uluslararasi, Bölüm: Meryem Ana Cemiyeti, Basim Türü: Basili, pp. 332-334, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-06850-2-2, Okur Akademi Yayinlari, 20201. Basim
 • I. RRUGA, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Uluslararasi, Bölüm: Isa’nin Ruhu Kilisesi, Basim Türü: Basili, pp. 265-267, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-06850-2-2, Okur Akademi Yayinlari, 20201. Basim
 • I. RRUGA, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Uluslararasi, Bölüm: Siddha Yoga Dham, Basim Türü: Basili, pp. 481-483, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-06850-2-2, Okur Akademi Yayinlari, 20201. Basim
 • İ. RRUGA, Modelet ndriçuese : Haxherja dhe Sara (Türkçesi: Parlayan Örnekler: Hacer ve Sara), Uluslararasi, Basim Türü: Basili, MAKEDONYA-Shkup (Üsküp), ISBN978-608-216-111-2, Furkan ISM, 20151. Basim
 • A. KARATAS, I. RRUGA, Pishtarja e Ndershmerise MERJEMJA sipas Bibles dhe Kur’an’it famelarte (Türkçesi: Kur’an-i Kerim ve Kutsal Kitaba göre Ahlakin Kandili Olan Hz. Meryem), Uluslararasi, Basim Türü: Basili, ARNAVUTLUK-Shkup - Shkoder (Üsküp - Iskodra), Progresi Botime, 20121. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Editörlük / Yayınlama

 • Shkolla e Mesme dhe Shkolla e Mesme Imam Hatip SHQIP 8 Materiali Mesimor (Ortaokul Eğitim Ders Kitabı / materiyali)
 • Edirne ve Balkanlar'da Tasavvufî Hayat - Müesseseler - Şahsiyetşer ve Eserşer, - (Hasan Sezâî-yi Gülşenî ve Gülşenîlik)
 • Balkanlar ve İslâm - Balkanlı Âlimler, Mütefekkirler ve Eserleri- Cilt 3 (Haziran 2020)
 • Balkanlar ve İslâm - Balkanlar'da İslâm Dini ve Kültürel Hayat- Cilt 2 (Haziran 2020)
 • Balkanlar ve İslâm - Balkanlar'da İslâm Dini ve Kültürel Hayat- Cilt 1. (Haziran 2020)
 • Ortaokul ARNAVUTÇA 7 (Öğretim Materyali)
 • Ortaokul Arnavutça 6 (Öğretim Materyali) (Aralık 2018)

Diğer

 • RRUGA ILIR, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, Okur Akademi, Istanbul

» Verdiği Dersler

ADE 103 Arnavutça Konuşma Becerileri I

ADE 104 Arnavutça Dinleme Becerileri I

ADE 203 Arnavutça Konuşma Becerileri II

ADE 204 Arnavutça Dinleme Becerileri II

ADE 303 Arnavutça Okuma Becerileri I

ADE 403 Arnavutça Okuma Becerileri II

 • TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE


  Vize, Final ve Bütünleme Sınavları Hakkında:

  Sınavlar programda belirlenen gün ve saatinde yüzyüze olacaktır.


  Hepinize sağlıklı günler ve tüm derslerinizde başarılar dilerim.

ADE 701 Bitirme Ödevi (Yıllık) - ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI

ADE 703 Arnavutça Bilimsel ve Teknik Metin Çevirisi

ADE 802 Arnavutça Edebi Metin Çevirisi

DBC 764 Balkanlarda İslâmiyet ve Hristiyanlık II

DBC 783 Balkanlarda İslâmiyet ve Hristiyanlık I

Dinler Arası İlişkiler I

Dinler Arası İlişkiler II

FDB 701 Bilimsel Araştırma Teknikleri

FDB 747 Yaşayan Dünya Dinleri

FDB 748 İslâm Dünyasında Dinler Tarihi Çalışmaları

ILH 389 İnsanlık Tarihinde Dinler I

ILH 390 İnsanlık Tarihinde Dinler II

» Duyurular