» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Aşılıoğlu, F., Çay, R.D. (2023) "A dual spatial analysis method based on recreation opportunity spectrum and analytical hierarchy process for outdoor recreation site suitability", Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 44 (0) pp. 1-20 (Aralık 2023)
 • Çay, R. D., Taşlı, T. C. 2021. Determination of Recreation and Tourism Use Value of Bozcaada by Travel Cost Analysis Methods. Polish Journal of Environmental Studies, 30(1).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aşılıoğlu, F., Çay, R. D. 2020. Determination of Quality Criteria of Urban Pedestrian Spaces. ACE: Architecture, City and Environment, 15(44), 9297.
 • Çay, R. D., Aşılıoğlu, F., Dereli, C. K. 2020. Edirne Kent Ormanının Rekreasyon Değerinin Seyahat Maliyeti Yöntemi ile Belirlenmesi. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 93-106.
 • Çay, R. D., Aytin, B. K. 2020. Kentsel Açık Ve Yeşil Alan Varlığının Eski Ve Yeni Yerleşim Bölgeleri Üzerinden Okunması: Edirne Örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (4), 1084-1102.
 • Dereli, C. K., ve Çay, R. D. 2020. Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği. Kent Akademisi, 13(4), 668-687
 • Aşılıoğlu, F., Çay, R. D., Şanlıbaba, P. 2016. Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 6(1), 79-88.
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2014. Ankara Kent İçi Yaya Bölgelerinde Yaya-Tasarım Etkileşimi. Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:11 Sayı 3.
 • Aytin, B.K., Tezgör, D.G.E., Çay, R.D. (2021) "Osmanlı Bahçe Sanatı Yansımaları ve II. Bayezid Külliyesi Peyzaj Tasarım Projesi", Mimarlık ve Yaşam Dergisi,
 • Çakır, H.K., Arabulan, S., Çay, R.D., Uğurlu, B. (2022) "Sakin Şehir (Cittaslow) Vize Özelinde Kentsel Tasarım Projelerinin Sorgulanması", Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1) pp. 47-67

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aşılıoğlu F., Çay, R.D. 2018. Community Gardens. 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design May 11 - 13, 2018, St. Petersburg, Russia.
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2018. Evaluation of Visual Landscape Quality In The Historical City Center Of Edirne. 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design May 11 - 13, 2018, St. Petersburg, Russia.
 • Çay, R. D., Aytin Karakaya, B. 2017. Determination Factors Influence of Physical Activity Levels on Neighborhood Parks: Edirne Case Study. Paper presented at the X. International Sinan Symposium, Edirne.
 • Çay, R. D., Ertin, D. G. 2017. The Concept Of Change In Gardens Wıth Hıstorıcal Process: Edırne Case Study. Paper presented at the 3th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Helsinki.
 • Aşılıoğlu F., Çay, R.D. 2015. Urban parks of the European capital cities. Large Parks in Large Cities Conference 2-4(5) September 2015. Stockholm, Sweden. (Eylül 2015)
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2015. Urban green spaces of Ankara, from past to present, Turkey. Large Parks in Large Cities Conference 2-4(5) September 2015. Stockholm, Sweden. (Eylül 2015)
 • Şanlıbaba, P., Çay, R. D., Aşılıoğlu, F., Uymaz, B. ve Kasım, R. 2015 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Alanında Farkındalık Düzeyi. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015. Cilt 1, 575-585s. (Mayıs 2015)
 • Uymaz, B., Kasım, R., Şanlıbaba, P., Çay, R. D. ve Aşılıoğlu, F. 2015. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenci Topluluklarına Katılım Düzeyi İle İlgili Tutum Ve Davranışları. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015. Cilt 1, 564-574s. (Mayıs 2015)
 • Çay, R. D., Aşılıoğlu, F., Uymaz, B., Kasım, R., ve Şanlıbaba, P. 2015. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Hedefleri. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015. Cilt 1, 203-209s. (Mayıs 2015)
 • Çay, R.D. 2014. Landscape Effects On Soundscape. IV International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014. 9-10th October 2014. Zrenjanin, Serbia. (Ekim 2014)
 • Aşılıoğlu F., Çay, R.D. 2014. Reclaiming Idle Agricultural Areas On Periphery Of Cities: Case Study Of Manisa. IV International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014. 9-10th October 2014. Zrenjanin, Serbia. (Ekim 2014)
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2014. Benefits Of Urban Green Spaces For Citizens: Ankara Case Study. IV International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014. 9-10th October 2014. Zrenjanin, Serbia. (Ekim 2014)
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2012. The Influences of Urban Design and Consolidation on Place Attachment at the Old Cities: The Case of Hamamönü. Bena 2012 İstanbul Conference: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment. 21-24 July 2012. İstanbul (Haziran 2012)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çay, R. D. 2017. Assessment of the Safety of Playgrounds in Terms of Surface Material and Equipment. In M. Özyavuz (Ed.), Sustainable Landscape Planning and Design: Peter Lang GmbH.
 • Çay, R. D., Oğuz, D. 2016. Recreational Requirements of Adolescents on Parks in Ankara, Turkey. Environmental Sustainability and Landscape Management, 626.
 • Çay, R. D. 2015. Recreation and Urban Park Management. Environment and Ecology at the Beginning of 21st Centur, 302-312.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çay, R. D. 2020. Konut ve Site Alanlarında Otopark Tasarımı: Edirne Toki Hadımağa Konutları. Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(2), 74-84.
 • Çay, R.D., Oğuz, D. 2010. Dış Mekan Rekreasyonel Etkinliklerinin Mekânsal Aidiyet Üzerine Etkileri: Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Cilt:6 Sayı 2, 30-39.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çay, R. D., Düzgüneş, E., Şenik , B. 2018. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin Uluslararası Bağlantı ve İlişkilerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi. 2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Düzce.
 • Aşılıoğlu F., Çay, R.D. 2014. Kentsel Tarım ve Çevresel Etkileri. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi. 28-30 Nisan 2015. Nevşehir. (Nisan 2015)
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2015.İklim Değişikliği İle Ortaya Çıkan Yaklaşım “Kurakçıl Peyzaj”. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi. 28-30 Nisan 2015. Nevşehir. (Nisan 2015)