» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÜYÜMEZ, E. M., GÜLTEKİN, R., Avrupa Birliği'nde Gümrük İhlalleri ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 8, no. 17, ss. 154-172 https://dergipark.org.tr/download/article-file/717709 (Aralık 2016)
  3
  ATIF
 • ÜYÜMEZ, E. M., GÜLTEKİN, R., Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, ss. 343-365 https://dergipark.org.tr/download/article-file/181920 (Mart 2016)
  19
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • GÜLTEKİN, R., Gümrük Mevzuatına Uyumun Sağlanması Açısından Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşmalarının Yeri ve Önemi, XVII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 12-13 Mart 2022, Plovdiv / Bulgaristan, ss. 711-721 (Mart 2022)
 • ARABACI, H. ve GÜLTEKİN, R., Türkiye'de Gümrük İşlemlerinin Sonradan Kontrolü Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme, 7. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 29 Kasım 2021, İstanbul/Türkiye, ss. 90-99 (Kasım 2021)
 • TEKİN, S. ve GÜLTEKİN, R., Ne Bis in Idem Kuralının Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu Uygulaması Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, 7. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 29 Kasım 2021, İstanbul/Türkiye, ss. 32-43 (Kasım 2021)
 • GÜLTEKİN, R., Gümrük Mevzuatına Göre Yerleşik Kişi Olmanın Gümrük İşlemleri ve Vergilendirme Rejimine Etkileri, XVI. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 10-11 Eylül 2021, İstanbul/Türkiye, ss. 403-416 (Eylül 2021)
 • GÜLTEKİN, R., Gümrük Mevzuatında Mücbir Sebepler ve Covid-19 Pandemisinin Etkileri, XV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 29-30 Mayıs 2021, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 1130-1145. (Mayıs 2021)
  2
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R., Türk Gümrük İdaresinin Kurumsal Yapısı ve Dış Ticaretin Yönetimindeki Sorumlulukları, XIV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, 26-27 Eylül 2020, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 778-797. (Eylül 2020)
 • GÜLTEKİN, R., Son Düzenlemeler Işığında Türkiye’ye Posta-Kargo Taşımacılığı Yoluyla Eşya İthalatı, XIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 5-6 Ekim 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 493-508. (Ekim 2019)
 • TAVŞANCI, A., GÜLTEKİN, R., Vergilendirme Sınırının Aşılması ve Ekonomik Sonuçları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 114-120. (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., TAVŞANCI, A., Tasdik ve Tespit İşlemleri Kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 1109- 1120. (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., Gümrük Mevzuatında “Yeşil Gümrük” Uygulamaları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 1096-1108. (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., DİNÇER D., Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Kapsamında İşletmelerin Yararlanabileceği Gümrük Uygulamaları, XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9-10 Mart 2019, Tekirdağ/Türkiye, ss. 1121-1133. (Mart 2019)
 • GÜLTEKİN, R., Gümrük Mevzuatında Sınır Ticareti İşlemleri ve Edirne İlinin Durumunun Değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 29-30 Eylül 2018, Edirne/Türkiye, ss. 726-739 (Eylül 2018)
 • GÜLTEKİN, R., TAVŞANCI, A., Avrupa Birliğinde Bir Öz Kaynak Geliri Olarak Gümrük Vergilerinin Gelişimi (2008-2016), VIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 21-22 Nisan 2018, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 210-221 (Nisan 2018)
 • GÜLTEKİN, R., AGUN, B. H., Türkiye’de Genel Bütçe Geliri Olarak Gümrük Vergilerinin Gelişimi (2000-2017), VIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 21-22 Nisan 2018, Plovdiv/Bulgaristan, ss. 330-340 (Nisan 2018)
  2
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R., TAVŞANCI, A., Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Vergilemeye İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ/Türkiye, ss. 325-334 (Mart 2018)
  1
  ATIF
 • GÜLTEKİN, R., ÜYÜMEZ, E. M., Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Cezalandırmaya İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ/Türkiye, ss. 335-344. (Mart 2018)
 • GÜLTEKİN, R., ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, International Conference On Eurasian Economies, Kazan/Tataristan-Rusya Federasyonu, 406-415. (Eylül 2015)
  7
  ATIF

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÜLTEKİN, R. (2021). Türkiye'de Binek Otomobillerin Vergilendirilmesi: Özel Tüketim Vergisi Uygulaması, Çanakale: Paradigma Akademi Yayınları (Aralık 2021)
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Vergi Ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Bölüm Adı: Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi ile Vergi Yapısı İlişkisi: Kırklareli İli Örneği (ss.1023-1058) (Editörler: Ersan Öz, S. Şehnaz Altunakar Mercan, Selçuk Buyrukoğlu), Bursa: Ekin (Ekim 2020)
 • GÜLTEKİN, R. (2019). Gümrük Kabahatleri (Hukuki Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Ankara: Gazi Kitabevi (Aralık 2019)
  2
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜLTEKİN, R. (2021). Gümrük Tarifesi ve Dış Ticarete İlişkin Mali Yükümlülükleri Ortak Bir Gümrük Tarifesine Göre Hesaplama Olasılığı, Vergi Sorunları Dergisi, 391, ss. 50-69. (Nisan 2021)
 • GÜLTEKİN, R. (2020). İthalde Alınan TRT Bandrol Ücretinin Üzerine Bir Değerlendirme. Mali Çözüm Dergisi, 30(161), ss. 157-184 (Ekim 2020)
 • GÜLTEKİN, R., ÜYÜMEZ, E. M. (2016). Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, 5(3), ss. 63-85. (Aralık 2016)
  3
  ATIF
 • ÜYÜMEZ, E. M., GÜLTEKİN, R. (2016). Türkiye de Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları, Yaklaşım Dergisi, 287, ss. 321-332. (Kasım 2016)
  3
  ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.218-244). Eskişehir: AÜ Yayınları.
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.182-217). Eskişehir: AÜ Yayınları.
 • GÜLTEKİN, R. (2020). Gümrük İşlemlerinde Özellik Taşıyan Konular. Gümrük Mevzuatı (içinde ss.108-139). Eskişehir: AÜ Yayınları.

Sertifikalar

 • DIŞ TİCARET UZMANLIĞI (Ekim 2021)
 • ISO 9000 UZMANI YETİŞTİRME EĞİTİMİ (Ekim 2004)
 • TS EN ISO 9001:2000 KYS (EĞİTİCİ EĞİTİMİ) (Haziran 2004)

Diğer

 • Metin TAŞ (2021). Gümrük Suç ve Kabahatlerinde Pişmanlık: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, International Journal of Public Finance, 6(1), 63-78. (Atıf Yapılan: Gümrük Kabahatleri: Hukuki Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Doktora Tezi) (Haziran 2021)
 • Melike ÇAPRAZ (2021). Pandemi Sürecinde Artması Muhtemel Olan Gümrük Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları, I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi 20-22 Mayıs 2021, 218-223 (Mayıs 2021)
 • Özgecan GÖK (2021). Gümrük Hukuku’nda -Bir İdarî Başvuru Yolu Olarak- Geri Verme ve Kaldırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23 (1), 461-515 (Mayıs 2021)
 • Adnan GERÇEK (2020). Dış Ticaret İşlemleri ve Vergilendirilmesi, Bursa: Ekin. (Atıf Yapılan: Gümrük Kabahatleri: Hukuki Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Doktora Tezi) (Ekim 2020)
 • Özgecan GÖK (2020). İthalatta Alınan Katma Değer Vergisi Bir Gümrük Vergisi midir? IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss.31-45), Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları Ankara: 2020 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Nisan 2020)
 • Altan Alper ERKESİM (2020). Türkiye'de Halı Sektörünün Dış Ticaretinin ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı (Atıf Yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, International Conference On Eurasian Economies, Session 3C: Uluslararası Ticaret I, ss. 406-415)
 • Kadir Can İPEKÇİ (2020). Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Dış Ticaret Üzerinden Alınan Vergilerin Gelişim Süreci. Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: T.C. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Kadir Can İPEKÇİ (2020). Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Dış Ticaret Üzerinden Alınan Vergilerin Gelişim Süreci. Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: T.C. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Özgecan GÖK (2019). Repayment and Remission of Duty-As An Administrative Remedy-Customs Tax Law: Issues Encountered in Praxis, 34. International Public Finance Conference/Turkey, 272-279 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Aralık 2019)
 • Sevgi SÜRMELİ SARIGÜL, Betül ALTAY TOPCU (2019). Dış Ticarette Menşe ve Menşe Sapmasının Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. İşletmelerde Yöntem ve Kavram Çalışmaları (Editörler: Serkan GÜN, Alper TUTCU), Ankara: İKSAD Publising 69-90 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Ağustos 2019)
 • Emine AKSEL (2019). Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Sonrasında Türkiye-Rusya Federasyonu Ekonomik İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Burdur: T. C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı. (Atıf yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, no. 3, ss. 63-85., Aralık 2016) (Haziran 2019)
 • Özgecan GÖK (2019). Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Ankara: Yetkin (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Nisan 2019)
 • Çiğdem DURMAZ (2019). Gümrük İşlemlerinde Vergilendirme Süreci ve Karşılaşılan Hukuki Uyuşmazlıklar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • İpek Zehra DEMİRAKÇA (2019). Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılmasına ve Gümrüklü Antrepoların Kullanımına Katkısı: İzmir İli İçin Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik Programı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Yılmaz Aydın SAYIN (2019). İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Türkiye'nin Açtığı Antidamping Soruşturmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Nurullah ÇEKEN (2019) Türkiye'nin Gümrük Sisteminin AB Gümrük Sistemine Uyumlaştırılması: Uyumlaştırma Sonrası Performansa Etkileri. Mersin: T.C. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Çiğdem DURMAZ (2019). Gümrük İşlemlerinde Vergilendirme Süreci ve Karşılaşılan Hukuki Uyuşmazlıklar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Nevzat SAYGILIOĞLU (2018). Ekonomi ve Hukuk Bağlamında Vergilerin Konumu ve Gümrük Vergilerinin Durumu, Maliye Araştırmaları -2, 95-117 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Eylül 2018)
 • Abdullah TAKIM, İlyas Kays İMAMOĞLU, Yücel NAKTİYOK (2018). Dış Ticaret İşlemleri Kavram, Teori, Politika ve Uygulama. Bursa: Ekin Kitabevi (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Ağustos 2018)
 • Muhammed YAŞAR (2018). Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisinde Serbest Ticaret İle Korumacı Politikaların Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep: T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, Internatıonal Conference On Eurasıan Economies, Session 3C: Uluslararası Ticaret I, ss. 406-415)
 • Gülden ŞİŞMAN (2017). Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Menşe Sapması. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(3). 291-312 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Aralık 2017)
 • Abdullah CEYLAN (2017). Dış Ticaret Vergileri ve Hukuki Esasları. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep: T.C. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı.(Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Orhan ATALAY (2017). Gümrük Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar, Vergi Kayıpları ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Isparta: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Maliye Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Cengiz ARIKAN. Dış Ticaret İşlemlerinden Elde Edilen Vergi Gelirlerine Ekonometrik Bir Bakış. Gümrük ve Ticaret Uzman Görüş (e-Dergi), 4, 1-10 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Ekim 2016)
 • İlhami ÖZTÜRK (2016). Kanuni Temsilci Sıfatıyla Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Gümrük Vergilerinden Sorumluluğu. Vergi Dünyası, 416, 239- 252. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Nisan 2016)
 • İbrahim AVCI (2015). İhracatta Uygulanan Teşviklerin Uluslararası Pazarlamaya Etkisi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Melike Rana DAYIOĞLU (2014). Türkiye'de Gümrük Birliği'ne Geçişin Dış Ticaret Vergileri Açısından Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi. Prof.Dr. Naci Birol MUTER'e Armağan, Manisa: T.C. Celal Bayar Üniversitesi İİBF, 647-668 (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi) (Aralık 2014)
 • Yunus Emre Güney (2020). 11 Eylül Sonrası Türk-Rus İlişkileri: Süreklilik/Değişim. T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Yüksek Lisans Tezi. (Atıf yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., (2016). Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, 5(3), ss. 63-85)
 • Nil SIZIR SAKALLIOĞLU (2019). Tescilli Bir Markanın İzinsiz Olarak Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Ticaret Hukuku Bilim Dalı (Atıf Yapılan: Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Reyhan JUMAKULYYEVA (2020). Türkiye ve Rusya Arasındaki Ticari İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: T.C. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı (Atıf Yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, International Conference On Eurasian Economies, Session 3C: Uluslararası Ticaret I, ss. 406-415)
 • Yusuf ERGİN (2019). 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Kaçakçılık Suçları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ceza Hukuku Bilim Dalı (Atıf Yapılan: Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Mustafa UYANIK (2020). Dış ticaretten alınan mali yükümlülüklerde idarenin düzenleyici işlem yapma yetkisi. Doktora Tezi, Kayseri: T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Hüseyin ATAY (2019). Dış Ticaretin Kolaylaştırılması ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: T. C. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret Bilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Hüseyin ATAY (2019). Dış Ticaretin Kolaylaştırılması ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: T. C. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret Bilim Dalı. (Atıf Yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları, International Conference On Eurasian Economies, Session 3C: Uluslararası Ticaret I, ss. 406-415)
 • Samet ÇAKIR (2019). Gümrük Tasfiye İşlemlerindeki Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Bandırma: T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Uğur Cem TÜRKER (2019). Gümrük Kabahatleri. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Muhammet KAYA (2019). Eşyanın Gümrük Kıymeti, Vergilendirilmesi ve Uyuşmazlıklarının Çözüm Yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: T.C. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ve Mali Yönetim Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Aynur CİVİL (2019). Türkiye ve İngiltere Arasındaki Ticaretin Mal Gruplarına Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karabük: T. C. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı. (Atıf yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, no. 3, ss. 63-85., Aralık 2016)
 • Ramazan BOZKURT (2019). Gümrük Vergilerinde Kabahatler, Yaptırımlar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları. Yüksek Lisans Tezi, Konya: T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Gümrük Kabahatleri: Hukuki Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Doktora Tezi)
 • Suat GÜRSOYLU (2018). Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Uygulaması, Gümrük İşlemleri ve Tedarik Zinciri Süreçlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Osman ŞAHPAZ (2019). Gümrük Kontrolü Uygulamalarının Kaçakçılık Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Mustafa ÖZMEN (2019). Yargı Kararları Işığında Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bandırma: T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Özgecan GÖK (2018). Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Doktora Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Türkiye de Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları, Yaklaşım Dergisi, no. 287, pp. 321-332 e-dergi)
 • Özgecan GÖK (2018). Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Doktora Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Üyümez, M. E. ve Gültekin, R. (2016), Gümrük Denetimi: Türkiye Uygulamalarının Analizi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 14, pp. 343-365)
 • Özgecan GÖK (2018). Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Doktora Tezi, İzmir: T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. (Atıf Yapılan: Türkiye’de Dış Ticaretten Alınan Vergiler ve Eş Mali Yükümlülükler- Yüksek Lisans Tezi)
 • Şeyma ÖTKEN (2019). Rusya'nın DTÖ Üyeliği ve Türkiye ile Ticari İlişkileri. T.C. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ABD yüksek lisans tezi. (Atıf yapılan: GÜLTEKİN, R. & ÜYÜMEZ, E. M., Türkiye ile Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri Vergiler Krizler İşbirliği ve Beklentiler, Sakarya İktisat Dergisi, s. 5, no. 3, ss. 63-85., Aralık 2016)

» Verdiği Dersler

BÜTÇE VE MUHASEBE

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK

KAMU YÖNETİMİ

MAHALLİ İDARELER

MAHALLİ İDARELER MALİYESİ

MALİYE TARİHİ

PARAFİSKAL KURUMLAR

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE HUKUKU

ULUSLARARASI TİCARET

VERGİ CEZA HUKUKU

VERGİ DENETİMİ

VERGİ HUKUKU

VERGİLEME EKONOMİSİ VE VERGİ UYUMU

YAPTIRIMLAR HUKUKU