» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Topcu, S. Y., Kostak, M. A., Semerci, R., & Guray, O. (2020). Effect of gum chewing on pain and anxiety in Turkish children during intravenous cannulation: A randomized controlled study. Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.12.007 (Aralık 2020)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Eren T, Kocaaslan EN, Savran F (2020) Effects of Oral Health Care Education on the Severity of Oral Mucositis in Pediatric Oncology Patients. Turkish Journal of Oncology (Mayıs 2020)
 • Semerci, R., Kocaaslan, E.N., Akgün Kostak, Melahat., AkIn, Nefise. Reduction of pain during intravenous cannulation in children: Buzzy application. Pain. (Mart 2020)
 • Semerci R, Akgün Kostak M. The Efficacy of Distraction Cards and Kaleidoscope for Reducing Pain During Phlebotomy: A Randomized Controlled Trial. Journal of PeriAnesthesia Nursing. (Şubat 2020)
 • Akgun Kostak M, Semerci R, Eren T, Avci G, Savran F (2019). Life experiences of adolescents with cancer in Turkey: a phenomenological study. Journal of the Pakistan Medical Association 69(10); 1464-1469. (Ekim 2019)
 • Ünver, S., Semerci, R., Özkan, Zeynep Kizilcik., Avcıbaşi, İlker. (2018). Attitude of Nursing Students Toward Scientific Research: A Cross-Sectional Study in Turkey. Journal of Nursing Research: October 2018 - Volume 26 - Issue 5 - p 356–361 doi: 10.1097/JNR.0000000000000244 (Eylül 2018)
  6
  ATIF
 • Semerci, R., Dindar, İ., Küçükkaya, B., Kızılok Kale, E., Derleyen, B., & Sunar, S. (2018). The role of perceived social competence on cigarette and alcohol usage among faculty of health sciences students. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(1), 67–80. HYPERLINK "http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.5.1.0020R" http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.5.1.0020 (Ocak 2018)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akgün Kostak M, Kocaaslan E.N., Semerci R, Çetintaş İ. Perceived Stress and Coping Behaviours of Summer School Students in Nursing Department. The Journal of International Social Research. 2020;13(69): 846-855. (Mart 2020)
 • Semerci, R., Akgün Kostak, M., & Güray, Ö. (2018) Care Problems of Parents Who Have Children with Gastrostomy at Home. Euras J Fam Med 2018;7(2):61-67 (Eylül 2018)
 • Küçükkaya B., Dindar İ., Semerci R., Sunar S., Kızılok Kale E., Derleyen B. (2018). The Relation between Breastfeeding Self-Efficacy and Starting Times of Supplementary Food, International Journal of Caring Sciences, 11(1); 231-238 (Nisan 2018)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akgün Kostak M, Kutman G, Semerci R. Ebeveyn Katılımlı Parmak Kukla Oyununun Çocuklarda Ameliyat Korkusuna Etkisi. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP358) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Çetintaş İ, Semerci R. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel/Etik Değerlerinin Hasta Güvenliği Tutumlarına Etkisi. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP313- full text) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Semerci R, Akgün Kostak M, Çetintaş İ, Kocaaslan EN. Çocuk Gözüyle Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP308) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Akın N, Semerci R, Kocaaslan EN, Akgün Kostak M. Çocuklarda Damar Yolu Açma İşlemi Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltma; BUZZY Uygulaması. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP203) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Çetintaş İ, Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN. Çocuk Kliniklerinde Aile Merkezli Bakım ve Ebeveynlerin Sağlık Bakım Memnuniyetleri Arasındaki İlişki. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP134) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Semerci R, Çetintaş İ. Kanserli Çocuk Annelerinin Bakım Yükü, Anksiyete ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP86) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Akgün Kostak M, Çetintaş İ, Kocaaslan EN, Semerci R. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Alan Öğrencilere Klinik Uygulama Öncesi Verilen Eğitimin Klinik Stres Düzeyine Etkisi, 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP22- full text) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Akgün Kostak M.; Semerci R.; Eren;T; Kocaaslan EN; Yıldız F. The Effects of Mouth Care Education on the Occurrence of Oral Mucositis in Pediatric Oncology Patients: A Pilot Study, MASCC/ISOO ANNUAL MEETING ON SUPPORTIVE CARE IN CANCER, 28-30 June 2018, Austria, Vienna (Poster Presentation) (Haziran 2018)
 • Çetintaş İ.; Akgün Kostak M.; Semerci R.; Kocaaslan EN. Death Anxiety and Attitudes Toward The Principles of Dying With Dignty of Nursing Students Who Practicing in Pediatric Oncology, MASCC/ISOO ANNUAL MEETING ON SUPPORTIVE CARE IN CANCER, 28-30 June 2018, Austria, Vienna (Poster Presentation) (Haziran 2018)
 • Semerci; R.; Akgün Kostak; M.; Eren; T. Impact of caring for children with cancer on health professionals’ life: A Qualitative Study, MASCC/ISOO ANNUAL MEETING ON SUPPORTIVE CARE IN CANCER, 28-30 June 2018, Austria, Vienna (Poster Presentation) (Haziran 2018)
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN, Semerci R, Çetintaş İ. Family Presence of Pediatric Patients’ During Resuscitation: Nursing Students Opinions. 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (oral presentation), Belek - Antalya (Aralık 2017)
 • Çetintaş İ, Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN, Arslan Ü,Demirci S, Cebeci H. Determination of Parent Anxiety Sources of 6-12 Years Children Who are Treated in Internal and Surgical Clinics. 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (oral presentation), Belek - Antalya (Aralık 2017)
 • Semerci R, Akgün Kostak M. Efficacy of Distraction Methods on Reduce Perceived Pain During Venipuncture By Using Distraction Cards and Kaleidoscope in 6-12 Years Children. 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (oral presentation), Belek - Antalya (Aralık 2017)
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN, Semerci R, Çetintaş İ. Perceived Stress And Coping Behaviours of Nursing Students At Summer School. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. 23-25 November 2017 (oral presentation), Edirne (Kasım 2017)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Eren T, Avci G, Savran F. The relatives of children who receive treatment in the pediatric oncolgy expectations from nurses. 14-17 November 2017, Madrid (oral presentation- full text). (Kasım 2017)
 • Çelik H, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T. Assessment of the risk of malnutrition in pediatric oncology patients. 21st International Nursing Research Conference. 14-17 November 2017, Madrid (oral presentation- full text). (Kasım 2017)
 • Semerci R, Akgün Kostak M., Güray Ö. "Care problems of parents who have children with gastrostomy at home", ISER- 216th International Conference on Science, Health and Medicine (ICSHM), Venice, Italy, 22nd-23rd August, 2017, (Oral Presentation) (Ağustos 2017)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Eren T, Avcı G, Savran F, "Life Experiences Of Adolescents Diagnosed With Cancer: A Qualitative Study", XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R, Avcıbaşı İM, Aral S, "Rational Analgesic use status of nursing students", XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İM, Semerci R, Yıldız Fındık Ü, "Evaluating Nursing Students’ Perceptions Towards Nursing Profession", XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presentation) (Kasım 2016)
 • Avcıbaşı İM, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R, Dindar İ, "Violence towards health care staff and steps againist the violence in health care unıversıty hospital sample", XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Coruna, Spain, 15-18 November 2016, (Fulltext), (Oral Presantation) (Kasım 2016)
 • Avcıbaşı İM, Korkmaz İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R "Comparing The Assertiveness and Hopelessness Levels of Nursing and Translation-Interpretation Graduate Students", 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016,Journal of Nursing & Care, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031, (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Dindar İ, Semerci R, Küçükkaya B, Kızılok Kale E, Sunar S, Derleyen B, "An İnvestigation Relation of Perceived Social Competence and University Students Use of Alcohol and Cigarettes", 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016, Journal of Nursing & Care, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031,(Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Semerci R, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı İM, "Determination of Attitudes Towards Scientific Research of Nursing Students", 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016, Journal of Nursing & Care, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031, (Oral Presentation) (Ekim 2016)
 • Semerci R, Dönmez O, "Education Problems On İmmigration Of Children Lived In Turkey", Peace Culture in Child and Youth Literature, Edirne, Turkey, pp: 1124-1132, 4-7 May, 2016 (Mayıs 2016)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN, "Level of Liking Children and Attitudes to Child Raising of Nurses Working in A University Hospital", 5th National 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ankara, 15-18 November 2015, (Oral Presentation) (Kasım 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • MASCC/ISOO ANNUAL MEETING ON SUPPORTIVE CARE IN CANCER, 28-30 June 2018, Austria, Vienna (Haziran 2018)
 • 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (Kasım 2017)
 • ISER- 216th International Conference on Science, Health and Medicine (ICSHM), Venice, Italy, 22nd-23rd August, 2017 (Ağustos 2017)
 • 15th Euro Nursing & Medicare Summit, Rome/Italy, 17-19 October, 2016 (Ekim 2016)
 • 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, 4-7 Mayıs 2016, Edirne (Mayıs 2016)
 • 5th National 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, 15-18 November 2015, Ankara (Kasım 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Semerci R, Dönmez O, "Education Problems On İmmigration Of Children Lived In Turkey", Peace Culture in Child and Youth Literature, Edirne, Turkey, pp: 1124-1132, 4-7 May, 2016 (Mayıs 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Semerci R, Çetintaş İ (2020). Family Presence During Paediatric Cardiopulmonary Resuscitation: Nursing Students Opinions. The Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine (Ağustos 2020)
 • Ünver S. Semerci R. Kızılcık Özkan Z. Avcıbaşı İ. & Aral S. Self – Medication with Analgesics Among Nursing Students for Pain Managemen. Acibadem Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020:11(1);154-159. (Ocak 2020)
 • Semerci R. Akgün Kostak M, The determination of the usage characteristic of smartphones in nursing students. Journal of Health Science and Profession 2019;6(1):5-13. (Ocak 2019)
  1
  ATIF
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN, (2017) "Hemsirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Çocuk Yetistirme Tutumları", Gümüşhane Üniversitesi Sağlik Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, Sayfa; 146-155 (e-ISSN2146-9954) (Aralık 2017)
  5
  ATIF
 • Özkan ZK, Ünver S, Avcıbaşı İM, Semerci R, Fındık ÜY. (2017) “Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Mesleğe Yönelik İmaj Algısı” Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa: 38-47 (HEMARGE 2017; 19(1): 38-47) (ISSN: 1307-9557) (Ekim 2017)
  2
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Avcı G, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, “Kanserli Çocuklarda Yorgunluk; Ebeveyn, Çocuk ve Hemşire Değerlendirmesi” 23. Ulusal Kanser Kongresi, (P-6), Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2019 (Nisan 2019)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, , Güray Ö, Sönmez R, Seymen K, Aktaş A. “3-6 Yaş Çocuklarda Kinetik Kum Oyununun Anksiyete ve Mobilizasyona Etkisi; Pilot Bir Çalışma” 41. Pediatri Günleri, 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, (S-1) İstanbul, Türkiye, 7-10 Nisan 2019, (Nisan 2019)
 • Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G. “Kanserli Çocuklarda Port İğnesi Takılması Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Etkisi; Pilot Çalışma” 23. Ulusal Kanser Kongresi, (S-16), Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2019 (Nisan 2019)
 • Aslantatar D, Kaplan İ.U, Semerci R, Akgün Kostak M. “Hastaların Şiddete Yönelik Tutumları ile Hasta Haklarını Kullanma Durumları Arasındaki İlişki” 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (S-14), Afyon, Türkiye, 25-27 Nisan. (Nisan 2019)
 • Güntekin H, Üstünbaş Ş, Semerci R, Akgün Kostak M. “Annelerin Ebeveynlik Yetkinlikleri ile İstismar Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (S-123), Afyon, Türkiye, 25-27 Nisan. (Nisan 2019)
 • Kaplan İ.U, Kınıcı E., Semerci R., Paslı Gürdoğan E., Akgün Kostak M., Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi, I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, 22-23 Ekim, 2018 (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Avcı G, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T. "Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Psikososyal Semptomların Belirlenmesi", 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, 2-6 Mayıs 2018, Türkiye, Sözel Bildiri (Mayıs 2018)
 • Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T. "Kanserli Çocukların Yaşam Kaliteleri ile Annelerin Sağlık Bakım Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, 2-6 Mayıs 2018, Türkiye, Sözel Bildiri (Mayıs 2018)
 • Arda C, Semerci R, Akgün Kostak M, Yoldaş İ. “Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Yetkinlikleri İle Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki”, 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4-6 Nisan 2018, (S-081), (Nisan 2018) (Nisan 2018)
 • Yoldaş İ, Semerci R, Akgün Kostak M, Arda C. “Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Bakış; X-Y Kuşağı”, 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4-6 Nisan 2018, (P-114) (Nisan 2018)
 • Yıldızeli Topçu S., Akgün Kostak M., Semerci R., Güray Ö. "Sakız çiğnemenin çocuklarda damaryolu açma sırasında oluşan ağrı ve anksiyeteye etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma", 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2016, Edirne (Sözel Bildiri) (Ekim 2017)
 • Yıldız Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G. "Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Semptom Kümelemesi", 22. Ulusal Kanser Kongresi, (PS:19), Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017 (Nisan 2017)
 • Çelik H, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G, Yıldız Savran F, "Pediatrik Onkoloji Hastalarında Malnütrisyon Riskinin Değerlendirilmesi", 22. Ulusal Kanser Kongresi, PS:91, 19-23 Nisan 2017, Antalya, Türkiye. (Nisan 2017)
 • Avcı G, Akgün Kostak M, Semerci R, Eren T, Yıldız Savran F, "Pediatrik Onkoloji Servisinde Tedavi Gören Çocukların Ailelerinin Hemşirelerden Beklentileri", 22. Ulusal Kanser Kongresi, PS:34, 19-23 Nisan 2017, Antalya, Türkiye. (Nisan 2017)
 • Akgün Kostak M, Semerci R, Savran Yıldız F, "Pediatrik Hastalarda Kemoterapiye Bağlı Oluşan Bulantı ve Kusmayı Önleme" 39. Pediatri Günleri, 18. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, (PS:88), 2-5 Nisan 2017 (Nisan 2017)
 • Semerci R, Dindar İ, Küçükkaya B, "Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilikleri İle Ek Gıdaya Başlama Zamanları Arasındaki İlişki ", 38. Pediatri Günleri, 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 03-06 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Semerci R, Akgün Kostak M, Kocaaslan EN , ''Lenfoblastik Lenfomalı Çocukta Kültürel Tanılama-Hemşirelik Bakımı'', 38. Pediatri Günleri, 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, (PS:77), 03-06 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Semerci R, ''Böbreğin Berrak Hücreli Sarkomu (CLEAR CELL TÜMÖRÜ) Tanılı Çocuğun Hemşirelik Bakımı'', 38. Pediatri Günleri, 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, (PS:74), 03-06 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Semerci R, Akgün Kostak M, '' Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi'', 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (PS:52), 10-12 Eylül 2015. (Poster Bildirisi) (Eylül 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 23. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2019 (Nisan 2019)
 • 41. Pediatri Günleri, 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 7-10 Nisan 2019 (Mart 2019)
 • 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6 Mayıs 2018 (Mayıs 2018)
 • 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne (Ekim 2017)
 • 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017 (Nisan 2017)
 • 19. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İzmir, 4-8 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • 38. Pediatri Günleri, 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 03-06 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, 18-19 Nisan 2016 (Nisan 2016)
 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, , Edirne, (1-2 Eylül, 2015) (Eylül 2015)
 • 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, (10-12 Eylül, 2015) (Eylül 2015)
 • 1. Ulusal Yönetim Sistemleri Kongresi, İstanbul, 04-05 temmuz, 2015 (Temmuz 2015)
 • ''Çocuk Kırıkları'', Edirne Bölgesel Eğitim Toplantısı, Trakya Üniversitesi, Edirne, 15-16 Mayıs, 2015 (Mayıs 2015)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Çocuk Hemşireliği Derneği (Mayıs 2016)
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği (Mayıs 2016)
 • Lösev (Nisan 2015)
 • Türk Kızılayı Gençlik Kolları, Eskişehir (Eylül 2010)

Ödüller

 • Akgün Kostak M, Semerci R, , Güray Ö, Sönmez R, Seymen K, Aktaş A. “3-6 Yaş Çocuklarda Kinetik Kum Oyununun Anksiyete ve Mobilizasyona Etkisi; Pilot Bir Çalışma” 41. Pediatri Günleri, 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, (S-1) İstanbul, Türkiye, Sözel Bildiri Birinciliği, 7-10 Nisan 2019 (Nisan 2019)
 • Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G. “Kanserli Çocuklarda Port İğnesi Takılması Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Etkisi; Pilot Çalışma” 23. Ulusal Kanser Kongresi, (S-16), Antalya, Türkiye, Sözel Bildiri İkinciliği, 17-21 Nisan 2019, (Nisan 2019)
 • Kaplan İ.U, Kınıcı E., Semerci R., Paslı Gürdoğan E., Akgün Kostak M., Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi, I. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, 22-23 Ekim, 2018 (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T. "Kanserli Çocukların Yaşam Kaliteleri ile Annelerin Sağlık Bakım Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", 20. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, 2-6 Mayıs 2018, Türkiye, Sözel Bildiri Birinciliği (Mayıs 2018)
 • Yıldızeli Topçu S., Akgün Kostak M., Semerci R., Güray Ö. "Sakız çiğnemenin çocuklarda damaryolu açma sırasında oluşan ağrı ve anksiyeteye etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma", 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne, Sözel Bildiri Üçüncülüğü (Ekim 2017)
 • Yıldız Savran F, Semerci R, Akgün Kostak M, Eren T, Avcı G. "Kanser Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Semptom Kümelemesi", 22. Ulusal Kanser Kongresi, (PS:19), Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017, Poster Bildiri Birinciliği (Nisan 2017)

Sertifikalar

 • EUROPEAN ONCOLOGY NURSING SOCIETY Brussels, June 2019, 6th EONS Research Proposal Workshop 2019, Athens, Greece. (Haziran 2019)
 • Pediyatrik Palyatif Bakım Kursu, Samahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), 20-22 Şubat 2019 (Şubat 2019)
 • "Temel Düzey Kanser Kursu", Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, 8-9 Eylül 2017 (Eylül 2017)
 • "USUI REIKI RYOHO Usui System of Natural Healing", Gendai Reiki-Ho, Reiki 1 (shoden), Edirne, 8 Temmuz 2017 (Temmuz 2017)
 • "Sağlık Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitim", Trakya Üniversitesi, Trakya Teknoloji Transfer Ofisi-Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Edirne, 11-13 Şubat 2016 (Şubat 2016)
 • ''İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi- OHSAS 18001, 1. Ulusal Yönetim Sistemleri Kongresi, İstanbul, 04-05 Temmuz, 2015 (Temmuz 2015)
 • ''Temel Yetişkin Eğitimi Becerileri'', TRAKYA-TEK Eğitici Eğitimi Kursu-Birinci Modül-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne, 14-16 Mayıs, 2015 (Mayıs 2015)
 • Pedagojik Formasyon, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 05 Şubat-14 Haziran 2014 (Ağustos 2014)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Koç Üniversitesi Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı)

İnteraktif Robotun Çocuklarda Ameliyat Sonrası Dönemde Anksiyete, Mobilizasyon ve Ebeveyn Memnuniyetine Etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

Çocuklarda Kemoterapiye Bağlı Oluşan Bulantı ve Kusmanın Yönetiminde İnteraktif Mobil Aplikasyon Kullanımının Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi