» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜLTEKİN, R. (2022). Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 8(special issue). 204-213. (Aralık 2022)
  6
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R. (2022). Gümrük Mevzuatında Yolcu İşlemleri ve Edirne İli Bağlamında Bir Değerlendirme, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 8(4), 85-100 (Aralık 2022)
 • ÜYÜMEZ, E. M., GÜLTEKİN, R. (2016). Avrupa Birliği'nde Gümrük İhlalleri ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 154-172 (Aralık 2016)
  4
  ATIF
 • ÜYÜMEZ, E. M., GÜLTEKİN, R. (2016). Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 343-365 (Mart 2016)
  27
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • DİNÇER GÜLTEKİN, D., GÜLTEKİN, R., (2023). Sağlık Turizmi ve Vergilendirme Rejimi: Türkiye Uygulamaları Hakkında Bir Değerlendirme, XX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 14-15 Ekim 2023, Ohrid -Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, ss.297-311 (Ekim 2023)
 • GÜLTEKİN, R. (2022). Gümrük Mevzuatına Uyumun Sağlanması Açısından Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmalarının Yeri ve Önemi, XVII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 12-13 Mart 2022, Plovdiv / Bulgaristan, ss. 711-721 (Mart 2022)
 • ARABACI, H. ve GÜLTEKİN, R. (2021) Türkiye'de Gümrük İşlemlerinin Sonradan Kontrolü Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme, 7. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 29 Kasım 2021, İstanbul/Türkiye, ss. 90-99 (Kasım 2021)
 • TEKİN, S. ve GÜLTEKİN, R. (2021). Ne Bis in Idem Kuralının Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu Uygulaması Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, 7. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 29 Kasım 2021, İstanbul/Türkiye, ss. 32-43 (Kasım 2021)
 • GÜLTEKİN, R. (2021). Gümrük Mevzuatına Göre Yerleşik Kişi Olmanın Gümrük İşlemleri ve Vergilendirme Rejimine Etkileri, XVI. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 11-12 Eylül 2021, İstanbul/Türkiye, ss. 403-416 (Eylül 2021)
 • GÜLTEKİN, R., (2021). Gümrük Mevzuatında Mücbir Sebepler ve Covid-19 Pandemisinin Etkileri, XV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 29-30 Mayıs 2021, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 1130-1145 (Mayıs 2021)
  2
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Türk Gümrük İdaresinin Kurumsal Yapısı ve Dış Ticaretin Yönetimindeki Sorumlulukları, XIV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 26-27 Eylül 2020, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 778-797 (Eylül 2020)
 • GÜLTEKİN, R. (2019). Son Düzenlemeler Işığında Türkiye’ye Posta-Kargo Taşımacılığı Yoluyla Eşya İthalatı, XIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 5-6 Ekim 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 493-508 (Ekim 2019)
 • TAVŞANCI, A., GÜLTEKİN, R., (2019) Vergilendirme Sınırının Aşılması ve Ekonomik Sonuçları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 114-120 (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R., TAVŞANCI, A. (2019). Tasdik ve Tespit İşlemleri Kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 1109- 1120 (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R. (2019). Gümrük Mevzuatında “Yeşil Gümrük” Uygulamaları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 1096-1108 (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., DİNÇER, D. (2019). Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Kapsamında İşletmelerin Yararlanabileceği Gümrük Uygulamaları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss.1121-1133 (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., Gümrük Mevzuatında Sınır Ticareti İşlemleri ve Edirne İlinin Durumunun Değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 29-30 Eylül 2018, Edirne/Türkiye, ss. 726-739 (Eylül 2018)
 • GÜLTEKİN, R., TAVŞANCI, A. (2018) Avrupa Birliğinde Bir Öz Kaynak Geliri Olarak Gümrük Vergilerinin Gelişimi (2008-2016), VIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 21-22 Nisan 2018, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 210-221 (Nisan 2018)
 • GÜLTEKİN, R., AGUN, B. H. (2018). Türkiye’de Genel Bütçe Geliri Olarak Gümrük Vergilerinin Gelişimi (2000-2017), VIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 21-22 Nisan 2018, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 330-340 (Nisan 2018)
  3
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R., TAVŞANCI, A. (2018). Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Vergilemeye İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ/Türkiye, ss. 325-334 (Mart 2018)
  1
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R., ÜYÜMEZ, E. M. (2018). Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Cezalandırmaya İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ/Türkiye, ss. 335-344 (Mart 2018)
 • GÜLTEKİN, R., ÜYÜMEZ, E. M. (2015). Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, International Conference On Eurasian Economies, Kazan/Tataristan, 406-415 (Eylül 2015)
  10
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • GÜLTEKİN, R. (2023). Customs Audit from the Perspective of Ethics and Integrity Principles. 5th International Trakya Accounting Finance and Auditing Conference-ITAFAC (Etik ve Dürüstlük İlkeleri Perspektifinden Gümrük Denetimi- 5 inci Uluslararası Trakya Muhasebe Finans ve Denetim Konferansı), İstanbul Gedik University, Nov.30-Dec.01-02, 2023 (Aralık 2023)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÜLTEKİN, R. (2023). Teorik ve Uygulamalı Sürdürülebilirlik Çalışmaları-Muhasebe ve Finans, Bölüm Adı: Sınırda Karbon Düzenlemesinin Mali Niteliği ve Sürdürülebilir Ticaret Bağlamında Etkileri (ss.53-70) (Editörler: Hakan Çavlak), Ankara: Nobel Akademi Yayınları (Şubat 2023)
 • GÜLTEKİN, R. (2021). Türkiye'de Binek Otomobillerin Vergilendirilmesi: Özel Tüketim Vergisi Uygulaması, Çanakale: Paradigma Akademi Yayınları (Aralık 2021)
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Bölüm Adı: Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi ile Vergi Yapısı İlişkisi: Kırklareli İli Örneği (ss.1023-1058) (Editörler: Ersan Öz, S. Şehnaz Altunakar Mercan, Selçuk Buyrukoğlu), Bursa: Ekin (Ekim 2020)
  1
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R. (2019). Gümrük Kabahatleri (Hukuki Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Ankara: Gazi Kitabevi (Aralık 2019)
  14
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜLTEKİN, R. (2022). Gümrük Vergilerinde Kapsam Sorunu, Vergi Raporu Dergisi, 278, 46-81 (Kasım 2022)
 • GÜLTEKİN, R. (2021). Gümrük Tarifesi ve Dış Ticarete İlişkin Mali Yükümlülükleri Ortak Bir Gümrük Tarifesine Göre Hesaplama Olasılığı, Vergi Sorunları Dergisi, 391, ss. 50-69 (Nisan 2021)
  1
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R. (2020). İthalde Alınan TRT Bandrol Ücretinin Üzerine Bir Değerlendirme. Mali Çözüm Dergisi, 30(161), ss. 157-184 (Ekim 2020)
  1
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R., ÜYÜMEZ, E. M. (2016). Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, 5(3), ss. 63-85 (Aralık 2016)
  4
  ATIF
 • ÜYÜMEZ, E. M., GÜLTEKİN, R. (2016). Türkiye de Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları, Yaklaşım Dergisi, 287, ss. 321-332 (Kasım 2016)
  3
  ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük İşlemlerinde Özellik Taşıyan Konular. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.108-139). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (Şubat 2020)
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.182-217). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (Şubat 2020)
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.218-244). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (Şubat 2020)

Yapılan Hakemlikler

 • Alanya Akademik Bakış (Aralık 2023)
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ağustos 2023)
 • İstanbul İktisat Dergisi (Mayıs 2023)
 • Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi (Aralık 2022)
 • International Anatolia Academic Online Journal (Haziran 2022)
 • International Anatolia Academic Online Journal (Haziran 2021)
 • International Journal of Public Finance (Haziran 2021)

Sertifikalar

 • Dış Ticaret Uzmanlığı (Ekim 2021)
 • ISO 9000 Uzmanı Yetiştirme Eğitimi (Ekim 2004)
 • TS EN ISO 9001:2000 KYS (Eğitici Eğitimi) (Haziran 2004)