» Biyografi

       

PROF. DR. RIDVAN CANIM

 
l955 yılında Edirne'de doğdu. İlk Orta öğrenimini Edirne'de tamamladı. l979 senesinde Erzurum/Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. l987 yılında "Türk Edebiyatında Sâkînâmeler" adlı çalışması ile Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan Canım, l992 yılında Latîfî'nin Tezkiretü'ş-Şuarâ adlı eseri üzerinde yapmış olduğu inceleme ve tenkidli metin çalışması ile "Edebiyat Doktoru" unvanını aldı.  Canım, 2011 yılında doçent, 2016 yılında profesör oldu.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI :

1. Hamâmizâde İhsan Bey–Hayatı-Eserleri ve Divanı. Kült. Baknl. Yay.   Ankara.1989.
2. Değişen Dünya ve Öğretmen. Erzurum, 1993.
3. Tâlim ve Terbiyede İnkılâp . MEB Yay. İstanbul, 1995
4. Bosna, Ah Bosna. Yedi İklim Yay. İstanbul, l995, 143 s.
5. Başlangıcından Günümüze Edirne Şâirleri.  Akçağ Yay. Ankara, l995. 557 s. 
6. Edebiyat Dersleri I-II.  İstanbul, l996.
7. Mehmed Akif ve İstiklâl Marşı. İstanbul. l995. 200 s.
8. Şehir ve İnsan. İstanbul, l998. 197 s.
9. Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve İşretnâme. Akçağ Yay. Ankara l998. 279 s.
10. Yağmur Şarkıları. Erzurum l999. 90  s. 
11. Lâtifî. Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nuzamâ. AKM Yayınları. Ankara 2000. 903+37 s. 
12.  Mostar'dan Tiflis'e. Gezi Notları.  İst. 2002, 209 s. 
13.  Çarşamba Yazıları. İstanbul. 2002, 154 s.
14.  Suların Ötesi. Şiirler.  İstanbul. 2003.
15.  Şiirin Kanatlarında İstanbul. İstanbul 2003, 103 s. 
16.  Anneme Mektuplar. Antoloji.  İstanbul. 2004.
17.  Estetik. Yazar Yay. Ankara, 2009, 144 s. 
18.  Divan Edebiyatında Türler. Grafiker Yay. Ankara, 2010, I.Bask. 375 s.
19.  Hayâl Şehirlerin İzinde. Akçağ Yay. Ankara, 2010, 397 s.
20.  Tarihin Nabzını Tutan Şehir: Erzurum. Yazar Yay. Ankara, 2010, 639 s.
21.  Sultanların Şehri-Şehirlerin Sultanı Edirne Kitabı. Edirne Valiliği Kültür Yayınları.    İstanbul 2014, 354 s.
22. Simurgun Kanatlarında İran Seyahatnamesi. Ülke/Hatırat. İstanbul 2016
23. Delâl Şairi Hasan Ali Kasır. İncir Yay. Kayseri 2019.
24. Sarı Saltuk Kitabı. Trakya Üniversitesi Yay. İstanbul 2015.
25. Yürek Yangınları. Grafiker Yay. Ankara 2019
26. Üniversiteler İçin Türk Dili Kitabı. Paradigma-Akademi Kitabevi. İstanbul 2015
27. Üç Karanfil. Öncü Kitabevi. Ankara 2006.
28. Divan Edebiyatının Kaynakları. Akıl-Fikir Yay. İstanbul 2016.

e-KİTAP :

1. Latifi-Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nuzamâ. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara 2019.
2. Şevkî Divanı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara 2019
3. Hamamizade İhsan Bey ve Divanı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara 2019

Bu kitap çalışmaları dışında Rıdvan Canım’ın çeşitli gazete ve bilimsel dergilerde yayınlanmış 200’e yakın makalesi bulunmaktadır.

Rıdvan Canım, 1999 yılında TİKA ve Komrat Üniversitesi tarafından Moldova/Komrat’ta gerçekleştirilen IV. Uluslararası Balkanlar Türk Kültür Şöleni’ne Rumeli Şairlerinin Dilinden Balkanlar ve Rumeli Coğrafyası adlı bildirisi ile katıldı. 2000 yılında "Bosna’nın 700. Kuruluş Yılı Kutlamaları" vesilesiyle Saraybosna, Mostar ve Travnik’te bulundu. 2004 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fransa’nın Strasburg kentinde gerçekleştirilen “5. Uluslararası Türk Dünyası Şiir Şöleni”ne katılan Canım, 2005 yılında Kosova'nın İpek ve Prizren şehirlerinde gerçekleştirilen Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programlarına “Balkanlar ve Mehmet Akif Ersoy” adlı konuşmasıyla iştirak etti. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2007 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 7. Uluslar arası Türk Dünyası Şiir Şöleni’nde “Rumeli Şairlerinden Şiirler”le adlı bildirisi ile; Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2008 yılında, Yahya Kemal’in 50. Ölüm Yıldönümü dolayısıyla yine Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen "Yahya Kemal’i Anma Sempozyumu"na “Yahya Kemal’de Milliyetçilik Düşüncesi” adlı "açış konuşması" ile; yine şiirleriyle 2009 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 8. Uluslar arası Türk Dünyası Şiir Şöleni’ne; 2011 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından organize edilen “Türk-İran Edebiyatı İlişkileri Sempozyumu”na ise Slaytlarla Türk ve Fars Edebiyatlarında Ortak Şahsiyetler ve Tipler” adlı bildirisi ile katıldı. 2011 yılında TYB tarafından Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen "9. Uluslar arası Türk Dünyası Şiir Şöleni"ne; TYB tarafından 2013 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dünyası Şiir Şölenlerine katılarak bu şölenlerin "açılış konferansları"nı verdi. 2013 yılında Tahran'da yapılan "24. Uluslar arası İslam Konferansı"na iştirak etti. Yine TYB'nin 2015 yılında Tataristan'da gerçekleştirdiği 11. ve 2019 yılnda Edirne (Türkiye), Gümülcine (Yunanistan) ve Kırcaali (Bulgaristan) 'de gerçekleştirdiği 13. Uluslararası Türk Dünyası Şiir Şölenlerine katılarak açılış konferanslarını verdi.

2004 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye Yazarlar Birliği’nin Erzurum Şubesi’ni kurdu. Yaklaşık 10 yıl yürüttüğü TYB Erzurum Şube başkanlığından Trakya Üniversitesi'ne nakli dolayısıyla ayrıldı. Rıdvan Canım, gerek gezi ve gerekse bilimsel amaçlı görevlerle bugüne kadar Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya, Moldova, Ukrayna (Kırım), Almanya, İsviçre, İsveç, Fransa, İtalya, Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Sancak, Kosova, Arnavutluk, Yunanistan, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Suriye, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan, Hollanda, Belçika ve Portekiz gibi ülkelere gitti. 2011 yılında, Balkanlar üzerine yaptığı çalışmaları dolayısıyla merkezi Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Doğru Yol Derneği tarafından her yıl verilmekte olan Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödüllerinin 15.sine layık görüldü.

Rıdvan Canım, evli ve iki çocuk sahibi olup halen Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Canım, ayrıca 2013-2016 yılları arasında Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  görevi ile 2016-2018 yılları arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüş olup; halen Trakya Üniversitesi Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü bünyesindeki Türk Dili Dersleri Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler