» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2014. Ankara Kent İçi Yaya Bölgelerinde Yaya-Tasarım Etkileşimi. Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:11 Sayı 3.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aşılıoğlu F., Çay, R.D. 2015. Urban parks of the European capital cities. Large Parks in Large Cities Conference 2-4(5) September 2015. Stockholm, Sweden. (Eylül 2015)
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2015. Urban green spaces of Ankara, from past to present, Turkey. Large Parks in Large Cities Conference 2-4(5) September 2015. Stockholm, Sweden. (Eylül 2015)
 • Şanlıbaba, P., Çay, R. D., Aşılıoğlu, F., Uymaz, B. ve Kasım, R. 2015 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Alanında Farkındalık Düzeyi. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015. Cilt 1, 575-585s. (Mayıs 2015)
 • Uymaz, B., Kasım, R., Şanlıbaba, P., Çay, R. D. ve Aşılıoğlu, F. 2015. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenci Topluluklarına Katılım Düzeyi İle İlgili Tutum Ve Davranışları. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015. Cilt 1, 564-574s. (Mayıs 2015)
 • Çay, R. D., Aşılıoğlu, F., Uymaz, B., Kasım, R., ve Şanlıbaba, P. 2015. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Hedefleri. 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015. Cilt 1, 203-209s. (Mayıs 2015)
 • Çay, R.D. 2014. Landscape Effects On Soundscape. IV International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014. 9-10th October 2014. Zrenjanin, Serbia. (Ekim 2014)
 • Aşılıoğlu F., Çay, R.D. 2014. Reclaiming Idle Agricultural Areas On Periphery Of Cities: Case Study Of Manisa. IV International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014. 9-10th October 2014. Zrenjanin, Serbia. (Ekim 2014)
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2014. Benefits Of Urban Green Spaces For Citizens: Ankara Case Study. IV International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014. 9-10th October 2014. Zrenjanin, Serbia. (Ekim 2014)
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2012. The Influences of Urban Design and Consolidation on Place Attachment at the Old Cities: The Case of Hamamönü. Bena 2012 İstanbul Conference: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment. 21-24 July 2012. İstanbul (Haziran 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çay, R.D., Oğuz, D. 2010. Dış Mekan Rekreasyonel Etkinliklerinin Mekânsal Aidiyet Üzerine Etkileri: Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Cilt:6 Sayı 2, 30-39.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aşılıoğlu F., Çay, R.D. 2014. Kentsel Tarım ve Çevresel Etkileri. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi. 28-30 Nisan 2015. Nevşehir. (Nisan 2015)
 • Çay, R.D., Aşılıoğlu F. 2015.İklim Değişikliği İle Ortaya Çıkan Yaklaşım “Kurakçıl Peyzaj”. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi. 28-30 Nisan 2015. Nevşehir. (Nisan 2015)