» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÜYÜMEZ, E. M. & GÜLTEKİN, R., Avrupa Birliği'nde Gümrük İhlalleri ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 8, no. 17, ss. 154-172 https://dergipark.org.tr/download/article-file/717709 (Aralık 2016)
  1
  ATIF
 • ÜYÜMEZ, E. M. & GÜLTEKİN, R., Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, ss. 343-365 https://dergipark.org.tr/download/article-file/181920 (Mart 2016)
  8
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • GÜLTEKİN, R., Son Düzenlemeler Işığında Türkiye’ye Posta-Kargo Taşımacılığı Yoluyla Eşya İthalatı, XIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 5-6 Ekim 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 493-508. (Ekim 2019)
 • TAVŞANCI, A., GÜLTEKİN, R., Vergilendirme Sınırının Aşılması ve Ekonomik Sonuçları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 114-120. (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., TAVŞANCI, A., Tasdik ve Tespit İşlemleri Kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 1109- 1120. (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., Gümrük Mevzuatında “Yeşil Gümrük” Uygulamaları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 1096-1108. (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., DİNÇER D., Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Kapsamında İşletmelerin Yararlanabileceği Gümrük Uygulamaları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 1121-1133. (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., Gümrük Mevzuatında Sınır Ticareti İşlemleri ve Edirne İlinin Durumunun Değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 29-30 Eylül 2018, Edirne/Türkiye, ss. 726-739 (Eylül 2018)
 • GÜLTEKİN, R. & TAVŞANCI, A., Avrupa Birliğinde Bir Öz Kaynak Geliri Olarak Gümrük Vergilerinin Gelişimi (2008-2016), VIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 21-22 Nisan 2018, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 210-221 (Nisan 2018)
 • GÜLTEKİN, R. & AGUN, B. H., Türkiye’de Genel Bütçe Geliri Olarak Gümrük Vergilerinin Gelişimi (2000-2017), VIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 21-22 Nisan 2018, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 330-340 (Nisan 2018)
  1
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R. & TAVŞANCI, A., Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Vergilemeye İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ/Türkiye, ss. 325-334 (Mart 2018)
 • GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Cezalandırmaya İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ/Türkiye, ss. 335-344. (Mart 2018)
 • GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, Internatıonal Conference On Eurasıan Economies, Session 3C: Uluslararası Ticaret I, ss. 406-415, Kazan-Rusya Federasyunu. (Eylül 2015)
  5
  ATIF

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÜLTEKİN, R. Gümrük Kabahatleri (Hukuki Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Ankara: Gazi Kitabevi (Aralık 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, https://dergipark.org.tr/download/article-file/319653 no. 3, ss. 63-85. (Aralık 2016)
  1
  ATIF
 • ÜYÜMEZ, E. M. & GÜLTEKİN, R., Türkiye de Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları, Yaklaşım Dergisi, no. 287, ss. 321-332, Ankara-TÜRKİYE, 11. (Kasım 2016)
  1
  ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.218-244). Eskişehir: AÜ Yayınları.
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.182-217). Eskişehir: AÜ Yayınları.
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük İşlemlerinde Özellik Taşıyan Konular. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.108-139). Eskişehir: AÜ Yayınları.

Diğer

 • Sevgi SÜRMELİ SARIGÜL, Betül ALTAY TOPCU (2019). Dış Ticarette Menşe ve Menşe Sapmasının Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. İşletmelerde Yöntem ve Kavram Çalışmaları (Editörler: Serkan GÜN, Alper TUTCU), Ankara: İKSAD Publising 69-90 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Ağustos 2019)
 • GÖK, Özgecan (2019). Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Ankara: Yetkin (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Emine AKSEL (2019). Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Sonrasında Türkiye-Rsuya Federasyonu Ekonomik İlişkiler.Yüksek Lisans Tezi. Burdur: T. C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı. (Atıf yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, no. 3, ss. 63-85., Aralık 2016)
 • Yılmaz Aydın SAYIN (2019). İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Türkiye'nin Açtığı Antidamping Soruşturmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, ankara: T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bnkacılık Anabilim Dalı (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Nurullah Çeken (2019) Türkiye'nin Gümrük Sisteminin AB Gümrük Sistemine Uyumlaştırılması: Uyumlaştırma Sonrası Performansa Etkileri. Mersin: T.C. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Samet ÇAKIR (2019). Gümrük Tasfiye İşlemlerindeki Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Bandırma: T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Uğur Cem TÜRKER (2019). Gümrük Kabahatleri. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Muhammet KAYA (2019). Eşyanın Gümrük Kıymeti, Vergilendirilmesi ve Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: T.C. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Aynur CİVİL (2019). Türkiye ve İngiltere Arasındaki Ticaretin Mal Gruplarına Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karabük: T. C. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı. (Atıf yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, no. 3, ss. 63-85., Aralık 2016)
 • Muhammed Yaşar (2018). Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisinde Serbest Ticaret İle Korumacı Politikaların Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep: T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, Internatıonal Conference On Eurasıan Economies, Session 3C: Uluslararası Ticaret I, ss. 406-415)
 • Ramazan BOZKURT (2019). Gümrük Vergilerinde Kabahatler, Yaptırımlar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları. Yüksek Lisans Tezi, Konya: T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Gümrük Kabahatleri: Hukuki Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Doktora Tezi)
 • Suat GÜRSOYLU (2018). Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Uygulaması, Gümrük İşlemleri ve Tedarik Zinciri Süreçlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Osman ŞAHPAZ (2019). Gümrük Kontrolü Uygulamalarının Kaçakçılık Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Mustafa ÖZMEN (2019). Yargı Kararları Işığında Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bandırma: T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Çiğdem DURMAZ (2019). Gümrük İşlemlerinde Vergilendirme Süreci ve Kaşılaşılan Hukuki Uyuşmazlıklar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Özgecan GÖK (2018). Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Doktora Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Türkiye de Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları, Yaklaşım Dergisi, no. 287, pp. 321-332 e-dergi)
 • Özgecan GÖK (2018). Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Doktora Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Özgecan GÖK (2018). Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Doktora Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Özgecan GÖK (2019). Repayment and Remission of Duty-As An Administrative Remedy-Customs Tax Law: Issues Encountered in Praxis, 34. International Public Finance Conference/Turkey, 272-279 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Şeyma ÖTKEN (2019). Rusya'nın DTÖ Üyeliği ve Türkiye ile Ticari İlişkileri. T.C. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ABD yüksek lisans tezi. (Atıf yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, no. 3, ss. 63-85., Aralık 2016)
 • Cengiz ARIKAN. Dış Ticaret İşlemlerinden Elde Edilen Vergi Gelirlerine Ekonometrik Bir Bakış. Gümrük ve Ticaret Uzman Görüş (e-Dergi), 4, 1-10 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Gülden ŞİŞMAN (2017). Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Menşe Sapması. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(3). 291-312 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Abdullah TAKIM, İlyas Kays İMAMOĞLU, Yücel NAKTİYOK (2018). Dış Ticaret İşlemleri Kavram, Teori, Politika ve Uygulama. Bursa: Ekin Kitapevi (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • İlhami ÖZTÜRK (2016). Kanuni Temsilci Sıfatıyla Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Gümrük Vergilerinden Sorumluluğu. Vergi Dünyası, 416, 239- 252. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Nevzat SAYGILIOĞLU (2018). Ekonomi ve Hukuk Bağlamında Vergilerin Konumu ve Gümrük Vergilerinin Durumu, Maliye Araştırmaları -2, 95-117 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Melike Rana DAYIOĞLU (2014). Türkiye'de Gümrük Birliği'ne Geçişin Dış Ticaret Vergileri Açısından Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi. Prof.Dr. Naci Birol MUTER'e Armağan, Manisa: T.C. Celal Bayar Üniversitesi İİBF, 647-668 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • İbrahim AVCI (2015). İhracatta Uygulanan Teşviklerin Uluslararası Pazarlamaya Etkisi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Orhan ATALAY (2017). Gümrük Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar, Vergi Kayıpları ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Isparta: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)

» Verdiği Dersler

BÜTÇE VE MUHASEBE

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK

KAMU YÖNETİMİ

MAHALLİ İDARELER

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

ULUSLARARASI TİCARET

VERGİ CEZA HUKUKU

VERGİ DENETİMİ

VERGİ HUKUKU

VERGİLEME EKONOMİSİ VE VERGİ UYUMU

YAPTIRIMLAR HUKUKU