» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Semerci, R., Dindar, İ., Küçükkaya, B., Kızılok Kale, E., Derleyen, B., & Sunar, S. (2018). The role of perceived social competence on cigarette and alcohol usage among faculty of health sciences students. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(1), 67–80. HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.5.1.0020R" http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.5.1.0020 (Ocak 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN, Semerci R, Çetintaş İ. Family Presence of Pediatric Patients’ During Resuscitation: Nursing Students Opinions. 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (oral presentation), Belek - Antalya (Aralık 2017)
 • Çetintaş İ, Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN, Arslan Ü,Demirci S, Cebeci H. Determination of Parent Anxiety Sources of 6-12 Years Children Who are Treated in Internal and Surgical Clinics. 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (oral presentation), Belek - Antalya (Aralık 2017)
 • Semerci R, Akgün Kostak M. Efficacy of Distraction Methods on Reduce Perceived Pain During Venipuncture By Using Distraction Cards and Kaleidoscope in 6-12 Years Children. 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (oral presentation), Belek - Antalya (Aralık 2017)
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN, Semerci R, Çetintaş İ. Perceived Stress And Coping Behaviours of Nursing Students At Summer School. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. 23-25 November 2017 (oral presentation), Edirne (Kasım 2017)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Eren T, Avci G, Savran F. The relatives of children who receive treatment in the pediatric oncolgy expectations from nurses. 14-17 November 2017, Madrid (oral presentation- full text). (Kasım 2017)
 • Çelik H, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T. Assessment of the risk of malnutrition in pediatric oncology patients. 21st International Nursing Research Conference. 14-17 November 2017, Madrid (oral presentation- full text). (Kasım 2017)
 • Semerci R, Akgün Kostak M., Güray Ö. "Care problems of parents who have children with gastrostomy at home", ISER- 216th International Conference on Science, Health and Medicine (ICSHM), Venice, Italy, 22nd-23rd August, 2017, (Oral Presentation) (Ağustos 2017)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Eren T, Avcı G, Savran F, "Life Experiences Of Adolescents Diagnosed With Cancer: A Qualitative Study", XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R, Avcıbaşı İM, Aral S, "Rational Analgesic use status of nursing students", XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İM, Semerci R, Yıldız Fındık Ü, "Evaluating Nursing Students’ Perceptions Towards Nursing Profession", XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Avcıbaşı İM, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R, Dindar İ, "Violence towards health care staff and steps againist the violence in health care unıversıty hospital sample", XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presantation) (Kasım 2016)
 • Avcıbaşı İM, Korkmaz İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R "Comparing The Assertiveness and Hopelessness Levels of Nursing and Translation-Interpretation Graduate Students", 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016,Journal of Nursing & Care, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031, (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Dindar İ, Semerci R, Küçükkaya B, Kızılok Kale E, Sunar S, Derleyen B, "An İnvestigation Relation of Perceived Social Competence and University Students Use of Alcohol and Cigarettes", 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016, Journal of Nursing & Care, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031,(Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Semerci R, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı İM, "Determination of Attitudes Towards Scientific Research of Nursing Students", 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016, Journal of Nursing & Care, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031, (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Semerci R, Dönmez O, "Education Problems On İmmigration Of Children Lived In Turkey", Peace Culture in Child and Youth Literature, Edirne, Turkey, pp: 1124-1132, 4-7 May, 2016 (Mayıs 2016)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN, "Level of Liking Children and Attitudes to Child Raising of Nurses Working in A University Hospital", 5th National 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ankara, 15-18 November 2015, (Oral Presentation) (Kasım 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016 (Ekim 2016)
 • 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, 4-7 Mayıs 2016, Edirne (Mayıs 2016)
 • 5th National 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, 15-18 November 2015, Ankara (Kasım 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Semerci R, Dönmez O, "Education Problems On İmmigration Of Children Lived In Turkey", Peace Culture in Child and Youth Literature, Edirne, Turkey, pp: 1124-1132, 4-7 May, 2016 (Mayıs 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AKGÜN KOSTAK M, SEMERCİ R, KOCAASLAN EN, (2017) "Hemsirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Çocuk Yetistirme Tutumları", Gümüşhane Üniversitesi Sağlik Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, Sayfa; 146-155 (e-ISSN2146-9954) (Aralık 2017)
 • Özkan ZK, Ünver S, Avcıbaşı İM, Semerci R, Fındık ÜY. (2017) “Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı” Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa: 38-47 (HEMARGE 2017; 19(1): 38-47) (ISSN: 1307-9557) (Ekim 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yıldızeli Topçu S., Akgün Kostak M., Semerci R., Güray Ö. "Sakız çiğnemenin çocuklarda damaryolu açma sırasında oluşan ağrı ve anksiyeteye etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma", 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2016, Edirne (Sözel Bildiri) (Ekim 2017)
 • Yıldız Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G. "Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Semptom Kümelemesi", 22. Ulusal Kanser Kongresi, (PS:19), Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017 (Nisan 2017)
 • Çelik H, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G, Yıldız Savran F, "Pediatrik Onkoloji Hastalarında Malnütrisyon Riskinin Değerlendirilmesi", 22. Ulusal Kanser Kongresi, PS:91, 19-23 Nisan 2017, Antalya, Türkiye. (Nisan 2017)
 • Avcı G, Akgün Kostak M, Semerci R, Eren T, Yıldız Savran F, "Pediatrik Onkoloji Servisinde Tedavi Gören Çocukların Ailelerinin Hemşirelerden Beklentileri", 22. Ulusal Kanser Kongresi, PS:34, 19-23 Nisan 2017, Antalya, Türkiye. (Nisan 2017)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Savran Yıldız F, "Pediatrik Hastalarda Kemoterapiye Bağlı Oluşan Bulantı ve Kusmayı Önleme" 39. Pediatri Günleri, 18. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, (PS:88), 2-5 Nisan 2017 (Nisan 2017)
 • Semerci R, Dindar İ, Küçükkaya B, "Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilikleri İle Ek Gıdaya Başlama Zamanları Arasındaki İlişki ", 38. Pediatri Günleri, 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 03-06 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Semerci R, Akgün Kostak M, Kocaaslan EN , ''Lenfoblastik Lenfomalı Çocukta Kültürel Tanılama-Hemşirelik Bakımı'', 38. Pediatri Günleri, 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, (PS:77), 03-06 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Semerci R, ''Böbreğin Berrak Hücreli Sarkomu (CLEAR CELL TÜMÖRÜ) Tanılı Çocuğun Hemşirelik Bakımı'', 38. Pediatri Günleri, 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, (PS:74), 03-06 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Semerci R, Akgün Kostak M, '' Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi'', 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (PS:52), 10-12 Eylül 2015. (Poster Bildirisi) (Eylül 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017 (Nisan 2017)
 • 19. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İzmir, 4-8 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • 38. Pediatri Günleri, 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 03-06 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, 18-19 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, , Edirne, (1-2 Eylül, 2015) (Eylül 2015)
 • 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, (10-12 Eylül, 2015) (Eylül 2015)
 • 1. Ulusal Yönetim Sistemleri Kongresi, İstanbul, 04-05 temmuz, 2015 (Temmuz 2015)
 • ''Çocuk Kırıkları'', Edirne Bölgesel Eğitim Toplantısı, Trakya Üniversitesi, Edirne, 15-16 Mayıs, 2015 (Mayıs 2015)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Çocuk Hemşireliği Derneği (Mayıs 2016)
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği (Mayıs 2016)
 • Lösev (Nisan 2015)
 • Türk Kızılayı Gençlik Kolları, Eskişehir (Eylül 2010)

Ödüller

 • Yıldızeli Topçu S., Akgün Kostak M., Semerci R., Güray Ö. "Sakız çiğnemenin çocuklarda damaryolu açma sırasında oluşan ağrı ve anksiyeteye etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma", 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, Sözel Bildiri Üçüncülüğü (Ekim 2017)
 • Yıldız Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G. "Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Semptom Kümelemesi", 22. Ulusal Kanser Kongresi, (PS:19), Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017, Poster Bildiri Birinciliği (Nisan 2017)

Sertifikalar

 • "Temel Düzey Kanser Kursu", Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, 8-9 Eylül 2017 (Eylül 2017)
 • "USUI REIKI RYOHO Usui System of Natural Healing", Gendai Reiki-Ho, Reiki 1 (shoden), Edirne, 8 Temmuz 2017 (Temmuz 2017)
 • "Sağlık Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitim", Trakya Üniversitesi, Trakya Teknoloji Transfer Ofisi-Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Edirne, 11-13 Şubat 2016 (Şubat 2016)
 • ''İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi- OHSAS 18001, 1. Ulusal Yönetim Sistemleri Kongresi, İstanbul, 04-05 Temmuz, 2015 (Temmuz 2015)
 • ''Temel Yetişkin Eğitimi Becerileri'', TRAKYA-TEK Eğitici Eğitimi Kursu-Birinci Modül-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne, 14-16 Mayıs, 2015 (Mayıs 2015)
 • Pedagojik Formasyon, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 05 Şubat-14 Haziran 2014 (Ağustos 2014)