» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mobilya Üretim Tesisinde Genetik Algoritma ile Makine Düzenleme (Ekim 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "A Novel Model for Mood Changes on a Critical Event Using Emotional Ssate and Trait Analysis and Handwriting Features" (Ekim 2014)
 • Exam Scheduling With Genetic Algorithms
 • Examinations Results of International Standard Approaches in Developing Information Security Risk Analyses and Assessment Method (Haziran 2010)
 • Machıne Layout In Multı-Product Flowlınes In Furnıture Productıon System
 • Real-Time Liquid-Level Control Process Using Trajectory Tracking Fuzzy Logic Controller And Comparison With Traditional Control Algorithms
 • Groupıng Effıcıency For Two Groupıng Methods In Furnıture Productıon
 • Development Of A CNC Machınıng Program
 • Machine Assignment with Quadratic Assignment Problem in Cellular Layout
 • Efficiency of Tabu Search Algorithm for Obtaining Optimal Solution for Facility Layout Problem
 • A Tabu Search Heuristic Applied To Quadratic Assignment Problem For Facility Layout

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Facial Expression Clasification With Haar Features, Geometric Features and Cubic Beziér Curves” (Ocak 2013)
 • “Birleşik ve Eğik Türkçe El Yazısı Tanımada K-NN sınıflama Yöntemi ve Sözlük Kullanımı” (Aralık 2009)
 • Cobol Dilinin Muhtelif Versiyonlarının Çeşitli Yönlerden Karşılaştırılması
 • Cobol Programlama Dilinden Assembler Alt Programı çağırarak Yazıcı Kontrolü

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Haar Dalgacıkları ve Kübik Bezier Eğrileri İle Yüz İfadesi Tespiti
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Metodolojileri ve Uygulamaları Üzerine İnceleme (Şubat 2010)
 • Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitim Örneği (Şubat 2009)
 • Kurumlarda Log Yönetimin Gerekliliği (Şubat 2009)
 • Sözlük Kullanarak Türkçe El Yazısı Tanıma (Aralık 2006)

» Verdiği Dersler

Birleştirici Dil İle Programlama

 • Mikroişlemciler ve Assembler hakkında genel bilgiler ve Temel kavramlar, Assembly dilinin  genel yapısı ve program kontrolu, Bilgi ve adres transfer komutları, Aritmetik işlem komutları, String işlem komutları, Bit işlem komutları, Assembly dilinin Yüksek Seviyeli Diller ile birlikte kullanılması

Genetik Algoritmalar

İleri Programlama Yöntemleri

 • Temel kavramlar. Beyin ve bilgisayar ilişkisi, öğrenme ve bellek, bellek sistemi, Beyin-bilgisayar karşılaştırılması. Yapay zeka’nın gelişim süreci. Yapay zeka’ya farklı yaklaşımlar. Problem çözme teknikleri. Durum uzayı arama yapıları ve stratejileri. Backtraking, bilgisiz arama arama algoritmaları, sezgisel arama algoritrmaları. Uzman sistemler, Bulanık mantık, Robotlar veYapay sinir ağları hakkında temel kavramlar.

Örüntü Tanıma

 • Örüntü Tanımaya Giriş; MatLab ve Matemakiksel önbilgiler; Örüntü Tanıma sistemlerin bileşenleri; Örüntü Tanıma yaklaşımları; İstatistiksel örüntü tanıma-Bayes karar teorisi, Parametre ve yoğunluk tahmini, k-NN tahmini, Doğrusal Ayıredici Analizi (LDA); Boyut indirgeme-Temel Bileşen analizi (PCA), Bağımsız Bileşen analizi (ICA), Fisher Doğrusal Ayrık  Analizi; Sınıflama

Proje

Sayısal Görüntü İşleme

 • Görüntü işlemin tarihçesi, uygulama alanları ve örnekleri, görüntü işlemdeki temel aşamalar,  Görsel algılama, insanın görsel algılama sistemi, parlaklığa uyum ve ayırt etme, Temel görüntü alma modeli, örnekleme ve sayılaştırma, sayısal görüntü modelleri, Uzamsal ve gri seviyesi çözülümleri, sayısal görüntünün büyütülüp, küçültülmesi,  Resim noktacıkları üzerindeki temel tanımlar ve işlemler, noktacık temelli görüntü işlemleri, Görüntü üzerinde aritmetik ve mantık işlemleri, uzamsal süzmenin temelleri, düzleyen süzgeçler, Keskinleştiren süzgeçler, farklı yöntemlerin ardı arda uygulanması ile elde edilebilecek iyileştirmeler,  Sıklık alanında görüntü iyileştirme: Fourier dönüşüm uygulamaları, Düzleyen ve keskinleştiren sıklık alanı süzgeçleri,  Hough dönüşümü ve nesne tanıma,  Örüntü sınıflandırma ve tanıma, Görüntü veri sıkıştırmada kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma yöntemleri, proje çalışması

   

Yapay Sinir Ağları

 • Yapay Sinir Ağlarına giriş ve genel yapısı, Yapay Sinir Ağ modelleri, Yapay Sinir Ağların eğitilmesi ve  öğrenme algoritmaları, İleri beslemeli ağlar, Çok katmanlı ağlar, Geri beslemeli ağlar ve örnekler, ART ve  Kohonen ağları,   Hopfiled ve  Elman-Jordan ağları,PNN (istatistiksel ağlar), Proje çalışması