» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • E. M. ÜYÜMEZ, R. GÜLTEKİN, Avrupa Birliği'nde Gümrük İhlalleri ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 8, no. 17, ss. 154-172 (Aralık 2016)
  • E. M. ÜYÜMEZ, R. GÜLTEKİN, Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365 (Mart 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • R. GÜLTEKİN, M. E. ÜYÜMEZ, Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, Internatıonal Conference On Eurasıan Economies, Session 3C: Uluslararası Ticaret I, ss. 406-415, Kazan-Rusya Federasyunu (Eylül 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • R. GÜLTEKİN, E. M. ÜYÜMEZ, Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, no. 3, ss. 63-85, (Aralık 2016)
  • E. M. ÜYÜMEZ, R. GÜLTEKİN, Türkiye de Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları, Yaklaşım Dergisi, no. 287, pp. 321-332, Ankara-TÜRKİYE, 11, (Kasım 2016)

» Verdiği Dersler

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

ULUSLARARASI TİCARET

VERGİ CEZA HUKUKU

VERGİ HUKUKU

VERGİLEME EKONOMİSİ VE VERGİ UYUMU

YAPTIRIMLAR HUKUKU

» Duyurular