» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ekizceleroğlu, R., Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyalarının Finansmanı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 78 (1): 123-146 (Mart 2023)
 • Çelikyay, H., Ekizceleroğlu,Türkiye'de Siyasi Partilerin Kapatılması Rejiminde Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler (Aralık 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ekizceleroğlu, Rengül, Göksu Elif. 2015 ve 2018 Genel Seçimlerinde Kadın Temsili: AK Parti ve CHP Örneği, 5-6 Ekim 2019- IBANESS Proceedings, pp. 509-518 (Ekim 2019)
 • Ekizceleroğlu Rengül, Karaman Emre, Secularism Jurisprudence of The Turkish Constitutional Court: National Order Party and Justice and Development Party's Closure Cases, International Conference of Social Sciences and Humanities, Skopje (Mayıs 2018)
 • Structural and Functional Transformations of Political Parties in 21st Century, VI. International Congress on Current Debates in Social Scienses, İstanbul (Aralık 2017)
 • Çelikyay, H., Ekizceleroğlu, R., Prohibition and Dissolution of Political Parties in Turkey: A Comparision with European Standards, International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH2106)- Challenges: From Diversity to Synergy, 13-15 May 2016, Skopje, s. 21 (Mayıs 2016)
 • Türkiye'de Siyasi Partilerin Cinsiyete Dayalı Pozitif Ayrımcılık Sağlamaya Yönelik Kota Uygulamaları, 1st International Scientific Researches Congress- Humanity and Social Sciences, IBAD, 19-22 May, 2016, Madrid, pp. 1690-1701 (Mayıs 2016)
 • Dural, A.B., Zeyrekli, S., Ekizceleroğlu, R., "Freedom Of Expression- ECHR and Turkey”", International Scientific Conference, UNITECH 2007, 23-24 November 2007, Bulgaria, Vol.3, pp.185-199 (Kasım 2007)
 • Dural, A.B., Ekizceleroğlu, R., Con, E.,"Küresel Yoksullaşma- Az Gelişmişlik Açmazının Türk Siyasal- Toplumsal Yaşamına Etkileri", IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi , Çanakkale, TÜRKİYE, 19-21 Ekim 2007, Vol.1, s. 317-329 (Ekim 2007)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ekizceleroğlu R., Zeyrekli Yaş, S., Kadına Yönelik Şiddete Genel Bir Bakış, Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa, Türkiye, (Haziran 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türkiye'de Siyasal Partiler, Türkiye'de Demokrasi, Süreç, Yapı ve Tartışmalar, Ed. İsmail Dursunoğlu, Efeakademi Yayınları (Aralık 2021)
 • Seçim Sistemleri, Siyasal Parti Tipolojileri, Yarı-başkanlık Sistemi, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II, Ed. Yasemin Mamur Işıkçı, Esmeray Alacadağlı, Emre Akçagündüz, Astana Yayınları (Ocak 2021)
 • Ekizceleroğlu, Rengül., İşguzar, Büşra, Türkiye'de "Milletin Bölünmezliği" İlkesine Aykırılık Gerekçesiyle Kapatılan Siyasi Partiler: Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Partisi Davaları, Current Debates in International Relations & Law, Ed: Övgü Kalkan, Abdullah Muhsin Yıldız, Vol 24, IJOPEC Publication, London (Nisan 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Zeyrekli Yaş, S., Ekizceleroğlu, R., "Avrupa Birliği Bağlamında Hizmette Yerellik (Subsidiarite) İlkesi ve İlkenin Türkiye Açısından Ele Alınışı", Sedef Zeyrekli ile birlikte, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt.16, Sayı 3, s. 29-48 (Temmuz 2007)
 • Ekizceleroğlu, R., Zeyrekli Yaş, S., "Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları", Kadın Çalışmaları Dergisi, Aile İçi Şiddet Özel Sayısı, Cilt.2, Sayı 4, Ocak- Nisan, 2007 s. 64-71 (Nisan 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Trakya'da Siyaset (H)epten Aykırı mı?", Aşrı Memleket, Ed: Tanıl Bora, Der: Tuncay Bilecen - İbrahim Dizman, İletişim Yayınları, İstanbul (Temmuz 2017)
 • Türkiye'de Siyasi Partilerin Finansmanı ve Siyasi Rekabette Eşitlik, Legal Yayınları, İstanbul, 2016 (Haziran 2016)

» Verdiği Dersler

Anayasa Hukuku

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Özgürlüğü

Borçlar Hukuku

Hukukun Temel Kavramları

Politik Sistemler

Türkiye'nin Siyasi Parti Yasaklama Rejimi